آفتاب

• برنامه حرکت و قیمت بلیت قطارهای مسافری در زمستان ۱۳۹۵

• برنامه حرکت و قیمت بلیت قطارهای محلی در زمستان ۱۳۹۵

• برنامه حرکت و قیمت بلیت قطارهای مسافری در نوروز ۱۳۹۶

کاربران گرامی، لطفا جهت رزرو بلیط قطار با شماره های ۰۲۱ - ۲۲۲۵۹۰۲۷ یا ۰۲۱ - ۲۶۴۰۵۰۵۶ تماس بگیرید.

برنامه حرکت و قیمت بلیت قطارهای مسافری در فصل زمستان ۱۳۹۵ از مورخه ۹۵/۱۰/۰۱ لغایت ۹۵/۱۲/۲۴

توجه فرمایید: با عنایت به تصویب شناورسازی قیمت بلیت قطارهای مسافری، مبالغ مندرج در جدول زیر در روزهای متفاوت تا سقف ۲۰ درصد افزایش یا کاهش خواهد داشت.

ردیف نام نوع واگن قیمت خدمات ایستگاهی دریافتی از مسافر شماره قطار از مبدا ساعت حرکت از مبدا روزهای حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد شماره قطار از مقصد ساعت حرکت از مقصد روزهای حرکت از مقصد ساعت ورود به مبدا
1 پردیس مشهد 1 تندروی پردیس 760,000 44,000 804,000 372 06:25 همه روزه 14:00 373 05:55 همه روزه 13:35
2 پردیس مشهد 2 تندروی پردیس 760,000 44,000 804,000 374 06:40 یک روز در میان 14:20 375 06:10 یک روز در میان 13:50
3 ف 1 مشهد صبا ویژه - صبا اتوبوسی دو طبقه 540,000-430,000 44,000-43,000 584,000-473,000 380 06:55 یک روز در میان 16:30 381 06:25 یک روز در میان 16:20
4 پردیس مشهد 3 تندروی پردیس 760,000 44,000 804,000 376 12:05 همه روزه 20:05 377 11:30 همه روزه 19:30
5 تهران سمنان صبا اتوبوسی دو طبقه 85,000 0 85,000 952 17:40 همه روزه 20:30 953 06:35 همه روزه 09:20
6 عادی مشهد صبا اتوبوسی دو طبقه 400,000 40,000 440,000 318 07:35 همه روزه 19:50 319 07:20 همه روزه 19:05
7 تهران خواف میلاد لوکس 6 تخته - لوکس 6 تخته 515,000 44,000 559,000 356 12:20 یک روز در میان 02:20 357 17:25 یک روز در میان 07:10
8 تهران طبس لوکس 6 تخته 631,000 44,000 675,000 358 12:25 یک روز در میان 04:35 359 15:00 یک روز در میان 07:00
9 ف 2 مشهد(طوس) لوکس 4 تخته - 4 تخته خلیج فارس 715,000-615,000 44,000 759,000-659,000 334 13:25 همه روزه 00:40 335 23:00 همه روزه 10:30
10 ف 15 مشهد(زندگی) 5 ستاره زندگی - با شام ویژه و عصرانه 1,460,000-1,280,000-1,050,000 44,000 1,504,000-1,324,000-1,094,000 320 21:18 یک روز در میان 07:05 321 18:54 یک روز در میان 04:40
11 ف 10 مشهد(سیمرغ) 4 تخته ویژه 745,000 44,000 789,000 336 22:10 همه روزه 09:05 337 20:50 همه روزه 08:20
12 ف 14 مشهد(سبز) 4 تخته ویژه VIP 1,106,000-745000 44,000 1,150,000-789,000 338 23:10 همه روزه 10:30 339 21:15 همه روزه 08:40
13 آزادور مشهد نیشابور صبا اتوبوسی دو طبقه 140,000 11,000 151,000 970 05:10 همه روزه 09:40 971 13:15 همه روزه 17:30
14 اصفهان مشهد 1 غزال لوکس 4 تخته 895,000 55,000 950,000 580 14:30 یک روز در میان 08:10 581 13:50 یک روز در میان 07:35
15 تبریز مشهد 1 لوکس 4 تخته - 4 تخته خلیج فارس 1,010,000-865,000 55,000 1,065,000-920,000 480 12:25 همه روزه 12:35 481 08:15 همه روزه 08:30
