آفتاب

برنامه حرکت و قیمت بلیت قطارهای مسافری در فصل تابستان ۱۳۹۵ از مورخه ۹۵/۰۴/۰۱ لغایت ۹۵/۰۷/۳۰

کاربران گرامی، لطفا جهت رزرو بلیط قطار با شماره های ۰۲۱ - ۲۲۲۵۹۰۲۷ یا ۰۲۱ - ۲۶۴۰۵۰۵۶ تماس بگیرید.

توجه فرمایید: با عنایت به تصویب شناورسازی قیمت بلیت قطارهای مسافری، مبالغ مندرج در جدول زیر در روزهای متفاوت تا سقف ۲۰ درصد افزایش یا کاهش خواهد داشت.

ردیف نام نوع واگن قیمت خدمات ایستگاهی دریافتی از مسافر شماره قطار از مبدا ساعت حرکت از مبدا روزهای حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد شماره قطار از مقصد ساعت حرکت از مقصد روزهای حرکت از مقصد ساعت ورود به مبدا
1 پردیس مشهد تندروی پردیس 760,000 44,000 804,000 372 06:25 همه روزه 13:45 373 05:50 همه روزه 13:15
2 پردیس مشهد تندروی پردیس 760,000 44,000 804,000 374 06:40 همه روزه 14:05 375 06:05 همه روزه 13:30
3 پردیس مشهد تندروی پردیس 760,000 44,000 804,000 376 14:55 همه روزه 22:45 377 12:00 همه روزه 19:50
4 پردیس مشهد تندروی پردیس 760,000 44,000 804,000 378 15:10 همه روزه 23:00 379 12:20 همه روزه 20:10
5 پردیس مشهد تندروی پردیس 760,000 44,000 804,000 370 06:05 همه روزه 13:35 371 05:35 همه روزه 13:00
6 ف 1 مشهد صبا ویژه - صبا اتوبوسی دو طبقه 400,000-680,000 40,000-44,000 440,000-724,000 380 06:55 یک روز در میان 16:30 381 06:50 یک روز در میان 15:35
7 تهران سمنان صبا اتوبوسی دو طبقه 85,000 0 85,000 952 15:40 همه روزه 18:05 953 06:40 همه روزه 09:10
8 عادی مشهد صبا اتوبوسی دو طبقه 400,000 4,000 440,000 318 07:20 همه روزه 18:55 319 07:55 همه روزه 19:20
9 تهران خواف میلاد لوکس 6 تخته - لوکس 6 تخته 420,000-515,000 42,000-44,000 462,000-559,000 356 12:30 یک روز در میان 01:10 357 12:20 یک روز در میان 00:20
10 تهران طبس لوکس 6 تخته 540,000 44,000 584,000 358 12:30 یک روز در میان 03:45 359 10:15 یک روز در میان 00:40
11 ف 3 مشهد(طوس) لوکس 4 تخته - 4 تخته خلیج فارس 615,000-715,000 44,000 659,000-759,000 334 16:45 همه روزه 02:20 335 22:15 همه روزه 08:15
12 ف 7 مشهد(زندگی) 5 ستاره زندگی 1,756,000 44,000 1,800,000 320 18:40 یک روز در میان 04:15 321 18:40 یک روز در میان 04:40
13 ف 10 مشهد(سیمرغ) 4 تخته ویژه 745,000 44,000 789,000 336 20:00 همه روزه 06:00 337 20:35 همه روزه 06:50
14 ف 14 مشهد(سبز) 4 تخته ویژه VIP 745,000-1,106,000 44,000 789,000-1,150,000 338 21:50 همه روزه 07:25 339 22:35 همه روزه 08:05
15 آزادور مشهد نیشابور صبا اتوبوسی دو طبقه 140,000 11,000 151,000 970 04:30 همه روزه 08:25 971 15:00 همه روزه 18:50
16 اصفهان مشهد 1 غزال لوکس 4 تخته 895,000 55,000 950,000 580 14:40 یک روز در میان 09:00 581 14:45 یک روز در میان 08:45
17 تبریز مشهد 1 لوکس 4 تخته - 4 تخته خلیج فارس 965,000-1,010,000 55,000 920,000-1,065,000 480 13:10 همه روزه 11:25 481 07:15 همه روزه 05:55
18 تبریز مشهد 2 سبز لوکس 4 تخته 1,075,000 55,000 1,130,000 488 14:20 یک روز در میان 12:35 489 18:00 یک روز در میان 16:55
19 اهواز مشهد 2 پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 995,000-1,295,000 55,000 1,050,000-1,350,000 188 18:00 شنبه، یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه 19:50 189 06:20 شنبه، دوشنبه، سه شنبه، جمعه 07:20
