آفتاب

برنامه حرکت بهار سال 1397 قطارها

توجه فرمایید: با عنایت به تصویب شناورسازی قیمت بلیت قطارهای مسافری، مبالغ مندرج در جدول زیر در روزهای متفاوت تا سقف ۲۰ درصد افزایش یا کاهش خواهد داشت.

مبدا مقصد مسافتنوع قطارقیمت بلیت مالکشماره قطار روزهای حرکت ساعت حرکت از مبداساعت ورود به مقصد
تهرانمشهد926پرديس (تندرو)968000رجا372همه روزه06:0014:05
تهرانمشهد926صبا اتوبوسي572000رجا318همه روزه09:4522:10
تهرانمشهد926پرديس (تندرو)968000رجا376همه روزه11:5520:15
تهرانمشهد926لوكس چهار تخته توس926000رجا334همه روزه14:4500:55
تهرانمشهد926لوكس چهار تخته اكسپرس962000رجا334همه روزه14:4500:55
تهرانمشهد926شش تخته کویر680000جوپار330همه روزه15:5001:55
تهرانمشهد926شش تخته لوکس مهتاب740000مهتاب سير جم350همه روزه16:0502:25
تهرانمشهد926درجه يك شش تخته كوثر705500ريل سير كوثر370یکروز در میان16:5002:50
تهرانمشهد926چهارتخته پلور سبز1011500رجا380یکروز در میان16:5002:50
تهرانمشهد926شش تخته پارسی620000رجا380یکروز در میان16:5002:50
تهرانمشهد926پرستو875000بن ریل332یکروز در میان17:1003:10
تهرانمشهد926چهار تخته سیمرغ962000رجا336همه روزه17:5504:05
تهرانمشهد926پنج ستاره ويژه فدك2054000 ريل پرداز نوآفرين346همه روزه18:5004:55
تهرانمشهد926پنج ستاره بيزنس فدك1736000 ريل پرداز نوآفرين346همه روزه18:5004:55
تهرانمشهد926پنج ستاره اكونومي فدك1486500 ريل پرداز نوآفرين346همه روزه18:5004:55
تهرانمشهد926پنج ستاره فدك با عصرانه1200000 ريل پرداز نوآفرين346همه روزه18:5004:55
تهرانمشهد926پنج ستاره بیزنس+ هتل5 ستاره کوثر ناب41290000ریل پرداز نوآفرین346همه روزه18:5004:55
تهرانمشهد9265ستاره با عصرانه+ هتل سه ستاره شاکر2400000ریل پرداز نوآفرین346همه روزه18:5004:55
تهرانمشهد926پنج ستارهاکونومی + هتل 5 ستاره سی نور3355000ریل پرداز نوآفرین346همه روزه18:5004:55
تهرانمشهد926چهارتخته ویژه نور1094000نورالرضا366همه روزه19:4506:05
تهرانمشهد926چهار تخته vip نور1395500نورالرضا366همه روزه19:4506:05
تهرانمشهد926زندگي با شام ويژه1950000رجا320همه روزه20:2506:50
تهرانمشهد926زندگي با شام1577000رجا320همه روزه20:2506:50
تهرانمشهد926زندگي با عصرانه1337000رجا320همه روزه20:2506:50
تهرانمشهد926چهارتخته پلور سبز1011500رجا320همه روزه20:2506:50
تهرانمشهد926غزال بنیاد1036000بن ریل340همه روزه21:2007:45
تهرانمشهد926غزال بنياد(vip)1224500بن ريل340همه روزه21:2007:45
تهرانمشهد926درجه یک چهار تخته سروش875000بن ریل316یکروز در میان20:4507:10
تهرانمشهد926چهار تخته لوکس سپهر944000رجا368یکروز در میان21:5508:00
