آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت مواد غذایی - میوه و تره بار

وزن قیمت ( تومان )
دارابی ۲,۵۰۰
نارگیل ( هرکیلو) ۱۵,۹۰۰
پرتقال توسرخ جنوب ۴,۶۰۰
تمبر هندی ۱۹,۵۰۰
پیاز زرد ممتاز و نو ۲,۹۰۰
نارنگی تانجیلا شمال وجنوب ۴,۰۰۰
انارپوست نازک بالای 250 گرم ۵,۸۰۰
سبزی دسته ای دسته های 60 گرم ۳۰۰
گوجه فرنگی انباری ۳,۵۰۰
خرمالو دورشهری ۵,۸۰۰
خرمالو شمالی ۵,۴۰۰
گوجه فرنگی گیلاسی زیتونی بسته بندی ۷,۵۰۰
کیوی ۶,۴۰۰
خربزه بذر مشهدی ۲,۵۰۰
خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری ۲,۷۰۰
هندوانه دزفولی ۱,۲۰۰
پرتقال سایر ۲,۴۰۰
بادمجان مرغوب
سیب گلا ۴,۴۰۰
آلو خاکی ۵,۳۰۰
موز انواع ۹,۰۰۰
بادمجان ممتاز
بادمجان رسمی
لیمو پرشین لایم ( بدون هسته) ۹,۰۰۰
بامیه ۵,۷۰۰
گوجه فرنگی ممتاز ۳,۷۰۰
گوجه فرنگی گلخانه ای دو و سه رج ۳,۸۰۰
کاهو فرانسوی ۴,۳۰۰
بادمجان قلمی ورامینی و گلخانه ای رنگی
بادمجان ورامینی ۱,۷۰۰
نارگیل سبز (شیری)
نارگیل با پوست سریلانکا هر عدد ۱۶,۵۰۰
نارگیل بدون پوست هندی هر عدد
توت فرنگی بسته بندی
لیمو ترش مینابی ۷,۰۰۰
گلابی شاهک و اسپادانا ۹,۵۰۰
گلابی بیروتی و شاه میوه هر کیلو ۶,۵۰۰
گلابی شاه میوه و بروتی و اسپادانا ۹,۵۰۰
گیلاس انواع ۷,۰۰۰
هلو کاردی ۶,۲۰۰
هلو هسته جدا ۶,۷۰۰
هلو زعفرانی
هلو پیش رس
طالبی تو زرد
طالبی و گرمک هر کیلو ۲,۷۰۰
خربزه آناناسی ۲,۷۰۰
هندوانه محبوبی
هندوانه چیتی
نارنگی (سایر انواع) ۵,۰۰۰
نارنگی کلمانتین جنوب
نارنگی انشو ۴,۳۰۰
نارنگی تخم ژاپنی ۴,۰۰۰
نارگیل ( عدد)
سیب دورنگ تابستانه ۹,۸۰۰
سیب گلاب ۶,۹۰۰
پرتقال وارداتی ( تنظیم بازار)
بالنگ ۳,۰۰۰
انگور رطبی ۶,۴۰۰
انگور شانی ۴,۳۰۰
انگور مهدیخانی ۵,۲۰۰
انگور مهری ۵,۹۰۰
انگور عسگری ۴,۳۰۰
انگور صاحبی
انگور کندری ۵,۷۰۰
انگور یاقوتی ۶,۹۰۰
انارممتاز ۶,۲۰۰
زنجبیل تازه ۱۹,۵۰۰
موسیر تازه ۱۴,۰۰۰
غوره عسگری ۵,۴۰۰
غوره آبگیری ۳,۷۰۰
غوره انواع
بامیه ریز
نخودفرنگی ممتاز
