آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 1 منطقه 10 منطقه 11 منطقه 12 منطقه 13 منطقه 14 منطقه 15 منطقه 16 منطقه 17 منطقه 18 منطقه 19 منطقه 2 منطقه 20 منطقه 21 منطقه 22 منطقه 3 منطقه 4 منطقه 5 منطقه 6 منطقه 7 منطقه 8 منطقه 9

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 1

آخرین به روز رسانی : پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۱۸ : ۰۲ عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  تجریش . مقصود بیگ نوساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه ارتش . اوشان نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه ارتش . شهرک ابوذر نو ساز ۹,۲۰۰,۰۰۰
  بزرگراه ارتش . شهرک کوثر نو ساز ۹,۴۰۰,۰۰۰
  بزرگراه ارتش . شهرک لاله نو ساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
  قیطریه . سه راه قیطریه نوساز ۱۴,۱۰۰,۰۰۰
  قیطریه . چیذر نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  قیطریه . بهار جنوبی نو ساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
  قیطریه . صاحبی نوساز ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
  قیطریه . محدوده پارک قیطریه نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  قیطریه . بلوار كاوه نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  قیطریه . دستور شمالی نوساز ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
  منظریه نوساز ۱۳,۳۰۰,۰۰۰
  سوهانک . بیدستان نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  سوهانک . سوهانی نو ساز ۹,۷۰۰,۰۰۰
  سوهانک . شهید احمد ازگلی نو ساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  سوهانک . محدوده کمیته امداد نو ساز ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
  سوهانک . بشارت نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  كاشانك . خیابان امیرصبوری نوساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  كاشانك . خیابان امیر نوساز ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
  دارآباد . محدوده موزه دارآباد نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  دار آباد . بلوار هاشمی 12 ۹,۴۰۰,۰۰۰
  دارآباد . میدان دارآباد نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  دارآباد . 20 متری آفرینش نو ساز ۱۱,۹۰۰,۰۰۰
  رستم آباد نوساز
  ازگل . میدان میوه و تره بار نو ساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  ازگل . بلوار صدرنژاد نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  ازگل . خیابان درختی نوساز ۱۳,۳۰۰,۰۰۰
  ازگل . گلچین جنوبی نو ساز ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
  ازگل . بلوار قائم نوساز ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
  دركه . كوهسار نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  شهرک گلها نوساز ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
  شهرک دانشگاه نوساز ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
  شهرک شهید محلاتی 5 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک . بلوار دانشجو نو ساز ۱۵,۲۰۰,۰۰۰
  ولنجک . ساسان نو ساز ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
  شهرک صدف نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجك . میدان دانشگاه نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک . گلستان نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجك . خیابان نهم نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  محمودیه . پارك وی نوساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  محمودیه . صفای اصفهانی نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  محمودیه . اردیبهشت نوساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  محمودیه . ملکی نو ساز ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
  محمودیه . سالار نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . پسیان نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . انتهای آصف نوساز ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . کوه سفید نو ساز ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . مقدس اردبیلی نوساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . مردانی نوساز ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . کیهان نو ساز ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . فیروز كوه غربی نوساز ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
  الهیه . خزر شمالی نوساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  الهیه . گلنار نوساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  الهیه . شریفی منش نوساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  الهیه . کوهیار نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  میدان تجریش . سعد آباد نوساز ۱۶,۱۰۰,۰۰۰
  میدان تجریش . واعظی نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  میدان تجریش . طباطبایی پور نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  میدان تجریش . جعفرآباد نو ساز ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
  میدان تجریش . فناخسرو نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  تجریش . میدان قدس نو ساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . طباطبایی پور نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . واعظی نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . سعد آباد نوساز ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
جماران . حسن پور نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
دزاشیب . محدوه آتش نشانی نوساز ۶,۹۰۰,۰۰۰
دزاشیب . رمضانی نوساز ۹,۲۰۰,۰۰۰
فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینا نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
فرمانیه . اندرزگو نوساز ۸,۸۰۰,۰۰۰
فرمانیه . سلیمی نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
