آفتاب

سکه

قیمت سکه

آخرین به روز رسانی : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ ۵۰ : ۰۲ ارزش طلا بیشترین زنده کمترین
  یک گرمی ۲,۳۹۵,۴۳۲ ۳,۵۶۰,۰۰۰ ۳,۵۶۰,۰۰۰ ۳,۵۶۰,۰۰۰
  ربع سکه ۴,۷۹۰,۸۶۴ ۵,۸۱۰,۰۰۰ ۵,۸۱۰,۰۰۰ ۵,۸۱۰,۰۰۰
  نیم سکه ۹,۵۸۱,۷۲۸ ۱۰,۰۲۰,۰۰۰ ۱۰,۰۲۰,۰۰۰ ۱۰,۰۲۰,۰۰۰
  طرح جدید ۱۹,۱۶۳,۵۳۸ ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ۲۰,۳۰۰,۰۰۰
  طرح قدیم ۱۹,۱۶۳,۵۳۸ ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱۹,۶۰۰,۰۰۰