آفتاب

مواد غذایی

آجیل و خشکبار قیمت روز مرغ ماهی و میگو میوه و تره بار نهاده های دامی و کشاورزی

قیمت مواد غذایی - ماهی و میگو

آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ۰۳ : ۰۳ وزن قیمت ( تومان )
تیلاپیلا فیله طعم دار شده هر کیلو ۳۴,۰۰۰
تیلاپیلا فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم )
تیلاپیلا استیک هر کیلو ۲۹,۵۰۰
تیلاپیلا شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو ۱۵,۴۰۰
تیلاپیلا زنده هر کیلو ۱۸,۵۰۰
فیل ماهی (بلوگا)فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم ) هر کیلو ۱۴۷,۰۰۰
فیل ماهی (بلوگا) استیک هر کیلو ۹۹,۰۰۰
فیل ماهی (بلوگا)شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو ۵۹,۰۰۰
فیل ماهی (بلوگا) زنده هر کیلو ۶۵,۰۰۰
فیله سوخاری کپور ماهیان خام هر کیلو
فیله سوخاری ماهیان خاویاری خام (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو
ماهی خاویاری کباب طعم دار شده (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو
استیک ماهی خاویاری (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو
فیله ماهی خاویاری (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو
ماهی استروژن خاویاری صید شده (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو
ماهی استروژن خاویاری زنده (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو
بیگ هد فیله طعم دار شده هر کیلو ۳۵,۰۰۰
بیگ هد فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم ) هر کیلو ۳۲,۰۰۰
بیگ هد استیک
بیگ هد شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو ۱۱,۰۰۰
بیگ هد زنده هر کیلو ۱۲,۰۰۰
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ طعم دار شده ( بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو ۳۲,۵۰۰
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ فیله شده هر کیلو ۲۹,۵۰۰
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ استیک هر کیلو ۲۲,۰۰۰
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ شکم خالی شده ( بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو ۹,۸۰۰
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ زنده هر کیلو ۱۱,۵۰۰
ماهی سفید پرورشی آمور شکم پر وزن بالای 1.5 کیلوگرم (حاوی سبزیجات،گردو،رب انار) هر کیلو
ماهی سفید پرورشی آمور فیله طعم دار شده هر کیلو
ماهی سفید پرورشی آمور فیله شده هر کیلو
ماهی سفید پرورشی آمور شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو
کپورفیله طعم دار شده هر کیلو ۶۰,۰۰۰
کپور فیله شده هر کیلو ۵۷,۰۰۰
کپور استیک هر کیلو ۵۳,۰۰۰
کپور شکم خالی شده (وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم)
کپور زنده بالای 1000 گرم ۱۸,۷۰۰
آمور طعم دار شده هر کیلو ۶۲,۰۰۰
آمور فیله هر کیلو ۵۹,۰۰۰
آمور استیک هر کیلو ۵۵,۰۰۰
آمور صید شده هر کیلو ۱۹,۵۰۰
آمور زنده بالای 1200 گرم ۲۱,۰۰۰
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) استیک هر کیلو ۳۱,۰۰۰
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) زنده هر کیلو ۲۰,۰۰۰
قزل آلای استیک هر کیلو ۲۹,۵۰۰
کپور پرورشی شکم خالی شده (وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو ۱۸,۰۰۰
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) طعم دار شده هر کیلو ۳۷,۵۰۰
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) فیله شده هر کیلو ۳۴,۵۰۰
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) شکم خالی شده هر کیلو ۱۶,۵۰۰
فیله قزل آلای طعم دار شده هر کیلو ۳۴,۰۰۰
قزل آلای فیله شده (شکم خالی، سر و دم زده،استخوان گیری شده) هر کیلو ۳۱,۰۰۰
زنده قزل آلای رنگین کمان بالای 1500 گرم ۱۸,۵۰۰
پرورشی قزل آلای رنگین کمان بالای 1500 گرم ۱۸,۵۰۰
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بالای 1000 گرم
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین 700 تا 1000گرم
منجمد هیک فیله وارداتی هر کیلو
منجمدسیلور وارهو سایزl
ماهی سلطان ابراهیم بالای 250
ماهی همام بین 1000 تا 3000گرم
ماهی قباد بالای 1000 گرم
ماهی حلوا سفید بالای 350 گرم
قزل آلای شکم خالی شده هر کیلو
ماهی پرستو بین 500 تا 1500گرم
ماهی چام سالمون فیله شده (چینی) هر کیلو
میگوی دریایی تازه با سر سایز31-40 هر کیلو
ماهی هیک منجمد وارداتی هر کیلو
منجمد سیلور وارهو سایزl
ماهی سالمون منجمد اسلایس شده بدون سر و دم هر کیلو
ماهی قزل آلا ویژه گوشت نارنجی هر کیلو
ماهی قزل آلا ویژه گوشت نارنجی -زنده هر کیلو
ماهی گیش انواع خانجان ، لوله ای و... هر کیلو
میگوی پرورشی مخلوطmix هر کیلو
میگوی پرورشی منجمدمخلوطmix هر کیلو
ماهی شهری منجمد هر کیلو
