آفتاب

کاربران گرامی، لطفا جهت رزرو بلیط قطار با شماره های ۰۲۱ - ۲۲۲۵۹۰۲۷ یا ۰۲۱ - ۲۶۴۰۵۰۵۶ تماس بگیرید.

برنامه حرکت و قیمت بلیت قطارهای مسافری در تابستان ۱۳۹۶ از مورخه ۹۶/۰۴/۰۱ لغایت ۹۶/۰۷/۱۰

توجه فرمایید: با عنایت به تصویب شناورسازی قیمت بلیت قطارهای مسافری، مبالغ مندرج در جدول زیر در روزهای متفاوت تا سقف ۲۰ درصد افزایش یا کاهش خواهد داشت.

ردیف نام نوع واگن قیمت خدمات ایستگاهی دریافتی از مسافر شماره قطار از مبدا ساعت حرکت از مبدا روزهای حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد شماره قطار از مقصد ساعت حرکت از مقصد روزهای حرکت از مقصد ساعت ورود به مبدا
1 پردیس مشهد 1 تندروی پردیس 760,000 44,000 804,000 372 05:30 همه روزه 13:00 373 05:00 همه روزه 12:30
2 پردیس مشهد 2 تندروی پردیس 760,000 44,000 804,000 374 05:45 همه روزه 13:15 375 05:15 همه روزه 12:45
3 پردیس مشهد 3 تندروی پردیس 760,000 44,000 804,000 376 06:00 همه روزه 13:30 377 05:30 همه روزه 13:00
4 پردیس مشهد 4 تندروی پردیس 760,000 44,000 804,000 378 11:50 همه روزه 20:50 379 11:25 همه روزه 20:40
5 ف 4 مشهد صبا ویژه - صبا اتوبوسی دو طبقه 540,000-400,000 44,000 584,000-440,000 318 08:30 همه روزه 20:05 319 00:40 همه روزه 10:40
6 ف 6 مشهد (میلاد) میلاد لوکس 6 تخته 586,000 44,000 630,000 322 14:45 یک روز در میان 00:25 323 13:00 یک روز در میان 23:15
7 ف 7 مشهد صبا اتوبوسی دو طبقه - صبا ویژه 540,000-430,000 44,000 584,000-473,000 380 15:05 همه روزه 00:45 381 08:05 همه روزه 19:50
8 ف 8 مشهد(توس) لوکس 4 تخته اکسپرس - لوکس 4 تخته توس 755,000-725,000 44,000 799,000-769,000 334 16:00 همه روزه 01:55 335 20:50 همه روزه 07:15
9 ف 11 مشهد(سبز) 4 تخته ویژه VIP 1,106,000-745000 44,000 1,150,000-789,000 338 18:10 همه روزه 03:40 339 18:40 همه روزه 04:30
10 ف 14 مشهد(زندگی) 5 ستاره زندگی - با شام ویژه و عصرانه 1,460,000-1,280,000-1,050,000 44,000 1,504,000-1,324,000-1,094,000 320 20:00 یک روز در میان 06:00 321 19:40 یک روز در میان 05:55
11 ف 15 مشهد پارسی 4 تخته ویژه - پلور سبز لوکس 4 تخته 890,000-800,000 44,000 934,000-844,000 382 20:00 یک روز در میان 06:00 383 23:55 یک روز در میان 09:55
12 ف 18 مشهد(سیمرغ) 4 تخته ویژه 745,000 44,000 789,000 336 21:10 همه روزه 07:05 337 19:20 همه روزه 05:35
13 تهران سمنان صبا اتوبوسی دو طبقه 85,000 0 85,000 952 15:30 همه روزه 18:05 953 06:25 همه روزه 09:00
14 تهران خواف پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 496,000 44,000 540,000 356 12:45 یک روز در میان 01:15 357 15:55 یک روز در میان 04:20
15 تهران طبس میلاد لوکس 6 تخته 816,000-570,000 44,000 860,000-614,000 358 12:45 یک روز در میان 03:05 359 13:25 یک روز در میان 04:20
16 آزادور مشهد صبا اتوبوسی دو طبقه 140,000 11,000 151,000 970 04:45 همه روزه 08:50 971 12:20 همه روزه 16:25
17 اصفهان مشهد 1 غزال لوکس 4 تخته 905,000 55,000 960,000 580 14:50 یک روز در میان 08:30 581 14:55 یک روز در میان 08:30
