آفتاب

برنامه حرکت و قیمت بلیت قطارهای مسافری در فصل بهار ۱۳۹۴

کاربران گرامی، لطفا جهت رزرو بلیط با آژانس مسافرتی فراپرواز سایه با شماره های ۰۲۱ - ۲۲۲۵۹۰۲۷ یا ۰۲۱ - ۲۲۲۵۰۹۱۳ تماس بگیرید.

مبدا مقصد مسافت نوع قطار قیمت بلیت مالک شماره قطار روزهای حرکت ساعت حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد
تهران مشهد ۹۵۰ پرديس (تندرو) ۷۲۰۰۰۰ رجا ۳۷۲ همه روزه ۰۶:۱۵ ۱۳:۴۵
مشهد تهران ۹۵۰ پرديس (تندرو) ۷۲۰۰۰۰ رجا ۳۷۳ همه روزه ۰۵:۵۰ ۱۳:۲۵
تهران مشهد ۹۵۰ پرديس (تندرو) ۷۲۰۰۰۰ رجا ۳۷۴ همه روزه ۰۶:۳۵ ۱۴:۱۰
مشهد تهران ۹۵۰ پرديس (تندرو) ۷۲۰۰۰۰ رجا ۳۷۵ همه روزه ۰۶:۱۰ ۱۳:۴۵
تهران مشهد ۹۵۰ پرديس (تندرو) ۷۲۰۰۰۰ رجا ۳۷۶ يکروزدرميان ۰۶:۵۵ ۱۴:۲۵
مشهد تهران ۹۵۰ پرديس (تندرو) ۷۲۰۰۰۰ رجا ۳۷۷ يکروزدرميان ۰۶:۳۰ ۱۴:۰۵
تهران مشهد ۹۵۰ توربوترن ۷۲۰۰۰۰ هستيا ۳۸۴ يکروزدرميان ۰۶:۵۵ ۱۶:۳۵
مشهد تهران ۹۵۰ توربوترن ۷۲۰۰۰۰ هستيا ۳۸۵ يکروزدرميان ۰۶:۳۰ ۱۶:۲۵
تهران مشهد(ف۱) ۹۵۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۴۰۷۰۰۰ رجا ۳۸۰ همه روزه ۰۷:۱۵ ۱۷:۰۰
مشهد تهران(ف۱) ۹۵۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۴۰۷۰۰۰ رجا ۳۸۱ همه روزه ۰۶:۵۰ ۱۶:۵۰
تهران مشهد(ف۲) ۹۵۰ ۴تخته درجه يك(غزال)-غزال vip ۸۶۵۵۰۰-۷۴۰۰۰۰ بنياد ۳۸۲ همه روزه ۰۷:۳۵ ۱۷:۲۵
مشهد تهران(ف۲) ۹۵۰ ۴تخته درجه يك(غزال)-غزال vip ۸۶۵۵۰۰-۷۴۰۰۰۰ وانيا ريل ۳۸۳ همه روزه ۲۳:۰۰ ۱۰:۳۰
تهران شاهرود ۴۵۰ اتوبوسي دوطبقه تهويه دار(صبا) ۱۸۰۰۰۰ رجا ۹۵۰ همه روزه ۰۸:۰۰ ۱۲:۵۵
شاهرود تهران ۴۵۰ اتوبوسي دوطبقه تهويه دار(صبا) ۱۸۰۰۰۰ رجا ۹۵۱ همه روزه ۱۶:۰۰ ۲۱:۱۰
شاهرود مشهد ۵۰۰ ۴ تخته درجه يك-۶ صندلي درجه دو ۱۴۵۰۰۰ - ۳۳۵۰۰۰ رجا ۳۲۶ همه روزه ۱۲:۳۰ ۱۹:۰۰
مشهد شاهرود ۵۰۰ ۴ تخته درجه يك-۶ صندلي درجه دو ۱۴۵۰۰۰ - ۳۳۵۰۰۰ رجا ۳۲۷ همه روزه ۲۳:۴۵ ۰۶:۰۵
تهران سمنان ۲۵۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۸۵۰۰۰ رجا ۹۵۲ همه روزه ۱۶:۰۰ ۱۸:۵۵
سمنان تهران ۲۵۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۸۵۰۰۰ رجا ۹۵۳ همه روزه ۰۵:۴۰ ۰۸:۴۰
تهران مشهد ۹۵۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۴۰۷۰۰۰ رجا ۳۱۸ همه روزه ۰۸:۵۰ ۲۰:۵۰
مشهد تهران ۹۵۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۴۰۷۰۰۰ رجا ۳۱۹ همه روزه ۰۸:۳۰ ۲۰:۴۰
سمنان مشهد ۷۰۰ ۴ تخته درجه يك-۶ صندلي درجه دو ۲۰۵۰۰۰ - ۴۳۵۰۰۰ رجا ۳۲۴ همه روزه ۱۱:۱۰ ۱۹:۵۵
مشهد سمنان ۷۰۰ ۴ تخته درجه يك-۶ صندلي درجه دو ۲۰۵۰۰۰ - ۴۳۵۰۰۰ رجا ۳۲۵ همه روزه ۲۲:۳۵ ۰۷:۲۰
تهران نيشابور ۸۰۰ ۶ تخته درجه يك (ميلاد)-۶ صندلي درجه دو ۲۳۵۰۰۰ - ۴۴۵۰۰۰ رجا ۳۵۴ همه روزه ۱۱:۳۵ ۲۲:۲۰
نيشابور تهران ۸۰۰ ۶ تخته درجه يك (ميلاد)-۶ صندلي درجه دو ۲۳۵۰۰۰ - ۴۴۵۰۰۰ رجا ۳۵۵ همه روزه ۱۲:۰۰ ۲۲:۲۵
تهران خواف ۱۱۰۰ ۶ تخته درجه يك-۶ صندلي درجه دو ۲۹۳۵۰۰ - ۴۴۳۵۰۰ رجا ۳۵۶ یکروز در میان ۱۳:۰۰ ۰۲:۵۵
خواف تهران ۱۱۰۰ ۶ تخته درجه يك-۶ صندلي درجه دو ۲۹۳۵۰۰ - ۴۴۳۵۰۰ رجا ۳۵۷ يکروزدرميان ۱۴:۲۵ ۰۴:۱۵
تهران طبس ۱۳۰۰ ۶تخته درجه يك (پارسي) ۵۳۰۰۰۰ رجا ۳۵۸ یکروز در میان ۱۳:۰۰ ۰۵:۱۰