16 تبریز مشهد 2 سبز لوکس 4 تخته 1,075,000 55,000 1,130,000 488 13:40 یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 13:25 489 20:15 یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 20:55
17 اهواز مشهد 2 پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 1,295,000-995,000 55,000 1,350,000-1,050,000 188 17:15 شنبه، یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه 18:50 189 06:45 شنبه، یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه 08:25
18 ملایر مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته 1,082,000 55,000 1,137,000 182 11:20 یک روز در میان 04:30 183 12:05 یک روز در میان 05:10
19 اراک مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 970,000-616,000 44,000 1,014000-660,000 182 13:50 یک روز در میان 04:30 183 12:05 یک روز در میان 03:40
20 قم مشهد 1 لوکس 6 تخته 630,000 44,000 674,000 184 12:10 یک روز در میان 01:00 185 14:33 یک روز در میان 03:05
21 قم مشهد 2 لوکس 4 تخته 735,000 44,000 779,000 186 21:05 یک روز در میان 11:20 187 00:15 یک روز در میان 14:15
22 زنجان مشهد لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 765,000-670,000 44,000 809,000-714,000 482 18:50 همه روزه 10:55 483 21:40 همه روزه 14:05
23 قزوین مشهد لوکس 4 تخته - میلاد لوکس 6 تخته 626,000-546,000 44,000 670,000-590,000 484 20:08 یک روز در میان 10:00 485 22:35 یک روز در میان 12:51
24 کرج مشهد میلاد لوکس 6 تخته - لوکس 6 تخته 746,000-551,000 44000 790,000-595,000 486 23:15 همه روزه 11:45 487 23:50 همه روزه 12:25
25 کاشان مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته 795,000 44,000 839,000 582 12:40 یک روز در میان 01:50 583 19:36 یک روز در میان 09:10
26 ساری مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 786,000-596,000 44000 830,000-640,000 280 14:20 یک روز در میان 04:55 281 18:20 یک روز در میان 09:20
27 شیراز مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته 995,000 55,000 1,050,000 586 13:00 یک روز در میان 13:00 587 10:40 یک روز در میان 11:15
28 ف 1 اهواز معمولی صندلی کوپه ای - اتوبوسی 250,000-200,000 25,000-20,000 275,000-220,000 118 10:55 یک روز در میان 03:15 119 12:00 یک روز در میان 03:55
29 ف 2 تبریز لوکس 4 تخته - 4 تخته خلیج فارس 435,000-415,000 27,500 462,500 - 442,500 432 16:15 همه روزه 05:00 433 16:40 همه روزه 04:50
30 ف 1 مراغه 4 تخته خلیج فارس - 6 تخته زاگرس معمولی خواب 388,500-228,500 16,500 405,000-245,000 422 18:50 همه روزه 05:20 423 16:40 همه روزه 02:50
31 زنجان اتوبوس مترویی 117,000 11,000 128,000 460 14:15 همه روزه 18:45 461 06:20 همه روزه 10:30
32 میانه 3 معمولی صندلی 184,000 11,000 195,000 454 08:55 همه روزه 15:10 455 17:40 همه روزه 23:45
33 تهران کاشان تندروی پردیس 195,000 0 195,000 522 18:45 همه روزه 21:05 523 05:05 همه روزه 07:50