تهرانمشهد926لوکس چهار تخته غدیر944000ریل ترابر سبا348همه روزه22:1508:15
تهرانمشهد926چهار تخته vip غدیر1314000ریل ترابر سبا348همه روزه22:1508:15
تهرانمشهد926درجه یک چهار تخته سروش875000بن ریل360یکروز در میان23:3009:35
تهرانمشهد926چهار تخته سبز962000رجا338همه روزه23:5009:55
تهرانسمنان228اتوبوسي(صبا)85000رجا952همه روزه15:0017:45
تهرانخواف870شش تخته پارسی651500رجا356یکروز در میان12:5001:50
تهرانطبس1323لوكس شش تخته پارسي740000رجا358يكروز در ميان12:5003:50
تهرانطبس1323چهار تخته پلور سبز1035500رجا358يكروز در ميان12:5003:50
آزادورمشهد333اتوبوسي صبا151000رجا970همه روزه04:4008:55
طبسمشهد586لوكس چهار نفري سفير286500بن ريل974يكروز در ميان20:4503:35
طبسمشهد586كوپه اي مبله سفير221500بن ريل974يكروز در ميان20:4503:35
طبسمشهد586اتوبوسي درجه يك سفير178000بن ريل974يكروز در ميان20:4503:35
اصفهانمشهد1484چهار تخته غزال1153000رجا580همه روزه15:1008:30
اصفهانمشهد1484چهار تخته ویژه نور1261000نورالرضا580همه روزه15:1008:30
اصفهانمشهد1484چهار تخته vip نورالرضا1561000نورالرضا580همه روزه15:1008:30
اصفهانمشهد1484چهار تخته ویژه نور1261000نورالرضا584همه روزه16:0010:25
اصفهانمشهد1484چهار تخته vip نورالرضا1561000نورالرضا584همه روزه16:0010:25
اصفهانمشهد1484لوكس چهار نفري غدير1435000ريل ترابر سبا584همه روزه16:0010:25
شيرازمشهد2000چهار تخته پلور سبز1273000رجا586يكروز در ميان15:3515:00
تبريزمشهد1662لوكس چهار تخته توس 1291000رجا480همه روزه14:2513:05
تبريزمشهد1662لوكس چهار تخته اكسپرس1369000رجا480همه روزه14:2513:05
تبريزمشهد1662چهار تخته خليج فارس1117000رجا488همه روزه21:0019:45
تبريزمشهد1662شش تخته ميلاد949000رجا488همه روزه21:0019:45
اهوازمشهد1742شش تخته لوكس مهتاب1105000مهتاب سير جم180همه روزه10:2512:35
اهوازمشهد1742شش تخته پارسي1261000رجا188همه روزه16:3019:25
اهوازمشهد1742چهار تخته پلور سبز1633000رجا188همه روزه16:3019:25
زنجانمشهد1241پنج ستاره ویژه فدک2478500ريل پرداز نوآفرين490همه روزه16:0507:25
زنجانمشهد1241پنج ستاره بیزنس فدک1823500ريل پرداز نوآفرين490همه روزه16:0507:25
زنجانمشهد1241پنج ستاره اکونومی فدک1720000ريل پرداز نوآفرين490همه روزه16:0507:25
زنجانمشهد1241پنج ستاره عصرانه و هتل شاکر2812500ريل پرداز نوآفرين490همه روزه16:0507:25
زنجانمشهد1241غزال بنیاد1387500بن ریل 490همه روزه16:0507:25
زنجانمشهد1241چهارتخته اكسپرس986000رجا482همه روزه21:2011:40
قزوينمشهد1070درجه يك شش تخته ميلاد776000رجا484يكروز در ميان22:1011:00