18 شیراز مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته 1,005,000 55,000 1,060,000 586 13:25 یک روز در میان 14:05 587 09:00 یک روز در میان 09:35
19 کاشان مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته 805,000 44,000 849,000 582 16:00 یک روز در میان 04:50 583 20:05 یک روز در میان 09:55
20 تبریز مشهد 1 لوکس 4 تخته اکسپرس - لوکس 4 تخته توس 1,085,000-1,020,000 55,000 1,140,000-1,075,000 480 13:50 همه روزه 12:15 481 06:40 همه روزه 06:25
21 تبریز مشهد 2 4 تخته خلیج فارس - میلاد لوکس 6 تخته 875,000-735,000 55,000 930,000-790,000 488 12:10 همه روزه 10:50 489 16:30 همه روزه 15:25
22 زنجان مشهد لوکس 4 تخته 775,000 44,000 819,000 482 20:35 همه روزه 11:10 483 01:05 همه روزه 15:55
23 قزوین مشهد لوکس 6 تخته - 4 تخته خلیج فارس 636,000-546,000 44,000 680,000-590,000 484 21:10 یک روز در میان 09:40 485 17:35 یک روز در میان 06:25
24 کرج مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 751,000-551,000 44000 795,000-595,000 486 12:45 همه روزه 23:45 487 20:20 همه روزه 09:35
25 اهواز مشهد 2 پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 1,305,000-995,000 55,000 1,360,000-1,050,000 188 15:45 یک روز در میان 16:55 189 07:25 یک روز در میان 08:50
26 قم مشهد 1 لوکس 6 تخته 630,000 44,000 674,000 184 12:25 یک روز در میان 01:50 185 11:45 یک روز در میان 00:35
27 قم مشهد 2 لوکس 4 تخته 745,000 44,000 789,000 186 22:05 یک روز در میان 10:30 187 21:55 یک روز در میان 10:20
28 ملایر مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته 1,092,000 55,000 1,147,000 182 10:00 یک روز در میان 02:50 183 10:40 یک روز در میان 03:45
29 اراک مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 980,000-616,000 44,000 1,024000-660,000 182 12:30 یک روز در میان 02:50 183 10:40 یک روز در میان 02:00
30 ساری مشهد پلور سبز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 796,000-596,000 44000 840,000-640,000 280 18:25 یک روز در میان 09:25 281 20:05 یک روز در میان 11:15
31 ف 1 اهواز معمولی صندلی کوپه ای - اتوبوسی 250,000-200,000 25,000-20,000 275,000-220,000 118 11:55 همه روزه 03:30 119 11:20 همه روزه 03:30
32 ف 2 تبریز میلاد لوکس 6 تخته - 4 تخته خلیج فارس 425,000-395,000 27,500 452,500 - 422,500 432 16:00 همه روزه 04:25 433 20:45 همه روزه 09:10
33 تهران مراغه 4 تخته خلیج فارس - 6 تخته زاگرس معمولی خواب 398,500-228,500 16,500 415,000-245,000 422 19:50 همه روزه 06:50 423 20:35 همه روزه 06:45
34 تهران مهاباد 4 تخته خلیج فارس 425,500 27,500 453,000 422 19:50 یک روز در میان 09:30 423 17:45 یک روز در میان 06:45
35 تهران میانه معمولی صندلی کوپه ای 184,000 11,000 195,000 454 08:00 همه روزه 14:10 455 16:25 همه روزه 22:45
36 زنجان 1 معمولی صندلی کوپه ای 117,000 11,000 128,000 460 13:40 همه روزه 18:05 461 06:30 همه روزه 10:50
37 تهران - اصفهان 4 تخته خلیج فارس 380,000 16,500 396,500 520 22:50 یک روز در میان 06:00 521 21:45 یک روز در میان 04:25