نخود فرنگی پاک کرده
نخودفرنگی
برگ مو
والک و تره کوهی
کنگر پاک نشده
کنگر پاک شده
ریواس سبز
ریواس صورتی
ریواس
باقلا سبزپاک کرده
باقلا سبز
کلم آندیو ۴,۵۰۰
پیاز سایر
پیاز ترشی (ریز)
پیاز سفید صدفی ۲,۱۰۰
پیاز قرمز ۲,۲۰۰
پیاز زرد ۱,۶۰۰
سیب زمینی ترشی ۳,۸۰۰
سیر تازه با برگ
سیر تازه بدون برگ ۵,۵۰۰
سیر حبه ۲,۰۰۰
سبزی دسته ای دسته های 50 گرم ۲,۸۰۰
سبزی دسته ای ( دسته های زیر400گرم)(کیلو گرم) ۲,۸۰۰
ذرت شیرین ( بلال مکزیکی ) ۳,۸۰۰
لیمو ترش انواع
سیب زمینی استانبولی ۳,۵۰۰
ذرت معمولی (بلال ) ۲,۰۰۰
خیار چنبر ۲,۴۰۰
خیار رسمی کوتاه بذر اصفهان ۴,۵۰۰
خیار رسمی ۲,۰۰۰
خیار رویال ۲,۰۰۰
سیب زمینی تازه
سیب زمینی انباری
هویج ۳,۰۰۰
نارنج ۲,۱۰۰
لوبیا سبز قیطونی ممتاز ۳,۹۰۰
لوبیا سبز قیطونی ۴,۱۰۰
گوجه فرنگی گیلاسیزیتونی بسته بندی ۵,۰۰۰
گوجه فرنگی گیلاسی زیتونی و خوشه ای و فله ۵,۲۰۰
گوجه فرنگی گلخانه ای ۴,۲۰۰
گوجه فرنگی بوته رس ۳,۷۰۰
کلم بروکسل ۳,۰۰۰
گل کلم ۲,۲۰۰
کلم قمری ۲,۲۰۰
کلم قرمز ۳,۸۰۰
کلم سفید ۳,۳۰۰
کاهو پیچ سالادی ۴,۱۰۰
کاهو چینی ۱,۷۰۰
کلم بروکلی ۴,۳۰۰
کرفس ۲,۲۰۰
کدو مسمایی ۴,۲۰۰
کدوحلوایی ۳,۰۰۰
سایر انواع کاهو و کلم
کاهو سالادی
کاهو رسمی پاک کرده ۳,۲۰۰
فلفل ریز سوزنی شیرین ۴,۵۰۰
فلفل کاپی (سبز و رنگی) ۵,۲۰۰
فلفل ریز و کبابی و سوزنی ۴,۰۰۰
فلفل دلمه رنگی ۹,۰۰۰
فلفل دلمه سبز ممتاز و گلخانه ای ۸,۵۰۰
فلفل دلمه
شلغم ۲,۴۰۰
سیر خشک ۵,۵۰۰
سیب زمینی ۲,۶۰۰
سبزی جور انواع ۳,۱۰۰
سبزی پاک کرده ۴,۲۰۰
خیار سالادی ۱,۲۰۰
خیار گلخانه ای ۳,۵۰۰
چغندر برش ۴,۷۰۰
تره فرنگی ۳,۰۰۰
ترب سیاه ۱,۸۰۰
ترب سفید ۱,۵۰۰
بادمجان قصری و دزفولی ۴,۲۰۰
بادمجان دلمه ۳,۷۰۰
بادمجان بندری ۳,۵۰۰
زالزالک ۷,۰۰۰
زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته نیم کیلویی ۱۰,۵۰۰
زرشک تازه بدون ساقه و برگ ۱۴,۰۰۰
زرشک تازه با ساقه و برگ ۱۰,۰۰۰
هندوانه آناناسی ۲,۰۰۰
ازگیل ژاپنی ( گلابی جنگلی )
فندق تازه با پوست ۱۱,۰۰۰