قزوينمشهد1070درجه يك چهار تخته خليج فارس819500رجا484يكروز در ميان22:1011:00
كرجمشهد967شش تخته پارسي717500رجا486همه روزه17:0504:30
كرجمشهد967چهار تخته پلور سبز957500رجا486همه روزه17:0504:30
كرجمشهد967چهار تخته ویژه نور1146500نورالرضا496يكروز در ميان21:4009:10
كاشانمشهد1213چهار تخته پلور سبز1022000رجا582يكروز در ميان15:3005:45
قممشهد1106لوكس شش تخته پارسي812000رجا184همه روزه11:2500:30
قممشهد1106پنج ستاره ويژه فدك 2337000ريل پرداز نوآفرين190همه روزه17:2006:35
قممشهد1106پنج ستاره بيزنس فدك 1700500ريل پرداز نوآفرين190همه روزه17:2006:35
قممشهد1106پنج ستاره اكونومي فدك15985000ريل پرداز نوآفرين190همه روزه17:2006:35
قممشهد1106پنج ستاره فدك با عصرانه1432000ريل پرداز نوآفرين190همه روزه17:2006:35
قممشهد11065ستاره با عصرانه+ هتل چهار ستاره فردوسی2604000ريل پرداز نوآفرين190همه روزه17:2006:35
قممشهد1106سروش1152500بن ريل186همه روزه22:2011:20
قممشهد1106چهار تخته اكسپرس950000رجا186همه روزه22:2011:20
ملاير-اراكمشهد1353سروش1410500بن ريل182همه روزه13:1007:10
ملاير-اراكمشهد1353چهار تخته پلور سبز1377500رجا182همه روزه13:1007:10
يزدمشهد1679غزال ريل سير1068000ريل سير كوثر680یکروز در میان16:2506:20
يزدمشهد1679چهارتخته VIP کوثر1288500ريل سير كوثر680یکروز در میان16:2506:20
كرمانمشهد2031لوكس شش نفري728000جوپار780همه روزه13:1505:30
كرمانمشهد2031غزال بنياد1157000بن ريل780همه روزه13:1505:30
بندرعباسمشهد2409غزال ريل سير1339000ریل سیر کوثر880همه روزه13:4012:00
بندرعباسمشهد2409چهار تخته VIP کوثر1547000ريل سير كوثر880همه روزه13:4012:00
بندرعباسمشهد2409درجه يك خواب-تهويه دار1188500ريل سير كوثر880همه روزه13:4012:00
ساريمشهد 1052شش تخته پارسي771500رجا280یکروز در میان15:0005:45
ساريمشهد 1052چهار تخته پلور سبز1011500رجا280یکروز در میان15:0005:45
همدانمشهد1235چهار تخته پلور سبز1191500رجا192یکروز در میان17:3009:10
همدانمشهد1235شش تخته پارسي783500رجا192یکروز در میان17:3009:10
تهراناهواز816لوکس چهار تخته نگین813500ريل ترابر سبا132همه روزه13:4505:40
تهراناهواز816چهار تخته البرز837500رجا118همه روزه16:0507:45
تهراناهواز816لوکس چهار تخته نگین813500ريل ترابر سبا118همه روزه16:0507:45
تهرانخرمشهر937شش تخته لوکس مهتاب656000مهتاب سیرجم130همه روزه12:4007:25
تهرانانديمشك675شش تخته لوكس مهتاب553500مهتاب سيرجم150یکروز در میان18:2007:15
تهرانتبريز736چهار تخته خلیج فارس462500رجا432همه روزه16:0004:30
