آفتاب

سکه

قیمت سکه

آخرین به روز رسانی : دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۶ : ۰۹ ارزش طلا بیشترین زنده کمترین
  یک گرمی ۴,۶۴۰,۱۰۸ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۴۳۰,۰۰۰
  ربع سکه ۹,۲۸۰,۲۱۷ ۱۰,۸۱۰,۰۰۰ ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ ۹,۵۴۰,۰۰۰
  نیم سکه ۱۸,۵۶۰,۴۳۵ ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۷۰,۰۰۰
  طرح جدید ۳۷,۱۲۱,۰۲۸ ۴۰,۴۷۰,۰۰۰ ۴۰,۴۷۰,۰۰۰ ۳۷,۸۲۰,۰۰۰
  طرح قدیم ۳۷,۱۲۱,۰۲۸ ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۰۰,۰۰۰