38 تهران شیراز 1 پلور سبز لوکس 4 تخته 735,000 44,000 779,000 524 15:15 یک روز در میان 05:50 525 15:30 یک روز در میان 06:50
39 ترن ست یزد 1 تندروی پردیس 375,000 16,500 391,500 626 06:15 همه روزه 12:15 627 16:00 همه روزه 21:50
40 ترن ست یزد 2 تندروی پردیس 375,000 16,500 391,500 624 17:00 همه روزه 23:30 625 05:45 همه روزه 11:25
41 تهران - زاهدان البرز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 967,000-675,000 55,000 1,023,000-730,000 724 11:15 یک روز در میان 09:20 725 16:30 یک روز در میان 14:20
42 تهران بندرعباس 2 غزال لوکس 4 تخته 957,000 44,000 1,001,000 822 13:00 یک روز در میان 06:30 823 12:40 یک روز در میان 07:25
43 تهران بندرعباس 3 البرز لوکس 4 تخته 881,000 44,000 925,000 824 15:40 یک روز در میان 09:20 825 16:35 یک روز در میان 10:50
44 اصفهان - بندرعباس البرز لوکس 4 تخته 701,000 44,000 745,000 532 13:20 یک روز در میان 03:40 533 16:35 یک روز در میان 07:20
45 ساری معمولی صندلی کوپه ای - اتوبوسی 120,000-95,000 11,000-9,500 131,000-104,500 218 08:10 همه روزه 15:20 219 19:50 همه روزه 03:00
46 گرگان 1 البرز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 385,000-280,000 16,500 401,500-296,500 220 22:50 همه روزه 08:55 221 20:15 همه روزه 07:00
47 گرگان 2 البرز لوکس 4 تخته - لوکس 6 تخته 385,000-280,000 16,500 401,500-296,500 222 19:40 یک روز در میان 06:00 223 18:00 یک روز در میان 04:10
48 تهران مشهد حمل خودرو 1,450,000 44,000 1,494,000                
49 تهران تبریز حمل خودرو 1,050,000 27,500 1,077,500 - - - - - - - -
50 تهران شیراز حمل خودرو 1,450,000 44,000 1,494,000 - - - - - - - -
51 اصفهان بندرعباس حمل خودرو 1,300,000 44,000 1,344,000 - - - - - - - -
52 شیراز مشهد حمل خودرو 2,150,000 55,000 2,205,000 - - - - - - - -
53 یزد مشهد حمل خودرو 1,050,000 44,000 1,094,000 - - - - - - - -
54 تهران زاهدان حمل خودرو 1,900,000 55,000 1,955,000 - - - - - - - -
55 تهران اهواز حمل خودرو 1,500,000 27,500 1,527,500 - - - - - - - -
56 تهران بندرعباس حمل خودرو 2,300,000 44,000 2,344,000 - - - - - - - -
57 بندرعباس مشهد حمل خودرو 2,100,000 55,000 2,155,000 - - - - - - - -
58 تبریز مشهد حمل خودرو 2,200,000 55,000 2,255,000 - - - - - - - -
59 اهواز مشهد حمل خودرو 2,300,000 55,000 2,355,000 - - - - - - - -
60 تهران یزد حمل خودرو 900,000 16,500 916,500 - - - - - - - -
61 کرمان مشهد حمل خودرو 1,050,000 44,000 1,094,000 - - - - - - - -
62 تهران کرمان حمل خودرو 1,500,000 44,000 1,544,000 - - - - - - - -

یرای مشاهده هر یک از برنامه های زمانی زیر، روی آن کلیک کنید.

برنامه حرکت و قیمت بلیت قطارهای مسافری در تابستان ۱۳۹۶ از مورخه ۹۶/۰۴/۰۱ لغایت ۹۶/۰۷/۱۰ را مشاهده فرمایید:

برنامه حرکت و قیمت بلیت قطارهای مسافری در فصل تابستان ۱۳۹۶

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه زمان تخمینی و واقعی پرواز مشاهده نمایید:

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه وضعیت هوای مبدا پرواز مشاهده نمایید: