آفتاب

برنامه حرکت و قیمت بلیت قطارهای مسافری در فصل پاییز ۱۳۹۵ از مورخه ۹۵/۰۸/۰۱ لغایت ۹۵/۰۹/۳۰

کاربران گرامی، لطفا جهت رزرو بلیط قطار با شماره ۰۲۱ - ۲۴۵۸۰۰۰۰ تماس بگیرید.

توجه فرمایید: با عنایت به تصویب شناورسازی قیمت بلیت قطارهای مسافری، مبالغ مندرج در جدول زیر در روزهای متفاوت تا سقف ۲۰ درصد افزایش یا کاهش خواهد داشت.

ردیف نام نوع واگن قیمت خدمات ایستگاهی دریافتی از مسافر شماره قطار از مبدا ساعت حرکت از مبدا روزهای حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد شماره قطار از مقصد ساعت حرکت از مقصد روزهای حرکت از مقصد ساعت ورود به مبدا
1 پردیس مشهد 1 تندروی پردیس 760,000 44,000 804,000 372 07:30 همه روزه 14:55 373 06:00 همه روزه 13:30
2 پردیس مشهد 2 تندروی پردیس 760,000 44,000 804,000 374 07:45 همه روزه 15:15 375 06:15 همه روزه 13:45
3 ف 1 مشهد صبا ویژه - صبا اتوبوسی دو طبقه 400,000-680,000 40,000-44,000 440,000-724,000 380 08:00 یک روز در میان 17:25 381 07:00 یک روز در میان 16:40
4 پردیس مشهد 3 تندروی پردیس 760,000 44,000 804,000 376 11:05 همه روزه 18:55 379 12:10 همه روزه 19:55
5 تهران سمنان صبا اتوبوسی دو طبقه 85,000 0 85,000 952 15:52 همه روزه 18:30 953 05:00 همه روزه 07:50
6 عادی مشهد صبا اتوبوسی دو طبقه 400,000 4,000 440,000 318 11:20 همه روزه 23:05 319 07:35 همه روزه 19:05
7 تهران خواف میلاد لوکس 6 تخته - لوکس 6 تخته 420,000-515,000 42,000-44,000 462,000-559,000 356 11:45 یک روز در میان 01:50 357 18:20 یک روز در میان 08:30
8 تهران طبس لوکس 6 تخته 540,000 44,000 584,000 358 11:45 یک روز در میان 03:45 359 15:50 یک روز در میان 08:10
9 ف 2 مشهد(طوس) لوکس 4 تخته - 4 تخته خلیج فارس 615,000-715,000 44,000 659,000-759,000 334 12:10 همه روزه 00:00 335 23:30 همه روزه 11:15
10 ف 15 مشهد(زندگی) 5 ستاره زندگی - با شام ویژه و عصرانه 1,756,000 44,000 1,800,000 320 20:45 یک روز در میان 06:35 321 20:12 یک روز در میان 06:05
11 ف 10 مشهد(سیمرغ) 4 تخته ویژه 745,000 44,000 789,000 336 21:20 همه روزه 08:30 337 21:35 همه روزه 09:10
12 ف 14 مشهد(سبز) 4 تخته ویژه VIP 745,000-1,106,000 44,000 789,000-1,150,000 338 21:45 همه روزه 08:55 339 22:25 همه روزه 10:00
13 آزادور مشهد نیشابور صبا اتوبوسی دو طبقه 140,000 11,000 151,000 970 05:15 همه روزه 09:35 971 14:10 همه روزه 18:15
14 اصفهان مشهد 1 غزال لوکس 4 تخته 895,000 55,000 950,000 580 15:40 یک روز در میان 09:10 581 14:45 یک روز در میان 08:45
15 تبریز مشهد 1 لوکس 4 تخته - 4 تخته خلیج فارس 965,000-1,010,000 55,000 920,000-1,065,000 480 11:50 همه روزه 12:55 481 08:40 همه روزه 10:05
16 تبریز مشهد 2 سبز لوکس 4 تخته 1,075,000 55,000 1,130,000 488 12:50 یک روز در میان 13:45 489 21:10 یک روز در میان 22:10
17 اهواز مشهد 2 پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 995,000-1,295,000 55,000 1,050,000-1,350,000 188 16:40 شنبه، یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه 18:35 189 06:30 شنبه، دوشنبه، سه شنبه، جمعه 08:45
18 ملایر مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته 1,082,000 55,000 1,137,000 182 11:20 یک روز در میان 04:25 183 12:45 یک روز در میان 06:40
19 اراک مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 616,000-970,000 44,000 660,000-1,014,000 182 13:50 یک روز در میان 04:25 183 12:45 یک روز در میان 05:00
20 قم مشهد 1 لوکس 6 تخته 630,000 44,000 674,000 184 11:50 یک روز در میان 00:30 185 15:32 یک روز در میان 04:15
21 قم مشهد 2 لوکس 4 تخته 735,000 44,000 779,000 186 20:45 یک روز در میان 11:20 187 00:10 یک روز در میان 14:30
22 زنجان مشهد لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 616,000-745,000 44,000 660,000-809,000 482 18:20 همه روزه 10:50 483 22:05 همه روزه 14:40
23 قزوین مشهد لوکس 4 تخته - میلاد لوکس 6 تخته 600,000-735,000 44,000 644,000-779,000 484 20:10 یک روز در میان 10:25 485 00:35 یک روز در میان 15:10
24 کرج مشهد میلاد لوکس 6 تخته - لوکس 6 تخته 551,000-540,000 44,000 595,000-584,000 486 21:10 همه روزه 09:50 487 01:00 همه روزه 14:10
25 کاشان مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته 795,000 44,000 839,000 582 13:00 یک روز در میان 02:00 583 17:40 یک روز در میان 07:30
26 ساری مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 596,000-786,000 44,000 640,000-830,000 280 14:05 همه روزه 04:40 281 18:12 همه روزه 09:20
27 شیراز مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته 995,000 55,000 1,050,000 586 13:55 یک روز در میان 14:25 587 10:20 یک روز در میان 11:40
28 مشهد سرخس 1 صبا اتوبوسی دو طبقه 60,000 0 60,000 936 10:00 همه روزه 12:30 937 14:30 همه روزه 17:00
29 مشهد سرخس 2 صبا اتوبوسی دو طبقه 60,000 0 60,000 938 20:45 همه روزه 23:15 939 05:30 همه روزه 08:15
30 ف 1 اهواز معمولی صندلی کوپه ای - اتوبوسی 200,000-250,000 20,000-25,000 220,000-275,000 118 12:30 یک روز در میان 05:00 119 11:30 یک روز در میان 04:00
31 خرمشهر اهواز صبا اتوبوسی دو طبقه 30,000 0 30,000 910 06:00 همه روزه 07:45 911 18:40 همه روزه 20:25
32 اندیمشک اهواز 1 صبا اتوبوسی دو طبقه 40,000 0 40,000 928 05:30 همه روزه 08:05 929 12:20 همه روزه 14:40
33 اندیمشک اهواز 2 صبا اتوبوسی دو طبقه 40,000 0 40,000 980 15:20 همه روزه 17:45 981 19:00 همه روزه 21:25
34 ف 2 تبریز لوکس 4 تخته - 4 تخته خلیج فارس 415,000-435,000 27,500 442,500-462,500 432 16:05 همه روزه 04:45 433 17:35 همه روزه 06:45