طبس تهران ۱۳۰۰ ۶تخته درجه يك (پارسي) ۵۳۰۰۰۰ رجا ۳۵۹ يکروزدرميان ۱۲:۱۰ ۰۴:۱۵
تهران مشهد(ف۷) ۹۵۰ ۶ صندلي درجه دو ۲۷۵۰۰۰ رجا ۳۵۰ همه روزه ۱۳:۳۵ ۰۱:۱۰
مشهد تهران(ف۷) ۹۵۰ ۶ صندلي درجه دو-اتوبوسي ۲۷۵۰۰۰ رجا ۳۵۱ همه روزه ۱۲:۱۰ ۰۰:۰۵
تهران مشهد(ف۱۶) ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(مارال)-اتوبوسی ۵۶۰۰۰۰ وانیاریل ۳۴۴ همه روزه ۱۴:۱۵ ۰۱:۴۵
مشهد تهران(ف۱۶) ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(مارال)-اتوبوسی ۵۶۰۰۰۰ وانیاریل ۳۴۵ همه روزه ۱۳:۰۰ ۰۱:۰۰
تهران مشهد(ف۱۰) ۹۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي)-۶ تخته درجه يك (نگین) ۴۵۰۰۰۰-۵۵۸۰۰۰ مهتاب-ریل ترابر سبا ۳۵۲ همه روزه ۱۴:۴۵ ۰۲:۰۵
مشهد تهران(ف۱۰) ۹۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي)-۶تخته درجه يك (نگین) ۴۵۰۰۰۰-۵۵۸۰۰۰ مهتاب-ریل ترابر سبا ۳۵۳ همه روزه ۱۵:۱۵ ۰۲:۴۰
تهران مشهد(ف۱۱) ۹۵۰ ۶ تخته درجه يك(كوير) ۵۲۰۰۰۰ جوپار ۳۳۰ همه روزه ۱۵:۱۰ ۰۲:۳۰
مشهد تهران(ف۱۱) ۹۵۰ ۶ تخته درجه يك(كوير) ۵۲۰۰۰۰ جوپار ۳۳۱ همه روزه ۱۶:۲۰ ۰۳:۵۵
تهران مشهد(ف۱۴) ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك (طوس) ۶۷۰۰۰۰ رجا ۳۳۴ همه روزه ۱۵:۴۰ ۰۲:۵۰
مشهد تهران(ف۱۴) ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك (طوس) ۶۷۰۰۰۰ رجا ۳۳۵ همه روزه ۲۰:۳۰ ۰۸:۲۰
تهران مشهد(ف۹) ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(غزال) ۷۴۰۰۰۰ وانيا ريل ۳۴۲ همه روزه ۱۶:۵۵ ۰۴:۱۵
مشهد تهران(ف۹) ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(غزال) ۷۴۰۰۰۰ وانيا ريل ۳۴۳ همه روزه ۲۰:۰۵ ۰۸:۰۰
تهران مشهد(ف۱۷) ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(سیمرغ) ۷۰۰۰۰۰ رجا ۳۳۶ همه روزه ۱۷:۲۰ ۰۵:۱۰
مشهد تهران(ف۱۷) ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(سیمرغ) ۷۰۰۰۰۰ رجا ۳۳۷ همه روزه ۱۸:۵۰ ۰۶:۴۰
تهران مشهد(ف۱۵) ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(نگين) ۶۴۰۰۰۰ ريل ترابر سبا ۳۴۸ همه روزه ۱۸:۰۰ ۰۵:۳۵
مشهد تهران(ف۱۵) ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(نگين) ۶۴۰۰۰۰ ريل ترابر سبا ۳۴۹ همه روزه ۱۸:۰۰ ۰۵:۲۵
تهران مشهد(ف۴) ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك بنیاد-۴تخته پلور بنیاد ۸۴۰۰۰۰-۷۷۰۰۰۰ بنیاد ۳۶۲ همه روزه ۱۸:۲۵ ۰۶:۰۵
مشهد تهران(ف۴) ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك بنیاد-۴تخته پلور بنیاد ۸۴۰۰۰۰-۷۷۰۰۰۰ بنیاد ۳۶۳ همه روزه ۱۹:۱۵ ۰۷:۰۰
تهران مشهد(ف۱۸) ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(نور) ۸۲۰۰۰۰ نورالرضا ۳۶۶ همه روزه ۱۸:۵۰ ۰۶:۳۰
مشهد تهران(ف۱۸) ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(نور) ۸۲۰۰۰۰ نورالرضا ۳۶۷ همه روزه ۱۸:۲۵ ۰۶:۱۵
تهران مشهد(ف۱۳) ۹۵۰ ۴ تخته درجه يک (پلور) ۷۷۰۰۰۰ حمل و نقل ۳۳۲ یکروز در میان ۱۹:۳۵ ۰۷:۰۵
مشهد تهران(ف۱۳) ۹۵۰ ۴ تخته درجه یک (پلور) ۷۷۰۰۰۰ حمل و نقل ۳۳۳ یکروز در میان ۲۱:۱۰ ۰۸:۵۰
تهران مشهد(ف۸) ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(غزال)- vip غزال ۸۶۵۵۰۰-۷۴۰۰۰۰ بنياد ۳۴۰ همه روزه ۱۹:۵۵ ۰۷:۳۰