20 ملایر اراک مشهد 4 تخته خلیج فارس 668,500-745,000 44,000-55,000 712,500-800,000 182 11:00 یک روز در میان 03:35 183 12:45 یک روز در میان 05:30
21 قم مشهد 1 لوکس 6 تخته 630,000 44,000 674,000 184 13:25 یک روز در میان 02:05 185 17:40 یک روز در میان 06:05
22 قم مشهد 2 لوکس 4 تخته 735,000 44,000 779,000 186 22:45 یک روز در میان 11:05 187 21:55 یک روز در میان 10:30
23 زنجان مشهد لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 616,000-745,000 44,000 660,000-809,000 482 18:35 همه روزه 09:15 483 21:35 همه روزه 12:10
24 قزوین مشهد لوکس 4 تخته - میلاد لوکس 6 تخته 600,000-735,000 44,000 644,000-779,000 484 22:35 یک روز در میان 10:45 485 23:15 یک روز در میان 11:45
25 کرج مشهد میلاد لوکس 6 تخته - لوکس 6 تخته 551,000-540,000 44,000 595,000-584,000 486 23:35 همه روزه 10:25 487 23:55 همه روزه 10:50
26 کاشان مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته 795,000 44,000 839,000 582 15:50 یک روز در میان 05:05 583 19:25 یک روز در میان 08:40
27 ساری مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 596,000-786,000 44,000 640,000-830,000 280 19:35 همه روزه 10:10 281 01:30 همه روزه 16:00
28 شیراز مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته 995,000 55,000 1,050,000 586 14:30 یک روز در میان 14:50 587 10:15 یک روز در میان 10:40
29 مشهد سرخس 1 صبا اتوبوسی دو طبقه 60,000 0 60,000 936 10:00 همه روزه 12:45 937 14:40 همه روزه 17:35
30 مشهد سرخس 2 صبا اتوبوسی دو طبقه 60,000 0 60,000 938 20:55 همه روزه 23:40 939 05:15 همه روزه 08:05
31 ف 1 اهواز معمولی صندلی کوپه ای - اتوبوسی 200,000-250,000 20,000-25,000 220,000-275,000 118 12:20 یک روز در میان 04:50 119 11:45 یک روز در میان 04:35
32 خرمشهر اهواز صبا اتوبوسی دو طبقه 30,000 0 30,000 910 06:00 همه روزه 07:45 911 18:15 همه روزه 19:55
33 اندیمشک اهواز 1 صبا اتوبوسی دو طبقه 40,000 0 40,000 928 05:40 همه روزه 07:55 929 12:15 همه روزه 14:30
34 اندیمشک اهواز 2 صبا اتوبوسی دو طبقه 40,000 0 40,000 980 15:35 همه روزه 17:55 981 19:00 همه روزه 21:20
35 اندیمشک اهواز 3 صبا اتوبوسی دو طبقه 40,000 0 40,000 996 06:30 همه روزه 08:45 997 14:25 همه روزه 16:40
36 ف 2 تبریز لوکس 4 تخته - 4 تخته خلیج فارس 415,000-435,000 27,500 442,500-462,500 432 16:10 همه روزه 04:35 433 20:20 همه روزه 09:05
37 ف 1 مراغه 4 تخته خلیج فارس - 6 تخته زاگرس معمولی خواب 228,500-388,500 16,500 245,000-405,000 422 21:40 همه روزه 08:05 423 18:20 همه روزه 04:15
38 زنجان اتوبوس مترویی 110,000 11,000 121,000 460 14:30 همه روزه 18:20 461 06:00 همه روزه 10:20
39 میانه 3 معمولی صندلی 184,000 11,000 195,000 454 08:50 همه روزه 14:45 455 17:30 همه روزه 23:50
40 تهران شیراز 1 پلور سبز لوکس 4 تخته 725,000 44,000 769,000 524 15:45 یک روز در میان 06:55 525 16:45 یک روز در میان 08:00
41 پردیس یزد 1 تندروی پردیس 375,000 16,500 391,500 624 07:10 همه روزه 12:30 625 15:25 همه روزه 20:50
42 پردیس یزد 2 تندروی پردیس 375,000 16,500 391,500 624 17:30 همه روزه 22:45 625 06:10 همه روزه 11:20
43 تهران زاهدان پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 675,000-1,030,000 55,000 730,000-1,085,000 724 11:35 یک روز در میان 10:15 725 16:00 یک روز در میان 14:05
