آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت مواد غذایی - میوه و تره بار

وزن قیمت ( تومان )
سبزی دسته ای دسته های 60 گرم ۳۰۰
گوجه فرنگی انباری ۳,۵۰۰
خرمالو دورشهری ۵,۸۰۰
خرمالو شمالی ۵,۴۰۰
گوجه فرنگی گیلاسی زیتونی بسته بندی ۷,۵۰۰
کیوی ۴,۵۰۰
خربزه بذر مشهدی ۲,۵۰۰
خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری ۲,۷۰۰
هندوانه دزفولی ۱,۲۰۰
پرتقال سایر ۲,۲۰۰
بادمجان مرغوب
سیب گلا ۴,۴۰۰
آلو خاکی ۵,۳۰۰
موز انواع ۹,۰۰۰
بادمجان ممتاز
بادمجان رسمی
لیمو پرشین لایم ( بدون هسته) ۹,۰۰۰
بامیه ۵,۷۰۰
گوجه فرنگی ممتاز ۳,۷۰۰
گوجه فرنگی گلخانه ای دو و سه رج ۴,۹۰۰
کاهو فرانسوی ۴,۳۰۰
بادمجان قلمی ورامینی و گلخانه ای رنگی
بادمجان ورامینی ۱,۷۰۰
نارگیل سبز (شیری) ۶,۵۰۰
نارگیل با پوست سریلانکا هر عدد ۵,۵۰۰
نارگیل بدون پوست هندی هر عدد
توت فرنگی بسته بندی
لیمو ترش مینابی ۷,۰۰۰
گلابی شاهک و اسپادانا ۹,۵۰۰
گلابی بیروتی و شاه میوه هر کیلو ۶,۵۰۰
گلابی شاه میوه و بروتی و اسپادانا ۹,۵۰۰
گیلاس انواع ۷,۰۰۰
هلو کاردی ۶,۲۰۰
هلو هسته جدا ۶,۷۰۰
هلو زعفرانی
هلو پیش رس
طالبی تو زرد
طالبی و گرمک هر کیلو ۲,۷۰۰
خربزه آناناسی ۲,۷۰۰
هندوانه محبوبی
هندوانه چیتی
نارنگی (سایر انواع) ۴,۵۰۰
نارنگی کلمانتین جنوب
نارنگی انشو
نارنگی تخم ژاپنی ۴,۰۰۰
نارگیل ( عدد)
سیب دورنگ تابستانه ۹,۸۰۰
سیب گلاب ۶,۹۰۰
پرتقال وارداتی ( تنظیم بازار)
بالنگ ۳,۰۰۰
انگور رطبی ۶,۴۰۰
انگور شانی ۴,۳۰۰
انگور مهدیخانی ۵,۲۰۰
انگور مهری ۵,۹۰۰
انگور عسگری ۴,۳۰۰
انگور صاحبی
انگور کندری ۵,۷۰۰
انگور یاقوتی ۶,۹۰۰
انارممتاز
زنجبیل تازه
موسیر تازه ۱۴,۰۰۰
غوره عسگری ۵,۴۰۰
غوره آبگیری ۳,۷۰۰
غوره انواع
بامیه ریز
نخودفرنگی ممتاز
نخود فرنگی پاک کرده
نخودفرنگی
برگ مو
والک و تره کوهی
کنگر پاک نشده
کنگر پاک شده
ریواس سبز
ریواس صورتی
ریواس
باقلا سبزپاک کرده
باقلا سبز
کلم آندیو ۴,۵۰۰
پیاز سایر
پیاز ترشی (ریز)
پیاز سفید صدفی ۲,۱۰۰
پیاز قرمز ۲,۲۰۰
پیاز زرد ۱,۶۰۰
سیب زمینی ترشی ۳,۸۰۰
سیر تازه با برگ
سیر تازه بدون برگ ۵,۵۰۰
سیر حبه ۲,۰۰۰
سبزی دسته ای دسته های 50 گرم ۲,۸۰۰
سبزی دسته ای ( دسته های زیر400گرم)(کیلو گرم) ۲,۸۰۰
ذرت شیرین ( بلال مکزیکی ) ۳,۸۰۰
لیمو ترش انواع
سیب زمینی استانبولی ۳,۵۰۰
ذرت معمولی (بلال ) ۲,۰۰۰
خیار چنبر ۲,۴۰۰
خیار رسمی کوتاه بذر اصفهان ۳,۹۰۰
خیار رسمی ۲,۰۰۰
خیار رویال ۲,۰۰۰
سیب زمینی تازه
سیب زمینی انباری
هویج ۳,۱۰۰
نارنج ۲,۳۰۰
لوبیا سبز قیطونی ممتاز ۳,۹۰۰
لوبیا سبز قیطونی ۴,۱۰۰
گوجه فرنگی گیلاسیزیتونی بسته بندی ۵,۰۰۰
گوجه فرنگی گیلاسی زیتونی و خوشه ای و فله ۵,۲۰۰
گوجه فرنگی گلخانه ای ۴,۲۰۰
گوجه فرنگی بوته رس ۴,۲۰۰
کلم بروکسل ۳,۰۰۰
گل کلم ۲,۴۰۰
کلم قمری ۲,۷۰۰
کلم قرمز ۳,۳۰۰
کلم سفید ۲,۲۰۰
کاهو پیچ سالادی ۲,۵۰۰