مشهد تهران(ف۸) ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك(غزال)- vip غزال ۸۶۵۵۰۰-۷۴۰۰۰۰ بنياد ۳۴۱ همه روزه ۱۳:۵۰ ۰۱:۲۰
تهران مشهد(ف۱۹) ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك (سبز) ۷۰۰۰۰۰ رجا ۳۳۸ همه روزه ۲۰:۲۰ ۰۷:۵۰
مشهد تهران(ف۱۹) ۹۵۰ ۴ تخته درجه يك (سبز) ۷۰۰۰۰۰ رجا ۳۳۹ همه روزه ۱۹:۴۰ ۰۷:۴۵
تهران مشهد(ف۲۰) ۹۵۰ ۶ تخته درجه يك ۴۹۰۰۰۰ رعد ۳۴۶ همه روزه ۲۰:۵۰ ۰۸:۲۵
مشهد تهران(ف۲۰) ۹۵۰ ۶ تخته درجه يك ۴۹۰۰۰۰ رعد ۳۴۷ همه روزه ۰۰:۱۵ ۱۱:۵۵
تهران مشهد(ف۵) ۹۵۰ ۶ تخته درجه دو ۳۸۵۰۰۰ رجا ۳۶۴ همه روزه ۲۱:۲۰ ۰۸:۴۵
مشهد تهران(ف۵) ۹۵۰ ۶ تخته درجه دو ۳۸۵۰۰۰ رجا ۳۶۵ همه روزه ۰۰:۴۰ ۱۲:۲۵
ازادور مشهد ۳۵۰ اتوبوسي تهويه دار ۶۵۰۰۰ رجا ۹۷۰ همه روزه ۰۵:۱۰ ۰۹:۲۰
مشهد آزادور ۳۵۰ اتوبوسي تهويه دار ۶۵۰۰۰ رجا ۹۷۱ همه روزه ۱۴:۱۰ ۱۸:۳۰
طبس مشهد ۵۵۰ اتوبوسی مبله-کوپه صندلی- کوپه چهارتخته ۲۶۵۰۰۰ - ۲۰۵۰۰۰ -۱۶۵۰۰۰ بنياد ۹۷۴ يكروز در ميان ۲۱:۵۵ ۰۴:۳۵
مشهد طبس ۵۵۰ اتوبوسی مبله-کوپه صندلی- کوپه چهارتخته ۲۶۵۰۰۰ - ۲۰۵۰۰۰ -۱۶۵۰۰۰ بنياد ۹۷۵ يكروز در ميان ۲۱:۵۵ ۰۴:۴۰
اصفهان مشهد۱ ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه يك(غزال وانيا ريل/ نور) ۹۵۰۰۰۰ - ۸۷۰۰۰۰ وانيا ريل-نورالرضا ۵۸۰ همه روزه ۱۶:۵۵ ۱۰:۳۰
مشهد۱ اصفهان ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه يك(غزال وانيا ريل/ نور) ۹۵۰۰۰۰ - ۸۷۰۰۰۰ وانيا ريل-نورالرضا ۵۸۱ همه روزه ۱۶:۰۰ ۰۹:۵۵
اصفهان مشهد۲ ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه يك ۹۵۰۰۰۰ نورالرضا ۵۸۴ يكروز در ميان ۱۶:۲۵ ۱۱:۲۵
مشهد۲ اصفهان ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه يك ۹۵۰۰۰۰ نورالرضا ۵۸۵ يكروز در ميان ۱۵:۴۰ ۱۰:۳۵
تبريز مشهد۱ ۱۷۰۰ ۶ تخته درجه يك-۴ تخته درجه يك(خليج فارس) ۸۴۰۰۰۰ - ۶۴۰۰۰۰ رجا ۴۸۰ همه روزه ۱۱:۰۰ ۱۱:۵۵
مشهد۱ تبريز ۱۷۰۰ ۶ تخته درجه يك-۴ تخته درجه يك(خليج فارس) ۸۴۰۰۰۰ - ۶۴۰۰۰۰ رجا ۴۸۱ همه روزه ۱۷:۱۰ ۱۷:۱۰
تبريز مشهد۲ ۱۷۰۰ ۶ تخته درجه يك -۴ تخته درجه يك ۹۸۰۰۰۰ - ۶۲۰۰۰۰ رعد ۴۸۸ دو روز در هفته ۲۰:۳۰ ۲۱:۲۰
مشهد۲ تبريز ۱۷۰۰ ۶ تخته درجه يك -۴ تخته درجه يك ۹۸۰۰۰۰ - ۶۲۰۰۰۰ رعد ۴۸۹ دو روز در هفته ۱۱:۱۵ ۱۱:۳۵
اهواز مشهد ۱۷۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) ۸۰۰۰۰۰ مهتاب ۱۸۰ همه روزه ۱۰:۳۰ ۱۳:۲۰
مشهد اهواز ۱۷۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) ۸۰۰۰۰۰ مهتاب ۱۸۱ همه روزه ۲۳:۲۵ ۰۲:۲۵
ملاير- اراک مشهد ۱۴۰۰ ۴ تخته درجه يك(خليج فارس) ۷۳۰۰۰۰ رجا ۱۸۲ همه روزه ۱۳:۵۰ ۰۹:۵۰
مشهد اراك - ملاير ۱۴۰۰ ۴ تخته درجه يك(خليج فارس) ۷۳۰۰۰۰ رجا ۱۸۳ همه روزه ۱۴:۵۰ ۱۰:۵۵
قم مشهد۱ ۱۱۰۰ ۶ تخته درجه يك (پارسي)+۴ تخته درجه يك-۶ صندلي درجه دو ۳۴۰۰۰۰ - ۷۰۰۰۰۰ -۵۹۰۰۰۰ رجا ۱۸۴ همه روزه ۱۴:۰۰ ۰۳:۵۵
مشهد۱ قم ۱۱۰۰ ۶ تخته درجه يك (پارسي)+۴ تخته درجه يك-۶ صندلي درجه دو ۳۴۰۰۰۰ - ۷۰۰۰۰۰ -۵۹۰۰۰۰ رجا ۱۸۵ همه روزه ۱۲:۳۵ ۰۳:۲۵
قم مشهد۲ ۱۱۰۰ ۶ تخته درجه يك (پارسي)-۴ تخته درجه يك(پلور ) ۸۴۰۰۰۰ - ۵۹۰۰۰۰ بنياد ۱۸۶ همه روزه ۲۰:۰۰ ۱۰:۱۰
