آفتاب

فرودگاه مهرآباد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 23:55 زاگرس IZG4062 بوشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 23:55 قشم ایر QSM1237 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 23:55 ماهان IRM4592 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 23:55 ماهان IRM1036 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 23:55 ماهان IRM1086 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 23:55 کارون KRU2609 یزد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 23:55 آسمان IRC833 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 23:50 ایران ایر IRA315 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD80
چهار شنبه 23:50 ماهان IRM4540 زاهدان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 23:50 ماهان IRM4578 قشم ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 23:50 ماهان IRM1061 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 23:50 آسمان IRC631 گرگان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 23:50 ایران ایر IRA459 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 23:50 آسمان IRC855 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 23:45 آسمان IRC3915 بوشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B727
چهار شنبه 23:45 آتا TBZ5713 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 23:45 کیش ایر KIS7080 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 23:45 ایران ایر IRA375 زاهدان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 23:30 آتا TBZ5692 قشم ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 23:30 ایران ایر IRA3427 یزد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 23:30 معراج MRJ2821 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 23:40 آتا TBZ5679 ارومیه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 23:40 قشم ایر QSM1203 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 23:45 کارون KRU2615 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 23:20 آسمان IRC603 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 23:10 ایران ایرتور IRB979 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 23:05 سپهران SHI4333 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 23:05 ایران ایر IRA3313 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 23:00 کیش ایر KIS7124 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:50 کاسپین CPN019 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:50 ایران ایر IRA418 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 22:50 آتا TBZ5733 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 22:50 آتا TBZ5614 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 22:45 آسمان IRC3725 یزد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 22:40 ایران ایر IRA461 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD80
چهار شنبه 22:40 ماهان IRM1052 کرمان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 22:30 قشم ایر QSM1219 بوشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 22:30 کیش ایر KIS7084 یزد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:10 سپهران SHI4313 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 22:15 زاگرس IZG4012 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:25 ایران ایر IRA469 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD80
چهار شنبه 22:10 قشم ایر QSM1283 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 22:10 ساها IRZ157 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-700
چهار شنبه 22:10 تابان TBN6276 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 22:05 آسمان IRC861 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 22:05 آسمان IRC3778 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 22:00 آتا TBZ5607 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 22:00 آتا TBZ5653 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 21:55 زاگرس IZG4070 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:55 آسمان IRC823 عسلویه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B727
چهار شنبه 21:50 تابان TBN6303 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 21:45 تابان TBN6296 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 21:45 کیش ایر KIS7028 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:45 آسمان IRC633 گرگان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 21:40 ماهان IRM1048 بیرجند ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 21:30 آسمان IRC609 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B727
چهار شنبه 21:30 تابان TBN6298 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 21:25 آتا TBZ5636 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 21:05 قشم ایر QSM1243 قشم ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 21:15 ماهان IRM1082 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 21:00 ماهان IRM4543 شهرکرد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 20:50 آتا TBZ5729 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 20:45 کیش ایر KIS7056 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:40 ایران ایر IRA3309 شاهرود ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 20:40 ماهان IRM1066 کرمان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 20:20 کارون KRU2613 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 20:25 ایران ایر IRA3350 ایلام ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 20:30 ایران ایرتور IRB915 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:15 تابان TBN6325 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 20:20 آتا TBZ5699 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 20:20 ایران ایرتور IRB969 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:05 کیش ایر KIS7150 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:05 کیش ایر KIS7088 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:00 قشم ایر QSM1217 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 20:00 کاسپین CPN043 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:50 کارون IRG2507 ماهشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 19:40 آسمان IRC3711 اردبیل ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 19:25 ایران ایر IRA3330 رشت ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 19:20 کیش ایر KIS7168 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:05 آتا TBZ5624 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 19:15 تابان TBN6302 بوشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 19:15 آسمان IRC3751 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 19:00 تابان TBN6230 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 18:55 ماهان IRM1078 کرمان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 146-200
چهار شنبه 18:55 قشم ایر QSM1221 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 18:50 ماهان IRM1042 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 18:50 آتا TBZ5626 یزد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 18:40 آتا TBZ5719 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 18:40 کاسپین CPN047 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:35 ایران ایر IRA286 کرمانشاه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 18:30 ایران ایر IRA414 بوشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 18:20 قشم ایر QSM1301 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 18:15 آسمان IRC601 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 18:10 آسمان IRC641 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 18:05 ماهان IRM1007 خرم‌آباد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 146-200
چهار شنبه 17:50 ماهان IRM1019 عسلویه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 17:50 کاسپین CPN041 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:45 ماهان IRM1080 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 17:35 ایران ایر IRA276 ارومیه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD80
چهار شنبه 17:40 آسمان IRC3945 رشت ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 17:35 زاگرس IZG4080 عسلویه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 17:30 ساها IRZ163 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-700
چهار شنبه 17:30 تابان TBN6257 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 17:25 آسمان IRC3776 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 17:25 ساها IRZ171 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-700
چهار شنبه 17:20 معراج MRJ2841 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 17:15 کیش ایر KIS7052 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:15 ماهان IRM1034 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 747
چهار شنبه 17:10 کارون IRG2509 ماهشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 17:10 تابان TBN6264 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 16:40 زاگرس IZG4052 عسلویه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:40 آسمان IRC827 رامسر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 16:35 ماهان IRM4573 ایلام ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 16:20 سپهران SHI4308 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 16:15 کیش ایر KIS7054 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:10 سپهران SHI4325 ماکو ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 16:05 تابان TBN6223 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 15:40 کاسپین CPN6929 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:40 ایران ایر IRA427 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 16:30 کیش ایر KIS7024 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:00 آسمان IRC851 زاهدان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B727
چهار شنبه 16:00 آتا TBZ5660 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 16:00 آتا TBZ5605 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 15:30 آسمان IRC623 کرمانشاه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 15:15 کیش ایر KIS7026 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:15 آسمان IRC3785 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B727
چهار شنبه 15:05 زاگرس IZG4050 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:00 تابان TBN6294 سهند ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 14:55 ایران ایر IRA233 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 14:50 ماهان IRM4551 خارگ ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 146-200
چهار شنبه 14:50 کاسپین CPN025 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:45 ایران ایر IRA249 ساری ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD80
چهار شنبه 14:20 ایران ایر IRA3340 نوشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 14:20 قشم ایر QSM1251 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 14:00 تابان TBN6329 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 14:15 آسمان IRC3925 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B727
چهار شنبه 14:05 ایران ایر IRA217 بیرجند ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 14:00 قشم ایر QSM1259 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 14:00 ایران ایرتور IRB989 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 13:55 آتا TBZ5676 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 13:55 ایران ایرتور IRB967 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 13:35 آسمان IRC831 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 13:35 ایران ایر IRA3319 ساری ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 13:30 کارون IRG2517 اصفهان/لاوان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 13:30 کاسپین CPN039 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 13:25 ایران ایر IRA412 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 13:20 قشم ایر QSM1245 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 13:20 ایران ایر IRA218 سنندج ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 13:05 آسمان IRC607 رامسر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 13:15 ماهان IRM1088 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 13:00 کارون KRU2621 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 12:55 کارون IRG2519 بهرگان/اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 12:55 کاسپین CPN021 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:50 ایران ایر IRA235 بندرلنگه/شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 12:45 آسمان IRC611 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 12:40 ایران ایر IRA465 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 12:35 ماهان IRM4538 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 12:30 ماهان IRM1000 کرمان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 12:30 ماهان IRM1054 کرمان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 12:15 آسمان IRC3772 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 12:25 آسمان IRC843 ایلام ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 12:20 کیش ایر KIS7158 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:15 ماهان IRM1032 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 12:05 سپهران SHI4311 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 12:05 ماهان IRM4521 گچساران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 12:00 تابان TBN6246 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 12:00 آتا TBZ5603 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 11:55 ایران ایر IRA3311 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 11:45 کیش ایر KIS7104 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 11:25 آسمان IRC821 عسلویه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 11:15 ماهان IRM1094 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 747
چهار شنبه 11:10 ماهان IRM1074 کرمان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 11:05 معراج MRJ2801 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 11:05 ماهان IRM1070 زاهدان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 11:00 ایران ایر IRA3433 کلاله ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 10:55 ماهان IRM1017 عسلویه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 10:50 آتا TBZ5711 کرمانشاه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 10:45 کارون KRU2619 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 10:40 قشم ایر QSM1272 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 10:45 کاسپین CPN031 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 10:40 ماهان IRM1084 زابل ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 10:30 ماهان IRM4532 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 10:25 آسمان IRC3963 اردبیل ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 09:50 قشم ایر QSM1213 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 10:10 قشم ایر QSM1276 ارومیه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 09:45 ایران ایر IRA406 بوشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 09:50 آتا TBZ5694 زاهدان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 09:35 ایران ایر IRA3402 اردبیل ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 09:30 قشم ایر QSM1241 قشم ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 09:25 ایران ایرتور IRB957 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 09:20 تابان TBN6341 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 09:15 آسمان IRC629 گرگان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 09:10 آتا TBZ5630 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 09:10 آسمان IRC863 یزد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 09:05 ایران ایر IRA342 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 09:00 آتا TBZ5665 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 08:55 آسمان IRC839 سنندج ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 08:45 تابان TBN6221 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 08:15 آتا TBZ5682 یزد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 08:20 ماهان IRM4587 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 08:30 آسمان IRC865 دزفول ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 08:30 کیش ایر KIS7156 کرمان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:35 آسمان IRC3781 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 08:35 آسمان IRC841 ایلام ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 08:40 ایران ایرتور IRB947 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:00 تابان TBN6255 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 08:05 قشم ایر QSM1281 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 08:00 آتا TBZ5601 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 07:55 زاگرس IZG4090 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A319
چهار شنبه 07:50 ایران ایر IRA282 کرمانشاه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 07:45 تابان TBN6290 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 07:40 آسمان IRC621 کرمانشاه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 07:40 قشم ایر QSM1289 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 07:30 تابان TBN6251 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 07:30 قشم ایر QSM1279 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 07:25 آسمان IRC3770 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 07:25 سپهران SHI4302 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 07:20 ماهان IRM4576 بم ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 07:20 ایران ایرتور IRB965 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:15 کارون KRU2617 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 07:10 ماهان IRM1050 کرمان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 07:05 سپهران SHI4326 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 07:05 آتا TBZ5622 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 07:00 آتا TBZ5610 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 07:00 آتا TBZ5678 ارومیه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 06:45 ماهان IRM1038 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 06:30 ماهان IRM4530 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 06:30 کیش ایر KIS7068 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:25 آسمان IRC3768 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 06:20 ایران ایرتور IRB961 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 05:30 کیش ایر KIS7006 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 23:55 ایران ایرتور IRB979 تبریز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 23:55 ایران ایر IRA418 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A321
سه شنبه 23:55 ماهان IRM4592 بندرعباس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A310
سه شنبه 23:55 ماهان IRM1036 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ AB6
سه شنبه 23:55 ماهان IRM1086 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A310
سه شنبه 23:55 آسمان IRC627 کرمانشاه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 23:55 زاگرس IZG4012 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 23:55 ایران ایرتور IRB989 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 23:40 ایران ایر IRA261 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD80
سه شنبه 23:45 کیش ایر KIS7080 كيش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 23:50 زاگرس IZG4048 زاهدان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 23:50 کاسپین CPN023 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 23:40 قشم ایر QSM1303 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 23:40 آسمان IRC3931 زاهدان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 23:30 ایران ایر IRA318 بوشهر ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD80
سه شنبه 23:30 آتا TBZ5713 كيش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737
سه شنبه 23:30 قشم ایر QSM1283 اصفهان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 23:20 کاسپین CPN035 دزفول ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 22:55 زاگرس IZG4062 بوشهر ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 22:55 زاگرس IZG4028 آبادان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 23:10 ماهان IRM1072 سیرجان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 146-200
سه شنبه 23:10 ایران ایر IRA3313 اصفهان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 23:15 معراج MRJ2821 كيش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 22:50 ایران ایر IRA3416 دزفول ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 22:50 ایران ایر IRA3319 ساری ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 22:50 کاسپین CPN041 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 22:45 آسمان IRC3725 یزد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
سه شنبه 22:40 ایران ایر IRA3410 کرمانشاه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 22:40 کاسپین CPN049 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 22:40 ماهان IRM1052 کرمان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ AB6
سه شنبه 22:40 آسمان IRC633 گرگان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 22:35 آتا TBZ5626 یزد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
سه شنبه 22:30 کاسپین CPN019 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 22:25 آسمان IRC833 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
سه شنبه 22:25 ساها IRZ171 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-700
سه شنبه 22:20 سپهران SHI4313 كيش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737
سه شنبه 22:15 کارون KRU2621 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 22:15 زاگرس IZG4056 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A319
سه شنبه 22:10 ساها IRZ157 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-700
سه شنبه 22:05 زاگرس IZG4070 كيش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 22:00 تابان TBN6302 بوشهر ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ md88
سه شنبه 22:10 آسمان IRC3778 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 22:00 کاسپین CPN047 تبریز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 22:00 قشم ایر QSM1299 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 22:00 آتا TBZ5605 تبریز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
سه شنبه 21:55 زاگرس IZG4038 بندرعباس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 21:45 کیش ایر KIS7124 كيش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 21:30 سپهران SHI4311 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737
سه شنبه 21:45 کیش ایر KIS7128 كيش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 21:25 آسمان IRC861 آبادان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 21:25 آتا TBZ5628 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD83
سه شنبه 20:20 ایران ایرتور IRB967 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 20:30 آتا TBZ5679 ارومیه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
سه شنبه 20:30 آسمان IRC623 کرمانشاه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 21:00 آسمان IRC609 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B727
سه شنبه 21:05 ماهان IRM4536 سبزوار ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
سه شنبه 20:10 آسمان IRC3963 اردبیل ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
سه شنبه 20:10 قشم ایر QSM1217 آبادان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 20:05 ایران ایرتور IRB915 آبادان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 20:00 کارون KRU2509 ماهشهر ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 18:00 آتا TBZ5603 تبریز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
سه شنبه 18:05 آسمان IRC3787 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 18:05 ماهان IRM1007 خرم‌آباد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 146-200
سه شنبه 18:15 کارون KRU2507 ماهشهر ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 18:20 کاسپین CPN6981 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 18:25 ایران ایر IRA3430 پارس‌آباد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 18:30 آسمان IRC3845 ایلام ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 18:30 زاگرس IZG4044 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 18:35 ایران ایر IRA3402 اردبیل ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 18:40 آتا TBZ5607 تبریز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD83
سه شنبه 18:50 آسمان IRC845 رشت ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 18:50 ماهان IRM1042 كيش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A310
سه شنبه 19:00 ایران ایرتور IRB985 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 19:00 ایران ایر IRA215 قشم ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD80
سه شنبه 19:25 زاگرس IZG4010 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 19:30 کاسپین CPN029 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 19:30 ایران ایر IRA276 ارومیه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD80
سه شنبه 17:50 قشم ایر QSM1221 بندرعباس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 17:50 ماهان IRM1019 عسلویه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A310
سه شنبه 17:45 ماهان IRM1080 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A310
سه شنبه 17:30 کاسپین CPN015 عسلویه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 17:30 ساها IRZ163 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-700
سه شنبه 17:25 ایران ایرتور IRB965 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 17:20 ماهان IRM1054 کرمان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ AB6
سه شنبه 17:20 معراج MRJ2801 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 17:15 تابان TBN6264 كيش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ md88
سه شنبه 17:15 کیش ایر KIS7052 كيش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 17:15 کیش ایر KIS7168 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 16:45 پويا PYA2348 گرگان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
سه شنبه 16:35 ماهان IRM4573 ایلام ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
سه شنبه 16:30 آتا TBZ5643 تبریز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
سه شنبه 16:20 سپهران SHI4308 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737
سه شنبه 16:20 آسمان IRC645 بندرعباس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
سه شنبه 16:15 ماهان IRM1002 لامرد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
سه شنبه 16:15 کیش ایر KIS7054 كيش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 16:10 ایران ایر IRA327 لارستان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 16:05 قشم ایر QSM1253 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
سه شنبه 16:00 آسمان IRC851 زاهدان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 16:00 کاسپین CPN6915 عسلویه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 16:00 آسمان IRC3711 اردبیل ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
سه شنبه 15:50 آتا TBZ5620 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD83
سه شنبه 15:40 کاسپین CPN6929 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD83
سه شنبه 15:25 آسمان IRC827 رامسر ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR
سه شنبه 15:05 زاگرس IZG4050 كيش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 14:50 کارون KRU2511 سیری/شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 14:45 ایران ایر IRA3330 رشت ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 14:45 ایران ایر IRA427 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A321
سه شنبه 14:40 ایران ایر IRA3359 گرگان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 14:35 قشم ایر QSM1276 ارومیه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
سه شنبه 14:30 ماهان IRM1034 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 14:35 کیش ایر KIS7026 كيش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 14:30 کاسپین CPN039 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 14:30 کارون KRU2505 خارگ ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 14:30 آتا TBZ5729 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD83
سه شنبه 14:20 زاگرس IZG4040 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 14:10 تابان TBN6303 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD83
سه شنبه 14:10 کاسپین CPN017 چابهار ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 14:05 قشم ایر QSM1290 کرمانشاه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 14:05 ماهان IRM4574 ایرانشهر/جیرفت ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
سه شنبه 14:00 آسمان IRC601 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 13:55 ایران ایرتور IRB969 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 13:30 کاسپین CPN027 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 13:20 آسمان IRC831 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 13:15 ماهان IRM1088 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ AB6
سه شنبه 12:00 آسمان IRC839 سنندج ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 12:10 آسمان IRC631 گرگان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 12:30 ایران ایر IRA430 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 12:45 ماهان IRM1028 طبس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
سه شنبه 13:00 تابان TBN6329 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ md88
سه شنبه 13:00 ایران ایر IRA3311 اصفهان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 13:05 ایران ایر IRA3322 رامسر ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 13:10 ایران ایر IRA293 یزد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 11:45 کیش ایر KIS7104 آبادان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 12:00 تابان TBN6268 زاهدان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 11:25 آسمان IRC821 عسلویه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 11:15 ماهان IRM1094 بندرعباس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 747
سه شنبه 10:55 ماهان IRM1017 عسلویه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A300B4
سه شنبه 10:50 ایران ایر IRA3350 ایلام ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 10:45 ماهان IRM4581 شهرکرد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
سه شنبه 10:40 قشم ایر QSM1213 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 09:25 ایران ایرتور IRB957 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 09:30 قشم ایر QSM1241 قشم ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
سه شنبه 10:30 ماهان IRM4532 اصفهان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
سه شنبه 10:25 قشم ایر QSM1231 ماهشهر ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ rj100
سه شنبه 09:50 آتا TBZ5711 کرمانشاه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD83
سه شنبه 09:35 آسمان IRC3915 بوشهر ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 09:10 زاگرس IZG4058 بندرعباس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 08:40 ایران ایر IRA3414 دزفول ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 08:20 ماهان IRM4587 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A310
سه شنبه 08:35 آسمان IRC841 ایلام ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 09:10 ایران ایر IRA3406 ارومیه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 09:00 پويا PYA2346 گرگان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
سه شنبه 08:55 زاگرس IZG4024 بوشهر ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 08:40 زاگرس IZG4076 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 08:40 ایران ایرتور IRB947 تبریز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 07:30 تابان TBN6251 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ md88
سه شنبه 07:40 ماهان IRM1062 سیرجان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
سه شنبه 07:45 زاگرس IZG4090 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A319
سه شنبه 07:50 کاسپین CPN021 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 08:40 آتا TBZ5682 یزد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737
سه شنبه 08:15 آسمان IRC621 کرمانشاه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 07:25 کارون KRU2617 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 08:05 قشم ایر QSM1281 اصفهان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ FOKER100
سه شنبه 07:55 زاگرس IZG4016 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 07:25 آسمان IRC3770 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 07:20 سپهران SHI4302 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737
سه شنبه 07:20 کیش ایر KIS7158 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 07:10 ماهان IRM1050 کرمان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ AB6
سه شنبه 07:00 آتا TBZ5601 تبریز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 07:00 آتا TBZ5678 ارومیه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737
سه شنبه 06:35 کیش ایر KIS7068 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 06:25 آسمان IRC3768 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 06:30 ماهان IRM4530 اصفهان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