کاهو چینی ۱,۴۰۰
کلم بروکلی ۴,۳۰۰
کرفس ۲,۰۰۰
کدو مسمایی ۳,۸۰۰
کدوحلوایی ۲,۵۰۰
سایر انواع کاهو و کلم
کاهو سالادی
کاهو رسمی پاک کرده ۱,۸۰۰
فلفل ریز سوزنی شیرین ۴,۵۰۰
فلفل کاپی (سبز و رنگی) ۵,۲۰۰
فلفل ریز و کبابی و سوزنی ۴,۱۰۰
فلفل دلمه رنگی ۷,۹۰۰
فلفل دلمه سبز ممتاز و گلخانه ای ۵,۹۰۰
فلفل دلمه
شلغم ۲,۱۰۰
سیر خشک ۴,۰۰۰
سیب زمینی ۲,۵۰۰
سبزی جور انواع ۲,۰۰۰
سبزی پاک کرده ۳,۳۰۰
خیار سالادی ۱,۰۰۰
خیار گلخانه ای ۳,۶۰۰
چغندر برش ۳,۵۰۰
تره فرنگی ۳,۰۰۰
ترب سیاه ۲,۲۰۰
ترب سفید ۱,۵۰۰
بادمجان قصری و دزفولی ۴,۲۰۰
بادمجان دلمه ۴,۰۰۰
بادمجان بندری ۴,۵۰۰
زالزالک ۷,۰۰۰
زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته نیم کیلویی ۱۰,۵۰۰
زرشک تازه بدون ساقه و برگ ۱۴,۰۰۰
زرشک تازه با ساقه و برگ ۱۰,۰۰۰
هندوانه آناناسی ۲,۰۰۰
ازگیل ژاپنی ( گلابی جنگلی )
فندق تازه با پوست ۱۱,۰۰۰
عناب تازه ۱۴,۰۰۰
زغال اخته ۱۷,۰۰۰
توت سیاه
آلبالو رسمی ۹,۵۰۰
آلبالو درشت پیوندی ۸,۵۰۰
انجیر زرد ۹,۹۰۰
انجیر سیاه ۶,۳۰۰
شاه توت
توت سفید
گوجه سبز شمالی
بادام تازه با پوست سبز(سنگ و کاغذی) ۱۱,۰۰۰
پسته تازه خندان
پسته تازه
گردو تازه تک پوست
گردو تازه با پوست سبز ۶,۹۰۰
گوجه سبز دورشهری
گوجه سبز
چغاله بادام
هندوانه مینابی ۱,۸۵۰
کامکوات
خرمالو انواع ۴,۷۰۰
نارگیل انواع ۵,۶۰۰
نارنگی جنوب انواع ۴,۱۰۰
نارنگی شمال انواع ۴,۵۰۰
توت فرنگی گلخانه ای
توت فرنگی ۹,۸۰۰
انواع انگور ۴,۳۰۰
انگور بی دانه قرمز ۷,۱۰۰
انگور بی دانه سفید ۵,۸۰۰
انگور بی دانه انواع ۷,۰۰۰
پرتقال آبگیری
لیموترش سنگی جنوب ۵,۱۰۰
لیموترش انواع
گلابی انواع ۷,۹۰۰
انبه ۱۵,۵۰۰
گیلاس صورتی پرتوایی
گیلاس قرمز و سیاه ممتاز
گیلاس تکدانه
گیلاس صورتی
گیلاس قرمز و سیاه و صورتی پرتوایی
گیلاس پیش رس
ازگیل ۵,۸۰۰
خربزه زرد و سبز گرمساری
خربزه مشهدی ۲,۵۰۰
خربزه سایرانواع
آلو شابلون و سانتورزا ۶,۹۰۰
شلیل و شبرنگ انجیری ۶,۸۰۰
شلیل سفید ، شمس ،رفعتی، مغانی،سیبی ۶,۵۰۰
شبرنگ ۷,۸۰۰
آلو زرد قطره طلا ۴,۷۰۰
آلو انواع ۶,۹۰۰
زردآلو رسمی ۴,۷۰۰
زردآلو شکرپاره و بادامی ۴,۷۰۰
زردآلو پیش رس ۴,۷۰۰
هلو انجیری ۶,۸۰۰
هلو انواع
طالبی انواع ۲,۷۰۰
خربزه ملون ۲,۵۰۰
هندوانه انواع ۱,۰۰۰
پرتقال والنسیا
موز خوشه ای هندی سایز 7 الی 9 ۹,۵۰۰
موز خوشه ای اکوادوری و فلیپینی سایز 4 الی 6 ۹,۹۰۰
نارنگی کینو
نارنگی خفر و بندری
لیمو شیرین ۳,۸۰۰
گریپ فروت تو سفید ۳,۶۰۰
گریپ فروت تو سرخ ۳,۶۰۰
کیوی دوقلو ۲,۵۰۰
کیوی هایوارد
سیب سایر انواع ۴,۸۰۰
سیب قرمز لبنان ۵,۱۰۰
سیب زرد لبنان ۵,۷۰۰
سیب سبز ۶,۶۰۰
خیار گلخانه ممتاز
پرتقال رسمی جنوب
پرتقال بیروتی
پرتقال رسمی شمال
پرتقال سانگین
پرتقال تامسون شمال ۲,۵۰۰
پرتقال تامسون جنوب ۴,۸۰۰
به ۶,۶۰۰
انگور شاهرودی ۵,۵۰۰
انار آبگیری ۲,۰۰۰
انار ۵,۲۰۰
آناناس طلایی ۱۳,۰۰۰
آناناس جنگلی