تهرانتبريز736شش تخته میلاد432500رجا432همه روزه16:0004:30
تهرانتبريز736درجه یک شش تخته تبدیلی 413500رجا432همه روزه16:0004:30
تهرانتبريز736شش نفره372500رعد430همه روزه19:1508:00
تهرانتبريز736درجه یک سهند516000رعد430همه روزه19:1508:00
تهرانمراغه607چهار تخته خليج فارس507000رجا422همه روزه20:3007:00
تهرانمراغه607شش تخته زاگرس303000رجا422همه روزه20:3007:00
تهرانزنجان315درجه یک اتوبوسی ماهان210000جوپار462همه روزه06:5511:20
تهرانزنجان315ارم222000رجا460همه روزه13:4018:30
تهرانميانه439اتوبوسي نگين275000ريل ترابر سبا450همه روزه06:0511:55
تهرانميانه439معمولی صندلی درجه دو202000رجا454همه روزه07:5014:00
تهرانميانه439اتوبوسي نگين275000ريل ترابر سبا452همه روزه15:1521:30
تهراناصفهان548]چهار تخته خلیج فارس473500رجا520یکروز در میان21:4004:40
تهراناصفهان548درجه یک شش تخته میلاد453000رجا520یکروز در میان21:4004:40
تهرانشيراز1074لوکس چهار تخته البرز800000رجا526یکروز در میان15:4506:45
تهرانشيراز1074چهارتخته پلور سبز938000رجا524همه روزه16:4008:25
تهرانشيراز1074نور1058000نورالرضا524همه روزه16:4008:25
تهرانيزد753پرديس تندرو478500رجا626همه روزه05:5512:10
تهرانيزد753پرديس تندرو478500رجا624همه روزه15:3021:30
تهرانیزد753لوکس 4نفری غدیر832500ریل ترابر سبا620همه روزه19:5003:55
تهرانيزد753اتوبوسي نگين417000ريل ترابر سبا620همه روزه19:5003:55
تهرانيزد753شش تخته مهتاب454500مهتاب سير جم620همه روزه19:5003:55
تهرانكرمان 1105غزال بنیاد1086500بن ریل722همه روزه17:1507:05
تهرانكرمان 1105لوكس شش نفري692000جوپار720همه روزه18:5509:05
تهرانزاهدان1658لوكس شش نفري871000جوپار724همه روزه11:2009:15
تهرانزاهدان1658لوکس 6 نفری877000رجا724همه روزه11:2009:15
تهرانزاهدان1658چهار تخته البرز1227500رجا724همه روزه11:2009:15
تهرانبندرعباس1483لوكس شش نفري800000جوپار820همه روزه12:2007:05
تهرانبندرعباس1483غزال بنياد1237500بن ريل822همه روزه13:1008:05
تهرانبندرعباس1483غزال بنياد(vip)1404500بن ريل822همه روزه13:1008:05
اصفهانزاهدان1103درجه یک شش تخته میلاد783500رجا534یک روز در هفته10:4504:10
اصفهانبندرعباس935چهار تخته البرز755000رجا532یکروز در میان14:2005:55
تهرانساري 354معمولي صندلي155000رجا218همه روزه07:2014:45
تهرانساري 354اتوبوسي123500رجا218همه روزه07:2014:45
تهرانگرگان497لوكس شش تخته پارسي364500رجا220همه روزه22:3009:05
تهرانگرگان497لوكس چهار نفري البرز490500رجا220همه روزه22:3009:05
تهرانگرگان497شش تخته نسیم364500رجا220همه روزه22:3009:05