سه شنبه 05:50 قشم ایر QSM1251 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 06:20 ایران ایرتور IRB961 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه مهرآباد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 20:00 آسمان IRC854 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 20:00 ماهان IRM4579 قشم ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 20:05 آتا TBZ5732 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 20:10 ماهان IRM1087 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 20:15 کاسپین CPN018 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:15 تابان TBN6256 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 20:20 ماهان IRM1060 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 20:35 کارون KRU2620 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 20:50 قشم ایر QSM1236 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 20:55 زاگرس IZG4013 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:10 کیش ایر KIS7069 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:10 آتا TBZ5606 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 21:10 آسمان IRC3854 ارومیه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 21:15 تابان TBN6342 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 21:20 کیش ایر KIS7029 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:30 آسمان IRC630 گرگان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 21:30 ایران ایرتور IRB968 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:35 کارون KRU2608 یزد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 21:45 کیش ایر KIS7057 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:55 قشم ایر QSM1242 قشم ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 22:00 ماهان IRM1063 سیرجان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 22:05 آتا TBZ5666 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 22:10 ماهان IRM4531 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 22:30 ایران ایرتور IRB8012 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:30 ماهان IRM1039 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 22:45 ماهان IRM4571 رفسنجان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 22:45 تابان TBN6258 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 22:50 آتا TBZ5621 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 23:00 تابان TBN6304 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 23:05 قشم ایر QSM1278 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 23:10 آتا TBZ5608 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 23:10 آسمان IRC3779 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 23:15 کیش ایر KIS7159 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 23:20 تابان TBN6224 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 23:30 قشم ایر QSM1288 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 23:30 سپهران SHI4309 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 23:40 ماهان IRM1053 کرمان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 23:55 سپهران SHI4327 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 19:55 ایران ایر IRA3426 یزد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 19:50 آتا TBZ5613 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 19:50 آتا TBZ5712 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 19:40 آسمان IRC3914 بوشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B727
چهار شنبه 19:35 ایران ایر IRA419 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 19:40 قشم ایر QSM1282 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 19:35 ماهان IRM1037 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 19:35 کیش ایر KIS7085 یزد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:10 تابان TBN6275 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 19:20 ماهان IRM4593 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 19:25 آتا TBZ5691 قشم ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 19:30 آتا TBZ5680 ارومیه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 19:05 ایران ایر IRA458 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 19:05 زاگرس IZG4063 بوشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:00 ماهان IRM4541 زاهدان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 18:50 تابان TBN6295 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 18:45 معراج MRJ2820 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 18:40 ایران ایر IRA468 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD80
چهار شنبه 18:40 آسمان IRC632 گرگان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 18:35 قشم ایر QSM1218 بوشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 18:35 آتا TBZ5673 دزفول ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 18:30 ساها IRZ156 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-700
چهار شنبه 18:25 آسمان IRC3777 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 18:25 تابان TBN6297 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 18:20 ماهان IRM1055 کرمان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 18:10 تابان TBN6254 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 17:50 کاسپین CPN042 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:05 کارون KRU2614 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 18:05 ماهان IRM4542 شهرکرد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 17:45 زاگرس IZG4071 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:40 کارون KRU2612 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 17:40 سپهران SHI4312 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 17:35 آسمان IRC608 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B727
چهار شنبه 17:30 ماهان IRM1049 بیرجند ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 17:20 آسمان IRC832 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 17:05 سپهران SHI4303 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 17:10 آسمان IRC822 عسلویه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B727
چهار شنبه 17:15 کیش ایر KIS7081 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:50 ایران ایر IRA232 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 16:40 آسمان IRC3710 اردبیل ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 17:05 ایران ایرتور IRB914 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:45 تابان TBN6324 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 16:45 قشم ایر QSM1216 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 16:35 تابان TBN6233 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 16:20 ماهان IRM1067 کرمان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 16:20 ایران ایر IRA3331 رشت ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 16:15 ایران ایر IRA248 ساری ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD80
چهار شنبه 16:10 کاسپین CPN046 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:00 کیش ایر KIS7027 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:55 تابان TBN6301 بوشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 15:55 آتا TBZ5625 یزد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 15:50 قشم ایر QSM1202 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 15:50 ایران ایر IRA3312 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 15:40 آتا TBZ5718 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 15:35 کیش ایر KIS7089 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:30 ایران ایر IRA216 بیرجند ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 15:25 آتا TBZ5623 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 15:20 ایران ایر IRA287 کرمانشاه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 15:15 آسمان IRC3724 یزد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 15:15 قشم ایر QSM1300 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 15:05 آسمان IRC640 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 15:00 آسمان IRC602 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 14:55 ایران ایر IRA415 بوشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 14:50 ماهان IRM1008 خرم‌آباد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 14:45 قشم ایر QSM1220 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 14:40 آسمان IRC3944 رشت ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 14:40 کاسپین CPN040 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:20 ماهان IRM1079 کرمان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 14:20 آسمان IRC826 رامسر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 14:15 ایران ایر IRA277 ارومیه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD80
چهار شنبه 14:15 ماهان IRM1043 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 14:00 کارون KRU2508 ماهشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 14:05 ایران ایر IRA460 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD80
چهار شنبه 14:10 آسمان IRC860 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 13:35 کیش ایر KIS7151 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 13:40 کارون KRU2506 ماهشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 13:30 ایران ایر IRA3308 شاهرود ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 13:30 ساها IRZ170 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-700
چهار شنبه 13:25 آسمان IRC3844 ایلام ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 13:20 معراج MRJ2840 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 13:15 آسمان IRC3773 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 13:15 ماهان IRM1018 عسلویه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 13:10 ماهان IRM4572 ایلام ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 13:05 تابان TBN6263 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 13:05 آتا TBZ5604 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 13:00 ماهان IRM1035 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 747
چهار شنبه 12:55 سپهران SHI4324 ماکو ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 12:45 ایران ایرتور IRB978 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:45 کیش ایر KIS7053 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:30 آسمان IRC622 کرمانشاه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 12:10 کیش ایر KIS7025 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:00 تابان TBN6293 سهند ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 12:00 آتا TBZ5659 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 12:00 ایران ایر IRA3351 ایلام ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 11:50 آتا TBZ5654 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 11:45 ایران ایر IRA3341 نوشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 11:40 کارون KRU2618 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 11:25 آتا TBZ5627 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 11:25 آسمان IRC3784 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B727
چهار شنبه 11:10 ایران ایرتور IRB988 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 11:10 آتا TBZ5619 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 11:00 آسمان IRC3924 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B727
چهار شنبه 11:00 قشم ایر QSM1250 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 10:40 ایران ایر IRA3318 ساری ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 10:45 قشم ایر QSM1240 قشم ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 10:35 قشم ایر QSM1258 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 10:30 تابان TBN6328 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 10:30 آسمان IRC606 رامسر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 10:25 ایران ایر IRA219 سنندج ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 10:20 تابان TBN6222 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 10:20 آتا TBZ5675 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 10:10 کیش ایر KIS7125 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 10:05 ایران ایر IRA413 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 10:05 آتا TBZ5677 ارومیه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 10:00 ایران ایرتور IRB966 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 10:00 آسمان IRC830 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 09:30 آسمان IRC842 ایلام ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 09:30 ماهان IRM1089 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 09:35 آسمان IRC3750 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 09:05 قشم ایر QSM1244 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 09:10 آتا TBZ5602 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 110 BANDEIRANTE
چهار شنبه 09:00 تابان TBN6245 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 08:55 زاگرس IZG4091 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A319
چهار شنبه 08:50 ایران ایر IRA464 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 08:45 تابان TBN6291 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 08:45 آسمان IRC610 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 08:40 کیش ایر KIS7169 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:40 آتا TBZ5635 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 08:35 ایران ایرتور IRB964 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:25 آسمان IRC3771 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 08:25 سپهران SHI4310 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 08:20 ماهان IRM4520 گچساران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 08:15 آتا TBZ5609 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 08:15 کیش ایر KIS7105 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:10 ماهان IRM1051 کرمان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 08:10 کاسپین CPN030 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:00 ماهان IRM1033 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 08:00 کارون KRU2616 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 07:55 سپهران SHI4332 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 07:45 آسمان IRC3962 اردبیل ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 07:55 ساها IRZ162 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-700
چهار شنبه 07:50 آتا TBZ5710 کرمانشاه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 07:40 قشم ایر QSM1273 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 07:40 کاسپین CPN6928 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:30 ماهان IRM4533 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 07:30 ایران ایرتور IRB960 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:25 آسمان IRC3769 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 07:25 زاگرس IZG4081 عسلویه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 07:20 کارون IRG2518 اصفهان/بهرگان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 07:20 ماهان IRM4550 خارگ ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 07:15 کاسپین CPN024 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:10 ایران ایر IRA426 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 07:05 معراج MRJ2800 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 07:05 ایران ایر IRA3432 کلاله ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 07:00 آسمان IRC820 عسلویه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 07:00 ایران ایر IRA314 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD80
چهار شنبه 06:55 کاسپین CPN020 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:50 قشم ایر QSM1212 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 06:45 ماهان IRM1075 کرمان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 06:40 قشم ایر QSM1277 ارومیه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 06:40 زاگرس IZG4053 عسلویه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:35 ایران ایر IRA3415 دزفول ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 06:30 ایران ایرتور IRB956 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:25 زاگرس IZG4051 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:25 ماهان IRM1071 زاهدان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 06:20 کیش ایر KIS7055 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:20 آسمان IRC628 گرگان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 06:15 آسمان IRC838 سنندج ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 06:15 ماهان IRM1016 عسلویه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 06:10 آسمان IRC850 زاهدان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B727
چهار شنبه 06:10 ایران ایر IRA407 بوشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 06:05 کارون KRU2516 لاوان/اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 06:05 ایران ایر IRA3403 اردبیل ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 06:00 ایران ایر IRA374 زاهدان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD80
چهار شنبه 05:55 آسمان IRC862 یزد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 05:55 ایران ایر IRA234 شیراز/بندرلنگه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 05:50 ایران ایر IRA343 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 05:50 ماهان IRM1081 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ab6
چهار شنبه 05:45 ماهان IRM1085 زابل ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 05:40 آسمان IRC840 ایلام ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 05:45 ماهان IRM1095 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 747
چهار شنبه 05:40 آتا TBZ5728 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 05:35 قشم ایر QSM1280 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 05:30 آتا TBZ5629 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 05:30 آتا TBZ5681 جیرفت ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 05:25 کاسپین CPN038 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 05:25 آسمان IRC864 دزفول ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 05:20 آتا TBZ5693 زاهدان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 05:15 ایران ایرتور IRB946 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 05:10 کیش ایر KIS7157 کرمان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 05:00 ایران ایر IRA283 کرمانشاه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 04:55 آسمان IRC3780 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 04:50 آسمان IRC620 کرمانشاه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 04:50 ماهان IRM4586 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 04:35 ایران ایر IRA3310 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 04:35 آسمان IRC600 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 23:40 سپهران SHI4309 شیراز 27 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737
سه شنبه 23:40 ماهان IRM1053 کرمان 20 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ AB6
سه شنبه 23:15 زاگرس IZG4057 مشهد 9 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A319
سه شنبه 23:15 کیش ایر KIS7159 شیراز 6 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 23:10 آسمان IRC3779 شیراز 28 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 22:55 کیش ایر KIS7129 كيش 5 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 22:50 آتا TBZ5606 تبریز 12 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
سه شنبه 22:10 ماهان IRM4531 اصفهان 18 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
سه شنبه 21:40 آسمان IRC626 کرمانشاه 29 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 21:40 کیش ایر KIS7069 مشهد 3 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 21:35 آتا TBZ5677 ارومیه 10 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
سه شنبه 21:40 سپهران SHI4303 شیراز 26 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737
سه شنبه 21:30 ایران ایرتور IRB968 مشهد 2 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 21:05 ایران ایرتور IRB978 تبریز 4 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 21:00 قشم ایر QSM1282 اصفهان 8 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 21:00 ایران ایرتور IRB988 اهواز 4 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 20:55 زاگرس IZG4013 اهواز 7 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 20:50 کاسپین CPN034 دزفول 5 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 20:45 کارون KRU2618 اهواز 16 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 20:30 ایران ایر IRA419 اهواز 3 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A321
سه شنبه 20:30 ماهان IRM4577 بم 21 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
سه شنبه 20:15 زاگرس IZG4029 آبادان 8 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 20:10 ماهان IRM1087 شیراز 20 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A310
سه شنبه 20:05 آتا TBZ5712 كيش 12 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737
سه شنبه 20:00 کیش ایر KIS7007 مشهد 2 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 19:55 آسمان IRC632 گرگان 27 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 19:50 ایران ایر IRA3312 اصفهان 5 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 19:55 آتا TBZ5625 یزد 11 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
سه شنبه 19:45 ایران ایر IRA319 بوشهر 4 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD80
سه شنبه 19:40 ماهان IRM1037 مشهد 22, 23 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ AB6
سه شنبه 19:30 کاسپین CPN048 شیراز 9 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 19:25 کاسپین CPN046 تبریز 8 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 19:25 کارون KRU2620 اهواز 16 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 19:20 ماهان IRM4593 بندرعباس 18 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A310
سه شنبه 19:15 ایران ایر IRA3417 دزفول 2 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 19:10 ایران ایر IRA3411 کرمانشاه 1 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 19:10 آتا TBZ5604 تبریز 10 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
سه شنبه 19:05 زاگرس IZG4063 بوشهر 6 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 19:00 آسمان IRC832 اهواز 25 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
سه شنبه 18:50 قشم ایر QSM1298 شیراز 8 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 18:55 ساها IRZ156 شیراز 16 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-700
سه شنبه 18:50 ماهان IRM1073 سیرجان 19 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 146-200
سه شنبه 18:45 زاگرس IZG4049 زاهدان 9 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 18:35 معراج MRJ2820 كيش 15 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 18:30 تابان TBN6301 بوشهر 14 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ md88
سه شنبه 18:20 ماهان IRM1055 کرمان 21 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ AB6
سه شنبه 18:10 آسمان IRC860 آبادان 28 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 17:45 زاگرس IZG4071 كيش 1 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 17:45 ماهان IRM4537 سبزوار 19 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
سه شنبه 17:40 سپهران SHI4312 كيش 27 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737
سه شنبه 17:35 آتا TBZ5680 ارومیه 12 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
سه شنبه 17:30 زاگرس IZG4039 بندرعباس 3 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 17:30 پويا PYA2349 گرگان 15 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
سه شنبه 17:25 آسمان IRC622 کرمانشاه 26 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 17:20 آسمان IRC3962 اردبیل 25 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
سه شنبه 17:15 کیش ایر KIS7081 كيش 7 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 17:15 تابان TBN6224 مشهد 14 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ md88
سه شنبه 17:05 کارون KRU2508 ماهشهر 16 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 17:05 کاسپین CPN022 مشهد 7 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 16:55 ایران ایر IRA3310 اصفهان 1 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 16:50 قشم ایر QSM1216 آبادان 8 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 16:45 ایران ایرتور IRB914 آبادان 3 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 16:40 ایران ایر IRA256 بندرعباس 3 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 16:40 کاسپین CPN018 اهواز 9 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 16:25 آتا TBZ5619 مشهد 10 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD83
سه شنبه 16:10 آسمان IRC844 رشت 28 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 16:05 کاسپین CPN028 مشهد 8 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 16:05 ایران ایر IRA277 ارومیه 4 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD80
سه شنبه 16:00 زاگرس IZG4011 شیراز 5 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 15:35 آتا TBZ5608 تبریز 11 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD83
سه شنبه 15:45 ماهان IRM1035 مشهد 20 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 747
سه شنبه 15:50 کیش ایر KIS7027 كيش 1 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 15:30 آسمان IRC3844 ایلام 27 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 15:20 قشم ایر QSM1302 مشهد 8 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 15:20 کارون KRU2506 ماهشهر 16 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737
سه شنبه 15:15 ایران ایر IRA350 كيش 4 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD80
سه شنبه 15:10 آسمان IRC3724 یزد 26 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
سه شنبه 15:10 ایران ایر IRA3403 اردبیل 5 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 15:05 تابان TBN6304 مشهد 13 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ md88
سه شنبه 15:00 آسمان IRC3930 زاهدان 25 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 14:55 ایران ایر IRA3318 ساری 6 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 14:55 کاسپین CPN040 مشهد 9 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 14:50 ماهان IRM1008 خرم‌آباد 22 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
سه شنبه 14:50 زاگرس IZG4045 مشهد 2 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 14:35 کاسپین CPN6980 مشهد 7 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 14:30 ایران ایر IRA3431 پارس‌آباد 1 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 14:25 آسمان IRC3786 شیراز 28 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 14:20 ایران ایر IRA214 قشم 3 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD80
سه شنبه 14:15 ماهان IRM1043 كيش 19 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A310
سه شنبه 13:35 آسمان IRC3710 اردبیل 27 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
سه شنبه 13:30 آتا TBZ5644 تبریز 10 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
سه شنبه 13:15 ماهان IRM1018 عسلویه 18 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A310
سه شنبه 13:10 آسمان IRC826 رامسر 26 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 13:10 ماهان IRM4572 ایلام 23 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
سه شنبه 13:05 تابان TBN6263 كيش 13 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ md88
سه شنبه 12:50 ایران ایرتور IRB964 مشهد 2 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 12:45 کیش ایر KIS7053 كيش 6 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 12:00 ماهان IRM1001 لامرد 18 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
سه شنبه 12:05 پويا PYA2347 گرگان 14 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
سه شنبه 12:30 ساها IRZ170 مشهد 16 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-700
سه شنبه 11:50 آتا TBZ5728 اهواز 12 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD83
سه شنبه 11:40 ایران ایر IRA3331 رشت 1 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 11:25 قشم ایر QSM1277 ارومیه 5 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 11:10 آسمان IRC608 مشهد 27 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B727
سه شنبه 11:05 قشم ایر QSM1291 کرمانشاه 9 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 10:40 زاگرس IZG4041 مشهد 8 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 10:45 قشم ایر QSM1240 قشم 8 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
سه شنبه 10:30 ایران ایرتور IRB984 شیراز 3 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 10:15 ایران ایر IRA3323 رامسر 1 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 10:05 آسمان IRC830 اهواز 26 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 10:00 ایران ایرتور IRB966 مشهد 2 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 09:35 تابان TBN6328 مشهد 15 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ md88
سه شنبه 10:00 کیش ایر KIS7125 كيش 5 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 09:35 آسمان IRC630 گرگان 25 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 09:25 کیش ایر KIS7169 مشهد 3 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 09:30 ماهان IRM1089 شیراز 21 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ AB6
سه شنبه 09:20 آسمان IRC838 سنندج 28 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 09:10 کاسپین CPN016 چابهار 8 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 09:00 ماهان IRM1029 طبس 20 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
سه شنبه 08:25 آسمان IRC3771 شیراز 27 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 08:40 کاسپین CPN6928 مشهد 7 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD83
سه شنبه 08:45 زاگرس IZG4091 مشهد 1 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 08:55 قشم ایر QSM1252 مشهد 8 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 08:25 آتا TBZ5627 اهواز 11 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD83
سه شنبه 08:20 سپهران SHI4310 مشهد 26 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737
سه شنبه 08:20 کیش ایر KIS7105 آبادان 6 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 08:10 ماهان IRM1051 کرمان 19 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ AB6
سه شنبه 08:15 کارون KRU2510 شیراز/سیری 15 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 08:05 تابان TBN6267 زاهدان 13 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 08:00 آتا TBZ5602 تبریز 10 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD83
سه شنبه 07:45 ساها IRZ162 مشهد 16 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-700
سه شنبه 07:35 ماهان IRM4580 شهرکرد 21 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
سه شنبه 07:30 قشم ایر QSM1212 اهواز 9 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 07:30 ایران ایرتور IRB960 مشهد 2 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 07:25 ماهان IRM4533 اصفهان 18 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ85
سه شنبه 07:20 معراج MRJ2800 مشهد 14 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 07:25 آسمان IRC3769 شیراز 25 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 07:20 قشم ایر QSM1230 ماهشهر 8 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ rj100
سه شنبه 07:15 ایران ایر IRA326 لارستان 3 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 07:15 کاسپین CPN014 عسلویه 7 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 07:05 ایران ایر IRA3351 ایلام 4 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 07:00 آسمان IRC820 عسلویه 27 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 06:55 قشم ایر QSM1220 بندرعباس 6 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 06:55 آتا TBZ5710 کرمانشاه 11 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 06:50 ایران ایر IRA3358 گرگان 1 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 06:40 کاسپین CPN6914 عسلویه 10 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 06:30 ایران ایرتور IRB956 اهواز 2 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 06:25 زاگرس IZG4051 كيش 9 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 06:30 کاسپین CPN038 شیراز 8 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 06:30 آسمان IRC3914 بوشهر 26 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 06:20 ایران ایر IRA426 شیراز 5 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A321
سه شنبه 06:25 آتا TBZ5681 یزد 12 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737
سه شنبه 06:20 زاگرس IZG4059 بندرعباس 6 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 06:20 کیش ایر KIS7055 كيش 1 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 06:15 قشم ایر QSM1280 اصفهان 8 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ FOKER100
سه شنبه 06:15 زاگرس IZG4077 شیراز 7 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 06:15 آسمان IRC644 بندرعباس 25 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737
سه شنبه 06:15 ماهان IRM1016 عسلویه 18 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A300B4
سه شنبه 06:10 ماهان IRM1081 مشهد 23 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A310
سه شنبه 06:10 پويا PYA2345 گرگان 14 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ EMB145
سه شنبه 06:05 آسمان IRC840 ایلام 29 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 06:05 ماهان IRM4575 جیرفت/ایرانشهر 22 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
سه شنبه 06:05 کارون KRU2504 خارگ 16 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 06:00 ایران ایرتور IRB946 تبریز 4 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 06:00 آسمان IRC850 زاهدان 28 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 06:00 زاگرس IZG4025 بوشهر 5 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 05:55 کاسپین CPN020 اهواز 9 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 05:55 ماهان IRM1095 بندرعباس 19, 20 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 747
سه شنبه 05:55 ایران ایر IRA292 یزد 3 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 05:55 آسمان IRC600 مشهد 27 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 05:00 ایران ایر IRA3407 ارومیه 2 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 05:00 کاسپین CPN026 مشهد 7 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 04:55 ایران ایر IRA3415 دزفول 1 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500