35 ف 1 مراغه 4 تخته خلیج فارس - 6 تخته زاگرس معمولی خواب 228,500-388,500 16,500 245,000-405,000 422 20:10 همه روزه 06:55 423 17:20 همه روزه 03:40
36 زنجان اتوبوس مترویی 110,000 11,000 121,000 460 14:15 همه روزه 18:15 461 05:40 همه روزه 10:15
37 میانه 3 معمولی صندلی 184,000 11,000 195,000 454 08:45 همه روزه 15:15 455 17:10 همه روزه 23:50
38 تهران کاشان تندروی پردیس 195,000 0 195,000 522 19:50 همه روزه 22:35 523 05:15 همه روزه 08:25
39 تهران شیراز 1 پلور سبز لوکس 4 تخته 725,000 44,000 769,000 524 15:55 یک روز در میان 07:05 525 18:20 یک روز در میان 09:45
40 پردیس یزد 1 تندروی پردیس 375,000 16,500 391,500 624 06:25 همه روزه 12:05 625 14:55 همه روزه 20:50
41 تهران زاهدان پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 675,000-1,030,000 55,000 730,000-1,085,000 724 11:55 یک روز در میان 11:00 725 15:30 یک روز در میان 13:25
42 تهران بندرعباس 2 غزال لوکس 4 تخته 947,000 44,000 991,000 822 13:25 یک روز در میان 07:55 823 13:45 یک روز در میان 08:50
43 تهران بندرعباس 3 4 تخته البرز - لوکس 6 تخته 615,000-871,000 44,000 659,000-915,000 824 18:00 یک روز در میان 12:30 825 17:00 یک روز در میان 12:10
44 اصفهان بندرعباس 4 تخته البرز - لوکس 6 تخته 535,000-691,000 44,000 579,000-735,000 532 13:50 یک روز در میان 04:25 533 17:55 یک روز در میان 09:30
45 ساری معمولی صندلی 120,000 11,000 131,000 218 09:20 همه روزه 16:30 219 19:00 همه روزه 02:25
46 گرگان 1 4 تخته البرز 375,000 16,500 391,500 220 22:05 همه روزه 08:35 221 20:20 همه روزه 07:20
47 گرگان 2 پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 250,000-405,000 16,500 266,500-421,500 222 19:10 یک روز در میان 05:20 223 17:30 یک روز در میان 04:15
48 فیروزکوه اتوبوسی 35,000 0 35,000 202 05:20 همه روزه 09:20 203 15:00 همه روزه 18:35
49 ریل باس گرگان پل سفید 1 ارم ریل باس 60,000 0 60,000 920 03:00 همه روزه 07:25 921 14:10 همه روزه 18:55
50 ریل باس گرگان پل سفید 2 ارم ریل باس 60,000 0 60,000 922 14:30 همه روزه 18:55 923 05:20 همه روزه 09:50
51 گرگان پل سفید 3 اتوبوسی معمولی 35,000 0 35,000 968 15:30 همه روزه 19:55 969 06:50 همه روزه 11:25
52 جمکران ارم ریل باس 40,000 0 40,000 122 14:25 سه شنبه 16:25 123 23:10 همه روزه 01:05
53 تهران قم 1 صبا اتوبوسی دو طبقه 40,000 0 40,000 120 06:00 همه روزه 07:55 121 09:45 سه شنبه 11:45
54 تهران قم 2 صبا اتوبوسی دو طبقه 40,000 0 40,000 124 15:15 همه روزه 17:05 125 18:40 همه روزه 20:35
55 تهران قم 3 تندروی پردیس 40,000 0 40,000 126 17:45 همه روزه 19:45 127 05:10 همه روزه 07:20
56 تهران قم 4 تندروی پردیس 40,000 0 40,000 128 10:30 همه روزه 12:15 129 14:40 همه روزه 16:25