تهرانفيروزكوه203درجه 2 اتوبوسي35000رجا202همه روزه04:3008:45
مشهدتهران926چهار تخته سبز962000رجا339همه روزه00:3510:50
مشهدتهران926پرديس (تندرو)968000رجا373همه روزه06:0513:55
مشهدتهران926صبا اتوبوسي572000رجا319همه روزه07:5519:20
مشهدتهران926پرديس (تندرو)968000رجا377همه روزه11:4019:50
مشهدتهران926شش تخته لوكس مهتاب740000مهتاب سير جم351همه روزه14:0000:25
مشهدتهران926پرستو875000بن ریل333همه روزه16:3002:25
مشهدتهران926درجه یک چهار تخته سروش875000بن ریل317همه روزه17:1003:25
مشهدتهران926لوکس چهار تخته غدیر944000ریل ترابر سبا349همه روزه17:3003:45
مشهدتهران926چهار تخته vip غدیر1314000ریل ترابر سبا349همه روزه17:3003:45
مشهدتهران926غزال بنياد1036000بن ريل341همه روزه16:2502:45
مشهدتهران926غزال بنياد(vip)1224500بن ريل341همه روزه16:2502:45
مشهدتهران926درجه يك شش تخته كوثر705500ريل سير كوثر371یکروز در میان17:1003:15
مشهدتهران926چهار تخته سیمرغ962000رجا337همه روزه18:4005:15
مشهدتهران926پنج ستاره ويژه فدك2054000 ريل پرداز نوآفرين347همه روزه19:0004:55
مشهدتهران926پنج ستاره بيزنس فدك1736000 ريل پرداز نوآفرين347همه روزه19:0005:35
مشهدتهران926پنج ستاره اكونومي فدك1486500 ريل پرداز نوآفرين347همه روزه19:0005:35
مشهدتهران926پنج ستاره فدك با عصرانه1200000 ريل پرداز نوآفرين347همه روزه19:0005:35
مشهدتهران926پنج ستاره بیزنس+ هتل5 ستاره کوثر ناب41290000ریل پرداز نوآفرین347همه روزه19:0005:35
مشهدتهران۹۲۶۵ستاره با عصرانه+ هتل سه ستاره شاکر۲۴۰۰۰۰۰ریل پرداز نوآفرین۳۴۷همه روزه۱۹:۰۰۰۵:۳۵
مشهدتهران۹۲۶پنج ستارهاکونومی + هتل ۵ ستاره سی نور۳۳۵۵۰۰۰ریل پرداز نوآفرین۳۴۷همه روزه۱۹:۰۰۰۵:۳۵
مشهدتهران۹۲۶چهارتخته ویژه نور۱۰۹۴۰۰۰نورالرضا۳۶۷همه روزه۱۹:۳۵۰۶:۱۵
مشهدتهران۹۲۶چهار تخته vip نور۱۳۹۵۵۰۰نورالرضا۳۶۷همه روزه۱۹:۳۵۰۶:۱۵
مشهدتهران۹۲۶شش تخته کویر۶۸۰۰۰۰جوپار۳۳۱همه روزه۲۲:۰۰۰۸:۱۵
مشهدتهران۹۲۶لوكس چهار تخته توس۹۲۶۰۰۰رجا۳۳۵همه روزه۲۳:۱۰۰۹:۲۵
مشهدتهران۹۲۶لوكس چهار تخته اكسپرس۹۶۲۰۰۰رجا۳۳۵همه روزه۲۳:۱۰۰۹:۲۵
مشهدتهران۹۲۶پرستو۸۷۵۰۰۰بن ریل۳۳۳یکروز در میان۲۳:۵۵۱۰:۱۰
مشهدتهران۹۲۶چهارتخته پلور سبز۱۰۱۱۵۰۰رجا۳۸۱یکروز در میان۲۳:۵۵۱۰:۱۰
مشهدتهران۹۲۶شش تخته پارسی۶۲۰۰۰۰رجا۳۸۱یکروز در میان۲۳:۵۵۱۰:۱۰
سمنانتهران۲۲۸اتوبوسي(صبا)۸۵۰۰۰رجا۹۵۳همه روزه۰۶:۰۵۰۸:۵۰
خوافتهران۸۷۰شش تخته پارسی۶۵۱۵۰۰رجا۳۵۷يكروز در ميان۱۷:۱۵۰۵:۵۵
طبستهران۱۳۲۳لوكس شش تخته پارسي۷۴۰۰۰۰رجا۳۵۹يكروز در ميان۱۵:۱۵۰۵:۵۰
طبستهران۱۳۲۳چهار تخته پلور سبز۱۰۳۵۵۰۰رجا۳۵۹يكروز در ميان۱۵:۱۵۰۵:۵۰
مشهدآزادور۳۳۳اتوبوسي صبا۱۵۱۰۰۰رجا۹۷۱همه روزه۱۴:۵۰۱۸:۵۰