فرودگاه مهرآباد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه مهرآباد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه مشهد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 22:20 کیش KIS7069 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 22:50 ایران ایرتور IRB968 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 23:30 ماهان IRM1045 کیش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 22:00 کاسپین CPN028 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 20:50 آسمان IRC3973 ساری ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-400
چهار شنبه 21:10 ماهان IRM1037 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 747
چهار شنبه 21:35 کاسپین CPN6980 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 21:50 تابان TBN6210 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 20:30 ماهان IRM1059 کرمان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 146-100
چهار شنبه 20:25 ایران ایر IRA452 رشت ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 20:10 ایران ایر IRA468 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-80
چهار شنبه 19:30 آسمان IRC608 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B.727
چهار شنبه 19:45 تابان TBN6232 کرمانشاه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 19:15 زاگرس IZG4110 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 19:00 ایران ایرتور IRB943 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:25 آسمان IRC619 یزد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 18:40 آتا TBZ5658 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:00 ایران ایرتور IRB901 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:45 سپهران SHI4300 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 17:30 تابان TBN6226 کرج ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 16:30 آسمان IRC605 نوشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 16:45 ایران ایر IRA3394 شاهرود ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 16:50 تابان TBN6208 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 17:00 کیش KIS7072 کیش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 16:30 آسمان IRC602 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 16:25 آتا TBZ5638 ساری ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 16:30 کاسپین CPN6940 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 16:05 زاگرس IZG4120 کیش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 16:15 زاگرس IZG4045 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:50 کاسپین CPN040 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:35 ایران ایر IRA460 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-80
چهار شنبه 15:10 تابان TBN6328 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 14:50 ساها IRZ169 اردبیل ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 14:50 آتا TBZ5615 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 14:15 سپهران SHI4310 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 14:00 ایران ایرتور IRB905 رشت ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 13:55 ساها IRZ170 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 13:50 آسمان IRC3737 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-400
چهار شنبه 13:20 کاسپین CPN6959 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 12:45 آسمان IRC3901 ایلام ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 12:40 کاسپین CPN6905 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:25 آتا TBZ5640 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 12:20 قشم QSM1250 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 12:00 ایران ایرتور IRB8053 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-82
چهار شنبه 11:30 پويا PYA2340 گرگان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ EMB-145
چهار شنبه 11:20 ایران ایرتور IRB966 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 10:30 آسمان IRC852 زاهدان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B.727
چهار شنبه 10:20 زاگرس IZG4091 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 10:15 آسمان IRC610 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 10:15 تابان TBN6322 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 09:30 آتا TBZ5731 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 09:15 ساها IRZ162 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 08:50 کاسپین CPN6928 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 08:50 ایران ایرتور IRB960 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:35 معراج MRJ2800 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 07:25 آسمان IRC600 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 08:25 کاسپین CPN024 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:20 ماهان IRM1081 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 04:30 ایران ایرتور IRB8079 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 01:00 ایران ایرتور IRB959 کرمانشاه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 00:40 زاگرس IZG4057 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 00:20 آتا TBZ5634 کرمانشاه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 23:59 تابان TBN6202 آبادان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
سه شنبه 23:20 تابان TBN6206 اصفهان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
سه شنبه 22:50 ایران ایرتور IRB968 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 22:45 کیش KIS7069 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ M83
سه شنبه 22:20 قشم QSM1238 آبادان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 21:40 کاسپین CPN6923 ساری ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 21:25 ایران ایر IRA390 اصفهان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-80
سه شنبه 21:10 ماهان IRM1037 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 747
سه شنبه 20:35 کاسپین CPN6959 اصفهان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ M83
سه شنبه 20:15 کیش KIS7072 کیش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 20:00 کیش KIS7007 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ M83
سه شنبه 19:45 تابان TBN6232 کرمانشاه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
سه شنبه 19:20 زاگرس IZG4124 بوشهر ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 19:15 ایران ایر IRA240 کرمان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 19:15 زاگرس IZG4110 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 19:00 ایران ایرتور IRB943 اصفهان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 18:45 آسمان IRC3928 چابهار ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 18:35 سپهران SHI4334 کیش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
سه شنبه 18:25 آسمان IRC619 یزد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 18:20 ایران ایر IRA3368 ساری ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 18:20 تابان TBN6208 اصفهان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
سه شنبه 18:20 تابان TBN6222 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
سه شنبه 18:15 کاسپین CPN022 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 18:10 تابان TBN6224 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
سه شنبه 16:40 قشم QSM1302 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
سه شنبه 17:15 ماهان IRM1035 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
سه شنبه 17:15 کاسپین CPN028 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 17:50 آتا TBZ5619 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
سه شنبه 18:00 ایران ایرتور IRB901 تبریز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 16:25 آتا TBZ5638 ساری ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
سه شنبه 16:15 زاگرس IZG4045 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 16:05 کاسپین CPN040 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ M83
سه شنبه 14:15 ایران ایرتور IRB925 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 14:50 معراج MRJ2872 تبریز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 15:00 کیش KIS7188 ساری ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ M83
سه شنبه 15:10 ساها IRZ165 کیش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
سه شنبه 15:45 کاسپین CPN6980 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ M83
سه شنبه 16:00 تابان TBN6304 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
سه شنبه 16:05 ایران ایرتور IRB964 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 14:00 قشم QSM1267 زابل ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 14:00 ایران ایرتور IRB905 رشت ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 13:55 ساها IRZ170 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
سه شنبه 13:35 کاسپین CPN6952 یزد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 13:15 آسمان IRC608 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 12:45 زاگرس IZG4108 اصفهان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 11:40 زاگرس IZG4104 شهرکرد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 11:50 آتا TBZ5615 تبریز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
سه شنبه 12:00 ایران ایرتور IRB8053 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-82
سه شنبه 12:05 زاگرس IZG4041 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 12:05 آسمان IRC3961 اراک ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 12:15 ماهان IRM1059 کرمان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
سه شنبه 12:25 آتا TBZ5640 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
سه شنبه 11:20 ایران ایرتور IRB966 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 10:45 تابان TBN6328 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
سه شنبه 10:50 کاسپین CPN6920 عسلویه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 11:20 کاسپین CPN6973 بندرعباس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ M83
سه شنبه 10:40 کیش KIS7169 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 10:15 قشم QSM1252 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
سه شنبه 10:30 آسمان IRC852 زاهدان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B.727
سه شنبه 10:15 ایران ایر IRA3338 گرگان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 10:10 زاگرس IZG4091 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 09:50 کاسپین CPN6928 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 10:00 کاسپین CPN6919 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 09:40 سپهران SHI4310 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
سه شنبه 09:15 ایران ایر IRA482 یزد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 09:05 ساها IRZ162 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
سه شنبه 08:50 معراج MRJ2800 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 08:50 ایران ایرتور IRB960 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 07:25 آسمان IRC600 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 07:20 ماهان IRM1081 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
سه شنبه 06:10 کاسپین CPN026 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
سه شنبه 05:30 ایران ایرتور IRB8079 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه مشهد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 19:35 سپهران SHI4311 تهران 6 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
سه شنبه 19:40 آتا TBZ5633 کرمانشاه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
سه شنبه 19:45 تابان TBN6201 آبادان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
سه شنبه 20:00 ایران ایر IRA241 کرمان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 20:05 ایران ایرتور IRB958 کرمانشاه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 20:50 زاگرس IZG4056 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 20:55 ساها IRZ171 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
سه شنبه 21:00 کیش KIS7006 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ M83
سه شنبه 21:15 کیش KIS7073 کیش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 21:40 کاسپین CPN041 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ M83
سه شنبه 22:10 ایران ایر IRA261 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-80
سه شنبه 22:30 ماهان IRM1036 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 747
سه شنبه 22:40 کاسپین CPN023 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 23:00 قشم QSM1303 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
سه شنبه 23:45 ایران ایرتور IRB952 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 00:30 تابان TBN6205 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 05:00 ایران ایرتور IRB961 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 05:30 تابان TBN6321 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 05:45 کیش KIS7068 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 05:45 آتا TBZ5622 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 06:30 زاگرس IZG4090 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 07:00 ایران ایرتور IRB8052 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:00 آسمان IRC3900 ایلام ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 09:25 کاسپین CPN6904 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 09:30 آتا TBZ5657 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 09:35 معراج MRJ2801 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 09:50 کاسپین CPN6958 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 23:45 ایران ایرتور IRB976 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 23:00 تابان TBN6209 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 22:35 کاسپین CPN6981 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 22:50 کاسپین CPN029 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 22:30 ماهان IRM1036 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 747
چهار شنبه 21:50 آسمان IRC603 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 21:30 ماهان IRM1058 کرمان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 146-100
چهار شنبه 21:30 تابان TBN6201 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 21:05 ایران ایر IRA461 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-80
چهار شنبه 20:55 ایران ایر IRA469 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-80
چهار شنبه 20:55 ساها IRZ171 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 20:50 زاگرس IZG4056 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 20:30 آسمان IRC609 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B.727
چهار شنبه 20:00 ایران ایرتور IRB952 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:30 آتا TBZ5633 کرمانشاه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 19:25 آسمان IRC618 یزد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 19:00 ایران ایرتور IRB969 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:45 سپهران SHI4301 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 18:15 ماهان IRM1044 کیش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 18:00 کیش KIS7073 کیش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 18:00 تابان TBN6207 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 17:30 کاسپین CPN6941 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 17:25 آتا TBZ5641 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 17:15 آسمان IRC3972 ساری ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-400
چهار شنبه 17:20 ایران ایر IRA3395 شاهرود ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 17:15 آسمان IRC601 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 17:00 زاگرس IZG4044 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:55 کاسپین CPN041 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:15 ماهان IRM1080 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 16:10 ایران ایر IRA453 رشت ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 16:05 ساها IRZ163 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 15:40 آتا TBZ5616 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 15:15 سپهران SHI4311 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 15:00 زاگرس IZG4111 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 15:00 ایران ایرتور IRB942 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:50 آسمان IRC3736 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-400
چهار شنبه 14:45 تابان TBN6231 کرمانشاه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 14:20 کاسپین CPN6929 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 13:00 قشم QSM1251 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 13:00 ایران ایرتور IRB900 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 13:15 آسمان IRC604 نوشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 13:25 آتا TBZ5637 ساری ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 13:40 کاسپین CPN025 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:00 تابان TBN6225 کرج ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 11:45 تابان TBN6329 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 12:30 ایران ایرتور IRB967 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:35 پويا PYA2341 گرگان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ EMB-145
چهار شنبه 11:15 آسمان IRC611 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 11:30 آسمان IRC853 زاهدان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B.727
چهار شنبه 10:10 ساها IRZ168 اردبیل ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 10:30 آتا TBZ5730 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 11:15 زاگرس IZG4121 کیش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 10:00 ایران ایرتور IRB904 رشت ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 19:25 آسمان IRC618 یزد 3 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 19:30 آسمان IRC609 تهران 4 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B.727
سه شنبه 19:20 تابان TBN6207 اصفهان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
سه شنبه 19:10 کاسپین CPN6922 ساری 8 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 19:00 ایران ایرتور IRB967 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 18:55 ایران ایر IRA3369 ساری ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 17:30 آتا TBZ5641 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
سه شنبه 18:15 کاسپین CPN029 تهران 10 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 17:05 کاسپین CPN6958 اصفهان 8 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ M83
سه شنبه 17:10 زاگرس IZG4044 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 17:25 قشم QSM1305 آبادان 5 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
سه شنبه 17:00 ایران ایرتور IRB965 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 16:00 کیش KIS7168 تهران 14 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 16:10 ساها IRZ163 تهران 6 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
سه شنبه 16:15 ماهان IRM1080 تهران 1, 2, 3 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
سه شنبه 16:45 کاسپین CPN6981 تهران 9 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ M83
سه شنبه 14:45 قشم QSM1253 تهران 3 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
سه شنبه 14:50 تابان TBN6231 کرمانشاه 1 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
سه شنبه 15:00 زاگرس IZG4111 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 15:05 ایران ایرتور IRB942 اصفهان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 15:15 ایران ایرتور IRB924 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 15:50 معراج MRJ2801 تهران 5 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 14:40 کاسپین CPN6929 تهران 7 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 12:50 آتا TBZ5616 تبریز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
سه شنبه 12:55 زاگرس IZG4040 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 13:00 ماهان IRM1034 تهران 1, 2, 3 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
سه شنبه 13:05 ایران ایرتور IRB900 تبریز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 13:15 ماهان IRM1058 کرمان 4, 5 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
سه شنبه 13:25 آتا TBZ5637 ساری ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
سه شنبه 14:00 آسمان IRC3929 چابهار 6 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 14:30 زاگرس IZG4125 بوشهر ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 14:35 آتا TBZ5620 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
سه شنبه 12:45 آسمان IRC601 تهران 7 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 12:40 تابان TBN6303 تهران 6 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
سه شنبه 11:35 کیش KIS7189 ساری 14 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ M83
سه شنبه 11:45 تابان TBN6329 تهران 4 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
سه شنبه 11:55 کاسپین CPN6921 عسلویه 9 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 12:20 کاسپین CPN027 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
سه شنبه 12:30 ایران ایرتور IRB969 تهران 15, 16 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 11:30 آسمان IRC853 زاهدان 1 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B.727
سه شنبه 11:05 کاسپین CPN6918 شیراز 8 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 11:00 قشم QSM1266 زابل 6 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 10:35 کاسپین CPN6953 یزد 9 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 10:50 ایران ایر IRA3339 گرگان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 10:40 سپهران SHI4335 کیش 3 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
سه شنبه 10:10 ساها IRZ164 کیش 4 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
سه شنبه 10:00 ایران ایرتور IRB904 رشت 15, 16 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 09:50 معراج MRJ2873 تبریز 1 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 09:55 ایران ایر IRA483 یزد 22 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 06:15 تابان TBN6251 تهران 1 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
سه شنبه 06:20 زاگرس IZG4090 تهران 23, 24 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 06:45 تابان TBN6221 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
سه شنبه 07:10 کاسپین CPN6972 بندرعباس 9 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ M83
سه شنبه 07:20 زاگرس IZG4105 شهرکرد 25, 26 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A319
سه شنبه 07:30 ایران ایرتور IRB8052 اهواز 15, 16 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 08:00 آسمان IRC3960 اراک 5 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 09:00 زاگرس IZG4109 اصفهان 23, 24 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 05:00 ایران ایرتور IRB961 تهران 15, 16 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 05:20 کیش KIS7068 تهران 13, 14 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ M83

