آفتاب

مواد غذایی

آجیل و خشکبار قیمت روز مرغ ماهی و میگو میوه و تره بار نهاده های دامی و کشاورزی

قیمت مواد غذایی - قیمت روز مرغ

آخرین به روز رسانی : پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۳۴ : ۰۲ وزن قیمت ( تومان )
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی (500 گرم) ۶,۳۰۰
بوقلمون نیم شقه ران، ران بوقلمون ،با ساق، استخوان پشت و دمبالیچه (فله) ۱۴,۵۰۰
بوقلمون نیم شقه سینه،سینه بوقلمون ،با بال، گردن پوست و استخوان (فله) ۱۳,۵۰۰
مغز ران بدون پوست بدون استخوان ۱۶,۰۰۰
مغز ران با پوست بدون استخوان ۱۴,۷۰۰
تخم بلدرچین 24عددی بسته بندی pet با روکش مقوایی کشویی ۴,۷۰۰
تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی بسته بندی پت ۴,۴۰۰
تخم بلدرچین 12عددی بسته بندی pet با روکش مقوایی کشویی ۲,۵۰۰
تخم بلدرچین 12عددی بسته بندی پت ۲,۳۰۰
تخم کبک بسته بندی 12 عددی هر کیلو گرم
تخم کبک 4 عددی ۴,۲۰۰
تخم کبک 6 عددی ۶,۰۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 6 عددی عددی بسته بندی pet ۳,۷۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 6 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۳,۴۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 6 عددی شانه های خمیری شرینگ ۳,۲۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 9 عددی عددی بسته بندی pet ۵,۱۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 9 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۴,۸۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 9 عددی شانه های خمیری شرینگ ۴,۶۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 12 عددی عددی بسته بندی pet ۶,۵۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 12 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۶,۱۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 12 عددی شانه های خمیری شرینگ ۵,۹۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 15 عددی عددی بسته بندی pet ۷,۰۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 15 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۶,۷۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 15 عددی شانه های خمیری شرینگ ۶,۵۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 20 عددی عددی بسته بندی pet ۹,۷۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 20 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۹,۴۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 20 عددی شانه های خمیری شرینگ ۹,۲۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 30 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۱۳,۶۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای)بسته 30 عددی شانه های خمیری شرینگ ۱۳,۶۰۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) غیر بسته بندی (هر کیلو) ۱۲,۶۰۰
تخم مرغ فله تنظیم بازار بسته بندی شانه 30 عددی هر شانه ۸,۳۰۰
تخم مرغ فله تنظیم بازار بسته بندی شانه 30 عددی هر کیلوگرم ۳,۹۵۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی بسته بندی pet ۳,۵۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۳,۲۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی شانه های خمیری شرینگ ۳,۰۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی بسته بندی pet ۵,۰۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۴,۷۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی شانه های خمیری شرینگ ۴,۵۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی بسته بندی pet ۶,۸۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۶,۵۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی شانه های خمیری شرینگ ۶,۳۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی بسته بندی pet ۸,۱۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۷,۸۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی شانه های خمیری شرینگ ۷,۶۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 20 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۹,۵۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 20 عددی شانه های خمیری شرینگ ۹,۳۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 30 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۱۲,۲۰۰