مشهدطبس۵۸۶لوكس چهار نفري سفير۲۸۶۵۰۰بن ريل۹۷۵يكروز در ميان۲۲:۲۵۰۵:۰۵
مشهدطبس۵۸۶كوپه اي مبله سفير۲۲۱۵۰۰بن ريل۹۷۵يكروز در ميان۲۲:۲۵۰۵:۰۵
مشهدطبس۵۸۶اتوبوسي درجه يك سفير۱۷۸۰۰۰بن ريل۹۷۵يكروز در ميان۲۲:۲۵۰۵:۰۵
مشهداصفهان۱۴۸۴چهار تخته غزال۱۱۵۳۰۰۰رجا۵۸۱همه روزه۱۵:۱۰۰۸:۳۵
مشهداصفهان۱۴۸۴چهار تخته ویژه نور۱۲۶۱۰۰۰نورالرضا۵۸۱همه روزه۱۵:۱۰۰۸:۳۵
مشهداصفهان۱۴۸۴چهار تخته vip نورالرضا۱۵۶۱۰۰۰نورالرضا۵۸۱همه روزه۱۵:۱۰۰۸:۳۵
مشهداصفهان۱۴۸۴چهار تخته ویژه نور۱۲۶۱۰۰۰نورالرضا۵۸۵همه روزه۱۶:۱۰۱۰:۲۰
مشهداصفهان۱۴۸۴چهار تخته vip نورالرضا۱۵۶۱۰۰۰نورالرضا۵۸۵همه روزه۱۶:۱۰۱۰:۲۰
مشهداصفهان۱۴۸۴لوكس چهار نفري غدير۱۴۳۵۰۰۰ريل ترابر سبا۵۸۵همه روزه۱۶:۱۰۱۰:۲۰
مشهدشيراز۲۰۰۰چهار تخته پلور سبز۱۲۷۳۰۰۰رجا۵۸۷يكروز در ميان۱۰:۲۵۱۰:۴۵
مشهدتبريز۱۶۶۲چهار تخته خليج فارس۱۱۱۷۰۰۰رجا۴۸۹همه روزه۰۱:۲۵۰۰:۳۰
مشهدتبريز۱۶۶۲شش تخته ميلاد۹۴۹۰۰۰رجا۴۸۹همه روزه۰۱:۲۵۰۰:۳۰
مشهدتبريز۱۶۶۲لوكس چهار تخته توس ۱۲۹۱۰۰۰رجا۴۸۱همه روزه۰۶:۵۰۰۶:۳۵
مشهدتبريز۱۶۶۲لوكس چهار تخته اكسپرس۱۳۶۹۰۰۰رجا۴۸۱همه روزه۰۶:۵۰۰۶:۳۵
مشهداهواز۱۷۴۲شش تخته پارسي۱۲۶۱۰۰۰رجا۱۸۹همه روزه۰۷:۱۵۰۹:۴۵
مشهداهواز۱۷۴۲چهار تخته پلور سبز۱۶۳۳۰۰۰رجا۱۸۹همه روزه۰۷:۱۵۰۹:۴۵
مشهداهواز۱۷۴۲شش تخته لوكس مهتاب۱۱۰۵۰۰۰مهتاب سير جم۱۸۱همه روزه۲۳:۳۵۰۲:۲۵
مشهدزنجان۱۲۴۱چهارتخته اكسپرس۹۸۶۰۰۰رجا۴۸۳همه روزه۰۰:۱۵۱۵:۳۵
مشهدزنجان۱۲۴۱پنج ستاره ویژه فدک۲۴۷۸۵۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۱همه روزه۱۷:۵۰۰۹:۳۰
مشهدزنجان۱۲۴۱پنج ستاره بیزنس فدک۱۸۲۳۵۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۱همه روزه۱۷:۵۰۰۹:۳۰
مشهدزنجان۱۲۴۱پنج ستاره اکونومی فدک۱۷۲۰۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۱همه روزه۱۷:۵۰۰۹:۳۰
مشهدزنجان۱۲۴۱پنج ستاره عصرانه و هتل شاکر۲۸۱۲۵۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۱همه روزه۱۷:۵۰۰۹:۳۰
مشهدزنجان۱۲۴۱غزال بنیاد۱۳۸۷۵۰۰بن ریل ۴۹۱همه روزه۱۷:۵۰۰۹:۳۰
مشهدقزوين۱۰۷۰درجه يك شش تخته ميلاد۷۷۶۰۰۰رجا۴۸۵يكروز در ميان۱۶:۵۰۰۶:۲۰
مشهدقزوين۱۰۷۰درجه يك چهار تخته خليج فارس۸۱۹۵۰۰رجا۴۸۵يكروز در ميان۱۶:۵۰۰۶:۲۰
مشهدکرج۹۶۷شش تخته پارسي۷۱۷۵۰۰رجا۴۸۷همه روزه۰۱:۰۰۱۲:۴۰
مشهدکرج۹۶۷چهار تخته پلور سبز۹۵۷۵۰۰رجا۴۸۷همه روزه۰۱:۰۰۱۲:۴۰
مشهدکرج۹۶۷چهار تخته ویژه نور۱۱۴۶۵۰۰نورالرضا۴۹۷يكروز در ميان۱۵:۳۰۰۳:۱۰
مشهدكاشان۱۲۱۳چهار تخته پلور سبز۱۰۲۲۰۰۰رجا۵۸۳يكروز در ميان۲۰:۱۰۱۰:۱۰
مشهدقم۱۱۰۶لوكس شش تخته پارسي۸۱۲۰۰۰رجا۱۸۵همه روزه۱۳:۲۰۰۳:۰۰