فرودگاه مشهد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 22:50 هواپيمايي قطر QTR492 دوحه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 21:00 العراقيه IAW117 نجف ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-800
چهار شنبه 15:00 العراقيه IAW1181 نجف ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-800
چهار شنبه 14:15 العربیه ABY205 شارجه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 13:20 آتا TBZ6638 نجف ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 12:30 كويت KAC511 کویت ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 12:00 العراقيه IAW175 ناصريه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ CRJ-900
چهار شنبه 12:00 تابان TBN7264 نجف ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 11:30 العراقيه IAW161 بغداد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-700
چهار شنبه 10:55 ماهان IRM5083 بغداد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 10:15 امارات UAE967 دبی ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 777
چهار شنبه 04:30 عمان ایر OMA451 مسقط ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-800
چهار شنبه 02:30 تابان TBN7266 نجف ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 01:40 ترکیش THY888 استانبول ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A319
چهار شنبه 00:45 العراقيه IAW1183 بغداد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-800
چهار شنبه 00:30 ماهان IRM5085 نجف ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
سه شنبه 23:15 العراقيه IAW1181 نجف ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-800
سه شنبه 22:30 تابان TBN7268 نجف ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
سه شنبه 22:00 العراقيه IAW149 بصره ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-800
سه شنبه 21:40 فلای دبی FDB251 دبی ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-800
سه شنبه 21:00 العراقيه IAW117 نجف ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-800
سه شنبه 15:40 ماهان IRM5110 لاهور ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
سه شنبه 13:00 قشم QSM2296 نجف ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
سه شنبه 12:00 العراقيه IAW175 ناصريه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ CRJ-900
سه شنبه 12:00 تابان TBN7264 نجف ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
سه شنبه 11:30 العراقيه IAW161 بغداد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-700
سه شنبه 10:15 امارات UAE967 دبی ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 777
سه شنبه 09:30 ماهان IRM1148 کابل ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A300-600

فرودگاه مشهد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 23:50 هواپيمايي قطر QTR493 دوحه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 22:00 العراقيه IAW162 بغداد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-800
چهار شنبه 20:00 تابان TBN7267 نجف ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 16:00 العراقيه IAW1182 نجف ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-800
چهار شنبه 14:55 العربیه ABY206 شارجه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 13:30 كويت KAC512 کویت ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 13:00 العراقيه IAW176 ناصريه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ CRJ-900
چهار شنبه 12:30 العراقيه IAW118 نجف ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-800
چهار شنبه 11:45 امارات UAE968 دبی ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 777
چهار شنبه 06:30 تابان TBN7263 نجف ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 05:20 عمان ایر OMA452 مسقط ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-800
چهار شنبه 02:35 ترکیش THY889 استانبول ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A319
چهار شنبه 01:45 العراقيه IAW1184 بغداد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-800
چهار شنبه 00:15 العراقيه IAW1182 نجف ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-800
سه شنبه 23:15 العراقيه IAW150 بصره ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-800
سه شنبه 22:45 فلای دبی FDB252 دبی ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-800
سه شنبه 22:00 العراقيه IAW162 بغداد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-800
سه شنبه 21:30 تابان TBN7265 نجف ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
سه شنبه 18:15 ماهان IRM5086 نجف ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
سه شنبه 14:30 قشم QSM2297 نجف ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
سه شنبه 13:00 العراقيه IAW176 ناصريه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ CRJ-900
سه شنبه 12:30 العراقيه IAW118 نجف ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-800
سه شنبه 11:45 امارات UAE968 دبی ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 777
سه شنبه 08:30 ماهان IRM5111 لاهور ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
سه شنبه 07:00 تابان TBN7267 نجف ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
سه شنبه 06:30 تابان TBN7263 نجف ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
سه شنبه 05:40 هواپيمايي قطر QTR495 دوحه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320

فرودگاه شيراز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 22:30 آسمان IRC3795 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 22:15 کیش KIS7160 کیش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 21:55 ایران ایر IRA3386 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 22:05 قشم QSM1236 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 20:20 کاسپین CPN048 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:35 ماهان IRM1087 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 21:25 آسمان IRC3788 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 20:10 آتا TBZ5689 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 19:55 ساها IRZ156 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 19:50 آسمان IRC3777 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 19:20 قشم QSM1207 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 18:30 کیش KIS7060 کیش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:30 آسمان IRC3891 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 18:55 آسمان IRC617 کرمانشاه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 18:25 ایران ایر IRA3391 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 18:25 سپهران SHI4303 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 18:20 ایران ایر IRA232 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 17:45 کیش KIS7176 عسلویه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:10 زاگرس IZG4011 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:50 آتا TBZ5623 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:30 زاگرس IZG4111 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:15 کارون IRG2534 ماهشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 14:55 سپهران SHI4301 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 14:50 معراج MRJ2840 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 14:45 کیش KIS7151 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:40 آسمان IRC3773 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 14:05 آسمان IRC3811 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 14:00 آسمان IRC3819 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 12:55 قشم QSM1298 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 12:50 آسمان IRC3784 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 11:30 کاسپین CPN6918 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 10:50 ماهان IRM1089 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 09:00 کارون IRG2516 لاوان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 09:35 آسمان IRC3793 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 09:50 آسمان IRC3771 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 10:45 ایران ایر IRA235 بندرلنگه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 08:50 آسمان IRC3769 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 08:40 ایران ایر IRA426 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 07:55 ایران ایر IRA3378 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 07:35 ایران ایر IRA3389 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 07:25 ایران ایر IRA234 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 06:45 کاسپین CPN6938 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:35 کاسپین CPN038 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:15 آسمان IRC3780 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 06:25 زاگرس IZG4077 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 01:15 کیش KIS7159 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 01:00 سپهران SHI4309 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 00:35 آسمان IRC3779 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 23:55 آسمان IRC3891 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 23:00 آسمان IRC3795 بندرعباس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 23:00 سپهران SHI4303 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
سه شنبه 22:45 کیش KIS7160 کیش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 22:00 ایران ایر IRA3386 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
سه شنبه 21:35 ماهان IRM1087 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
سه شنبه 19:55 ساها IRZ156 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
سه شنبه 20:40 کاسپین CPN048 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 20:05 قشم QSM1298 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 19:50 آسمان IRC3905 ساری ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 19:45 آسمان IRC3801 قشم ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
سه شنبه 17:20 زاگرس IZG4011 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 16:45 زاگرس IZG4111 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 16:45 ایران ايرتور IRB924 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 15:45 آسمان IRC3786 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 14:05 سپهران SHI4307 کیش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
سه شنبه 13:50 آسمان IRC3823 آبادان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
سه شنبه 13:25 آسمان IRC3941 رشت ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 12:45 کارون IRG2511 جزیره سیری ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 12:30 کاسپین CPN6918 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 11:45 ایران ايرتور IRB984 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 11:00 ماهان IRM4563 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
سه شنبه 10:50 ماهان IRM1089 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
سه شنبه 10:05 کاسپین CPN6948 عسلویه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 09:50 آسمان IRC3771 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 09:05 ایران ایر IRA3377 کیش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
سه شنبه 09:35 آسمان IRC3793 بندرعباس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
سه شنبه 09:40 کارون IRG2510 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 08:50 آسمان IRC3769 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 07:55 ایران ایر IRA426 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A321
سه شنبه 08:35 کارون IRG2502 خارک ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 07:35 ایران ایر IRA3389 بندرعباس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
سه شنبه 07:45 کاسپین CPN038 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 07:35 زاگرس IZG4077 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 07:05 ماهان IRM4562 کرمان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ BAE146

