آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 1 منطقه 10 منطقه 11 منطقه 12 منطقه 13 منطقه 14 منطقه 15 منطقه 16 منطقه 17 منطقه 18 منطقه 19 منطقه 2 منطقه 20 منطقه 21 منطقه 22 منطقه 3 منطقه 4 منطقه 5 منطقه 6 منطقه 7 منطقه 8 منطقه 9

قیمت مسکن - مسکن تهران -

آخرین به روز رسانی : پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۵۹ : ۰۲ عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
 تجریش . مقصود بیگ نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
 بزرگراه ارتش . شهرک لاله نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
 بزرگراه ارتش . اوشان نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
 بزرگراه ارتش . شهرک ابوذر نو ساز ۵,۲۰۰,۰۰۰
 بزرگراه ارتش . شهرک کوثر نو ساز ۵,۴۰۰,۰۰۰
 قیطریه . صاحبی نوساز ۸,۶۰۰,۰۰۰
 قیطریه . چیذر نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
 قیطریه . بلوار كاوه نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
 قیطریه . بهار جنوبی نو ساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
 قیطریه . دستور شمالی نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
 قیطریه . محدوده پارک قیطریه نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
 قیطریه . سه راه قیطریه نوساز ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
 منظریه نوساز ۹,۳۰۰,۰۰۰
 سوهانک . شهید احمد ازگلی نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
 سوهانک . محدوده کمیته امداد نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
 سوهانک . بشارت نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
 سوهانک . بیدستان نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
 سوهانک . سوهانی نو ساز ۵,۷۰۰,۰۰۰
 كاشانك . خیابان امیرصبوری نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
 كاشانك . خیابان امیر نوساز ۷,۸۰۰,۰۰۰
 دارآباد . میدان دارآباد نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
 دارآباد . 20 متری آفرینش نو ساز ۷,۹۰۰,۰۰۰
 دارآباد . محدوده موزه دارآباد نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
 دار آباد . بلوار هاشمی 12 ۵,۴۰۰,۰۰۰
 ازگل . خیابان درختی نوساز ۹,۳۰۰,۰۰۰
 ازگل . میدان میوه و تره بار نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
 ازگل . بلوار قائم نوساز ۶,۸۰۰,۰۰۰
 ازگل . بلوار صدرنژاد نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
 ازگل . گلچین جنوبی نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
 رستم آباد نوساز
 دركه . كوهسار نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
 شهرک گلها نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
 شهرک دانشگاه نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
 شهرک شهید محلاتی 5 ۶,۰۰۰,۰۰۰
 ولنجك . میدان دانشگاه نوساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
 ولنجک . گلستان نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 ولنجك . خیابان نهم نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
 ولنجک . بلوار دانشجو نو ساز ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
 ولنجک . ساسان نو ساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
 شهرک صدف نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
 محمودیه . ملکی نو ساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
 محمودیه . سالار نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
 محمودیه . پارك وی نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
 محمودیه . اردیبهشت نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
 محمودیه . صفای اصفهانی نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
 زعفرانیه . فیروز كوه غربی نوساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
 زعفرانیه . انتهای آصف نوساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
 زعفرانیه . کوه سفید نو ساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
 زعفرانیه . مقدس اردبیلی نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
 زعفرانیه . پسیان نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
 زعفرانیه . مردانی نوساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
 زعفرانیه . کیهان نو ساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
 الهیه . خزر شمالی نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
 الهیه . گلنار نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
 الهیه . شریفی منش نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
 الهیه . کوهیار نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
 میدان تجریش . طباطبایی پور نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 میدان تجریش . جعفرآباد نو ساز ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
 میدان تجریش . فناخسرو نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
 میدان تجریش . سعد آباد نوساز ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
 میدان تجریش . واعظی نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
 تجریش . میدان قدس نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