آفتاب

طلا

قیمت طلا

آخرین به روز رسانی : پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۸ : ۲۳ به دلار بیشترین زنده کمترین
  هر انس نقره ۱۶۳ ۱۶۳ ۱,۶۲۹ ۱,۶۲۸
  هر گرم طلای 24 عیار ۲,۹۲۷,۷۰۰ ۲,۹۲۷,۷۰۰ ۲,۹۲۷,۷۰۰ ۲,۹۲۷,۷۰۰
  هر گرم طلای 18 عیار ۲,۱۹۵,۷۸۰ ۲,۱۹۵,۷۸۰ ۲,۱۹۵,۷۸۰ ۲,۱۹۵,۷۸۰
  هر مثقال طلا در بازار تهران ۹,۵۱۴,۰۰۰ ۹,۵۱۴,۰۰۰ ۹,۵۱۴,۰۰۰ ۹,۵۱۴,۰۰۰
  هر انس طلا ۱۲۶,۹۸۳ ۱۲۶,۹۸۳ ۱۲۶,۸۷۶ ۱۲۶,۷۷۸
برلیان 0.49 ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶
برلیان 0.99 ۳,۲۰۷ ۳,۲۰۷ ۳,۲۰۷
برلیان 1 ۹,۹۸۲ ۹,۹۸۲ ۹,۹۸۲
نفت سبک ۱۰,۴۱۸ ۱۰,۴۳۸ ۱۰,۴۱۳
انس پالادیوم ۷۸,۴۰۰ ۷۸,۶۰۰ ۷۸,۱۰۰
انس پلاتین ۱۴۱,۴۰۰ ۱۴۱,۵۰۰ ۱۴۰,۲۰۰
انس نقره ۱۹,۵۴۰ ۱۹,۴۷۰ ۱۹,۳۴۰
گرم طلای 18 ۱,۰۱۲,۳۰۰ ۱,۰۱۲,۳۰۰ ۱,۰۰۷,۷۰۰
مثقال طلا ۴,۳۸۵,۰۰۰ ۴,۳۸۵,۰۰۰ ۴,۳۶۵,۰۰۰
انس طلا ۱۲۹,۳۳۰ ۱۲۹,۰۷۰ ۱۲۸,۶۴۰