57 تهران پیشوا 1 صبا اتوبوسی دو طبقه 15,000 0 15,000 930 04:05 همه روزه 04:55 931 05:30 همه روزه 06:30
58 تهران پیشوا 2 صبا اتوبوسی دو طبقه 15,000 0 15,000 960 50:00 همه روزه 05:50 961 06:10 همه روزه 07:05
59 تهران پیشوا 3 صبا اتوبوسی دو طبقه 15,000 0 15,000 932 18:50 همه روزه 19:45 933 20:10 همه روزه 21:05
60 تهران پیشوا 4 صبا اتوبوسی دو طبقه 15,000 0 15,000 982 08:15 همه روزه 09:05 983 10:05 همه روزه 11:00
61 تهران پیشوا 5 صبا اتوبوسی دو طبقه 15,000 0 15,000 700 13:30 همه روزه 14:20 701 14:40 همه روزه 15:40
62 تهران پیشوا 6 صبا اتوبوسی دو طبقه 15,000 0 15,000 702 15:15 همه روزه 16:10 703 16:30 همه روزه 17:30
63 تهران پیشوا 7 صبا اتوبوسی دو طبقه 15,000 0 15,000 704 17:03 همه روزه 18:00 705 18:40 همه روزه 19:40
64 تهران کرج هشتگرد 1 ارم ریل باس 10,000 0 10,000 912 06:35 روزهای اداری و پنجشنبه 07:55 913 08:30 روزهای اداری و پنجشنبه 09:45
65 تهران کرج هشتگرد 2 ارم ریل باس 10,000 0 10,000 710 07:30 همه روزه 08:50 711 09:35 همه روزه 11:00
66 تهران کرج 1 ارم ریل باس 10,000 0 10,000 712 08:20 روزهای اداری و پنجشنبه 09:10 713 10:30 روزهای اداری و پنجشنبه 11:20
67 تهران کرج 2 ارم ریل باس 10,000 0 10,000 716 11:00 روزهای اداری و پنجشنبه 11:50 717 12:10 روزهای اداری و پنجشنبه 13:00
68 تهران کرج 3 ارم ریل باس 10,000 0 10,000 718 12:20 همه روزه 13:10 719 13:30 همه روزه 14:20
69 تهران کرج هشتگرد 3 ارم ریل باس 10,000 0 10,000 962 13:40 روزهای اداری و پنجشنبه 15:00 963 15:10 روزهای اداری و پنجشنبه 16:30
70 تهران کرج هشتگرد 4 ارم ریل باس 10,000 0 10,000 934 16:40 همه روزه 18:00 935 18:00 همه روزه 18:00
71 تهران کرج هشتگرد 5 ارم ریل باس 10,000 0 10,000 964 17:00 روزهای اداری و پنجشنبه 18:15 965 06:35 روزهای اداری و پنجشنبه 07:55
72 تهران قزوین 1 ارم ریل باس 30,000 0 30,000 456 17:20 همه روزه 19:25 457 05:05 همه روزه 07:30
73 تهران قزوین 2 ارم ریل باس 30,000 0 30,000 458 19:20 همه روزه 21:30 459 06:45 همه روزه 08:50
74 تبریز جلفا اتوبوسی 96 نفره 25,000 0 25,000 944 08:20 روزهای فرد و جمعه 11:00 945 17:30 روزهای فرد و جمعه 20:30
75 تبریز تربیت معلم 1 ارم ریل باس 10,000 0 10,000 946 07:15 روزهای اداری 07:50 947 08:20 روزهای اداری 09:00
76 تبریز تربیت معلم 2 ارم ریل باس 10,000 0 10,000 948 09:15 روزهای اداری 09:50 949 12:00 روزهای اداری 12:40
77 تبریز تربیت معلم 3 ارم ریل باس 10,000 0 10,000 954 13:10 روزهای اداری 13:45 955 15:20 روزهای اداری 15:55
78 تبریز تربیت معلم 4 ارم ریل باس 10,000 0 10,000 956 16:15 روزهای اداری 16:50 957 17:20 روزهای اداری 18:05
79 اندیمشک دورود اتوبوسی 20,000 0 20,000 914 00:35 همه روزه 06:40 915 15:15 همه روزه 21:05
