آفتاب

سکه

قیمت سکه

ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
  یک گرمی ۴,۴۷۶,۸۱۰ ۷,۷۱۰,۰۰۰ ۷,۷۱۰,۰۰۰ ۷,۶۷۰,۰۰۰
  ربع سکه ۸,۹۵۳,۶۲۱ ۱۴,۵۵۰,۰۰۰ ۱۴,۵۵۰,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰,۰۰۰
  نیم سکه ۱۷,۹۰۷,۲۴۳ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳,۴۵۰,۰۰۰ ۲۳,۳۰۰,۰۰۰
  طرح جدید ۳۵,۸۱۴,۶۳۸ ۴۳,۲۶۰,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ ۴۲,۵۶۰,۰۰۰
  طرح قدیم ۳۵,۸۱۴,۶۳۸ ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ ۴۱,۷۰۰,۰۰۰