مشهد۲ قم ۱۱۰۰ ۶ تخته درجه يك (پارسي)-۴ تخته درجه يك(پلور ) ۸۴۰۰۰۰ - ۵۹۰۰۰۰ بنياد ۱۸۷ همه روزه ۲۲:۱۵ ۱۲:۱۰
زنجان مشهد ۱۲۵۰ ۴ تخته درجه يك-۶ صندلي درجه دو ۳۵۰۰۰۰ - ۷۴۰۰۰۰ رجا ۴۸۲ همه روزه ۲۰:۳۵ ۱۲:۵۰
مشهد زنجان ۱۲۵۰ ۴ تخته درجه يك-۶ صندلي درجه دو ۳۵۰۰۰۰ - ۷۴۰۰۰۰ رجا ۴۸۳ همه روزه ۲۱:۳۵ ۱۳:۵۵
قزوين مشهد ۱۱۰۰ ۴ تخته درجه يك(دليجان-آلماني)-۶ صندلي درجه دو ۳۳۰۰۰۰ - ۷۰۰۰۰۰ -۵۹۰۰۰۰ وانيا ريل- رجا ۴۸۴ همه روزه ۲۲:۲۰ ۱۲:۳۰
مشهد قزوين ۱۱۰۰ ۴ تخته درجه يك(دليجان-آلماني)-۶ صندلي درجه دو ۳۳۰۰۰۰ - ۷۰۰۰۰۰ -۵۹۰۰۰۰ وانيا ريل- رجا ۴۸۵ همه روزه ۰۱:۱۰ ۱۵:۱۵
کرج مشهد ۱۰۰۰ ۶ تخته درجه دو ۴۱۸۰۰۰ رجا ۴۸۶ همه روزه ۲۲:۲۵ ۱۱:۱۰
مشهد كرج ۱۰۰۰ ۶ تخته درجه دو ۴۱۸۰۰۰ رجا ۴۸۷ همه روزه ۰۱:۳۵ ۱۴:۱۵
کاشان مشهد ۱۲۵۰ ۴ تخته درجه يك (پلور سبز) ۷۵۰۰۰۰ رجا ۵۸۲ يكروزدرميان ۱۶:۲۵ ۰۷:۱۰
مشهد كاشان ۱۲۵۰ ۴ تخته درجه يك (پلور سبز) ۷۵۰۰۰۰ رجا ۵۸۳ يكروزدرميان ۲۱:۱۰ ۱۱:۵۰
يزد مشهد ۱۰۰۰ ۴ تخته درجه يك ۷۶۴۰۰۰ ريل سير کوثر ۶۸۰ يكروزدرميان ۱۶:۴۵ ۰۸:۱۰
مشهد يزد ۱۰۰۰ ۴ تخته درجه يك ۷۶۴۰۰۰ ريل سير کوثر ۶۸۱ يكروزدرميان ۲۱:۵۵ ۱۲:۴۰
کرمان مشهد ۱۱۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي)-۴ تخته درجه يك ۸۳۰۰۰۰ - ۵۵۰۰۰۰ جوپار-بنياد ۷۸۰ همه روزه ۱۳:۱۰ ۰۶:۵۰
مشهد كرمان ۱۱۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي)-۴ تخته درجه يك ۸۳۰۰۰۰ - ۵۵۰۰۰۰ جوپار-بنياد ۷۸۱ همه روزه ۱۴:۳۰ ۰۷:۵۰
بندرعباس مشهد ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه يك ۹۷۳۰۰۰ ريل سير کوثر ۸۸۰ يکروزدرميان ۱۶:۴۵ ۱۴:۵۵
مشهد بندر عباس ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه يك ۹۷۳۰۰۰ ريل سير کوثر ۸۸۱ يکروزدرميان ۱۳:۳۰ ۱۰:۳۵
ساري مشهد ۱۱۰۰ ۴ تخته درجه يك(دليجان) ۴۹۰۰۰۰ وانيا ريل ۲۸۰ همه روزه ۱۸:۲۰ ۱۰:۵۰
مشهد ساري ۱۱۰۰ ۴ تخته درجه يك(دليجان) ۴۹۰۰۰۰ وانيا ريل ۲۸۱ همه روزه ۱۷:۳۵ ۱۰:۰۰
شيراز مشهد ۱۷۵۰ ۴ تخته درجه يك(پلور سبز) ۹۶۰۰۰۰ رجا ۵۸۶ يکروزدرميان ۱۱:۰۰ ۱۲:۱۵
مشهد شيراز ۱۷۵۰ ۴ تخته درجه يك(پلور سبز) ۹۶۰۰۰۰ رجا ۵۸۷ يکروزدرميان ۱۳:۳۰ ۱۴:۰۵
مشهد سرخس۱ ۲۰۰ اتوبوسي ۳۰۰۰۰ رجا ۹۳۶ همه روزه ۱۰:۳۰ ۱۳:۲۰
سرخس مشهد۱ ۲۰۰ اتوبوسي ۳۰۰۰۰ رجا ۹۳۷ همه روزه ۱۴:۳۰ ۱۷:۳۰
مشهد سرخس۲ ۲۰۰ اتوبوسي ۳۰۰۰۰ رجا ۹۳۸ همه روزه ۲۰:۵۰ ۲۳:۴۰
سرخس مشهد۲ ۲۰۰ اتوبوسي ۳۰۰۰۰ رجا ۹۳۹ همه روزه ۰۵:۵۰ ۰۸:۵۵
تهران اهواز(ف۱) ۸۵۰ ۶ صندلي درجه ۲ -اتوبوسي ۲۷۵۰۰۰-۲۰۰۵۰۰-۲۵۰۵۰۰ رجا-مهتاب ۱۱۸ همه روزه ۱۱:۳۰ ۰۴:۲۵
اهواز تهران(ف۱) ۸۵۰ ۶ صندلي درجه ۲ -اتوبوسي ۲۷۵۰۰۰-۲۰۰۵۰۰-۲۵۰۵۰۰ رجا-مهتاب ۱۱۹ همه روزه ۱۱:۴۰ ۰۴:۰۰
تهران خرمشهر(ف۲) ۹۵۰ ۶ تخته درجه يك (پارسي) ۵۵۳۰۰۰ مهتاب ۱۳۰ همه روزه ۱۳:۳۰ ۰۷:۴۰
خرمشهر تهران(ف۲) ۹۵۰ ۶ تخته درجه يك (پارسي) ۵۵۳۰۰۰ مهتاب ۱۳۱ همه روزه ۱۱:۴۵ ۰۵:۱۰
تهران اهواز(ف۴) ۸۵۰ ۴ تخته درجه يك(پلور سبز) ۶۲۵۰۰۰ رجا ۱۳۲ يکروزدرميان ۱۵:۱۵ ۰۷:۲۰
اهواز تهران(ف۴) ۸۵۰ ۴ تخته درجه يك(پلور سبز) ۶۲۵۰۰۰ رجا ۱۳۳ يکروزدرميان ۱۵:۳۵ ۰۷:۰۵