34 کرمان - زاهدان تندروی پردیس 148,500 14,500 163,000 726 16:10 همه روزه 23:00 727 05:40 همه روزه 11:55
35 تهران شیراز 1 پلور سبز لوکس 4 تخته 725,000 44,000 769,000 524 16:20 یک روز در میان 07:15 525 17:40 یک روز در میان 09:10
36 پردیس یزد 1 تندروی پردیس 375,000 16,500 391,500 626 07:15 همه روزه 13:20 627 15:35 همه روزه 21:55
37 پردیس یزد 2 تندروی پردیس 375,000 16,500 391,500 624 17:50 همه روزه 00:15 625 06:05 همه روزه 11:55
38 تهران - یزد 4 تخته خلیج فارس 403,500 16,500 420,000 620 21:20 یک روز در میان 05:20 621 21:40 یک روز در میان 05:40
39 تهران - زاهدان پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 957,000-675,000 55,000 1,012,000-730,000 724 11:40 یک روز در میان 09:30 725 16:10 یک روز در میان 13:15
40 تهران بندرعباس 2 غزال لوکس 4 تخته 947,000 44,000 991,000 822 13:40 یک روز در میان 07:05 823 13:10 یک روز در میان 07:10
41 تهران بندرعباس 3 4 تخته البرز - لوکس 6 تخته 871,000-615,000 44,000 915,000-659,000 824 19:00 یک روز در میان 13:00 825 17:00 یک روز در میان 11:10
42 اصفهان - بندرعباس 4 تخته البرز - لوکس 6 تخته 691,000-535,000 44,000 735,000-579,000 532 17:45 یک روز در میان 08:25 533 14:40 یک روز در میان 05:25
43 تهران - اصفهان 4 تخته البرز - لوکس 6 تخته 353,500 16,500 370,000 520 22:00 یک روز در میان 04:50 521 22:45 یک روز در میان 06:15
44 ساری معمولی صندلی 120,000-95,000 11,000-9,500 131,000-104,500 218 09:30 همه روزه 17:05 219 19:00 همه روزه 02:20
45 گرگان 1 4 تخته البرز 375,000-280,000 16,500 391,500-296,500 220 21:50 همه روزه 08:45 221 20:50 همه روزه 07:55
46 گرگان 2 پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 375,000-280,000 16,500 391,500-296,500 222 19:05 یک روز در میان 05:30 223 19:00 یک روز در میان 05:25
47 تهران مشهد حمل خودرو 1,450,000 44,000 1,494,000 - - - - - - - -
48 تهران تبریز حمل خودرو 1,050,000 27,500 1,077,500 - - - - - - - -
49 تهران شیراز حمل خودرو 1,450,000 44,000 1,494,000 - - - - - - - -
50 اصفهان بندرعباس حمل خودرو 1,300,000 44,000 1,344,000 - - - - - - - -
51 شیراز مشهد حمل خودرو 2,150,000 55,000 2,205,000 - - - - - - - -
52 یزد مشهد حمل خودرو 1,050,000 44,000 1,094,000 - - - - - - - -
53 تهران زاهدان حمل خودرو 1,900,000 55,000 1,955,000 - - - - - - - -
54 تهران اهواز حمل خودرو 1,500,000 27,500 1,527,500 - - - - - - - -
55 تهران بندرعباس حمل خودرو 2,300,000 44,000 2,344,000 - - - - - - - -
56 بندرعباس مشهد حمل خودرو 2,100,000 55,000 2,155,000 - - - - - - - -
57 تبریز مشهد حمل خودرو 2,200,000 55,000 2,255,000 - - - - - - - -
58 اهواز مشهد حمل خودرو 2,300,000 55,000 2,355,000 - - - - - - - -
59 تهران یزد حمل خودرو 900,000 16,500 916,500 - - - - - - - -
60 کرمان مشهد حمل خودرو 1,050,000 44,000 1,094,000 - - - - - - - -
