آفتاب

طلا

قیمت طلا

آخرین به روز رسانی : شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ۰۱ : ۲۳ به دلار بیشترین زنده کمترین
  هر انس نقره ۱۴۸ ۱۴۸ ۱,۴۷۸ ۱,۴۷۷
  هر گرم طلای 24 عیار ۳,۹۴۶,۶۰۰ ۳,۹۴۶,۶۰۰ ۳,۹۴۶,۶۰۰ ۳,۹۴۶,۶۰۰
  هر گرم طلای 18 عیار ۲,۹۵۹,۷۰۰ ۲,۹۵۹,۷۰۰ ۲,۹۵۹,۷۰۰ ۲,۹۵۹,۷۰۰
  هر مثقال طلا در بازار تهران ۱۲,۸۲۶,۰۰۰ ۱۲,۸۲۶,۰۰۰ ۱۲,۸۲۶,۰۰۰ ۱۲,۸۲۶,۰۰۰
  هر انس طلا ۱۱۸,۵۱۱ ۱۱۸,۵۱۱ ۱۱۸,۴۷۵ ۱۱۸,۱۹۲
برلیان 0.49 ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶
برلیان 0.99 ۳,۲۰۷ ۳,۲۰۷ ۳,۲۰۷
برلیان 1 ۹,۹۸۲ ۹,۹۸۲ ۹,۹۸۲
نفت سبک ۱۰,۴۱۸ ۱۰,۴۳۸ ۱۰,۴۱۳
انس پالادیوم ۷۸,۴۰۰ ۷۸,۶۰۰ ۷۸,۱۰۰
انس پلاتین ۱۴۱,۴۰۰ ۱۴۱,۵۰۰ ۱۴۰,۲۰۰
انس نقره ۱۹,۵۴۰ ۱۹,۴۷۰ ۱۹,۳۴۰
گرم طلای 18 ۱,۰۱۲,۳۰۰ ۱,۰۱۲,۳۰۰ ۱,۰۰۷,۷۰۰
مثقال طلا ۴,۳۸۵,۰۰۰ ۴,۳۸۵,۰۰۰ ۴,۳۶۵,۰۰۰
انس طلا ۱۲۹,۳۳۰ ۱۲۹,۰۷۰ ۱۲۸,۶۴۰