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 30 عددی شانه های خمیری شرینگ ۱۲,۰۰۰
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی pet ۴,۱۰۰
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۳,۹۰۰
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ ۳,۷۰۰
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی pet ۵,۸۰۰
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۵,۶۰۰
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ ۵,۴۰۰
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی pet ۷,۵۰۰
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۷,۳۰۰
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ ۷,۱۰۰
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی pet ۱۱,۶۰۰
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۱۱,۴۰۰
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ ۱۱,۲۰۰
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی pet ۸,۷۰۰
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۸,۵۰۰
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ ۸,۳۰۰
تخم مرغ بسته بندی 30 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار ۱۵,۱۰۰
تخم مرغ بسته بندی 30 بسته بندی شانه های خمیری شرینگ ۱۴,۸۰۰
تخم مرغ بسته بندی تنظیم بازار 30 عددی
تخم مرغ فله تنظیم بازار 30 عددی
تخم مرغ غیر بسته بندی هر کیلوگرم ۱۳,۸۰۰
سنگدان پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) ۳,۲۰۰
دل پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) ۴,۱۵۰
جگر پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) ۳,۷۰۰
بوقلمون ران بدون پوست با استخوان (با استخوان کمر) ۲۱,۰۰۰
بوقلمون لاشه کامل یا شقه بالای 15 کیلوگرم ۱۳,۷۰۰
بوقلمون سینه ،با بال، گردن پوست و استخوان ۱۴,۳۰۰
بوقلمون سینه ،بدون گردن، با بال، پوست و استخوان ۱۵,۸۰۰
بوقلمون ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) ۱۷,۰۰۰
بوقلمون لاشه کامل یا شقه زیره 15 کیلوگرم ۱۴,۱۰۰
بوقلمون سنگدان پاک شده هر کیلوگرم ۶,۴۰۰
بوقلمون دل پاک شده هر کیلوگرم ۸,۳۰۰
بوقلمون جگر پاک شده هر کیلوگرم ۷,۴۰۰
بوقلمون گردن بدون پوست هر کیلوگرم ۸,۶۰۰
بوقلمون بال (بدون نوک بال) ۶,۷۰۰
بوقلمون بازو ۹,۴۰۰
بوقلمون فیله ۲۶,۰۰۰
بوقلمون سینه بدون پوست و بدون استخوان ۲۲,۰۰۰
بوقلمون سینه بدون بال و گردن با پوست و استخوان ۱۷,۵۰۰
بوقلمون مغز ران بی پوست و استخوان ۲۶,۶۰۰
بوقلمون ران با پوست و استخوان (بدون استخوان کمر) ۱۹,۱۰۰
بوقلمون ساق با پوست ۲۰,۶۰۰
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک ۸,۳۰۰
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک ویژه ۱۰,۶۵۰
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی ۸,۵۰۰
مرغ کامل تازه ، بسته بندی کیسه ای ۸,۴۰۰
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی شکم خالی ۸,۳۰۰
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی ۹,۱۰۰
مرغ کامل تازه ،بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) ۸,۲۰۰
مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) ۷,۷۰۰
کبک کامل تازه بسته500گرمی ۱۸,۰۰۰
کبک کامل تازه بسته 1000گرمی ۳۶,۰۰۰
کبک منجمدبسته500گرمی ۱۹,۰۰۰
کبک منجمدبسته800گرمی ۳۰,۰۰۰
کبک منجمدبسته1000گرمی ۳۷,۰۰۰
بلدرچین کامل تازه بسته بندی بشقابی بدون پوست (بسته 1000گرمی) ۲۳,۰۰۰
بلدرچین منجمد بسته بندی بدون پوست (بسته 1000گرمی) ۲۴,۰۰۰
بلدرچین کامل تازه (بسته 500 گرمی ) ۹,۰۰۰
بلدرچین کامل تازه(بسته 800گرمی) ۱۴,۰۰۰
بلدرچین کامل تازه(بسته 1000گرمی) ۱۷,۵۰۰
بلدرچین منجمد بسته 500گرمی ۹,۳۰۰
بلدرچین منجمد بسته 800گرمی ۱۴,۸۰۰
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی ۱۸,۵۰۰
پای مرغ ۴,۸۰۰
پا چینی 10 عددی مرغ ۱۳,۹۰۰
جوجه کباب بااستخوان ساده ۱۴,۷۰۰
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو زعفرانی ۱۹,۶۰۰
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده ۲۰,۵۰۰
جوجه چینی ۱۹,۳۰۰
شنیتسل با آرد ۱۵,۸۰۰
شنیتسل بدون آرد ۱۸,۸۰۰
بازوی کبابی ساده ۱۲,۷۰۰
بال کبابی زعفرانی- بدون نوک بال ۱۱,۴۰۰
ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال ۱۴,۰۰۰