80 دورود چمسنگر اتوبوسی 10,000 0 10,000 940 06:00 همه روزه 07:35 941 15:10 همه روزه 16:45
81 کارون سربند 1 صبا اتوبوسی دو طبقه 30,000 0 30,000 902 06:40 همه روزه 07:50 903 08:55 همه روزه 10:05
82 کارون سربند 2 صبا اتوبوسی دو طبقه 30,000 0 30,000 904 09:40 همه روزه 10:50 905 15:35 همه روزه 16:45
83 کارون سربند 3 صبا اتوبوسی دو طبقه 30,000 0 30,000 906 15:00 همه روزه 16:10 907 17:30 همه روزه 18:40
84 کارون ماهشهر صبا اتوبوسی دو طبقه 30,000 0 30,000 908 18:40 همه روزه 20:15 909 06:55 همه روزه 08:25
85 تهران شهرپرند 1 اتوبوسی 5,000 0 5,000 916 03:55 روزهای اداری و پنجشنبه 04:55 917 05:25 روزهای اداری و پنجشنبه 06:30
86 ریل باس تهران شهرپرند 2 ارم ریل باس 15,000 0 15,000 918 05:00 همه روزه 06:00 919 06:35 همه روزه 07:35
87 تهران شهرپرند 3 اتوبوسی 5,000 0 5,000 924 07:50 روزهای اداری و پنجشنبه 08:55 925 18:55 روزهای اداری و پنجشنبه 19:55
88 ریل باس تهران شهرپرند 4 ارم ریل باس 15,000 0 15,000 958 08:50 همه روزه 09:55 959 10:15 همه روزه 11:15
89 ریل باس تهران شهرپرند 5 اتوبوسی 5,000 0 5,000 926 09:30 روزهای اداری و پنجشنبه 10:50 927 11:35 روزهای اداری و پنجشنبه 12:40
90 ریل باس تهران شهرپرند 6 اتوبوسی 5,000 0 5,000 90 11:10 همه روزه 12:10 91 12:50 همه روزه 14:00
91 ریل باس تهران شهرپرند 7 ارم ریل باس 15,000 0 15,000 92 16:15 همه روزه 17:15 93 17:40 همه روزه 18:40
92 قطار تهران شهرپرند 8 اتوبوسی 5,000 0 5,000 94 17:05 روزهای اداری و پنجشنبه 18:10 95 18:35 روزهای اداری و پنجشنبه 19:35
93 ریل باس تهران شهرپرند 9 ارم ریل باس 15,000 0 15,000 96 18:50 همه روزه 19:50 97 20:10 همه روزه 21:10
94 تهران مشهد حمل خودرو 1,450,000 44,000 1,494,000 - - - - - - - -
95 تهران تبریز حمل خودرو 1,050,000 27,500 1,077,500 - - - - - - - -
96 تهران شیراز حمل خودرو 1,450,000 44,000 1,494,000 - - - - - - - -
97 اصفهان بندرعباس حمل خودرو 1,300,000 44,000 1,344,000 - - - - - - - -
98 شیراز مشهد حمل خودرو 2,150,000 55,000 2,205,000 - - - - - - - -
99 یزد مشهد حمل خودرو 1,050,000 44,000 1,094,000 - - - - - - - -
100 تهران زاهدان حمل خودرو 1,900,000 55,000 1,955,000 - - - - - - - -
101 تهران اهواز حمل خودرو 1,500,000 27,500 1,527,500 - - - - - - - -
102 تهران بندرعباس حمل خودرو 2,300,000 44,000 2,344,000 - - - - - - - -
103 بندرعباس مشهد حمل خودرو 2,100,000 55,000 2,155,000 - - - - - - - -
104 تبریز مشهد حمل خودرو 2,200,000 55,000 2,255,000 - - - - - - - -
105 اهواز مشهد حمل خودرو 2,300,000 55,000 2,355,000 - - - - - - - -
106 تهران یزد حمل خودرو 900,000 16,500 916,500 - - - - - - - -
107 کرمان مشهد حمل خودرو 1,050,000 44,000 1,094,000 - - - - - - - -
108 تهران کرمان حمل خودرو 1,500,000 44,000 1,544,000 - - - - - - - -