مشهدقم۱۱۰۶پنج ستاره ويژه فدك ۲۳۳۷۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۱همه روزه۱۴:۳۰۰۳:۳۰
مشهدقم۱۱۰۶پنج ستاره بيزنس فدك ۱۷۰۰۵۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۱همه روزه۱۴:۳۰۰۳:۳۰
مشهدقم۱۱۰۶پنج ستاره اكونومي فدك۱۵۹۸۵۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۱همه روزه۱۴:۳۰۰۳:۳۰
مشهدقم۱۱۰۶پنج ستاره فدك با عصرانه۱۴۳۲۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۱همه روزه۱۴:۳۰۰۳:۳۰
مشهدقم۱۱۰۶۵ستاره با عصرانه+ هتل چهار ستاره فردوسی۲۶۰۴۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۱همه روزه۱۴:۳۰۰۳:۳۰
مشهدقم۱۱۰۶سروش۱۱۵۲۵۰۰بن ريل۱۸۷همه روزه۲۲:۵۰۱۱:۵۵
مشهدقم۱۱۰۶چهار تخته اكسپرس۹۵۰۰۰۰رجا۱۸۷همه روزه۲۲:۵۰۱۱:۵۵
مشهدملاير-اراك۱۳۵۳سروش۱۴۱۰۵۰۰بن ريل۱۸۳همه روزه۱۲:۴۰۰۶:۳۵
مشهدملاير-اراك۱۳۵۳چهار تخته پلور سبز۱۳۷۷۵۰۰رجا۱۸۳همه روزه۱۲:۴۰۰۶:۳۵
مشهديزد۱۶۷۹غزال ريل سير۱۰۶۸۰۰۰ريل سير كوثر۶۸۱یکروز در میان۱۶:۵۵۰۷:۲۰
مشهديزد۱۶۷۹چهارتخته VIP کوثر۱۲۸۸۵۰۰ريل سير كوثر۶۸۱یکروز در میان۱۶:۵۵۰۷:۲۰
مشهدكرمان۲۰۳۱لوكس شش نفري۷۲۸۰۰۰جوپار۷۸۱همه روزه۱۴:۱۵۰۶:۱۰
مشهدكرمان۲۰۳۱غزال بنياد۱۱۵۷۰۰۰بن ريل۷۸۱همه روزه۱۴:۱۵۰۶:۱۰
مشهدبندرعباس۲۴۰۹غزال ريل سير۱۳۳۹۰۰۰ریل سیر کوثر۸۸۱همه روزه۱۲:۲۰۰۸:۳۵
مشهدبندرعباس۲۴۰۹چهار تخته VIP کوثر۱۵۴۷۰۰۰ريل سير كوثر۸۸۱همه روزه۱۲:۲۰۰۸:۳۵
مشهدبندرعباس۲۴۰۹درجه يك خواب-تهويه دار۱۱۸۸۵۰۰ريل سير كوثر۸۸۱همه روزه۱۲:۲۰۰۸:۳۵
مشهد ساری۱۰۵۲شش تخته پارسي۷۷۱۵۰۰رجا۲۸۱یکروز در میان۲۰:۱۰۱۰:۴۵
مشهد ساری۱۰۵۲چهار تخته پلور سبز۱۰۱۱۵۰۰رجا۲۸۱یکروز در میان۲۰:۱۰۱۰:۴۵
مشهد همدان۱۲۳۵چهار تخته پلور سبز۱۱۹۱۵۰۰رجا۱۹۳یکروز در میان۱۷:۳۰۰۹:۱۰
مشهد همدان۱۲۳۵شش تخته پارسي۷۸۳۵۰۰رجا۱۹۳یکروز در میان۱۷:۳۰۰۹:۱۰
اهوازتهران۸۱۶لوکس چهار تخته نگین۸۱۳۵۰۰ريل ترابر سبا۱۳۳همه روزه۱۳:۱۰۰۴:۵۰
اهوازتهران۸۱۶چهار تخته البرز۸۳۷۵۰۰رجا۱۱۹همه روزه۱۷:۵۵۰۹:۳۵
اهوازتهران۸۱۶لوکس چهار تخته نگین۸۱۳۵۰۰ريل ترابر سبا۱۱۹همه روزه۱۷:۵۵۰۹:۳۵
خرمشهرتهران۹۳۷شش تخته لوکس مهتاب۶۵۶۰۰۰مهتاب سیرجم۱۳۱همه روزه۰۹:۳۰۰۳:۳۰
انديمشكتهران۶۷۵شش تخته لوكس مهتاب۵۵۳۵۰۰مهتاب سيرجم۱۵۱یکروز در میان۱۹:۱۰۰۸:۲۰
تبريزتهران۷۳۶چهار تخته خلیج فارس۴۶۲۵۰۰رجا۴۳۳همه روزه۱۷:۰۰۰۴:۴۰
تبريزتهران۷۳۶شش تخته میلاد۴۳۲۵۰۰رجا۴۳۳همه روزه۱۷:۰۰۰۴:۴۰
تبريزتهران۷۳۶درجه یک شش تخته تبدیلی ۴۱۳۵۰۰رجا۴۳۳همه روزه۱۷:۰۰۰۴:۴۰
تبريزتهران۷۳۶شش نفره۳۷۲۵۰۰رعد۴۳۰همه روزه۱۸:۰۵۰۶:۳۰
تبريزتهران۷۳۶درجه یک سهند۵۱۶۰۰۰رعد۴۳۰همه روزه۱۸:۰۵۰۶:۳۰
مراغهتهران۶۰۷چهار تخته خليج فارس۵۰۷۰۰۰رجا۴۲۳همه روزه۱۷:۵۰۰۳:۴۰