61 تهران کرمان حمل خودرو 1,500,000 44,000 1,544,000 - - - - - - - -

برنامه حرکت و قیمت بلیت قطارهای محلی در فصل زمستان ۱۳۹۵ از مورخه ۹۵/۱۰/۰۱ لغایت ۹۵/۱۲/۲۴

ردیف نام نوع واگن قیمت شماره قطار از مبدا ساعت حرکت از مبدا روزهای حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد شماره قطار از مقصد ساعت حرکت از مقصد روزهای حرکت از مقصد ساعت ورود به مبدا
1 مشهد سرخس 1 صبا اتوبوسی دو طبقه 60,000 936 10:00 همه روزه 12:40 937 14:40 همه روزه 17:20
2 مشهد سرخس 2 صبا اتوبوسی دو طبقه 60,000 938 18:05 همه روزه 20:45 939 05:35 همه روزه 08:25
3 خرمشهر اهواز صبا اتوبوسی دو طبقه 30,000 910 06:00 همه روزه 07:45 911 18:40 همه روزه 20:30
4 اندیمشک اهواز 1 صبا اتوبوسی دو طبقه 40,000 928 05:25 همه روزه 08:00 929 11:40 همه روزه 14:05
5 اندیمشک اهواز 2 صبا اتوبوسی دو طبقه 40,000 980 15:10 همه روزه 17:45 981 19:00 همه روزه 21:20
6 فیروزکوه اتوبوسی 35,000 202 05:15 همه روزه 09:15 203 14:50 همه روزه 18:25
7 ریل باس گرگان پل سفید 1 ارم ریل باس 60,000 920 04:00 همه روزه 09:00 921 13:45 همه روزه 18:10
8 ریل باس گرگان پل سفید 2 ارم ریل باس 60,000 922 14:10 همه روزه 18:55 923 05:20 همه روزه 10:10
9 گرگان پل سفید 3 اتوبوسی معمولی 35,000 968 15:10 همه روزه 19:50 969 06:20 همه روزه 10:50
10 گرگان - اینچه برون ارم ریل باس 20,000 978 08:50 همه روزه 10:15 979 14:50 همه روزه 16:15
11 جمکران ارم ریل باس 40,000 122 14:00 سه شنبه 15:55 123 23:10 سه شنبه 01:10
12 تهران قم 1 صبا اتوبوسی دو طبقه 40,000 120 05:30 همه روزه 07:25 121 09:35 همه روزه 11:15
13 تهران قم 2 صبا اتوبوسی دو طبقه 40,000 124 15:15 همه روزه 16:50 125 18:55 همه روزه 20:40
14 تهران قم 3 تندروی پردیس 40,000 126 18:10 همه روزه 20:05 127 05:15 همه روزه 07:25
15 تهران قم 4 تندروی پردیس 40,000 128 10:00 همه روزه 11:45 129 14:45 همه روزه 16:35
16 تهران پیشوا 1 صبا اتوبوسی دو طبقه 15,000 930 04:05 همه روزه 04:55 931 05:30 همه روزه 06:20
17 تهران پیشوا 2 صبا اتوبوسی دو طبقه 15,000 960 05:00 همه روزه 05:50 961 06:25 همه روزه 07:20
18 تهران پیشوا 3 صبا اتوبوسی دو طبقه 15,000 932 18:45 همه روزه 19:35 933 20:20 همه روزه 21:15
19 تهران پیشوا 4 صبا اتوبوسی دو طبقه 15,000 982 08:00 همه روزه 08:50 983 09:45 همه روزه 10:40
20 تهران پیشوا 5 صبا اتوبوسی دو طبقه 15,000 700 14:00 همه روزه 14:55 701 16:10 همه روزه 17:05
21 تهران پیشوا 6 صبا اتوبوسی دو طبقه 15,000 702 15:00 همه روزه 15:55 703 16:40 همه روزه 17:35
22 تهران پیشوا 7 صبا اتوبوسی دو طبقه 15,000 704 17:20 همه روزه 18:15 705 19:10 همه روزه 20:05
23 تهران کرج هشتگرد 1 ارم ریل باس 10,000 912 06:35 روزهای اداری و پنج شنبه 07:50 913 08:30 روزهای اداری و پنج شنبه 09:45
24 تهران کرج هشتگرد 2 ارم ریل باس 10,000 710 07:30 همه روزه 08:50 711 09:30 همه روزه 10:45
25 تهران کرج 1 ارم ریل باس 10,000 712 08:35 روزهای اداری و پنج شنبه 09:25 713 10:30 روزهای اداری و پنج شنبه 11:20
