آفتاب

مواد غذایی

آجیل و خشکبار انواع گوشت مرغ ماهی و میگو میوه و تره بار نهاده های دامی و کشاورزی

قیمت مواد غذایی - آجیل و خشکبار

آخرین به روز رسانی : پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ ۰۳ : ۲۰ درجه دو درجه یک
آلو بخارا رسمی ۱۱,۱۰۰ ۱۲,۵۰۰
آلو بخارا ممتاز ۱۳,۵۰۰ ۱۵,۰۰۰
 آلو بخارا رسمی ۱۱,۱۰۰ ۱۲,۵۰۰
 آلو بخارا ممتاز ۱۳,۵۰۰ ۱۵,۰۰۰
 مغز تخمه محبوبی ۱۷,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰
 مغز تخمه کدو ریز مشهدی ۲۵,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰
 مغز تخمه کدو درشت مرمری ۲۴,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰
 مغز تخمه آفتابگردان ۷,۰۰۰ ۹,۰۰۰
 گندمک توپی ۳,۹۰۰ ۴,۹۰۰
 شیرین گندمک و گندمک بوداده ۳,۴۰۰ ۴,۴۰۰
 نخودچی سفید بدون پوست ( گل ) ۲,۵۰۰ ۸,۵۰۰
 نخودچی دو آتیشه ( شور ) ۵,۰۰۰ ۹,۵۰۰
 نخودچی دو آتیشه ( بی نمک ) ۵,۰۰۰ ۹,۵۰۰
 مویز با هسته ۹,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
 مویز بدون هسته ۱۲,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
 مغز گردو دو پر سفید ۵۱,۰۰۰
 مغز گردو ۴۱,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰
 مغز فندق ۴۵,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰
 مغز پسته ۵۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
 مغز بادام زمینی درشت پوست کنده ۹,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
 مغز بادام زمینی (پسته شامی) ریز ۶,۵۰۰ ۸,۵۰۰
 مغز بادام زمینی(پسته شامی) درشت ۹,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
 مغز بادام ۴۵,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰
 گوجه برغان سیاه ۱۲,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰
 گوجه برغان طلایی ۱۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
 گردو پوست سوزنی ۱۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
 گردو با پوست کاغذی ۲۰,۰۰۰ ۲۶,۵۰۰
 کنجد خام ۷,۵۰۰ ۹۵,۰۰۰
 کنجد بوداده ۸,۵۰۰ ۱۰,۵۰۰
 کشمش سبز معمولی ۸,۵۰۰ ۹,۵۰۰
 کشمش سبز پیکانی ۹,۵۰۰ ۱۰,۸۰۰
 کشمش پلویی طلایی ۵,۸۰۰ ۶,۸۰۰
 کشمش پلویی ۵,۵۰۰ ۶,۵۰۰
 فندق با پوست ۲۴,۵۰۰ ۲۹,۵۰۰
 شاهدانه ۶,۰۰۰ ۷,۰۰۰
 سویا آجیلی ۴,۹۰۰ ۵,۹۰۰
 عناب ۱۷,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
 عدسک ۶,۵۰۰ ۸,۵۰۰
 ذرتک (ذرت شیرین بوداده) ۶,۰۰۰ ۷,۰۰۰
 سنجد ۹,۵۰۰ ۱۱,۵۰۰
 خلال پسته ۸۶,۰۰۰
 خلال پسته ممتاز ۹۶,۰۰۰
 خلال بادام زمینی ۱۱,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰
 توت خشک سفید( اعلا ) ۳۱,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
 توت خشک سفید ۱۸,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰
 تخمه محبوبی ۱۱,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰
 تخمه کدو مشهدی ریز ۱۶,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰
 تخمه کدو گوشتی ۱۹,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰
 تخمه کدو طرح مشهدی ۱۴,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰
 تخمه کدو درشت مرمری شور ۱۶,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
 تخمه کدو درشت مرمری خام ۱۵,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰
 تخمه جابانی ممتاز(ژاپنی ) ۲۴,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
 تخمه جابانی شور(ژاپنی شور) ۱۹,۵۰۰ ۲۵,۰۰۰
 تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز ۹,۰۰۰ ۹,۵۰۰
 تخمه آفتابگردان ( کله قوچی ) ۶,۵۰۰ ۷,۵۰۰
 پسته کله قوچی ۳۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
 پسته فندقی ۲۹,۰۰۰ ۳۴,۵۰۰
 پسته اکبری ۳۶,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰
 پسته احمد آقایی ۳۴,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰
 برنجک ( برنج بوداده ) ۶,۵۰۰ ۷,۵۰۰
 برگ هلو ۸,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
 برگ قیسی سکه ای درشت ۱۳,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰
 برگ قیسی ریز ۱۲,۵۰۰ ۱۵,۵۰۰
 برگ زردآلو ۱۰,۵۰۰ ۱۲,۵۰۰
 بادام هندی ( شور ) سایز 320 ۴۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
 بادام هندی ( خام ) سایز 320 ۴۲,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
 بادام منقا یک پوست(بادام پوست کاغذی ) ۳۸,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
 بادام منقا دو پوست(بادام پوست کاغذی) ۳۲,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
 بادام زمینی غلاف دار ۸,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
 بادام با پوست ۸,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
 انجیر خشک معمولی ۲۶,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
 انجیر خشک نیمه پرک ( 50 % ) ممتاز ۳۲,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰
 انجیر آردی ۱۱,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰
 آلو جنگلی درشت ۹,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
 آلو بخارا ۹,۵۰۰ ۱۱,۰۰۰