مراغهتهران۶۰۷شش تخته زاگرس۳۰۳۰۰۰رجا۴۲۳همه روزه۱۷:۵۰۰۳:۴۰
زنجانتهران۳۱۵ارم۲۲۲۰۰۰رجا۴۶۱همه روزه۰۷:۰۰۱۱:۲۰
زنجانتهران۳۱۵درجه یک اتوبوسی ماهان۲۱۰۰۰۰جوپار۴۶۳همه روزه۱۴:۴۰۱۹:۱۰
ميانهتهران۴۳۹اتوبوسي نگين۲۷۵۰۰۰ريل ترابر سبا۴۵۱همه روزه۱۵:۲۰۲۱:۰۰
ميانهتهران۴۳۹معمولی صندلی درجه دو۲۰۲۰۰۰رجا۴۵۵همه روزه۰۶:۲۰۱۲:۰۵
ميانهتهران۴۳۹اتوبوسي نگين۲۷۵۰۰۰ريل ترابر سبا۴۵۳همه روزه۱۷:۱۰۲۳:۲۵
اصفهانتهران۵۴۸]چهار تخته خلیج فارس۴۷۳۵۰۰رجا۵۲۱یکروز در میان۲۲:۱۰۰۵:۲۰
اصفهانتهران۵۴۸درجه یک شش تخته میلاد۴۵۳۰۰۰رجا۵۲۱یکروز در میان۲۲:۱۰۰۵:۲۰
شيرازتهران۱۰۷۴چهارتخته پلور سبز۹۳۸۰۰۰رجا۵۲۵همه روزه۱۶:۴۵۰۷:۰۵
شيرازتهران۱۰۷۴نور۱۰۵۸۰۰۰نورالرضا۵۲۵همه روزه۱۶:۴۵۰۷:۰۵
شيرازتهران۱۰۷۴لوکس چهار تخته البرز۸۰۰۰۰۰رجا۵۲۷یکروز در میان۱۹:۰۵۱۰:۰۰
يزدتهران۷۵۳پرديس تندرو۴۷۸۵۰۰رجا۶۲۵همه روزه۰۶:۳۰۱۲:۳۰
یزدتهران۷۵۳پرديس تندرو۴۷۸۵۰۰رجا۶۲۷همه روزه۱۵:۲۵۲۱:۳۵
یزدتهران۷۵۳لوکس ۴نفری غدیر۸۳۲۵۰۰ریل ترابر سبا۶۲۱همه روزه۲۰:۱۰۰۴:۲۰
يزدتهران۷۵۳اتوبوسي نگين۴۱۷۰۰۰ريل ترابر سبا۶۲۱همه روزه۲۰:۱۰۰۴:۲۰
يزدتهران۷۵۳شش تخته مهتاب۴۵۴۵۰۰مهتاب سير جم۶۲۱همه روزه۲۰:۱۰۰۴:۲۰
كرمان تهران۱۱۰۵غزال بنیاد۱۰۸۶۵۰۰بن ریل۷۲۳همه روزه۱۵:۳۵۰۵:۴۰
كرمان تهران۱۱۰۵لوكس شش نفري۶۹۲۰۰۰جوپار۷۲۱همه روزه۱۶:۳۰۰۶:۴۰
زاهدانتهران۱۶۵۸لوكس شش نفري۸۷۱۰۰۰جوپار۷۲۵همه روزه۱۳:۲۰۱۰:۵۰
زاهدانتهران۱۶۵۸لوکس ۶ نفری۸۷۷۰۰۰رجا۷۲۵همه روزه۱۳:۲۰۱۰:۵۰
زاهدانتهران۱۶۵۸چهار تخته البرز۱۲۲۷۵۰۰رجا۷۲۵همه روزه۱۳:۲۰۱۰:۵۰
بندرعباستهران۱۴۸۳لوكس شش نفري۸۰۰۰۰۰جوپار۸۲۱همه روزه۱۱:۵۰۰۷:۵۰
بندرعباستهران۱۴۸۳غزال بنياد۱۲۳۷۵۰۰بن ريل۸۲۳همه روزه۱۲:۴۵۰۸:۳۵
بندرعباستهران۱۴۸۳غزال بنياد(vip)۱۴۰۴۵۰۰بن ريل۸۲۳همه روزه۱۲:۴۵۰۸:۳۵
زاهداناصفهان۱۱۰۳درجه یک شش تخته میلاد۷۸۳۵۰۰رجا۵۳۵یک روز در هفته۱۱:۳۵۰۵:۴۰
بندرعباساصفهان۹۳۵چهار تخته البرز۷۵۵۰۰۰رجا۵۳۳یکروز در میان۱۵:۵۰۰۸:۱۰
ساري تهران۳۵۴معمولي صندلي۱۵۵۰۰۰رجا۲۱۹همه روزه۱۷:۵۵۰۱:۲۰
ساري تهران۳۵۴اتوبوسي۱۲۳۵۰۰رجا۲۱۹همه روزه۱۷:۵۵۰۱:۲۰
گرگانتهران۴۹۷لوكس شش تخته پارسي۳۶۴۵۰۰رجا۲۲۱همه روزه۱۸:۱۵۰۴:۴۵
گرگانتهران۴۹۷لوكس چهار نفري البرز۴۹۰۵۰۰رجا۲۲۱همه روزه۱۸:۱۵۰۴:۴۵
گرگانتهران۴۹۷شش تخته نسیم۳۶۴۵۰۰رجا۲۲۱همه روزه۱۸:۱۵۰۴:۴۵
فيروزكوهتهران۲۰۳درجه ۲ اتوبوسي۳۵۰۰۰رجا۲۰۳همه روزه۱۵:۰۰۱۸:۴۰

یرای مشاهده هر یک از برنامه های زمانی زیر، روی آن کلیک کنید.

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه زمان تخمینی و واقعی پرواز مشاهده نمایید:

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه وضعیت هوای مبدا پرواز مشاهده نمایید: