آفتاب

سکه

قیمت سکه

آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ۰۶ : ۱۸ ارزش طلا بیشترین زنده کمترین
  یک گرمی ۳,۶۸۹,۳۳۳ ۴,۹۴۰,۰۰۰ ۴,۹۴۰,۰۰۰ ۴,۹۴۰,۰۰۰
  ربع سکه ۷,۳۷۸,۶۶۷ ۹,۰۶۰,۰۰۰ ۹,۰۶۰,۰۰۰ ۹,۰۶۰,۰۰۰
  نیم سکه ۱۴,۷۵۷,۳۳۵ ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ ۱۷,۷۳۰,۰۰۰
  طرح جدید ۲۹,۵۱۴,۷۹۵ ۳۸,۲۹۰,۰۰۰ ۳۸,۲۹۰,۰۰۰ ۳۸,۲۹۰,۰۰۰
  طرح قدیم ۲۹,۵۱۴,۷۹۵ ۳۴,۱۴۰,۰۰۰ ۳۴,۱۴۰,۰۰۰ ۳۴,۱۴۰,۰۰۰