تهران انديمشک - شوشتر ۸۰۰ ۶تخته درجه يک(پارسي) ۴۱۰۵۰۰ مهتاب سير جم ۱۵۰ همه روزه ۱۶:۵۰ ۰۶:۲۵
انديمشک - شوشتر تهران ۸۰۰ ۶تخته درجه يک(پارسي) ۴۱۰۵۰۰ مهتاب سير جم ۱۵۱ همه روزه ۱۹:۲۵ ۰۹:۰۰
خرمشهر اهواز ۱۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۳۰۰۰۰ رجا ۹۱۰ همه روزه ۰۶:۱۰ ۰۸:۱۰
اهواز خرمشهر ۱۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۳۰۰۰۰ رجا ۹۱۱ همه روزه ۱۸:۲۵ ۲۰:۳۵
انديمشك اهواز۱ ۱۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۴۰۰۰۰ رجا ۹۲۸ همه روزه ۰۵:۵۰ ۰۸:۱۵
اهواز انديمشك۱ ۱۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۴۰۰۰۰ رجا ۹۲۹ همه روزه ۱۲:۴۰ ۱۵:۰۰
انديمشك اهواز۲ ۱۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۴۰۰۰۰ رجا ۹۸۰ همه روزه ۱۵:۱۵ ۱۷:۳۵
اهواز۲ انديمشك ۱۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۴۰۰۰۰ رجا ۹۸۱ همه روزه ۱۸:۴۰ ۲۱:۰۰
تهران تبريز(ف۲) ۷۵۰ ۴ تخته درجه يك(سبز) ۴۷۵۰۰۰ رجا ۴۳۰ همه روزه ۱۸:۲۰ ۰۷:۱۵
تبريز تهران(ف۲) ۷۵۰ ۴ تخته درجه يك(سبز) ۴۷۵۰۰۰ رجا ۴۳۱ همه روزه ۱۷:۱۰ ۰۵:۳۰
تهران تبريز(ف۳) ۷۵۰ ۶ تخته درجه يك- ۴ تخته البرز ۴۲۵۰۰۰-۳۲۵۰۰۰ رجا ۴۳۲ همه روزه ۱۷:۲۵ ۰۶:۳۰
تبريز تهران(ف۳) ۷۵۰ ۶ تخته درجه يك- ۴ تخته البرز ۴۲۵۰۰۰-۳۲۵۰۰۰ رجا ۴۳۳ همه روزه ۱۹:۳۵ ۰۸:۳۰
تهران مراغه(ف۱) ۶۵۰ ۶ تخته درجه يك-۴تخته درجه يك ۳۶۵۰۰۰-۲۷۰۰۰۰ رجا ۴۲۲ همه روزه ۱۹:۳۰ ۰۶:۰۵
مراغه تهران(ف۱) ۶۵۰ ۶ تخته درجه يك-۴تخته درجه يك ۳۶۵۰۰۰-۲۷۰۰۰۰ رجا ۴۲۳ همه روزه ۱۸:۴۵ ۰۴:۳۰
تهران مراغه(سريع) ۶۵۰ ۶ تخته درجه دو ۲۲۰۰۰۰ رجا ۴۲۰ همه روزه ۲۰:۲۰ ۰۷:۰۵
مراغه تهران(سريع) ۶۵۰ ۶ تخته درجه دو ۲۲۰۰۰۰ رجا ۴۲۱ همه روزه ۲۰:۱۵ ۰۷:۴۰
تهران زنجان ۳۵۰ پرديس(تندرو) ۲۱۰۰۰۰ رجا ۴۶۲ همه روزه ۰۶:۱۰ ۱۰:۱۰
زنجان تهران ۳۵۰ پرديس(تندرو) ۲۱۰۰۰۰ رجا ۴۶۳ همه روزه ۱۴:۴۵ ۱۸:۲۵
تهران ميانه ۴۵۰ پرديس(تندرو) ۲۶۰۰۰۰ رجا ۴۵۴ همه روزه ۱۴:۴۰ ۲۰:۲۰
ميانه تهران ۴۵۰ پرديس(تندرو) ۲۶۰۰۰۰ رجا ۴۵۵ همه روزه ۰۵:۵۵ ۱۱:۴۵
تهران زنجان ۳۵۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۱۰۴۵۰۰ رجا ۴۶۰ همه روزه ۱۵:۲۵ ۱۹:۴۵
زنجان تهران ۳۵۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۱۰۴۵۰۰ رجا ۴۶۱ همه روزه ۰۶:۱۵ ۱۰:۴۰
تهران ميانه۱ ۴۵۰ اتوبوسي ۱۱۵۰۰۰ رجا ۴۵۰ همه روزه ۰۶:۴۰ ۱۳:۰۰
ميانه ۱ تهران ۴۵۰ اتوبوسي ۱۱۵۰۰۰ رجا ۴۵۱ همه روزه ۱۶:۰۰ ۲۲:۵۰
تهران ميانه۲ ۴۵۰ اتوبوسي تهويه دار ۱۶۰۰۰۰ رجا ۴۵۲ همه روزه ۱۵:۵۵ ۲۲:۵۵
ميانه ۲ تهران ۴۵۰ اتوبوسي تهويه دار ۱۶۰۰۰۰ رجا ۴۵۳ همه روزه ۰۶:۳۰ ۱۲:۵۵
تهران اصفهان ۵۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسی) ۳۱۵۰۰۰ بنیاد ۵۲۰ یکروز در میان ۲۲:۵۰ ۰۵:۳۰
اصفهان تهران ۵۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسی) ۳۱۵۰۰۰ بنیاد ۵۲۱ یکروز در میان ۲۲:۵۰ ۰۶:۲۰
تهران شيراز ۱۰۵۰ ۶ تخته درجه يك-۴ تخته درجه يك(پلور سبز-نور) ۷۹۰۰۰۰ - ۷۰۰۰۰۰ -۵۳۸۰۰۰ مهتاب-رجا-نور ۵۲۴ همه روزه ۱۶:۱۰ ۰۷:۱۵
شيراز تهران ۱۰۵۰ ۶ تخته درجه يك- تخته درجه يك(پلور سبز-نور) ۷۹۰۰۰۰ - ۷۰۰۰۰۰ -۵۳۸۰۰۰ مهتاب-رجا-نور ۵۲۵ همه روزه ۱۸:۰۰ ۰۹:۳۰