فرودگاه شيراز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 20:00 قشم QSM1206 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 20:40 آسمان IRC3778 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 10:50 آسمان IRC3772 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 11:00 کیش KIS7158 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 11:20 ایران ایر IRA235 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 11:50 ماهان IRM1088 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 12:20 کاسپین CPN039 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:00 آسمان IRC3794 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 19:40 آسمان IRC3826 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 19:30 کیش KIS7061 کیش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:00 ایران ایر IRA3387 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 18:45 کیش KIS7150 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:30 آسمان IRC3820 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 18:15 زاگرس IZG4010 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:40 آتا TBZ5624 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:30 زاگرس IZG4110 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:50 کارون IRG2535 ماهشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 16:00 آسمان IRC3776 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 15:50 معراج MRJ2841 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 15:40 سپهران SHI4300 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 15:30 آسمان IRC616 کرمانشاه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 15:30 کیش KIS7177 عسلویه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:00 سپهران SHI4308 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 13:50 آسمان IRC3785 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 14:10 ایران ایر IRA427 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 21:30 کیش KIS7161 کیش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 22:25 آسمان IRC855 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 22:30 ایران ایر IRA3390 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 22:35 ماهان IRM1086 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 22:45 قشم QSM1237 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:10 کاسپین CPN049 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:00 آتا TBZ5690 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 20:55 ساها IRZ157 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 13:30 ایران ایر IRA233 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 13:45 قشم QSM1299 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 09:35 آسمان IRC3810 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 10:30 آسمان IRC3890 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 09:30 کارون IRG2517 لاوان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 08:30 ایران ایر IRA3379 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 08:10 ایران ایر IRA3388 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 08:00 ایران ایر IRA234 بندرلنگه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 07:50 زاگرس IZG4076 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:45 کاسپین CPN6939 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 07:30 کاسپین CPN6919 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:15 آسمان IRC3781 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 07:00 آسمان IRC3818 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 06:15 آسمان IRC3792 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 06:00 آسمان IRC3770 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 06:00 سپهران SHI4302 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 727-100
چهار شنبه 05:45 سپهران SHI4326 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 05:00 آسمان IRC3768 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 23:30 کیش KIS7161 کیش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 22:35 ماهان IRM1086 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
سه شنبه 22:35 ایران ایر IRA3388 بندرعباس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
سه شنبه 21:00 ساها IRZ157 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
سه شنبه 21:30 کاسپین CPN049 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 20:45 آسمان IRC3778 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 20:45 قشم QSM1299 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 20:40 آسمان IRC3890 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
سه شنبه 18:10 زاگرس IZG4010 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 17:45 ایران ايرتور IRB985 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 17:35 زاگرس IZG4110 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 17:00 آسمان IRC3794 بندرعباس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 16:45 آسمان IRC3787 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 16:30 آسمان IRC3800 قشم ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
سه شنبه 16:00 آسمان IRC3904 ساری ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 15:05 سپهران SHI4306 کیش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
سه شنبه 15:00 سپهران SHI4308 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
سه شنبه 13:20 ایران ایر IRA427 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A321
سه شنبه 13:20 کاسپین CPN039 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 13:15 کارون IRG2511 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 12:45 ایران ايرتور IRB925 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 11:50 ماهان IRM1088 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
سه شنبه 11:45 ماهان IRM4563 کرمان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
سه شنبه 10:55 کاسپین CPN6949 عسلویه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 10:30 آسمان IRC3822 آبادان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
سه شنبه 10:10 کارون IRG2510 جزیره سیری 5 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 09:40 آسمان IRC3940 رشت 15 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 09:40 ایران ایر IRA3376 کیش 7 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
سه شنبه 09:10 کارون IRG2503 خارک 4 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 08:30 کاسپین CPN6919 مشهد 11, 12 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 08:25 زاگرس IZG4076 تهران 7, 8 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 08:10 ایران ایر IRA3387 اهواز 6 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
سه شنبه 07:45 ماهان IRM4562 اهواز 3 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
سه شنبه 06:15 آسمان IRC3792 بندرعباس 17 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
سه شنبه 06:00 سپهران SHI4302 تهران 1, 2 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 727-100
سه شنبه 06:00 آسمان IRC3770 تهران 16 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 06:05 کیش KIS7158 تهران 4, 5 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 05:30 آسمان IRC3768 تهران 15 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100

فرودگاه شيراز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 13:20 ایران ایر IRA664 کویت ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 12:40 ایران ایر IRA657 دبی ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 07:15 کیش KIS6080 تفلیس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 02:05 ترکیش THY884 استانبول ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A319
سه شنبه 15:45 آسمان IRC6555 مسقط ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 15:15 سلام ایر OMS301 مسقط ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 14:05 العربیه ABY213 شارجه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 12:20 ایران ایر IRA682 دوحه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 11:55 فلای دبی FDB271 دبی ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-600

فرودگاه شيراز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 14:45 العربیه ABY214 شارجه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 12:55 فلای دبی FDB272 دبی ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
سه شنبه 16:00 سلام ایر OMS302 مسقط ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 03:00 ترکیش THY885 استانبول ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A319
چهار شنبه 04:00 کیش KIS6081 تفلیس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 09:30 ایران ایر IRA665 کویت ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 19:05 ایران ایر IRA656 دبی ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 10:50 آسمان IRC6554 مسقط ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 08:45 ایران ایر IRA683 دوحه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 05:55 هواپيمايي قطر QTR477 دوحه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A330

فرودگاه تبريز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 23:55 آتا TBZ5606 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 23:25 ایران ايرتور IRB8012 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:00 آتا TBZ5604 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:45 آسمان IRC640 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 17:00 کاسپین CPN046 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:00 آتا TBZ5616 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:35 کاسپین CPN6930 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 15:00 ایران ايرتور IRB900 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:35 آتا TBZ5644 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 13:40 ایران ايرتور IRB978 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:40 آتا TBZ5654 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-7
چهار شنبه 11:25 آسمان IRC3812 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 12:00 زاگرس IZG4141 عسلویه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 10:40 آتا TBZ5668 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 09:50 ماهان IRM4560 اصفهان/کرمان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 146-100
چهار شنبه 09:15 آتا TBZ5602 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:10 ایران ایر IRA343 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 08:50 قشم QSM1273 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 09:00 کاسپین CPN030 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:10 ایران ايرتور IRB946 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 23:50 آتا TBZ5606 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 22:00 ایران ايرتور IRB978 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 20:15 کاسپین CPN046 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 16:30 آتا TBZ5608 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
سه شنبه 20:10 آتا TBZ5604 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 16:15 کیش KIS7118 کیش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 14:50 ایران ايرتور IRB900 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 14:50 آتا TBZ5616 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 11:55 قشم QSM1215 بندرعباس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 14:30 آتا TBZ5644 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 09:00 آتا TBZ5602 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 11:50 معراج MRJ2873 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
سه شنبه 07:00 ایران ايرتور IRB946 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه تبريز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 21:00 آتا TBZ5653 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:05 آتا TBZ5605 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:10 ایران ايرتور IRB979 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:25 آسمان IRC641 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 17:50 کاسپین CPN047 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:05 آتا TBZ5603 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:35 کاسپین CPN6931 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:00 ایران ايرتور IRB901 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:30 آتا TBZ5643 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 13:00 زاگرس IZG4140 عسلویه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-100
چهار شنبه 11:55 آسمان IRC3813 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 11:30 آتا TBZ5667 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 11:00 آتا TBZ5615 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 10:50 ماهان IRM4561 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 146-100
چهار شنبه 10:50 ماهان IRM4561 کرمان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 09:55 کاسپین CPN031 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 09:30 قشم QSM1272 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 06:00 آتا TBZ5601 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 07:55 ایران ایر IRA342 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 07:45 ایران ايرتور IRB947 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 23:00 ایران ايرتور IRB979 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 21:10 کاسپین CPN047 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 21:00 آتا TBZ5605 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 17:30 آتا TBZ5607 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
سه شنبه 17:00 آتا TBZ5603 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 17:00 کیش KIS7119 کیش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 16:00 ایران ايرتور IRB901 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 15:30 آتا TBZ5643 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 12:50 معراج MRJ2872 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 12:40 قشم QSM1214 بندرعباس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 07:45 ایران ايرتور IRB947 تهران 11 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 09:50 آتا TBZ5615 مشهد 6, 7 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 06:00 آتا TBZ5601 تهران 6, 7 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320

فرودگاه تبريز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 01:40 ترکیش THY882 استانبول ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 21:10 آتا TBZ6602 استانبول ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 21:15 ایران ايرتور IRB9708 استانبول ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
سه شنبه 01:40 ترکیش THY882 استانبول ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A321

فرودگاه تبريز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 14:45 ایران ايرتور IRB9709 استانبول ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 15:05 آتا TBZ6601 استانبول ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 03:20 ترکیش THY883 استانبول ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 03:20 ترکیش THY883 استانبول ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320

فرودگاه اصفهان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 22:40 آسمان IRC3872 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 23:50 تابان TBN6209 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 22:15 ایران ایر IRA347 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD80
چهار شنبه 21:15 کیش ایر KIS7042 عسلویه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 21:05 ایران ایر IRA3336 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 19:00 تابان TBN6235 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 16:45 کیش ایر KIS7022 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 17:15 ایران ایر IRA3312 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 18:30 زاگرس IZG4054 ماهشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 320
چهار شنبه 17:55 کاسپین CPN6974 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md83
چهار شنبه 16:30 ایران ایرتور IRB942 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD80
چهار شنبه 15:45 ایران ایر IRA3354 ایلام ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 15:30 تابان TBN6212 قشم ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 12:20 ماهان IRM4561 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 11:05 کاسپین CPN6958 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 11:05 کارون KRU2519 بهرگان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 08:20 کارون KRU2518 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 09:30 تابان TBN6291 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 09:50 ایران ایر IRA3379 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 10:20 زاگرس IZG4005 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 10:35 کاسپین CPN6904 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 10:30 زاگرس IZG4109 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 08:00 ایران ایر IRA314 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD80
چهار شنبه 07:10 ماهان IRM4560 کرمان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 146-300
چهار شنبه 06:00 ایران ایر IRA3310 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR
سه شنبه 23:20 ماهان IRM4531 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 01:50 تابان TBN6205 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
سه شنبه 21:55 قشم ایر QSM1282 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
سه شنبه 21:15 ایران ایر IRA3312 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR
سه شنبه 20:50 تابان TBN6207 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ md88
سه شنبه 19:10 کاسپین CPN6974 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ md83
سه شنبه 19:05 ایران ایر IRA421 كيش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD80
سه شنبه 18:45 کیش ایر KIS7139 بندرعباس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 18:20 کاسپین CPN6958 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD83
سه شنبه 18:20 ایران ایر IRA3310 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR
سه شنبه 16:30 ایران ایرتور IRB942 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD80
سه شنبه 13:45 کیش ایر KIS7022 كيش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 13:20 کاسپین CPN6926 عسلویه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD83
سه شنبه 11:15 کارون KRU2532 خارگ ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 11:10 ایران ایر IRA3334 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR
سه شنبه 10:30 زاگرس IZG4109 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 10:20 زاگرس IZG4005 كيش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 08:40 ماهان IRM4533 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
سه شنبه 09:50 ایران ایر IRA391 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 06:30 قشم ایر QSM1280 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100

