آفتاب

خودرو

خودروهای تولید داخل آمیکو کرمان موتور ام‌جی و جیلی کارمانیا دیار خودرو مرتب خودرو زاگرس خودرو راین مدیران خودرو گروه بهمن کرمان خودرو پارس خودرو سایپا ایران خودرو

قیمت خودرو - خودروهای تولید داخل - پارس خودرو

قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه ( تومان )
  برلیانس کراس. اتوماتیک 1.6 + مولتی‌ ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۷۹۶,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک 1.5 ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲,۹۷۴,۰۰۰
  رنو ساندرو - دنده‌ای ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر 90 ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۲۴۸,۰۰۰
  ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۴,۵۸۴,۰۰۰
  ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس ۱۰۸,۹۹۱,۰۰۰
  ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی ۱۱۳,۵۷۵,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو - اتوماتیک ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو - دنده‌ای . گیربکس JHQ ۵۵,۶۰۰,۰۰۰ ۴۸,۹۵۶,۰۰۰
  رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸,۲۶۴,۰۰۰
  رنو پارس تندر + مولتی مدیا ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۳,۰۶۴,۰۰۰
  رنو پارس تندر ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸,۲۶۴,۰۰۰
  رنو تندر 90 گیربکس JHQ ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۹۶,۰۰۰
  برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 1.6 + مولتی‌ ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۷۹۶,۰۰۰
  برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 1.5 ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲,۹۷۴,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 + مولتی‌مدیا ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۶۶,۴۸۱,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱,۶۵۹,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای 1.6 ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۸۶۴,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای 1.5 ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۴۱,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک 1.6 + مولتی‌مدیا ۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۶۳,۷۴۱,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸,۹۱۹,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای 1.6 ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۸۳۶,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای 1.5 ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲,۰۱۴,۰۰۰
  برلیانس H230 اتوماتیک ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴۹,۲۷۴,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۷۸۰,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۶۸۴,۰۰۰
  برلیانس H220 اتوماتیک ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۲۷۴,۰۰۰
  برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۷۸۰,۰۰۰
  برلیانس H220 دنده‌ای ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۶۸۴,۰۰۰
رنو پارس تندر ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ ۳۸,۱۸۴,۰۰۰
کولیوس تیپ 2 ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰
کولیوس تیپ 1 ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵,۲۷۷,۰۰۰
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶,۶۶۲,۰۰۰
کولیوس تیپ 6 ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۶۱۰,۰۰۰
کولیوس تیپ 5 ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰
پیکاپ دو کابین ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۸۲۰,۰۰۰
پیکاپ تک کابین ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۷۲,۸۲۹,۰۰۰
مگان 2000 دنده ای ۸۴,۵۰۰,۰۰۰
مگان 2000 تیپ 2 ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
مگان 2000 تیپ 1 ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۷۷۹,۰۰۰
رنو تندر E1 یورو 4 ۳۶,۲۰۰,۰۰۰
پارس تندر . اتاق جدید ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۹۹۴,۰۰۰
رنو تندر E2 آپشن دار ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ۳۶,۸۰۰,۰۰۰
مگان 1600 تیپ 1 ۶۴,۰۰۰,۰۰۰
مگان 1600 تیپ 2 ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۹۶۶,۰۰۰
مگان 2000 اتومات . آپشن دار ۸۹,۵۰۰,۰۰۰
مگان 2000 اتومات ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۲۳۰,۰۰۰
ماکسیما . مولتی مدیا ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰
نیسان قشقایی HIGH ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
نیسان تینا MID
نیسان تینا HIGH ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰
مورانو 2012 ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