عناب تازه ۱۴,۰۰۰
زغال اخته ۱۷,۰۰۰
توت سیاه
آلبالو رسمی ۹,۵۰۰
آلبالو درشت پیوندی ۸,۵۰۰
انجیر زرد ۹,۹۰۰
انجیر سیاه ۶,۳۰۰
شاه توت
توت سفید
گوجه سبز شمالی
بادام تازه با پوست سبز(سنگ و کاغذی) ۱۱,۰۰۰
پسته تازه خندان
پسته تازه
گردو تازه تک پوست
گردو تازه با پوست سبز ۶,۹۰۰
گوجه سبز دورشهری
گوجه سبز
چغاله بادام
هندوانه مینابی ۱,۸۵۰
کامکوات
خرمالو انواع ۴,۷۰۰
نارگیل انواع ۵,۶۰۰
نارنگی جنوب انواع ۴,۵۰۰
نارنگی شمال انواع ۵,۰۰۰
توت فرنگی گلخانه ای
توت فرنگی ۱۶,۰۰۰
انواع انگور ۴,۷۰۰
انگور بی دانه قرمز ۷,۱۰۰
انگور بی دانه سفید ۵,۹۰۰
انگور بی دانه انواع ۷,۰۰۰
پرتقال آبگیری ۲,۰۰۰
لیموترش سنگی جنوب ۴,۵۰۰
لیموترش انواع
گلابی انواع ۷,۰۰۰
انبه ۱۵,۵۰۰
گیلاس صورتی پرتوایی
گیلاس قرمز و سیاه ممتاز
گیلاس تکدانه
گیلاس صورتی
گیلاس قرمز و سیاه و صورتی پرتوایی
گیلاس پیش رس
ازگیل ۵,۸۰۰
خربزه زرد و سبز گرمساری
خربزه مشهدی
خربزه سایرانواع ۳,۹۰۰
آلو شابلون و سانتورزا ۶,۹۰۰
شلیل و شبرنگ انجیری ۶,۸۰۰
شلیل سفید ، شمس ،رفعتی، مغانی،سیبی ۶,۵۰۰
شبرنگ ۷,۸۰۰
آلو زرد قطره طلا ۴,۷۰۰
آلو انواع ۶,۹۰۰
زردآلو رسمی ۴,۷۰۰
زردآلو شکرپاره و بادامی ۴,۷۰۰
زردآلو پیش رس ۴,۷۰۰
هلو انجیری ۶,۸۰۰
هلو انواع
طالبی انواع ۲,۷۰۰
خربزه ملون ۲,۵۰۰
هندوانه انواع ۲,۷۰۰
پرتقال والنسیا
موز خوشه ای هندی سایز 7 الی 9 ۹,۵۰۰
موز خوشه ای اکوادوری و فلیپینی سایز 4 الی 6 ۱۰,۲۰۰
نارنگی کینو ۵,۹۰۰
نارنگی خفر و بندری ۶,۵۰۰
لیمو شیرین ۳,۶۰۰
گریپ فروت تو سفید
گریپ فروت تو سرخ ۳,۳۰۰
کیوی دوقلو ۳,۲۰۰
کیوی هایوارد
سیب سایر انواع ۴,۵۰۰
سیب قرمز لبنان ۵,۷۰۰
سیب زرد لبنان ۶,۳۰۰
سیب سبز ۶,۹۰۰
خیار گلخانه ممتاز
پرتقال رسمی جنوب
پرتقال بیروتی
پرتقال رسمی شمال
پرتقال سانگین ۴,۳۰۰
پرتقال تامسون شمال ۳,۴۰۰
پرتقال تامسون جنوب ۵,۳۰۰
به ۸,۹۰۰
انگور شاهرودی ۵,۰۰۰
انار آبگیری ۳,۰۰۰
انار ۵,۹۰۰
آناناس طلایی ۲۲,۰۰۰
آناناس جنگلی ۱۵,۰۰۰