تهران يزد۱ ۶۵۰ پرديس(تندرو) ۳۶۰۰۰۰ رجا ۶۲۶ همه روزه ۰۶:۴۵ ۱۱:۴۵
يزد۱ تهران ۶۵۰ پرديس(تندرو) ۳۶۰۰۰۰ رجا ۶۲۷ همه روزه ۱۵:۵۵ ۲۱:۱۰
تهران يزد۲ ۶۵۰ پرديس(تندرو) ۳۶۰۰۰۰ رجا ۶۲۴ همه روزه ۱۷:۳۵ ۲۳:۱۰
يزد۲ تهران ۶۵۰ پرديس(تندرو) ۳۶۰۰۰۰ رجا ۶۲۵ همه روزه ۰۶:۳۵ ۱۱:۵۵
تهران يزد ۶۵۰ ۶ تخته درجه يك (پارسي)-۴ تخته درجه يك (پلور سبز)-اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۲۳۵۰۰۰ - ۴۵۵۰۰۰ -۳۳۵۰۰۰ رجا ۶۲۰ همه روزه ۲۱:۴۵ ۰۵:۱۵
يزد تهران ۶۵۰ ۶ تخته درجه يك (پارسي)-۴ تخته درجه يك (پلور سبز)-اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۲۳۵۰۰۰ - ۴۵۵۰۰۰ -۳۳۵۰۰۰ رجا ۶۲۱ همه روزه ۲۱:۳۰ ۰۵:۳۵
تهران کرمان ۱۰۰۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) -۴ تخته درجه يك(نور) ۷۸۰۰۰۰ - ۵۲۰۰۰۰ جوپار-نورالرضا ۷۲۰ همه روزه ۱۹:۴۵ ۰۹:۲۵
كرمان تهران ۱۰۰۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) -۴ تخته درجه يك(نور) ۷۸۰۰۰۰ - ۵۲۰۰۰۰ جوپار-نورالرضا ۷۲۱ همه روزه ۱۴:۱۰ ۰۴:۳۰
تهران زاهدان ۱۵۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي)- ۶ تخته درجه يك(پارسي)-۴ تخته درجه يك(پلور سبز) ۹۹۵۰۰۰ - ۶۷۰۰۰۰ جوپار-رجا ۷۲۴ همه روزه ۱۲:۰۰ ۱۱:۱۵
زاهدان تهران ۱۵۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي)- ۶ تخته درجه يك(پارسي)-۴ تخته درجه يك(پلور سبز) ۹۹۵۰۰۰ - ۶۷۰۰۰۰ جوپار-رجا ۷۲۵ همه روزه ۱۵:۲۰ ۱۴:۴۵
تهران بندرعباس۱ ۱۳۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) ۶۰۰۰۰۰ جوپار ۸۲۰ همه روزه ۱۴:۱۵ ۰۹:۲۰
بندرعباس ۱ تهران ۱۳۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) ۶۰۰۰۰۰ جوپار ۸۲۱ همه روزه ۱۴:۰۰ ۰۸:۴۰
تهران بندرعباس۲ ۱۳۵۰ ۴ تخته درجه يك ۸۹۰۰۰۰ - ۸۹۰۰۰۰ بنياد-وانيا ريل ۸۲۲ همه روزه ۱۲:۵۵ ۰۷:۱۵
بندر عباس۲ تهران ۱۳۵۰ ۴ تخته درجه يك ۸۹۰۰۰۰ - ۸۹۰۰۰۰ بنياد-وانيا ريل ۸۲۳ همه روزه ۱۲:۳۰ ۰۷:۵۰
تهران بندرعباس۳ ۱۳۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) ۶۰۰۰۰۰ رجا ۸۲۴ يكروز در ميان ۱۸:۳۰ ۱۲:۲۵
بندرعباس۳ تهران ۱۳۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) ۶۰۰۰۰۰ رجا ۸۲۵ يكروز در ميان ۱۶:۴۵ ۱۱:۰۰
اصفهان بندرعباس ۱۰۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) ۵۳۰۰۰۰ رجا ۵۳۲ همه روزه ۱۴:۱۰ ۰۵:۲۰
بندرعباس اصفهان ۱۰۵۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) ۵۳۰۰۰۰ رجا ۵۳۳ همه روزه ۱۷:۵۰ ۰۹:۳۵
تهران ساري ۴۰۰ ۶ صندلي درجه دو- اتوبوسي ۹۵۰۰۰ - ۱۲۰۰۰۰ رجا ۲۱۸ همه روزه ۰۸:۲۰ ۱۵:۳۰
ساري تهران ۴۰۰ ۶صندلي درجه دو- اتوبوسي ۹۵۰۰۰ - ۱۲۰۰۰۰ رجا ۲۱۹ همه روزه ۲۰:۲۵ ۰۳:۳۵
تهران گرگان۱ ۵۰۰ ۶ تخته درجه دو خواب- اتوبوسی معمولی-۴تخته البرز ۳۶۵۰۰۰-۱۲۵۰۰۰ - ۱۸۰۰۰۰ رجا ۲۲۰ همه روزه ۱۹:۱۰ ۰۶:۰۰
گرگان ۱ تهران ۵۰۰ ۶ تخته درجه دو خواب- اتوبوسی معمولی-۴تخته البرز ۳۶۵۰۰۰-۱۲۵۰۰۰ - ۱۸۰۰۰۰ رجا ۲۲۱ همه روزه ۱۹:۴۵ ۰۷:۱۵
تهران گرگان۲ ۵۰۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) ۲۴۵۰۰۰ رجا ۲۲۲ يكروز در ميان ۲۱:۵۵ ۰۸:۱۰
گرگان۲ تهران ۵۰۰ ۶ تخته درجه يك(پارسي) ۲۴۵۰۰۰ رجا ۲۲۳ يكروز در ميان ۱۸:۱۵ ۰۵:۰۵