كامرانیه شمالی . خیابان ثروتی نوساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
كامرانیه جنوبی روبروی برج كوه نور نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
كامرانیه شمالی نرسیده به نیاوران نوساز ۱۴,۷۰۰,۰۰۰
تجریش . میدان قدس نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
تجریش . مقصود بیگ نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیطریه . صاحبی نوساز ۸,۶۰۰,۰۰۰
قیطریه . بلوار كاوه نوساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیطریه . دستور شمالی نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
قیطریه . سه راه قیطریه نوساز ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
منظریه نوساز ۹,۳۰۰,۰۰۰
نیاوران - همایون نوساز ۹,۸۰۰,۰۰۰
نیاوران - امیدوار نوساز ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
صاحبقرانیه نوساز
اقدسیه . بلوار مجدی نوساز ۶,۳۰۰,۰۰۰
اقدسیه . خیابان سپند نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
اقدسیه . خیابان گلزار نوساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
اقدسیه . گلستان جنوبی نوساز ۱۴,۱۰۰,۰۰۰
آجودانیه . بالاتر از پارك شطرنج نوساز ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
آجودانیه . خیابان آذرمی نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
آجودانیه . خیابان صومعه زاده نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
آجودانیه . کوچه 2 شرقی نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
آجودانیه . باشگاه بانك ملی نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
كاشانك . خیابان امیرصبوری نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
كاشانك . خیابان امیر نوساز ۷,۸۰۰,۰۰۰
دار آباد . بلوار هاشمی 12 ۶,۰۰۰,۰۰۰
ازگل . خیابان درختی نوساز ۹,۳۰۰,۰۰۰
ازگل . 12متری قائم نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
مینی سیتی . شهرك قائم نوساز ۶,۴۰۰,۰۰۰
بزرگراه ارتش . بلوار ارتش نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
بزرگراه ارتش . اوشان نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
سوهانک . شهید احمد ازگلی نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
سوهانک . کمیته امداد نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
سوهانک . بشارت نو ساز ۷,۲۰۰,۰۰۰
سوهانک . بیدستان نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
سوهانک . سوهانی نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . فیروز كوه نوساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . انتهای آصف نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . مردانی نوساز ۱۵,۴۰۰,۰۰۰
محمودیه . اردیبهشت نوساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
محمودیه . پارك وی نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
ولنجك . خیابان نهم نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
ولنجك . میدان دانشگاه نوساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
اوین . دركه نوساز ۷,۲۰۰,۰۰۰
اوین . كچوئی نوساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
دركه . كوهسار نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . فناخسرو نوساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
الهیه . شریفی منش نوساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
الهیه . گلنار نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
الهیه . خزر نوساز ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . مقدس اردبیلی نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
سوهانک - شهید سوهانی نوساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
رستم آباد
درکه - احمدپور نوساز ۵,۶۰۰,۰۰۰
اوین - چمران نوساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
ولنجک - خیابان هفتم نوساز ۸,۶۰۰,۰۰۰
محمودیه 1 7 ۶,۹۰۰,۰۰۰
زعفرانیه - نیاززاده نوساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
زعفرانیه - مقدس اردبیلی 6 ۸,۹۰۰,۰۰۰
زعفرانیه - آصف نوساز ۹,۴۰۰,۰۰۰
الهیه-ماهرو نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
میدان تجریش - دربندی 4 ۷,۹۰۰,۰۰۰
جماران حسن پور نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
دزاشیب - رمضانی نوساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
کاشانک
فرمانیه - پورهاشمی نوساز ۱۳,۴۰۰,۰۰۰
کامرانیه - محدوه کوه نور نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
کامرانیه - تاجیک 5 ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
تجریش - مقصود بیک نوساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
قیطریه - چیذر 15 ۴,۶۰۰,۰۰۰
منظریه - ابراهیمی نوساز ۷,۱۰۰,۰۰۰
نیاوران - مژده نوساز ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
نیاوران - باهنر نوساز ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
نیاوران - پشت کاخ نیاوران نوساز ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
نیاوران - شمال کاخنیاوران نوساز ۷,۴۰۰,۰۰۰
صاحبقرانیه - تنگستان بازسازی ۸,۶۰۰,۰۰۰
اقدسیه - موحد دانش نوساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
آجودانیه - خیابان10 نوساز ۷,۴۰۰,۰۰۰
کاشانک - شهید صبوری نوساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
دارآباد - سبک رو نوساز ۶,۹۰۰,۰۰۰
دارآباد - محدوده مسجد جامع نوساز ۵,۸۰۰,۰۰۰
دار آباد - محک نوساز ۶,۴۰۰,۰۰۰
ازگل - تیموری نوساز ۵,۹۰۰,۰۰۰
ازگل - نوبهار نوساز ۵,۶۰۰,۰۰۰
مینی سیتی - شهرکنفت 15 ۳,۹۰۰,۰۰۰
مینی سیتی نوساز ۵,۷۰۰,۰۰۰
شهرک گلها ۸,۰۰۰,۰۰۰
شهرک دانشگاه نوساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
شهرک شهید محلاتی 15 ۷,۰۰۰,۰۰۰
شهرک صدف نوساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
شهرک ابوذر 3 ۷,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه ارتش - کویلاله نوساز ۵,۹۰۰,۰۰۰
آراج
سوهانک - محدوده کمیته امداد نوساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
سوهانک - بشارت نوساز ۶,۸۰۰,۰۰۰