آفتاب

خودرو

خودرو در دبی Special Cars Lamborghini Geely Peugeot Maserati Nissan Mitsubishi MAZDA HONDA Alfa Romeo Subaru Renault SsangYong MG Motor Lexus Porsche Mercedes-Benz B.M.W Kia Motors Toyota Hyundai

قیمت خودرو - خودرو در دبی - MAZDA

قیمت پایه(درهم) مدل
  Mazda MX-5کلاس:/تیپ:2.0 RWD ۱۴۲,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Mazda CX-9کلاس:/تیپ:3.7 V6 4WD ۱۶۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Mazda CX-5کلاس:/تیپ:2.5-litre AWD ۱۳۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Mazda CX-5کلاس:/تیپ:2.0-litre AWD ۱۰۴,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Mazda CX-5کلاس:/تیپ:2.0-litre 2WD ۹۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Mazda 6کلاس:/تیپ:2.5 R Grade ۱۱۷,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Mazda 6کلاس:/تیپ:2.5 V Grade ۱۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Mazda 6کلاس:/تیپ:2.5L S Grade ۸۵,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Mazda 6کلاس:/تیپ:2.0L S Grade ۷۵,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Mazda 3کلاس:/تیپ:2.0L ۹۴,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Mazda 3کلاس:/تیپ:1.6L ۸۰,۰۰۰ ۲,۰۱۸
  Mazda 2کلاس:/تیپ:R Grade ۲,۰۱۸
  Mazda 2کلاس:/تیپ:V Grade ۲,۰۱۸
  Mazda 2کلاس:/تیپ:S Grade ۲,۰۱۸
  Mazda MX-5کلاس:Sports Convertible/تیپ:2.0 RWD ۱۲۸,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Mazda CX-9کلاس:Midsize SUV/تیپ:3.7 V6 4WD ۱۱۷,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Mazda CX-5کلاس:Compact SUV/تیپ:2.5-litre AWD ۱۱۹,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Mazda CX-5کلاس:Compact SUV/تیپ:2.0-litre AWD ۹۵,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Mazda CX-5کلاس:Compact SUV/تیپ:2.0-litre 2WD ۸۳,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Mazda 6کلاس:Sedan / Wagon/تیپ:2.5 R Grade ۱۱۷,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Mazda 6کلاس:Sedan / Wagon/تیپ:2.5 V Grade ۹۱,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Mazda 6کلاس:Sedan / Wagon/تیپ:2.5L S Grade ۸۵,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Mazda 6کلاس:Sedan / Wagon/تیپ:2.0L S Grade ۷۵,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Mazda 3کلاس:Sedan / Hatchback/تیپ:2.0L ۹۰,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Mazda 3کلاس:Sedan / Hatchback/تیپ:1.6L ۶۳,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Mazda 2کلاس:Compact Hatchback/تیپ:R Grade ۵۹,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Mazda 2کلاس:Compact Hatchback/تیپ:V Grade ۵۲,۰۰۰ ۲,۰۱۶
  Mazda 2کلاس:Compact Hatchback/تیپ:S Grade ۴۸,۰۰۰ ۲,۰۱۶
MAZDA CX-9 3.7L ۳۶,۵۰۰ ۴۰,۰۰۰
MAZDA CX-7 TURBO ۲۹,۵۰۰ ۳۳,۰۰۰
MAZDA6 2.5 ۲۵,۵۰۰ ۲۸,۰۰۰
MAZDA6 2.0 ۲۱,۰۰۰
MAZDA3 1.6 ۲۰,۵۰۰ ۲۳,۰۰۰
MAZDA2 1.5 ۱۳,۵۰۰