26 تهران کرج 2 ارم ریل باس 10,000 716 11:00 روزهای اداری و پنج شنبه 11:50 717 12:10 روزهای اداری و پنج شنبه 13:00
27 تهران کرج 3 ارم ریل باس 10,000 718 12:20 همه روزه 13:10 719 13:30 همه روزه 14:20
28 تهران کرج هشتگرد 3 ارم ریل باس 10,000 962 13:40 همه روزه 15:00 963 15:10 همه روزه 16:35
29 تهران کرج هشتگرد 4 ارم ریل باس 10,000 934 16:40 روزهای اداری و پنج شنبه 18:00 935 05:30 روزهای اداری و پنج شنبه 07:05
30 تهران کرج هشتگرد 5 ارم ریل باس 10,000 964 17:00 روزهای اداری و پنج شنبه 18:15 965 06:35 روزهای اداری و پنج شنبه 07:50
31 تهران قزوین 1 ارم ریل باس 30,000 456 17:20 همه روزه 19:25 457 05:05 همه روزه 07:30
32 تهران قزوین 2 ارم ریل باس 30,000 458 19:30 همه روزه 21:45 459 06:45 همه روزه 08:50
33 تبریز جلفا اتوبوسی 96 نفره 25,000 944 08:20 روزهای فرد و جمعه 11:00 945 16:20

روزهای فرد و جمعه

19:00
34 تبریز تربیت معلم 1 ارم ریل باس 10,000 946 07:15 روزهای اداری 07:50 947 08:20 روزهای اداری 09:00
35 تبریز تربیت معلم 2 ارم ریل باس 10,000 948 09:15 روزهای اداری 09:50 949 12:10 روزهای اداری 12:50
36 تبریز تربیت معلم 3 ارم ریل باس 10,000 954 13:10 روزهای اداری 13:45 955 15:20 روزهای اداری 15:55
37 تبریز تربیت معلم 4 ارم ریل باس 10,000 956 16:15 روزهای اداری 16:50 957 17:20 روزهای اداری 17:55
38 اندیمشک دورود اتوبوسی 40,000 914 00:55 همه روزه 06:35 915 14:30 همه روزه 19:50
39 دورود چمسنگر اتوبوسی 15,000 940 06:35 همه روزه 08:10 941 15:10 همه روزه 16:50
40 کارون سربند 1 صبا اتوبوسی دو طبقه 30,000 902 06:30 همه روزه 07:40 903 08:55 همه روزه 10:05
41 کارون سربند 2 صبا اتوبوسی دو طبقه 30,000 904 09:40 همه روزه 10:50 905 15:35 همه روزه 16:45
42 کارون سربند 3 صبا اتوبوسی دو طبقه 30,000 906 15:00 همه روزه 16:10 907 17:50 همه روزه 19:00
43 کارون ماهشهر صبا اتوبوسی دو طبقه 30,000 908 18:35 همه روزه 20:10 909 06:45 همه روزه 08:15
44 قطار تهران شهرپرند 1 اتوبوسی 5,000 916 03:55 روزهای اداری و پنج شنبه 04:55 917 05:25 روزهای اداری و پنج شنبه 06:30
45 ریل باس تهران شهرپرند 2 ارم ریل باس 15,000 918 04:55 همه روزه 05:55 919 06:15 همه روزه 07:15
46 ریل باس تهران شهرپرند 3 اتوبوسی 15,000 924 05:45 روزهای اداری و پنج شنبه 06:50 925 07:25 روزهای اداری و پنج شنبه 08:25
47 ریل باس تهران شهرپرند 4 ارم ریل باس 15,000 958 07:35 همه روزه 08:40 959 09:25 همه روزه 10:25
48 ریل باس تهران شهرپرند 6 اتوبوسی 5,000 740 11:10 روزهای اداری و پنج شنبه 12:10 741 12:45 روزهای اداری و پنج شنبه 13:45
49 ریل باس تهران شهرپرند 7 اتوبوسی 15,000 742 16:35 همه روزه 17:35 743 17:55 همه روزه 19:00
50 ریل باس تهران شهرپرند 8 ارم ریل باس 15,000 744 17:30 همه روزه 18:30 745 18:50 همه روزه 19:55
51 قطار تهران شهرپرند 9 اتوبوسی 15,000 746 18:25 همه روزه 19:25 747 20:10 همه روزه 21:10