تهران فيروزكوه ۲۵۰ اتوبوسي ۳۵۰۰۰ رجا ۲۰۲ همه روزه ۰۴:۵۰ ۰۸:۵۰
فيروزكوه تهران ۲۵۰ اتوبوسي ۳۵۰۰۰ رجا ۲۰۳ همه روزه ۱۶:۰۰ ۱۹:۴۰
گرگان پل سفيد۲ ۲۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۶۰۰۰۰ رجا ۹۲۰ همه روزه ۰۳:۵۵ ۰۸:۲۵
پل سفيد گرگان۲ ۲۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۶۰۰۰۰ رجا ۹۲۱ همه روزه ۱۳:۰۰ ۱۷:۲۰
گرگان پل سفيد۱ ۲۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۶۰۰۰۰ رجا ۹۲۲ همه روزه ۱۴:۵۰ ۱۹:۰۰
پل سفيد گرگان۱ ۲۵۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۶۰۰۰۰ رجا ۹۲۳ همه روزه ۰۵:۴۰ ۰۹:۴۵
تهران جمكران ۲۰۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۲ سه شنبه ۱۵:۴۰ ۱۷:۵۰
جمكران تهران ۲۰۰ ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۳ سه شنبه ۲۳:۲۵ ۰۱:۴۰
تهران قم ۲۰۰ پرديس(تندرو) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۴ همه روزه ۱۸:۱۰ ۱۹:۵۵
قم تهران ۲۰۰ پرديس(تندرو) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۵ همه روزه ۰۵:۲۵ ۰۷:۰۵
تهران قم ۲۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۰ همه روزه ۰۶:۱۰ ۰۸:۰۰
قم تهران ۲۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۱ همه روزه ۰۹:۱۵ ۱۱:۰۵
تهران قم ۲۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۶ همه روزه ۱۴:۴۵ ۱۶:۳۵
قم تهران ۲۰۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۷ همه روزه ۱۷:۴۰ ۱۹:۳۰
تهران پيشوا۱ ۱۰۰ ريل باس ۲۰۰۰۰ رجا ۹۳۰ همه روزه ۰۴:۲۵ ۰۵:۱۰
پيشوا۱ تهران ۱۰۰ ريل باس ۲۰۰۰۰ رجا ۹۳۱ همه روزه ۰۵:۲۰ ۰۶:۱۵
تهران پيشوا۲ ۱۰۰ مترويي ۲۰۰۰۰ رجا ۹۶۰ همه روزه ۰۵:۱۰ ۰۵:۵۵
پيشوا۲ تهران ۱۰۰ مترويي ۲۰۰۰۰ رجا ۹۶۱ همه روزه ۰۶:۳۰ ۰۷:۲۵
تهران پيشوا۳ ۱۰۰ ريل باس ۲۰۰۰۰ رجا ۹۳۲ همه روزه ۱۷:۴۰ ۱۸:۳۵
پيشوا۳ تهران ۱۰۰ ريل باس ۲۰۰۰۰ رجا ۹۳۳ همه روزه ۱۹:۰۰ ۱۹:۵۵
تهران كرج هشتگرد ۱ ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۱۲ همه روزه ۰۷:۱۰ ۰۸:۳۰
كرج هشتگرد ۱ تهران ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۱۳ همه روزه ۰۸:۴۵ ۱۰:۰۵
تهران كرج هشتگرد۲ ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۶۲ همه روزه ۱۴:۰۰ ۱۵:۲۰
كرج هشتگرد۲ تهران ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۶۳ همه روزه ۱۵:۴۵ ۱۷:۰۵
تهران كرج هشتگرد۳ ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۳۴ همه روزه ۱۶:۲۵ ۱۷:۴۰
كرج هشتگرد۳ تهران ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۳۵ همه روزه ۰۵:۵۰ ۰۷:۱۵
تهران كرج هشتگرد۴ ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۶۴ همه روزه ۱۹:۰۰ ۲۰:۲۰
كرج هشتگرد۴ تهران ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۶۵ همه روزه ۰۶:۳۵ ۰۸:۰۰
تهران انکارا ۲۴۰۰ ۴ تخته درجه يك ۲۲۳۵۵۰۰ رجا ۴۹۰ چهارشنبه ۲۲:۱۵ ۱۰:۱۰
آنكارا تهران ۲۴۰۰ ۴ تخته درجه يك ۲۲۳۵۵۰۰ رجا ۴۹۱ چهارشنبه ۱۰:۲۵ ۲۰:۱۵
تبريز وان ۳۵۰ ۶ صندلي درجه دو ۴۶۰۵۰۰ رجا ۴۹۴ دوشنبه ۲۲:۳۵ ۰۸:۴۰
وان تبريز ۳۵۰ ۶ صندلي درجه دو ۴۶۰۵۰۰ رجا ۴۹۵ سه شنبه ۲۰:۰۰ ۰۶:۳۵
تبريز جلفا ۱۵۰ اتوبوسي ۲۵۰۰۰ رجا ۹۴۴ يكشنبه - دوشنبه-سه شنبه -چهارشنبه - جمعه ۰۷:۰۰ ۰۹:۴۰
جلفا تبريز ۱۵۰ اتوبوسي ۲۵۰۰۰ رجا ۹۴۵ يكشنبه - دوشنبه-سه شنبه -چهارشنبه - جمعه ۱۷:۰۰ ۱۹:۴۰
تبريز تربيت معلم۱ ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۴۶ روزهاي اداري ۰۷:۲۵ ۰۸:۰۰
تربيت معلم۱ تبريز ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۴۷ روزهاي اداري ۰۸:۱۵ ۰۸:۵۰
تبريز تربيت معلم۲ ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۴۸ روزهاي اداري ۰۹:۱۰ ۰۹:۴۵
تربيت معلم۲ تبريز ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۴۹ روزهاي اداري ۱۲:۲۰ ۱۲:۵۵
تبريز تربيت معلم۳ ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۵۴ روزهاي اداري ۱۳:۱۵ ۱۳:۵۰
تربيت معلم ۳ تبريز ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۵۵ روزهاي اداري ۱۵:۴۵ ۱۶:۲۰
تبريز تربيت معلم ۴ ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۵۶ روزهاي اداري ۱۶:۳۵ ۱۷:۱۵
تربيت معلم ۴ تبريز ۱۰۰ ريل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۵۷ روزهاي اداري ۱۷:۴۵ ۱۸:۲۰
انديمشك دورود ۲۵۰ اتوبوسي ۲۰۰۰۰ رجا ۹۱۴ روزهاي اداري ۲۳:۲۰ ۰۵:۰۵
دورود انديمشك ۲۵۰ اتوبوسي ۲۰۰۰۰ رجا ۹۱۵ روزهاي اداري ۱۵:۳۵ ۲۱:۰۵
دورود چمستگر ۱۰۰ اتوبوسي ۱۰۰۰۰ رجا ۹۴۰ روزهاي اداري ۰۵:۳۰ ۰۷:۰۵
چمستگر دورود ۱۰۰ اتوبوسي ۱۰۰۰۰ رجا ۹۴۱ روزهاي اداري ۱۵:۳۰ ۱۷:۰۵
كارون سربندر۱ ۱۰۰ ريل باس ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۲ روزهاي اداري ۰۶:۳۰ ۰۷:۵۰
سربندر۱ كارون ۱۰۰ ريل باس ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۳ روزهاي اداري ۰۸:۳۰ ۰۹:۵۰
كارون سربندر۲ ۱۰۰ ريل باس ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۴ روزهاي اداري ۰۹:۲۰ ۱۰:۳۵
سربندر۲ كارون ۱۰۰ ريل باس ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۵ روزهاي اداري ۱۵:۴۵ ۱۷:۰۰
كارون سربندر۳ ۱۰۰ ريل باس ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۶ روزهاي اداري ۱۵:۱۰ ۱۶:۲۵
سربندر۳ كارون ۱۰۰ ريل باس ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۷ روزهاي اداري ۱۷:۵۰ ۱۹:۰۵
كارون ماهشهر ۱۰۰ ريل باس ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۸ روزهاي اداري ۱۸:۳۵ ۲۰:۱۵
ماهشهر كارون ۱۰۰ ريل باس ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۹ روزهاي اداري ۰۶:۳۵ ۰۸:۱۵
تهران پرند۱ ۱۰۰ اتوبوسي ۵۰۰۰ رجا ۹۱۶ روزهاي اداري و پنج شنبه ۰۴:۱۰ ۰۵:۱۰
پرند۱ تهران ۱۰۰ اتوبوسي ۵۰۰۰ رجا ۹۱۷ روزهاي اداري و پنج شنبه ۰۵:۴۰ ۰۶:۴۰
تهران پرند۲ ۱۰۰ ريل باس ۲۰۰۰۰ رجا ۹۱۸ همه روزه ۰۵:۱۰ ۰۶:۱۵
پرند۲ تهران ۱۰۰ ريل باس ۲۰۰۰۰ رجا ۹۱۹ همه روزه ۰۶:۳۰ ۰۷:۲۵
تهران پرند۳ ۱۰۰ اتوبوسي ۵۰۰۰ رجا ۹۲۴ روزهاي اداري و پنج شنبه ۱۷:۱۰ ۱۸:۱۰
پرند۳ تهران ۱۰۰ اتوبوسي ۵۰۰۰ رجا ۹۲۵ روزهاي اداري و پنج شنبه ۱۸:۴۵ ۱۹:۴۵
تهران پرند۴ ۱۰۰ ريل باس ۲۰۰۰۰ رجا ۹۲۶ همه روزه ۱۸:۵۰ ۱۹:۵۰
پرند۴ تهران ۱۰۰ ريل باس ۲۰۰۰۰ رجا ۹۲۷ همه روزه ۲۰:۱۵ ۲۱:۱۵