ماهی سکن با سر و دم منجمد سایزL
میگوی دریایی تازه مخلوطmix هر کیلو ۴۵,۰۰۰
ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبز هر کیلو
ماهی شهری هر کیلو
ماهی حسون بالای 400گرم
ماهی کپور سرگنده بیگ هد زنده هر کیلو
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای،آزاد پرورشی زنده هر کیلو
ماهی کپور پرورشی زنده بالای 1000گرم
ماهی آمور کپور علفخوار ، سفید پرورشی زنده هر کیلو
ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده هر کیلو
ماهی هوکی منجمدوارداتی سایزL,XL
ماهی هامور سایزXL
میگوی دریایی با سرمنجمد سایز31-40
میگوی دریایی با سرمنجمد سایز41-50
میگوی دریایی با سرمنجمد سایز51-60
ماهی میش شکم خالی منجمد سایز x و,xl
ماهی گیش مقوایی منجمد سایزL
ماهی گیش معمولی منجمد سایزL
ماهی کفشک منجمد سایزL
ماهی کفشک منجمد سایزXL
ماهی کوتر دم سیاه منجمد بالای 100 گرم
ماهی کوتر دم سبز منجمد بالای 100 گرم
ماهی طلال منجمد سایزL
ماهی شیر منجمد بی سرو دم هر کیلوگرم
ماهی شیر منجمد با سرو دم بالای 2500گرم
ماهی شوریده داخلی منجمد سایزM
ماهی شوریده داخلی منجمد سایزL
ماهی شوریده داخلی منجمد سایزXL
ماهی سنگسر طلایی منجمد سایزL
ماهی سنگسر سایر انواع منجمد سایزL,M
ماهی سلطان ابراهیم بالای 250 گرم
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایزM
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایزL
ماهی سرخو منجمد سایزL
ماهی سالمون منجمد وارداتی شکم خالی با سرو دم هر کیلو
ماهی سارم صنعتی منجمد سایزXL
ماهی ردکاد وارداتی منجمد سایزL
ماهی راشگو منجمد سایزL,XL
ماهی حلوا سیاه منجمد سایزM
ماهی حلوا سیاه منجمد سایزL
ماهی حلوا سیاه منجمد سایزXL
ماهی حسون منجمد سایزM
ماهی حسون منجمد سایزL
ماهی تیلا پیلا فیله شده منجمد سایزm
ماهی تیلا پیلا فیله شده منجمد سایزS
ماهی بلووارهو منجمد وارداتی سایزl
ماهی بچه شیر منجمد بین 1000تا 3000گرم
ماهی همام بالای 3000 گرم
ماهی همام بین 1000تا 3000گرم
ماهی بچه شیر منجمد بین 1000 تا 3000گرم
ماهی هامور بین 1000 تا 3000گرم
ماهی هامور بین 3000 تا 5000گرم
ماهی میش شکم خالی بین 3000تا 6000گرم
ماهی میش شکم پر بین 3000تا 6000گرم
ماهی میش شکم پر بین 1000تا 3000گرم
ماهی گیش بین 500تا 1000گرم
ماهی گیش بین 1000تا 3000گرم
ماهی گیش بین 3000تا 5000گرم
ماهی کفشک بین 700 تا 1000گرم
ماهی کفشک بالای 1000گرم
ماهی کتو بالای 500گرم
ماهی کوتر دم سیاه با سر و دم بین1000تا3000گرم
ماهی کوتر دم سیاه با سر و دم بالای 3000گرم
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بین000 1تا3000گرم
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بالای3000گرم
ماهی قباد بالای 1000گرم
ماهی قباد بین 700تا 1000گرم
ماهی عروس بالای 700گرم
ماهی طوطی ماهی بالای 1000گرم
ماهی صافی موج داربلدرچین بالای 2000گرم
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم بالای3000گرم
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم بالای3000گرم
ماهی شوریده بین 500 تا 700گرم
ماهی شوریده بالای 700گرم
ماهی شانک بالای 400گرم
ماهی سیباس هر کیلوگرم
ماهی سنگسر سایر انواع بالای 1000گرم
ماهی سنگسر طلایی بین 700تا 1000گرم
ماهی سنگسرطلایی بالای 1000گرم
ماهی سکن با سرودم بالای 2000گرم
ماهی سرخو بین 1000تا 3000گرم
ماهی سرخو بالای 3000گرم
ماهی سارم بین 3000تا 5000گرم
ماهی سارم بین 1000تا 3000گرم
ماهی خامه ماهیزیبا بین 1000تا 3000گرم
ماهی خامه ماهیزیبا بالای 3000گرم
ماهی راشکو بالای 3000گرم
ماهی راشکو بین 1000تا 3000گرم
ماهی حلوا سیاه بین 500تا 1000گرم ۶۰,۵۰۰
ماهی حلوا سیاه بالای 1000گرم ۶۱,۵۰۰
ماهی پرستو کمتر از 500 گرم
ماهی پرستو بالای 500گرم
ماهی بیاح بالای 200گرم
ماهی بچه شیر با سرو دم بین 700تا1000گرم
ماهی بچه شیر با سر و دم بین 1000تا3000گرم
ماهی کپور پرورشی بین 1000تا1500گرم
ماهی کپور پرورشی بالای 1500گرم ۲۲,۵۰۰
ماهی قزل آلای رنگین کمان بالای300گرم
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشی بین 800تا1000گرم
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشی بین 1000تا1500گرم
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشی بالای 1500گرم
ماهی کپور سرگنده بیگ هد 2000تا3000گرم ۷,۵۰۰
ماهی کپور سرگنده بیگ هد بالای 3000گرم ۶,۵۰۰
ماهی آمور کپور علفخوار سفید 1200تا1500گرم
ماهی آمور کپور علفخوار سفید بالای1500گرم ۱۳,۵۰۰
ماهی کیلکا هر کیلو
ماهی کفال بین 300تا 600گرم
ماهی کفال بالای 900گرم
ماهی کفال بین 600تا 900گرم
ماهی سیم بالای 900گرم
ماهی سوف بین 400تا 800گرم
ماهی سوف بالای 800گرم
سفید دریایی بین 500تا 700گرم
سفید دریایی بین 700تا 900گرم
سفید دریایی بالای 900گرم
اردک ماهی بالای 700گرم