آفتاب

کاربران گرامی، لطفا جهت رزرو بلیط قطار با شماره های ۰۲۱ - ۲۲۲۵۹۰۲۷ یا ۰۲۱ - ۲۶۴۰۵۰۵۶ تماس بگیرید.

برنامه حرکت و قیمت بلیت قطارهای مسافری در بهار ۱۳۹۶ از مورخه ۹۶/۰۲/۰۱ لغایت ۹۶/۰۳/۳۱

توجه فرمایید: با عنایت به تصویب شناورسازی قیمت بلیت قطارهای مسافری، مبالغ مندرج در جدول زیر در روزهای متفاوت تا سقف ۲۰ درصد افزایش یا کاهش خواهد داشت.

ردیف نام نوع واگن قیمت خدمات ایستگاهی دریافتی از مسافر شماره قطار از مبدا ساعت حرکت از مبدا روزهای حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد شماره قطار از مقصد ساعت حرکت از مقصد روزهای حرکت از مقصد ساعت ورود به مبدا
1 پردیس مشهد 1 تندروی پردیس 760,000 44,000 804,000 372 05:55 همه روزه 13:30 373 05:45 همه روزه 13:25
2 پردیس مشهد 3 تندروی پردیس 760,000 44,000 804,000 374 06:10 یک روز در میان 13:50 375 06:00 یک روز در میان 13:40
3 پردیس مشهد 4 تندروی پردیس 760,000 44,000 804,000 376 13:10 همه روزه 21:10 377 11:00 همه روزه 19:10
4 تهران سمنان صبا اتوبوسی دو طبقه 85,000 0 85,000 952 15:30 همه روزه 18:20 953 06:30 همه روزه 09:15
5 ف 1 مشهد صبا اتوبوسی دو طبقه - صبا ویژه 540,000-430,000 44,000 584,000-473,000 380 06:50 همه روزه 18:10 381 07:00 همه روزه 18:55
6 تهران خواف میلاد لوکس 6 تخته 515,000 44,000 559,000 356 13:25 یک روز در میان 02:20 357 16:20 یک روز در میان 04:50
7 تهران طبس میلاد لوکس 6 تخته 631,000 44,000 675,000 358 13:25 یک روز در میان 04:25 359 14:00 یک روز در میان 04:45
8 ف 4 مشهد صبا ویژه - صبا اتوبوسی دو طبقه 540,000-400,000 44,000 584,000-440,000 318 08:50 همه روزه 20:35 319 00:45 همه روزه 10:45
9 ف 7 مشهد(طوس) لوکس 4 تخته سبز - لوکس 4 تخته 755,000-725,000 44,000 799,000-769,000 334 16:25 همه روزه 02:15 335 22:35 همه روزه 08:50
10 ف 10 مشهد(سیمرغ) 4 تخته ویژه 745,000 44,000 789,000 336 19:15 همه روزه 05:05 337 17:55 همه روزه 04:00
11 ف 13 مشهد(زندگی) 5 ستاره زندگی - با شام ویژه و عصرانه 1,460,000-1,280,000-1,050,000 44,000 1,504,000-1,324,000-1,094,000 320 20:30 یک روز در میان 06:40 321 19:25 یک روز در میان 05:50
12 ف 13 مشهد پارسی 4 تخته ویژه - پلور سبز لوکس 4 تخته 890,000-800,000 44,000 934,000-844,000 320 20:30 یک روز در میان 06:40 321 19:25 یک روز در میان 05:50
13 ف 17 مشهد(سبز) 4 تخته ویژه VIP 1,106,000-745000 44,000 1,150,000-789,000 338 22:50 همه روزه 08:45 339 22:15 همه روزه 08:15
14 آزادور مشهد صبا اتوبوسی دو طبقه 140,000 11,000 151,000 970 04:00 همه روزه 08:25 971 12:15 همه روزه 17:10
15 اصفهان مشهد 1 غزال لوکس 4 تخته 905,000 55,000 960,000 580 14:10 یک روز در میان 08:10 581 14:50 یک روز در میان 08:35
16 شیراز مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته 1,005,000 55,000 1,060,000 586 15:10 یک روز در میان 15:55 587 10:10 یک روز در میان 10:40
17 تبریز مشهد 1 لوکس 4 تخته سبز - لوکس 4 تخته 1,085,000-1,020,000 55,000 1,140,000-1,075,000 480 13:10 همه روزه 12:45 481 06:20 همه روزه 06:10
18 تبریز مشهد 2 لوکس 4 تخته - 4 تخته خلیج فارس 1,085,000-875,000 55,000 1,140,000-930,000 488 22:00 همه روزه 20:55 489 17:10 همه روزه 16:30
19 اهواز مشهد 2 پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 1,305,000-995,000 55,000 1,360,000-1,050,000 188 14:15 یک روز در میان 16:20 189 06:45 یک روز در میان 09:00
20 زنجان مشهد لوکس 4 تخته - میلاد لوکس 6 تخته 775,000-670,000 44,000 819,000-714,000 482 20:00 همه روزه 10:55 483 16:20 همه روزه 07:35
21 قزوین مشهد لوکس 6 تخته - 4 تخته خلیج فارس 636,000-546,000 44,000 680,000-590,000 484 20:00 یک روز در میان 09:00 485 14:25 یک روز در میان 03:20
22 کرج مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 751,000-551,000 44000 795,000-595,000 486 14:00 همه روزه 01:05 487 21:55 همه روزه 09:15
23 کاشان مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته 805,000 44,000 849,000 582 15:55 یک روز در میان 04:50 583 21:35 یک روز در میان 11:00
24 قم مشهد 1 لوکس 6 تخته 630,000 44,000 674,000 184 12:20 یک روز در میان 01:25 185 12:00 یک روز در میان 01:00
25 قم مشهد 2 لوکس 4 تخته 745,000 44,000 789,000 186 22:55 یک روز در میان 11:30 187 23:20 یک روز در میان 11:55
26 ملایر مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته 1,092,000 55,000 1,147,000 182 10:00 یک روز در میان 03:20 183 11:20 یک روز در میان 04:15
27 اراک مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 980,000-616,000 44,000 1,024000-660,000 182 12:30 یک روز در میان 03:20 183 11:20 یک روز در میان 04:00
28 ساری مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 796,000-596,000 44000 840,000-640,000 280 19:20 یک روز در میان 10:30 281 21:35 یک روز در میان 12:10
29 ف 1 اهواز معمولی صندلی کوپه ای - اتوبوسی 250,000-200,000 25,000-20,000 275,000-220,000 118 11:50 همه روزه 03:55 119 12:00 همه روزه 04:30
30 ف 2 تبریز لوکس 4 تخته سبز - 4 تخته خلیج فارس 495,000-425,000 27,500 522,500 - 452,500 432 16:00 یک روز در میان 05:00 433 19:55 همه روزه 06:55
31 تهران مراغه 4 تخته خلیج فارس - 6 تخته زاگرس معمولی خواب 398,500-228,500 16,500 415,000-245,000 422 21:45 همه روزه 08:50 423 16:55 همه روزه 03:30
32 تهران مهاباد 4 تخته خلیج فارس 425,500 27,500 453,000 422 21:45 یک روز در میان 11:35 423 14:10 یک روز در میان 03:30
33 زنجان 1 ریل باس 170,000 11,000 181,000 460 14:00 همه روزه 18:35 461 06:55 همه روزه 11:45
34 تهران - اصفهان 4 تخته خلیج فارس 383,500 16,500 396,000 520 22:30 یک روز در میان 06:10 521 23:00 یک روز در میان 06:10
35 تهران شیراز 1 پلور سبز لوکس 4 تخته 735,000 44,000 779,000 524 15:55 یک روز در میان 07:50 525 17:20 یک روز در میان 08:25
36 ترن ست یزد 1 تندروی پردیس 375,000 16,500 391,500 626 06:20 همه روزه 12:20 627 14:00 همه روزه 19:50
37 ترن ست یزد 2 تندروی پردیس 375,000 16,500 391,500 624 17:20 همه روزه 23:35 625 06:00 همه روزه 11:50
38 تهران - زاهدان البرز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 967,000-675,000 55,000 1,023,000-730,000 724 11:30 یک روز در میان 09:30 725 15:50 یک روز در میان 13:40
39 تهران بندرعباس 2 غزال لوکس 4 تخته 957,000 44,000 1,001,000 822 13:25 یک روز در میان 07:20 823 12:50 یک روز در میان 07:25
40 تهران بندرعباس 3 4 تخته البرز - لوکس 6 تخته 881,000-615,000 44,000 925,000-659,000 824 18:45 یک روز در میان 12:25 825 16:45 یک روز در میان 10:55
41 اصفهان - بندرعباس 4 تخته البرز - لوکس 6 تخته 701,000-535,000 44,000 745,000-579,000 532 12:55 یک روز در میان 03:55 533 16:45 یک روز در میان 08:10
42 ساری معمولی صندلی کوپه ای - اتوبوسی 120,000-95,000 11,000-9,500 131,000-104,500 218 07:35 همه روزه 14:55 219 18:25 همه روزه 01:45
43 گرگان 1 البرز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 385,000-280,000 16,500 401,500-296,500 220 22:00 همه روزه 08:20 221 19:45 همه روزه 06:25
44 گرگان 2 البرز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 385,000-280,000 16,500 401,500-296,500 222 18:50 یک روز در میان 04:45 223 18:00 یک روز در میان 04:15