 آلبالو خشک ۹,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
انجیر خشک نیمه پرک ( 50 % ) ممتاز ۳۲,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰
مغز تخمه کدو درشت مرمری ۲۴,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰
مغز تخمه کدو ریز مشهدی ۲۵,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰
مغز تخمه محبوبی ۱۷,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰
مغز تخمه آفتابگردان ۷,۰۰۰ ۹,۰۰۰
گندمک توپی ۳,۹۰۰ ۴,۹۰۰
شیرین گندمک و گندمک بوداده ۳,۴۰۰ ۴,۴۰۰
مغز بادام زمینی درشت پوست کنده ۹,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
مغز بادام زمینی(پسته شامی) درشت ۹,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
مغز بادام زمینی (پسته شامی) ریز ۶,۵۰۰ ۸,۵۰۰
گردو با پوست کاغذی ۲۰,۰۰۰ ۲۶,۵۰۰
گردو پوست سوزنی ۱۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
کشمش پلویی طلایی ۵,۸۰۰ ۶,۸۰۰
ذرتک (ذرت شیرین بوداده) ۶,۰۰۰ ۷,۰۰۰
عدسک ۶,۵۰۰ ۸,۵۰۰
عناب ۱۷,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
برنجک ( برنج بوداده ) ۶,۵۰۰ ۷,۵۰۰
برگ قیسی ریز ۱۲,۵۰۰ ۱۵,۵۰۰
برگ قیسی سکه ای درشت ۱۳,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰
نخودچی سفید بدون پوست ( گل ) ۲,۵۰۰ ۸,۵۰۰
نخودچی دو آتیشه ( شور ) ۵,۰۰۰ ۹,۵۰۰
نخودچی دو آتیشه ( بی نمک ) ۵,۰۰۰ ۹,۵۰۰
مویز با هسته ۹,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
مویز بدون هسته ۱۲,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
مغز گردو دو پر سفید ۵۱,۰۰۰
مغز گردو ۴۱,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰
مغز فندق ۴۵,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰
مغز پسته ۵۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
مغز بادام زمینی ( پسته شامی ) ۹,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰
مغز بادام ۴۵,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰
گوجه برغان سیاه ۱۲,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰
گوجه برغان طلایی ۱۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
گردو با پوست ۱۹,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰
کنجد خام ۷,۵۰۰ ۹۵,۰۰۰
کنجد بوداده ۸,۵۰۰ ۱۰,۵۰۰
کشمش سبز معمولی ۸,۵۰۰ ۹,۵۰۰
کشمش سبز پیکانی ۹,۵۰۰ ۱۰,۸۰۰
کشمش پلویی ۵,۵۰۰ ۶,۵۰۰
فندق با پوست ۲۴,۵۰۰ ۲۹,۵۰۰
شاهدانه ۶,۰۰۰ ۷,۰۰۰
سویا آجیلی ۴,۹۰۰ ۵,۹۰۰
سنجد ۹,۵۰۰ ۱۱,۵۰۰
خلال پسته ۸۶,۰۰۰
خلال پسته ممتاز ۹۶,۰۰۰
خلال بادام زمینی ۱۱,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰
توت خشک سفید( اعلا ) ۳۱,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
توت خشک سفید ۱۸,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰
تخمه محبوبی ۱۱,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰
تخمه کدو مشهدی ریز ۱۶,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰
تخمه کدو گوشتی ۱۹,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰
تخمه کدو طرح مشهدی ۱۴,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰
تخمه کدو درشت مرمری شور ۱۶,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
تخمه کدو درشت مرمری خام ۱۵,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰
تخمه جابانی ممتاز(ژاپنی ) ۲۴,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
تخمه جابانی شور(ژاپنی شور) ۱۹,۵۰۰ ۲۵,۰۰۰
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز ۹,۰۰۰ ۹,۵۰۰
تخمه آفتابگردان ( کله قوچی ) ۶,۵۰۰ ۷,۵۰۰
پسته کله قوچی ۳۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
پسته فندقی ۲۹,۰۰۰ ۳۴,۵۰۰
پسته اکبری ۳۶,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰
پسته احمد آقایی ۳۴,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰
برگ هلو ۸,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
برگ قیسی ۸,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
برگ زردآلو ۱۰,۵۰۰ ۱۲,۵۰۰
بادام هندی ( شور ) سایز 320 ۴۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
بادام هندی ( خام ) سایز 320 ۴۲,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
بادام منقا یک پوست(بادام پوست کاغذی ) ۳۸,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
بادام منقا دو پوست(بادام پوست کاغذی) ۳۲,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
بادام زمینی غلاف دار ۸,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
بادام با پوست ۸,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
انجیر خشک معمولی ۲۶,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
انجیر خشک نیمه پرک ممتاز ۳۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
انجیر آردی ۱۱,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰
آلو جنگلی درشت ۹,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
آلو بخارا ۹,۵۰۰ ۱۱,۰۰۰
آلبالو خشک ۹,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