فرودگاه اصفهان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 22:55 ایران ایر IRA315 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD80
چهار شنبه 22:15 کیش ایر KIS7023 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 21:40 ایران ایر IRA3313 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 20:00 تابان TBN6210 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 19:20 زاگرس IZG4055 ماهشهر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 320
چهار شنبه 18:55 کاسپین CPN6975 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md83
چهار شنبه 17:50 ایران ایر IRA3337 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-500
چهار شنبه 17:45 کیش ایر KIS7043 عسلویه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 17:30 ایران ایرتور IRB943 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD80
چهار شنبه 23:10 آسمان IRC3873 اهواز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 16:30 تابان TBN6234 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 16:20 ایران ایر IRA3355 ایلام ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-500
چهار شنبه 13:20 ماهان IRM4561 کرمان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 12:05 کاسپین CPN6959 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 12:00 تابان TBN6211 قشم ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 11:50 کارون KRU2519 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 11:25 کاسپین CPN6905 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 11:20 زاگرس IZG4108 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 11:10 زاگرس IZG4004 كيش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 10:30 ایران ایر IRA3311 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 09:30 ماهان IRM4532 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 08:50 کارون KRU2518 بهرگان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 08:45 ایران ایر IRA346 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD80
چهار شنبه 08:10 ماهان IRM4560 تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 146-100
چهار شنبه 07:00 تابان TBN6290 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 06:35 ایران ایر IRA3378 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 05:30 ماهان IRM4530 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ BAE100
سه شنبه 22:35 قشم ایر QSM1283 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
سه شنبه 22:00 تابان TBN6206 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ md88
سه شنبه 21:50 ایران ایر IRA3313 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR
سه شنبه 20:00 کاسپین CPN6975 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ md83
سه شنبه 19:20 کاسپین CPN6959 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD83
سه شنبه 19:50 ایران ایر IRA390 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD80
سه شنبه 19:45 کیش ایر KIS7023 كيش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 18:55 ایران ایر IRA3337 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-500
سه شنبه 17:30 ایران ایرتور IRB943 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD80
سه شنبه 17:00 تابان TBN6208 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ md88
سه شنبه 14:45 کیش ایر KIS7138 بندرعباس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 14:10 کاسپین CPN6927 عسلویه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ md83
سه شنبه 11:45 کارون KRU2533 خارگ ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 11:35 ایران ایر IRA3311 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR
سه شنبه 11:20 زاگرس IZG4108 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 11:10 زاگرس IZG4004 كيش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 10:25 ایران ایر IRA420 كيش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F100
سه شنبه 09:30 ماهان IRM4532 تهران 1 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
سه شنبه 07:10 قشم ایر QSM1281 تهران 10 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
سه شنبه 05:30 ماهان IRM4530 تهران 1 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ BAE100

فرودگاه اصفهان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 10:15 تابان TBN7224 تفلیس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ md88
سه شنبه 19:40 فلای دبی FDB261 دبی ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737
سه شنبه 22:10 ماهان IRM5013 بغداد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 03:05 ترکیش THY892 استانبول ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737
چهار شنبه 12:30 عراقی IAW171 نجف ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ CRJ
چهار شنبه 18:05 ایران ایر IRA5332 بغداد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB3

فرودگاه اصفهان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 05:30 تابان TBN7223 تفلیس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ md88
سه شنبه 20:40 فلای دبی FDB262 دبی ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-700
سه شنبه 23:20 ماهان IRM5016 نجف ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 04:05 ترکیش THY893 استانبول ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 12:30 ایران ایر IRA667 کویت ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 13:30 عراقی IAW172 نجف/بغداد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 19:05 ایران ایر IRA5333 نجف ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ AB3

فرودگاه بوشهر / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 21:20 ایران ایر IRA319 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:40 ایران ایر IRA407 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F-27-500
چهار شنبه 16:30 ایران ایر IRA415 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F-27-500
چهار شنبه 20:30 قشم QSM1218 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 20:40 زاگرس IZG4063 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:15 آسمان IRC3914 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A321
سه شنبه 20:40 زاگرس IZG4063 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 20:35 قشم QSM1218 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 20:20 ایران ایر IRA405 تهران/شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A330
سه شنبه 19:30 تابان TBN6301 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 16:35 زاگرس IZG4125 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 10:30 کارون IRG2548 خارک ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F-27-500
سه شنبه 08:05 آسمان IRC3914 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A321
سه شنبه 07:30 زاگرس IZG4025 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه بوشهر / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 11:00 کارون IRG2549 خارک ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F-27-500
سه شنبه 17:25 زاگرس IZG4124 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 20:30 تابان TBN6302 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 20:55 ایران ایر IRA404 تهران/شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A330
سه شنبه 21:15 قشم QSM1219 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ F-27-500
سه شنبه 21:30 زاگرس IZG4062 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 22:05 ایران ایر IRA318 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:15 ایران ایر IRA406 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F-27-500
چهار شنبه 17:00 ایران ایر IRA414 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F-27-500
چهار شنبه 21:10 قشم QSM1219 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ F-27-500
چهار شنبه 21:30 زاگرس IZG4062 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:10 آسمان IRC3915 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 09:00 آسمان IRC3915 تهران 5 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 08:25 زاگرس IZG4024 تهران 1, 2 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه بوشهر / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بوشهر / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه کرمان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 23:00 ماهان IRM1058 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A-310-300
چهار شنبه 20:00 ماهان IRM1055 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A-310-300
چهار شنبه 18:00 ماهان IRM1067 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 16:00 ماهان IRM1079 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 146-100
چهار شنبه 08:30 ماهان IRM1075 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 146-300
چهار شنبه 09:50 ماهان IRM1051 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A-310-300
چهار شنبه 14:30 ماهان IRM4561 تبریز/اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 146-300
چهار شنبه 01:20 ماهان IRM1053 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A-310-300
سه شنبه 20:30 ماهان IRM4595 کیش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
سه شنبه 20:00 ماهان IRM1055 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A-310-300
سه شنبه 18:00 ماهان IRM1067 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
سه شنبه 16:00 ماهان IRM1079 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 146-100
سه شنبه 12:45 ماهان IRM4563 شیراز/اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
سه شنبه 14:40 ماهان IRM1058 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A-310-300
سه شنبه 09:50 ماهان IRM1051 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A-310-300
سه شنبه 09:00 کیش KIS7170 کیش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR

فرودگاه کرمان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 19:00 ماهان IRM1059 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A500
چهار شنبه 21:00 ماهان IRM1052 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A500
چهار شنبه 19:00 ماهان IRM1066 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 17:00 ماهان IRM1078 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 146-100
چهار شنبه 09:30 ماهان IRM1074 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 146-300
چهار شنبه 10:50 ماهان IRM1054 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A-310-300
چهار شنبه 06:00 ماهان IRM4560 اصفهان/تبریز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 05:30 ماهان IRM1050 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A-310-300
سه شنبه 17:00 ماهان IRM4594 کیش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 146-300
سه شنبه 17:00 ماهان IRM1078 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 146-100
سه شنبه 19:00 ماهان IRM1066 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
سه شنبه 21:00 ماهان IRM1052 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A500
سه شنبه 15:40 ماهان IRM1054 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A-310-300
سه شنبه 10:50 ماهان IRM1059 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A500
سه شنبه 10:00 کیش KIS7171 کیش 1, 2, 5 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR
سه شنبه 06:00 ماهان IRM4562 شیراز/اهواز 2, 5 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
سه شنبه 05:30 ماهان IRM1050 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A-310-300

فرودگاه کرمان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه کرمان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه ساري / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 20:00 کاسپین CPN6922 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
سه شنبه 20:55 ایران ایر IRA3369 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 17:35 آسمان IRC3904 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 16:05 ایران ایر IRA3318 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 14:25 آتا TBZ5637 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
سه شنبه 12:45 کیش KIS7189 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100

فرودگاه ساري / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 18:10 آسمان IRC3905 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 20:50 کاسپین CPN6923 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
سه شنبه 21:30 ایران ایر IRA3319 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 16:40 ایران ایر IRA3368 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 15:25 آتا TBZ5638 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD.88
سه شنبه 13:45 کیش KIS7188 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100

فرودگاه ساري / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه ساري / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه يزد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 17:30 کاسپین CPN6950 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:45 آسمان IRC618 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B.727
چهار شنبه 21:20 ایران ایر IRA3426 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 16:25 آسمان IRC3724 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B.727
سه شنبه 20:55 آتا TBZ5625 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 07:10 آسمان IRC862 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B.727
سه شنبه 20:35 آسمان IRC618 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B.727
سه شنبه 11:50 کاسپین CPN6953 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 16:15 آسمان IRC3724 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B.727
سه شنبه 19:40 آسمان IRC3702 بندرعباس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 17:00 کاسپین CPN6950 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 11:25 ایران ایر IRA483 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 07:25 آتا TBZ5681 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
سه شنبه 07:15 ایران ایر IRA292 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100

فرودگاه يزد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 21:55 ایران ایر IRA3427 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 21:35 آسمان IRC3725 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B.727
چهار شنبه 18:20 کاسپین CPN6951 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:10 آسمان IRC619 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B.727
چهار شنبه 08:00 آسمان IRC863 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B.727
سه شنبه 21:35 آسمان IRC3725 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B.727
سه شنبه 21:35 آتا TBZ5626 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-300
سه شنبه 20:10 آسمان IRC3703 بندرعباس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 18:00 کاسپین CPN6951 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 12:00 ایران ایر IRA293 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 17:10 آسمان IRC619 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B.727
سه شنبه 12:30 کاسپین CPN6952 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 07:55 ایران ایر IRA482 مشهد 1 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 08:15 آتا TBZ5682 تهران 4, 5 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-300

فرودگاه يزد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه يزد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 22:40 آسمان IRC626 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 12:15 قشم QSM1291 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 16:45 تابان TBN6231 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
سه شنبه 18:30 آسمان IRC622 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
سه شنبه 20:40 ایران ایر IRA3411 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 21:30 آتا TBZ5633 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 22:00 ایران ايرتور IRB958 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 06:10 آسمان IRC620 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 07:50 آتا TBZ5710 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737-400

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 23:10 آسمان IRC627 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 23:00 ایران ايرتور IRB959 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 22:30 آتا TBZ5634 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 21:15 ایران ایر IRA3410 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 19:30 آسمان IRC623 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
سه شنبه 17:45 تابان TBN6232 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
سه شنبه 13:00 قشم QSM1290 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 08:50 آتا TBZ5711 تهران 4 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
سه شنبه 06:40 آسمان IRC621 تهران 4 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه رشت / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 17:10 آسمان IRC844 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
سه شنبه 12:55 ایران ایر IRA3331 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 12:40 هواپیمایی کارون IRG2633 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 12:40 زاگرس IZG4143 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 11:00 آسمان IRC646 بندرعباس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
سه شنبه 11:30 ایران ايرتور IRB904 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 11:20 آسمان IRC3940 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100

فرودگاه رشت / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 12:30 ایران ايرتور IRB905 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 13:30 ایران ایر IRA3330 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 13:30 زاگرس IZG4142 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 13:30 هواپیمایی کارون IRG2632 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 17:40 آسمان IRC845 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
سه شنبه 11:50 آسمان IRC3941 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 11:45 آسمان IRC647 بندرعباس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737-400

فرودگاه رشت / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه رشت / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زاهدان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 21:35 ایران ایر IRA486 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-80
چهار شنبه 21:05 زاگرس IZG4049 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 20:50 ماهان IRM4541 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 13:00 آسمان IRC853 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 727-200
چهار شنبه 09:45 قشم QSM1248 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 07:55 آسمان IRC850 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 727-200
چهار شنبه 07:50 ایران ایر IRA378 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 07:05 آتا TBZ5693 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-200
سه شنبه 16:55 آسمان IRC3930 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 21:05 زاگرس IZG4049 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A321
سه شنبه 21:45 آسمان IRC638 گرگان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 07:55 آسمان IRC850 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 727-200
سه شنبه 09:30 تابان TBN6267 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-7
سه شنبه 13:00 آسمان IRC853 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-600

