آفتاب

خودرو

خودروهای تولید داخل آمیکو کرمان موتور ام‌جی و جیلی کارمانیا دیار خودرو مرتب خودرو زاگرس خودرو راین مدیران خودرو گروه بهمن کرمان خودرو پارس خودرو سایپا ایران خودرو

قیمت خودرو - خودروهای تولید داخل - گروه بهمن

قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه ( تومان )
  وانت کارا - دو کابین ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا - تک کابین ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  مینی بوس مکسوس ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
  هاوال H9
  هاوال H6
  هاوال H2 ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا2 دوکابین . دو دیفرانسیل ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶,۸۵۰,۰۰۰
  وانت کارا 2000 - دو کابین ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۳۰۰,۰۰۰
  وانت کارا 2000 - تک کابین ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۹۵۰,۰۰۰
  بسترن B30 ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰
  مزدا3 تیپ 4 ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
  مزدا3 تیپ 3 ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰,۹۵۹,۰۰۰
بسترون . آسا B50 ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰,۰۰۰
بسترون . فاو B50 ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ ۶۳,۳۰۰,۰۰۰
مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸,۵۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل ۷۱,۳۰۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل ۶۲,۵۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰,۰۰۰
کامیون ایسوزو 18 تن ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
ایسوزو 8 تن بدون کاربری ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳,۷۰۰,۰۰۰
ایسوزو 6 تن بدون کاربری ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۵۰۰,۰۰۰
ایسوزو 5 تن بدون کاربری ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۳۰۰,۰۰۰
آسا . فاو B50 ۶۳,۲۰۰,۰۰۰
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا 2 کابین ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
مزدا 2 فول ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89 ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مزدا3 با موتور 1.6 ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷,۵۰۰,۰۰۰
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مزدا3 . تیپ 1 هاچ بک
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