52 ریل باس تهران شهرپرند 10 ارم ریل باس 5,000 748 19:40 روزهای اداری و پنج شنبه 20:40 749 21:00 روزهای اداری و پنج شنبه 22:00
53 قطار تهران شهرپرند 11 اتوبوسی 15,000 752 14:50 همه روزه 15:50 753 16:15 همه روزه 17:15
54 ریل باس تهران شهرپرند 12 ارم ریل باس 15,000 754 20:30 همه روزه 21:30 755 21:50 همه روزه 22:50

برنامه حرکت و قیمت بلیت قطارهای مسافری در نوروز ۱۳۹۶ از مورخه ۹۵/۱۲/۲۵ لغایت ۹۶/۰۱/۱۵

توجه فرمایید: با عنایت به تصویب شناورسازی قیمت بلیت قطارهای مسافری، مبالغ مندرج در جدول زیر در روزهای متفاوت تا سقف ۲۰ درصد افزایش یا کاهش خواهد داشت.

ردیف نام نوع واگن قیمت خدمات ایستگاهی دریافتی از مسافر شماره قطار از مبدا ساعت حرکت از مبدا روزهای حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد شماره قطار از مقصد ساعت حرکت از مقصد روزهای حرکت از مقصد ساعت ورود به مبدا
1 پردیس مشهد 1 تندروی پردیس 760,000 44,000 804,000 372 06:40 همه روزه 14:05 373 05:20 همه روزه 13:10
2 پردیس مشهد 2 تندروی پردیس 760,000 44,000 804,000 374 06:55 همه روزه 14:25 375 05:55 همه روزه 13:25
3 پردیس مشهد 3 تندروی پردیس 760,000 44,000 804,000 376 07:10 همه روزه 14:40 377 06:10 همه روزه 13:40
4 پردیس مشهد 4 تندروی پردیس 760,000 44,000 804,000 378 13:05 همه روزه 22:55 379 11:40 همه روزه 21:25
5 تهران سمنان صبا اتوبوسی دو طبقه 85,000 0 85,000 952 14:00 همه روزه 16:35 953 06:35 همه روزه 09:10
6 ف 2 مشهد صبا ویژه - صبا اتوبوسی دو طبقه 540,000-400,000 44,000 584,000-440,000 318 09:30 همه روزه 21:30 319 00:15 همه روزه 10:10
7 تهران خواف میلاد لوکس 6 تخته 515,000 44,000 559,000 356 11:00 یک روز در میان 01:00 357 13:20 یک روز در میان 03:00
8 تهران طبس میلاد لوکس 6 تخته 631,000 44,000 675,000 358 11:00 یک روز در میان 02:55 359 10:55 یک روز در میان 02:55
9 ف 4 مشهد(طوس) لوکس 4 تخته سبز - لوکس 4 تخته 755,000-725,000 44,000 799,000-769,000 334 14:55 همه روزه 00:40 335 23:10 همه روزه 09:20
10 ف 5 مشهد صبا اتوبوسی دو طبقه - صبا ویژه 540,000-430,000 44,000 584,000-473,000 380 14:35 همه روزه 00:15 381 08:35 همه روزه 20:20
11 ف 8 مشهد(سیمرغ) 4 تخته ویژه 745,000 44,000 789,000 336 17:10 همه روزه 02:40 337 19:40 همه روزه 05:55
12 ف 13 مشهد(زندگی) 5 ستاره زندگی - با شام ویژه و عصرانه 1,460,000-1,280,000-1,050,000 44,000 1,504,000-1,324,000-1,094,000 320 20:00 یک روز در میان 06:05 321 20:00 یک روز در میان 06:15
13 ف 17 مشهد(سبز) 4 تخته ویژه VIP 1,106,000-745000 44,000 1,150,000-789,000 338 21:00 همه روزه 06:45 339 22:10 همه روزه 08:05
14 آزادور مشهد صبا اتوبوسی دو طبقه 140,000 11,000 151,000 970 04:40 همه روزه 09:00 971 14:30 همه روزه 18:35
15 اصفهان مشهد 1 غزال لوکس 4 تخته 905,000 55,000 960,000 580 14:25 یک روز در میان 08:15 581 15:45 یک روز در میان 09:25
