آفتاب

انواع آبزیان منجمد (ماهی و میگو )- غیر بسته بندی

قیمت انواع آبزیان منجمد (ماهی و میگو )- غیر بسته بندی

هامور منجمد ( سایز XL )
میگوی دریایی با سر منجمد (سایز40-30 )
میگوی دریایی با سرمنجمد ( سایز 50-40)
میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 60-51)
میش ( شکم خالی )
گیش مقوایی ( سایز L )
گیش معمولی( سایز L )
کفشک ( سایز L )
کفشک ( سایز XL )
راشکو منجمد ( سایزL و XL )
حلوا سیاه ( سایز M )
حلوا سیاه ( سایز L )
حلوا سیاه ( سایز XL )
شیر منجمد شکم خالی ، بدون سر و دم
کتردم سبز منجمد
سنگسر طلایی ( سایز L )
سنگسر - سایر انواع(سایز L و M )
شیر منجمد با سر و دم
شوریده وارداتی شکم خالی ( سایز L )
شوریده داخلی ( سایز M )
شوریده داخلی ( سایز L )
شوریده داخلی ( سایز XL )
رد کاد منجمد وارداتی ( سایز L )
طلال منجمد ( سایز L )
سارم منجمد صنعتی(سایز XL )
سرخو منجمد ( سایز L )
سالمون منجمدوارداتی شکم خالی با سر و دم
هوکی فیله شده بدون استخوان با پوست ( سایز L و XL
هوکی منجمد وارداتی شکم خالی ( سایز L و XL )
حسون منجمد ( سایز M )
حسون منجمد ( سایز L )
سلطان ابراهیممنجمد (سایز M )
سلطان ابراهیممنجمد (سایز L )
تیلا پیلا فیله شده ( سایز L )
بچه شیر منجمد