44 تهران بندرعباس 2 غزال لوکس 4 تخته 947,000 44,000 991,000 822 13:35 یک روز در میان 07:10 823 13:10 یک روز در میان 07:10
45 تهران بندرعباس 3 4 تخته البرز - لوکس 6 تخته 615,000-871,000 44,000 659,000-915,000 824 18:10 یک روز در میان 12:05 825 17:10 یک روز در میان 10:45
46 اصفهان بندرعباس 4 تخته البرز - لوکس 6 تخته 535,000-691,000 44,000 579,000-735,000 532 13:30 یک روز در میان 04:50 533 18:10 یک روز در میان 09:55
47 گرگان 1 4 تخته البرز 375,000 16,500 391,500 220 21:00 همه روزه 07:25 221 18:40 همه روزه 05:55
48 گرگان 2 پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 250,000-405,000 16,500 266,500-421,500 222 18:55 یک روز در میان 05:15 223 20:30 یک روز در میان 07:35
49 فیروزکوه اتوبوسی 35,000 0 35,000 202 04:45 همه روزه 08:45 203 15:20 همه روزه 18:55
50 ریل باس گرگان پل سفید 1 ارم ریل باس 60,000 0 60,000 920 03:40 همه روزه 08:05 921 13:25 همه روزه 17:50
51 ریل باس گرگان پل سفید 2 ارم ریل باس 60,000 0 60,000 922 14:20 همه روزه 18:40 923 05:10 همه روزه 09:30
52 گرگان پل سفید 3 اتوبوسی معمولی 35,000 0 35,000 968 17:15 همه روزه 21:40 969 06:55 همه روزه 11:20
53 گرگان پل سفید 4 اتوبوسی معمولی 35,000 0 35,000 990 04:35 همه روزه 09:05 991 15:50 همه روزه 20:05
54 گرگان پل سفید 5 اتوبوسی معمولی 35,000 0 35,000 992 15:15 همه روزه 19:30 993 08:35 همه روزه 12:45
55 جمکران ارم ریل باس 40,000 0 40,000 122 16:40 سه شنبه 18:35 123 00:45 همه روزه 02:45
56 تهران قم 1 صبا اتوبوسی دو طبقه 40,000 0 40,000 120 06:45 همه روزه 08:50 121 10:05 سه شنبه 11:55
57 تهران قم 2 صبا اتوبوسی دو طبقه 40,000 0 40,000 124 15:15 همه روزه 17:00 125 18:35 همه روزه 20:25
58 تهران قم 3 تندروی پردیس 40,000 0 40,000 126 17:55 همه روزه 19:35 127 05:30 همه روزه 07:20
59 تهران قم 4 تندروی پردیس 40,000 0 40,000 128 10:55 همه روزه 12:30 129 14:30 همه روزه 16:10
60 تهران پیشوا 1 صبا اتوبوسی دو طبقه 15,000 0 15,000 930 04:00 همه روزه 04:45 931 05:35 همه روزه 06:25
61 تهران پیشوا 2 صبا اتوبوسی دو طبقه 15,000 0 15,000 960 04:20 همه روزه 05:05 961 06:10 همه روزه 06:55
62 تهران پیشوا 3 صبا اتوبوسی دو طبقه 15,000 0 15,000 932 17:20 همه روزه 18:05 933 18:40 همه روزه 19:35
63 تهران پیشوا 4 صبا اتوبوسی دو طبقه 15,000 0 15,000 982 18:05 همه روزه 18:50 983 19:40 همه روزه 20:35
64 تهران کرج هشتگرد 1 ارم ریل باس 10,000 0 10,000 912 06:35 روزهای اداری و پنجشنبه 07:50 913 08:25 روزهای اداری و پنجشنبه 09:40
65 تهران کرج هشتگرد 2 ارم ریل باس 10,000 0 10,000 962 13:25 همه روزه 14:45 963 15:10 همه روزه 16:35
66 تهران کرج هشتگرد 3 ارم ریل باس 10,000 0 10,000 934 16:55 همه روزه 18:10 935 05:20 همه روزه 06:35
67 تهران کرج هشتگرد 4 ارم ریل باس 10,000 0 10,000 964 17:45 همه روزه 19:05 965 07:00 همه روزه 08:15
68 تهران کرج هشتگرد 5 ارم ریل باس 10,000 0 10,000 136 11:00 همه روزه 12:15 137 14:25 همه روزه 16:40
69 تهران قزوین 1 ارم ریل باس 30,000 0 30,000 456 16:35 همه روزه 18:40 457 05:15 همه روزه 07:20
70 تهران قزوین 2 ارم ریل باس 30,000 0 30,000 458 19:10 همه روزه 21:15 459 06:35 همه روزه 08:45