16 شیراز مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته 1,005,000 55,000 1,060,000 586 14:35 یک روز در میان 15:25 587 10:20 یک روز در میان 10:35
17 تبریز مشهد 1 لوکس 4 تخته سبز - لوکس 4 تخته 1,085,000-1,020,000 55,000 1,140,000-1,075,000 480 12:30 همه روزه 12:35 481 08:05 همه روزه 08:15
18 تبریز مشهد 2 لوکس 4 تخته - 4 تخته خلیج فارس 1,085,000-875,000 55,000 1,140,000-930,000 488 09:35 همه روزه 09:25 489 15:25 همه روزه 15:20
19 اهواز مشهد 2 پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 1,305,000-995,000 55,000 1,360,000-1,050,000 188 15:20 همه روزه 17:10 189 07:45 همه روزه 09:35
20 زنجان مشهد لوکس 4 تخته - میلاد لوکس 6 تخته 775,000-670,000 44,000 819,000-714,000 482 19:15 همه روزه 11:00 483 17:00 همه روزه 09:20
21 قزوین مشهد لوکس 6 تخته - 4 تخته خلیج فارس 636,000-546,000 44,000 680,000-590,000 484 20:45 یک روز در میان 10:20 485 15:00 یک روز در میان 04:25
22 کرج مشهد 1 پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 751,000-551,000 44000 795,000-595,000 486 14:55 همه روزه 01:40 487 22:50 همه روزه 10:00
23 کرج مشهد 2 البرز لوکس 4 تخته 756,000 44000 800,000 490 23:20 یک روز در میان 11:20 491 16:15 یک روز در میان 04:35
24 کاشان مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته 805,000 44,000 849,000 582 16:00 یک روز در میان 04:40 583 21:20 یک روز در میان 10:40
25 قم مشهد 1 لوکس 6 تخته 630,000 44,000 674,000 184 12:55 یک روز در میان 01:25 185 10:40 یک روز در میان 23:20
26 قم مشهد 2 لوکس 4 تخته 745,000 44,000 789,000 186 22:05 یک روز در میان 11:55 187 17:25 یک روز در میان 07:15
27 ملایر مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته 1,092,000 55,000 1,147,000 182 10:10 یک روز در میان 03:20 183 12:35 یک روز در میان 05:25
28 اراک مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 980,000-616,000 44,000 1,024000-660,000 182 12:22 یک روز در میان 03:20 183 12:35 یک روز در میان 04:00
29 ساری مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 796,000-596,000 44000 840,000-640,000 280 17:10 یک روز در میان 07:55 281 21:20 یک روز در میان 11:55
30 ف 1 اهواز معمولی صندلی کوپه ای - اتوبوسی 250,000-200,000 25,000-20,000 275,000-220,000 118 12:00 همه روزه 03:45 119 11:15 همه روزه 03:50
31 ف 4 اهواز معمولی صندلی کوپه ای 250,000 25,000 275,000 134 19:55 همه روزه 11:10 135 18:00 همه روزه 09:10
32 ف 2 تبریز لوکس 4 تخته سبز - 4 تخته خلیج فارس 495,000-425,000 27,500 522,500 - 452,500 432 16:15 همه روزه 04:20 433 21:40 همه روزه 10:05
33 ف 1 مراغه 4 تخته خلیج فارس - 6 تخته زاگرس معمولی خواب 398,500-228,500 16,500 415,000-245,000 422 18:10 برنامه ای 03:50 423 19:10 برنامه ای 04:55
34 سریع مراغه 4 تخته خلیج فارس - 6 تخته زاگرس معمولی خواب 398,500-228,500 16,500 415,000-245,000 420 22:40 برنامه ای 09:10 421 09:20 برنامه ای 19:20
