آفتاب

طلا

قیمت طلا

آخرین به روز رسانی : شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ۲۳ : ۱۱ به دلار بیشترین زنده کمترین
  هر انس نقره ۱,۴۳۳ ۱,۴۳۳ ۱,۴۳۱ ۱,۴۳۱
  هر گرم طلای 24 عیار ۵,۲۲۶,۴۷۰ ۵,۲۲۶,۴۷۰ ۵,۲۲۶,۴۷۰ ۵,۲۲۶,۴۷۰
  هر گرم طلای 18 عیار ۳,۹۲۰,۶۰۰ ۳,۹۲۰,۶۰۰ ۳,۹۲۰,۶۰۰ ۳,۹۲۰,۶۰۰
  هر مثقال طلا در بازار تهران ۱۷,۰۱۰,۰۰۰ ۱۷,۰۱۰,۰۰۰ ۱۷,۰۱۰,۰۰۰ ۱۷,۰۱۰,۰۰۰
  هر انس طلا ۱۱۹,۹۷۱ ۱۱۹,۹۷۱ ۱۱۹,۹۴۴ ۱۱۹,۹۰۷
برلیان 0.49 ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶
برلیان 0.99 ۳,۲۰۷ ۳,۲۰۷ ۳,۲۰۷
برلیان 1 ۹,۹۸۲ ۹,۹۸۲ ۹,۹۸۲
نفت سبک ۱۰,۴۱۸ ۱۰,۴۳۸ ۱۰,۴۱۳
انس پالادیوم ۷۸,۴۰۰ ۷۸,۶۰۰ ۷۸,۱۰۰
انس پلاتین ۱۴۱,۴۰۰ ۱۴۱,۵۰۰ ۱۴۰,۲۰۰
انس نقره ۱۹,۵۴۰ ۱۹,۴۷۰ ۱۹,۳۴۰
گرم طلای 18 ۱,۰۱۲,۳۰۰ ۱,۰۱۲,۳۰۰ ۱,۰۰۷,۷۰۰
مثقال طلا ۴,۳۸۵,۰۰۰ ۴,۳۸۵,۰۰۰ ۴,۳۶۵,۰۰۰
انس طلا ۱۲۹,۳۳۰ ۱۲۹,۰۷۰ ۱۲۸,۶۴۰