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه شش گردن بال ۱۱,۵۰۰
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو ۱۴,۷۰۰
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال ۱۴,۵۰۰
سینه مرغ با پوست،بدون شش،گردن،بال ۱۲,۹۰۰
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق ۱۶,۰۰۰
ساق مرغ با پوست و بدون سر ساق ۱۴,۰۰۰
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق ۱۳,۴۰۰
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق ۱۳,۳۰۰
 پای مرغ پاک شده ۳,۶۰۰
 سنگدان مرغ ۴,۵۰۰
 جگر مرغ ۴,۳۰۰
 دل مرغ پاک کرده ۷,۴۰۰
 سینه مرغ سوخاری ۸,۱۰۰
 مرغ کنتاکی ۸,۱۰۰
 جوجه کباب با استخوان زعفرانی ۱۰,۰۰۰
 جوجه کباب با استخوان ساده ۱۰,۰۰۰
 جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی ۱۴,۰۰۰
 جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده ۱۴,۰۰۰
 پاچینی 10 عددی مرغ ۸,۱۰۰
 جوجه چینی ( شنیسل فیله ) ۱۳,۱۰۰
 شنیسل با آرد ۱۱,۲۰۰
 شنیسل بدون آرد ۱۲,۸۰۰
 گردن مرغ بدون پوست ۳,۲۰۰
 فیله مرغ زعفرانی ۱۴,۳۰۰
 فیله مرغ ۱۴,۳۰۰
 مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و با ۷,۵۰۰
 مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی ۷,۲۰۰
 مخلوط بال و بازو کبابی ساده ۷,۲۰۰
 بازوی کبابی زعفرانی ۷,۷۰۰
 بازوی کبابی ۷,۷۰۰
 بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال ۶,۷۰۰
 بال کبابی ساده - بدون نوک بال ۶,۷۰۰
 ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال ۹,۳۰۰
 ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال ۸,۱۰۰
 سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو ۱۰,۰۰۰
 سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال ۹,۷۰۰
 سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال ۹,۰۰۰
 ساق مرغ بدون پوست و سرساق ۱۰,۷۰۰
 ساق مرغ با پوست و بدون سرساق ۹,۸۰۰
 مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران ) ۱۰,۶۰۰
 مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران ) ۱۰,۰۰۰
 ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق ۸,۸۰۰
 ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق ۷,۵۰۰
 مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده ۶,۸۰۰
 مرغ کامل تازه بسته بندیبشقابی ۶,۲۵۰
 مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای ۶,۲۵۰
پای مرغ پاک شده ۳,۶۰۰
دل مرغ پاک کرده ۷,۵۰۰
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو ۱۰,۰۰۰
مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران ) ۱۰,۵۰۰
مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران ) ۹,۹۰۰
سنگدان مرغ ۴,۰۰۰
جگر مرغ ۴,۲۰۰
دل مرغ ۷,۰۵۰
سینه مرغ سوخاری ۱۳,۳۰۰
مرغ کنتاکی ۱۳,۹۰۰
جوجه کباب با استخوان زعفرانی ۱۴,۱۰۰
جوجه کباب با استخوان ساده ۱۰,۰۰۰
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی ۱۴,۰۰۰
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده ۱۴,۰۰۰
پاچینی 10 عددی مرغ ۸,۱۰۰
جوجه چینی ( شنیسل فیله ) ۱۳,۱۰۰
شنیسل با آرد ۱۱,۲۰۰
شنیسل بدون آرد ۱۲,۸۰۰
گردن مرغ بدون پوست ۳,۵۰۰
فیله مرغ زعفرانی ۲۱,۰۰۰
فیله مرغ ۲۰,۰۰۰
مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و با ۷,۵۰۰
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی ۱۲,۴۰۰
مخلوط بال و بازو کبابی ساده ۱۲,۴۰۰
بازوی کبابی زعفرانی ۱۲,۸۰۰
بازوی کبابی ۷,۷۰۰
بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال ۶,۷۰۰
بال کبابی ساده - بدون نوک بال ۱۱,۴۰۰
ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال ۹,۳۰۰
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال ۸,۱۰۰
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال ۹,۷۰۰
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال ۸,۹۰۰
ساق مرغ بدون پوست و سرساق ۱۰,۶۰۰
ساق مرغ با پوست و بدون سرساق ۹,۷۰۰
مغز ران بدون پوست ۱۱,۹۰۰
مغز ران با پوست ۱۱,۲۰۰
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق ۸,۶۰۰
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق ۷,۴۰۰
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای ۶,۲۰۰
مرغ کامل تازه بسته بندیبشقابی ۶,۲۰۰
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده ۶,۷۰۰