35 زنجان 1 ریل باس 170,000 11,000 181,000 460 14:05 همه روزه 18:10 461 06:35 همه روزه 10:55
36 تهران - اصفهان 4 تخته خلیج فارس 383,500 16,500 396,000 520 22:20 یک روز در میان 05:10 521 23:10 یک روز در میان 06:20
37 تهران شیراز 1 پلور سبز لوکس 4 تخته 735,000 44,000 779,000 524 15:25 یک روز در میان 06:10 525 17:20 یک روز در میان 08:20
38 ترن ست یزد 1 تندروی پردیس 375,000 16,500 391,500 626 05:40 همه روزه 11:30 627 14:05 همه روزه 19:35
39 ترن ست یزد 2 تندروی پردیس 375,000 16,500 391,500 624 16:50 همه روزه 23:10 625 06:35 همه روزه 12:10
40 تهران - زاهدان البرز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 967,000-675,000 55,000 1,023,000-730,000 724 11:30 یک روز در میان 09:20 725 17:10 یک روز در میان 14:35
41 تهران بندرعباس 2 غزال لوکس 4 تخته 957,000 44,000 1,001,000 822 12:55 یک روز در میان 06:40 823 12:25 یک روز در میان 07:10
42 تهران بندرعباس 3 4 تخته البرز - لوکس 6 تخته 881,000-615,000 44,000 925,000-659,000 824 18:55 یک روز در میان 12:25 825 17:00 یک روز در میان 10:50
43 اصفهان - بندرعباس 4 تخته البرز - لوکس 6 تخته 701,000-535,000 44,000 745,000-579,000 532 13:25 یک روز در میان 03:40 533 17:55 یک روز در میان 08:55
44 ساری معمولی صندلی کوپه ای - اتوبوسی 120,000-95,000 11,000-9,500 131,000-104,500 218 07:40 همه روزه 14:50 219 19:00 همه روزه 02:15
45 گرگان 1 البرز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 385,000-280,000 16,500 401,500-296,500 220 22:45 همه روزه 08:55 221 17:25 همه روزه 03:35
46 گرگان 2 البرز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 385,000-280,000 16,500 401,500-296,500 222 18:55 یک روز در میان 05:10 223 20:20 یک روز در میان 07:10
47 تهران مشهد حمل خودرو 1,450,000 44,000 1,494,000 - - - - - - - -
48 تهران تبریز حمل خودرو 1,050,000 27,500 1,077,500 - - - - - - - -
49 تهران شیراز حمل خودرو 1,450,000 44,000 1,494,000 - - - - - - - -
50 اصفهان بندرعباس حمل خودرو 1,300,000 44,000 1,344,000 - - - - - - - -
51 شیراز مشهد حمل خودرو 2,150,000 55,000 2,205,000 - - - - - - - -
52 یزد مشهد حمل خودرو 1,050,000 44,000 1,094,000 - - - - - - - -
53 تهران زاهدان حمل خودرو 1,900,000 55,000 1,955,000 - - - - - - - -
54 تهران اهواز حمل خودرو 1,500,000 27,500 1,527,500 - - - - - - - -
55 تهران بندرعباس حمل خودرو 2,300,000 44,000 2,344,000 - - - - - - - -
56 بندرعباس مشهد حمل خودرو 2,100,000 55,000 2,155,000 - - - - - - - -
57 تبریز مشهد حمل خودرو 2,200,000 55,000 2,255,000 - - - - - - - -
58 اهواز مشهد حمل خودرو 2,300,000 55,000 2,355,000 - - - - - - - -
59 تهران یزد حمل خودرو 900,000 16,500 916,500 - - - - - - - -
60 کرمان مشهد حمل خودرو 1,050,000 44,000 1,094,000 - - - - - - - -
61 تهران کرمان حمل خودرو 1,500,000 44,000 1,544,000 - - - - - - - -