71 تبریز جلفا اتوبوسی 96 نفره 25,000 0 25,000 944 08:10 یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه 10:50 945 17:00 یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه 19:40
72 تبریز تربیت معلم 1 ارم ریل باس 10,000 0 10,000 946 07:20 روزهای اداری و پنجشنبه 07:55 947 08:20 روزهای اداری و پنجشنبه 09:00
73 تبریز تربیت معلم 2 ارم ریل باس 10,000 0 10,000 948 09:15 روزهای اداری و پنجشنبه 09:50 949 12:05 روزهای اداری و پنجشنبه 12:40
74 تبریز تربیت معلم 3 ارم ریل باس 10,000 0 10,000 954 12:55 روزهای اداری و پنجشنبه 13:30 955 15:50 روزهای اداری و پنجشنبه 16:25
75 تبریز تربیت معلم 4 ارم ریل باس 10,000 0 10,000 956 16:55 روزهای اداری و پنجشنبه 17:30 957 17:45 روزهای اداری و پنجشنبه 18:20
76 اندیمشک دورود اتوبوسی 20,000 0 20,000 914 00:30 همه روزه 06:15 915 15:00 همه روزه 20:55
77 دورود چمسنگر اتوبوسی 10,000 0 10,000 940 05:40 همه روزه 07:15 941 15:00 همه روزه 16:35
78 کارون سربند 1 صبا اتوبوسی دو طبقه 30,000 0 30,000 902 06:30 همه روزه 07:40 903 09:00 همه روزه 10:10
79 کارون سربند 2 صبا اتوبوسی دو طبقه 30,000 0 30,000 904 09:40 همه روزه 10:50 905 15:35 همه روزه 16:45
80 کارون سربند 3 صبا اتوبوسی دو طبقه 30,000 0 30,000 906 15:00 همه روزه 16:10 907 17:50 همه روزه 19:00
81 کارون سربند 4 صبا اتوبوسی دو طبقه 30,000 0 30,000 972 09:00 همه روزه 10:15 973 06:25 همه روزه 07:35
82 کارون سربند 5 صبا اتوبوسی دو طبقه 30,000 0 30,000 976 14:10 همه روزه 15:20 977 11:30 همه روزه 12:40
83 کارون ماهشهر صبا اتوبوسی دو طبقه 30,000 0 30,000 908 18:35 همه روزه 20:10 909 06:45 همه روزه 08:15
84 تهران شهرپرند 1 اتوبوسی 5,000 0 5,000 916 03:55 روزهای اداری و پنجشنبه 04:55 917 05:40 روزهای اداری و پنجشنبه 06:45
85 ریل باس تهران شهرپرند 2 ارم ریل باس 15,000 0 15,000 918 05:10 همه روزه 06:10 919 06:35 همه روزه 07:35
86 تهران شهرپرند 3 اتوبوسی 5,000 0 5,000 924 17:05 روزهای اداری و پنجشنبه 18:10 925 18:55 روزهای اداری و پنجشنبه 19:55
87 ریل باس تهران شهرپرند 4 ارم ریل باس 15,000 0 15,000 958 18:25 همه روزه 19:30 959 20:05 همه روزه 21:10
88 تهران شهرپرند 5 اتوبوسی 5,000 0 5,000 926 19:25 روزهای اداری و پنجشنبه 20:40 927 21:10 روزهای اداری و پنجشنبه 22:10
89 تهران مشهد حمل خودرو 1,450,000 44,000 1,494,000 - - - - - - - -
90 تهران تبریز حمل خودرو 1,050,000 27,500 1,077,500 - - - - - - - -
91 تهران شیراز حمل خودرو 1,450,000 44,000 1,494,000 - - - - - - - -
92 اصفهان بندرعباس حمل خودرو 1,300,000 44,000 1,344,000 - - - - - - - -
93 شیراز مشهد حمل خودرو 2,150,000 55,000 2,205,000 - - - - - - - -
94 یزد مشهد حمل خودرو 1,050,000 44,000 1,094,000 - - - - - - - -
95 تهران زاهدان حمل خودرو 1,900,000 55,000 1,955,000 - - - - - - - -
96 تهران اهواز حمل خودرو 1,500,000 27,500 1,527,500 - - - - - - - -
97 تهران بندرعباس حمل خودرو 2,300,000 44,000 2,344,000 - - - - - - - -
98 بندرعباس مشهد حمل خودرو 2,100,000 55,000 2,155,000 - - - - - - - -
99 تبریز مشهد حمل خودرو 2,200,000 55,000 2,255,000 - - - - - - - -
100 تهران یزد حمل خودرو 900,000 16,500 916,500 - - - - - - - -
101 کرمان مشهد حمل خودرو 1,050,000 44,000 1,094,000 - - - - - - - -
102 تهران کرمان حمل خودرو 1,500,000 44,000 1,544,000 - - - - - - - -