فرودگاه زاهدان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 22:00 ماهان IRM4540 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 21:55 زاگرس IZG4048 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 21:45 ایران ایر IRA375 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-80
چهار شنبه 16:10 قشم QSM1249 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 14:00 آسمان IRC851 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 727-200
چهار شنبه 10:30 قشم QSM1246 گرگان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 09:00 آسمان IRC852 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 727-200
چهار شنبه 08:35 ایران ایر IRA487 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-80
سه شنبه 22:15 آسمان IRC3931 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 14:00 آسمان IRC851 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 727-200
سه شنبه 17:25 آسمان IRC639 گرگان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 21:55 زاگرس IZG4048 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A321
سه شنبه 10:30 تابان TBN6268 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-4
سه شنبه 09:00 آسمان IRC852 مشهد 6 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 727-200

فرودگاه زاهدان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زاهدان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه گرگان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 16:40 آتا TBZ5708 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ERJ-135
چهار شنبه 22:30 آسمان IRC630 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 13:30 پويا PYA2341 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ERJ-135
چهار شنبه 12:40 قشم QSM1247 زاهدان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 09:30 پويا PYA2345 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ERJ-135
چهار شنبه 07:35 آسمان IRC628 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 21:10 آسمان IRC632 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR
سه شنبه 20:30 کیش KIS7102 کیش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 19:25 آسمان IRC639 زاهدان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 18:30 پويا PYA2349 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ERJ-135
سه شنبه 16:40 آتا TBZ5708 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ERJ-135
سه شنبه 13:00 پويا PYA2347 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ERJ-135
سه شنبه 12:30 ایران ایر IRA3339 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 11:00 آسمان IRC630 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 07:10 پويا PYA2345 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ERJ-135
سه شنبه 08:15 ایران ایر IRA3358 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR

فرودگاه گرگان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 16:00 کیش KIS7103 کیش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 17:40 آتا TBZ5709 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ERJ-135
سه شنبه 19:55 آسمان IRC638 زاهدان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 21:40 آسمان IRC633 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 06:30 پويا PYA2344 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ERJ-135
چهار شنبه 08:10 آسمان IRC629 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 10:30 پويا PYA2340 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ERJ-135
چهار شنبه 13:25 قشم QSM1246 زاهدان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 14:30 پويا PYA2348 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ERJ-135
چهار شنبه 17:30 آتا TBZ5709 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ERJ-135
چهار شنبه 23:00 آسمان IRC631 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 13:05 ایران ایر IRA3359 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR
سه شنبه 14:30 پويا PYA2348 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ERJ-135
سه شنبه 08:50 ایران ایر IRA3338 مشهد 2 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 11:30 آسمان IRC631 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 08:00 پويا PYA2346 تهران 4 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ERJ-135

فرودگاه گرگان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه گرگان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه بندرعباس / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 23:55 ایران ایر IRA3390 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 20:20 سپهران SHI4343 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 21:00 ماهان IRM4593 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 21:05 ایران ایر IRA458 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:10 آسمان IRC3748 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 10:15 ایران ایر IRA346 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 13:00 ایران ایر IRA3352 کیش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 16:25 قشم QSM1220 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 17:00 آسمان IRC3794 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 19:20 زاگرس IZG4039 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:00 ایران ایر IRA438 ساری ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 09:45 سپهران SHI4332 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 09:35 ایران ایر IRA3388 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 07:35 آسمان IRC3792 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 07:30 ماهان IRM1095 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 07:30 کیش KIS7062 کیش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 06:35 زاگرس IZG4059 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 23:55 ایران ایر IRA3388 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 19:20 زاگرس IZG4039 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 21:30 آسمان IRC3703 یزد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 21:00 ماهان IRM4593 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A310
سه شنبه 18:30 ایران ایر IRA256 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 18:00 آسمان IRC3794 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 16:15 کیش KIS7138 اصفهان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 15:10 قشم QSM1214 تبریز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 12:30 ایران ایر IRA3352 کیش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 13:00 کیش KIS7181 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 13:45 آسمان IRC647 رشت ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ boeing734
سه شنبه 09:45 کیش KIS7065 جزیره ابوموسی ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 08:45 کاسپین CPN6972 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 08:35 قشم QSM1220 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 08:10 ایران ایر IRA270 اهواز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 08:10 زاگرس IZG4059 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 07:35 آسمان IRC3792 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 08:05 آسمان IRC644 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 737-400
سه شنبه 07:30 ماهان IRM1095 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
سه شنبه 07:30 کیش KIS7062 کیش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100

فرودگاه بندرعباس / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 22:10 ماهان IRM4592 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 21:50 ایران ایر IRA459 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:40 آسمان IRC3795 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 20:45 ایران ایر IRA347 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:30 آسمان IRC3749 آبادان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 17:05 قشم QSM1221 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 16:50 ایران ایر IRA3391 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 11:00 ایران ایر IRA439 ساری ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 10:45 سپهران SHI4333 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 10:30 سپهران SHI4342 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 10:10 ایران ایر IRA3353 کیش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 09:30 ماهان IRM1094 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 08:15 کیش KIS7063 کیش ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 08:10 آسمان IRC3793 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 07:25 زاگرس IZG4058 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:00 ایران ایر IRA3389 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 22:10 ماهان IRM4592 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A310
سه شنبه 22:00 آسمان IRC3795 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 20:10 زاگرس IZG4038 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 18:30 آسمان IRC3702 یزد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 09:30 ماهان IRM1094 تهران 1, 2, 3, 4, 5, 6 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A300-600
سه شنبه 09:45 کاسپین CPN6973 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 10:30 کیش KIS7063 کیش ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 13:05 ایران ایر IRA257 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 14:30 آسمان IRC645 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ boeing734
سه شنبه 15:55 قشم QSM1221 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 17:15 کیش KIS7139 اصفهان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 09:25 قشم QSM1215 تبریز 11 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 09:00 زاگرس IZG4058 تهران 10 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 08:55 ایران ایر IRA271 اهواز 9 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A320
سه شنبه 08:50 آسمان IRC646 رشت ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ boeing734
سه شنبه 08:30 کیش KIS7180 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 08:15 کیش KIS7064 جزیره ابوموسی 7, 8 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 08:10 آسمان IRC3793 شیراز 4 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 06:00 ایران ایر IRA3389 شیراز 9 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 06:00 ایران ایر IRA3353 کیش 10 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500

فرودگاه بندرعباس / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بندرعباس / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه همدان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 17:00 ایران ایر IRA3397 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500

فرودگاه همدان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 17:35 ایران ایر IRA3396 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500

فرودگاه همدان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه همدان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اردبيل / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 12:00 ساها IRZ168 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 14:50 آسمان IRC3710 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 11:00 آسمان IRC3962 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 07:35 ایران ایر IRA3403 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 18:20 آسمان IRC3962 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
سه شنبه 16:35 ایران ایر IRA3403 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR72-600
سه شنبه 14:30 آسمان IRC3710 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737-400

فرودگاه اردبيل / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 15:10 آسمان IRC3711 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
سه شنبه 17:10 ایران ایر IRA3402 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR72-600
سه شنبه 19:10 آسمان IRC3963 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 08:10 ایران ایر IRA3402 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 12:00 آسمان IRC3963 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 13:00 ساها IRZ169 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-100
چهار شنبه 15:40 آسمان IRC3711 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ B737-400

فرودگاه اردبيل / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اردبيل / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه ايلام / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 18:15 ایران ایر IRA3355 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 14:40 آسمان IRC3844 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 14:30 ماهان IRM4572 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 146-200
چهار شنبه 06:55 آسمان IRC840 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 09:15 آسمان IRC3900 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 10:45 آسمان IRC842 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 13:35 ایران ایر IRA3351 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 16:45 آسمان IRC3844 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 14:30 ماهان IRM4572 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 146-200
سه شنبه 08:40 ایران ایر IRA3351 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 07:20 آسمان IRC840 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100

فرودگاه ايلام / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 15:10 آسمان IRC3845 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 15:15 ماهان IRM4573 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 18:50 ایران ایر IRA3350 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 14:10 ایران ایر IRA3354 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 11:15 آسمان IRC843 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 09:45 آسمان IRC3901 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 17:15 آسمان IRC3845 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 15:15 ماهان IRM4573 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ BAE146
سه شنبه 09:15 ایران ایر IRA3350 تهران 2 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 07:25 آسمان IRC841 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 07:50 آسمان IRC841 تهران 2 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100

فرودگاه ايلام / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه ايلام / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اروميه / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 22:30 آتا TBZ5677 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 18:35 آتا TBZ5680 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 17:25 ایران ایر IRA277 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 12:40 قشم QSM1277 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 07:00 ایران ایر IRA3407 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400

فرودگاه اروميه / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 18:10 ایران ایر IRA276 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 19:35 آتا TBZ5679 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 13:20 قشم QSM1276 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 07:30 ایران ایر IRA3406 تهران 1, 2 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 06:00 آتا TBZ5678 تهران 4, 5, 6 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه اروميه / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اروميه / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه بيرجند / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 19:10 ماهان IRA1049 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ BAE146

فرودگاه بيرجند / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 20:00 ماهان IRM1048 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ BAE146

فرودگاه بيرجند / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بيرجند / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اهواز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 23:30 زاگرس IZG4113 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 22:00 ایران ايرتور IRB952 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:30 ماهان IRM1060 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A500
چهار شنبه 21:05 آسمان IRC3826 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 21:05 کاسپین CPN018 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 20:10 ایران ایر IRA3387 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 20:45 زاگرس IZG4013 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:55 ایران ایر IRA419 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 21:30 آتا TBZ5732 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 20:00 تابان TBN6275 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:30 کاسپین CPN042 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 18:45 آسمان IRC832 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 19:15 ایران ایر IRA3337 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 19:25 آتا TBZ5641 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:30 آسمان IRC834 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 13:00 کاسپین CPN6970 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 15:50 آسمان IRC830 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 15:50 آسمان IRC3733 عسلویه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 16:30 قشم QSM1300 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 16:35 آسمان IRC3871 رامسر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 12:30 آتا TBZ5728 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 11:50 آسمان IRC3890 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 11:55 کاسپین CPN6975 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 11:25 ایران ایر IRA413 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 10:40 ماهان IRM4524 خارک ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A500
چهار شنبه 10:00 تابان TBN6245 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 10:00 تابان TBN6213 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 09:40 آتا TBZ5635 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 09:00 ایران ايرتور IRB8052 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:55 کاسپین CPN020 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 07:25 ایران ايرتور IRB956 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:00 ماهان IRM4586 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A500
چهار شنبه 06:30 زاگرس IZG4123 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 05:55 زاگرس IZG4017 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 01:45 ایران ايرتور IRB952 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 23:30 زاگرس IZG4113 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
سه شنبه 22:05 آسمان IRC3890 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 20:50 کاسپین CPN6975 اصفهان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 21:35 زاگرس IZG4013 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 21:50 ایران ایر IRA419 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 20:30 کارون IRG2620 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 21:55 ایران ايرتور IRB988 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A500
سه شنبه 20:15 آسمان IRC832 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 20:15 ایران ایر IRA3337 اصفهان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 12:30 آتا TBZ5728 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 17:25 کاسپین CPN018 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 19:25 آتا TBZ5641 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 11:10 آسمان IRC830 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
سه شنبه 09:30 آتا TBZ5627 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 10:30 ایران ایر IRA271 بندرعباس ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 09:00 ماهان IRM4562 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A500
سه شنبه 09:10 ایران ایر IRA3387 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 09:00 ایران ايرتور IRB8052 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 08:45 قشم QSM1212 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 06:45 کاسپین CPN020 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 07:25 ایران ايرتور IRB956 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 05:55 زاگرس IZG4017 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
سه شنبه 05:50 ایران ایر IRA431 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400

فرودگاه اهواز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 23:59 زاگرس IZG4112 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 23:00 آسمان IRC833 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 23:00 ایران ايرتور IRB953 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:40 ماهان IRM1061 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A500
چهار شنبه 22:30 آتا TBZ5733 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:15 کارون IRG2515 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 22:00 کاسپین CPN019 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 22:00 کارون IRG2621 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:35 ایران ایر IRA418 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 21:35 آسمان IRC3872 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 07:35 کاسپین CPN021 تهران 4 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 08:30 ایران ايرتور IRB957 تهران 6 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 09:30 قشم QSM1213 تهران 7 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 09:55 ایران ایر IRA3334 اصفهان 8 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 10:00 ایران ايرتور IRB8053 مشهد 4 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 10:00 ماهان IRM4563 شیراز/کرمان 5 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A500
چهار شنبه 21:35 زاگرس IZG4012 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 21:00 تابان TBN6276 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:45 ایران ایر IRA3386 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 20:25 آتا TBZ5636 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-7
چهار شنبه 20:00 کارون IRG2631 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 19:50 ایران ایر IRA3336 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 14:30 کارون IRG2617 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 17:05 زاگرس IZG4020 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 17:10 قشم QSM1301 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 18:20 کاسپین CPN043 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 18:30 آسمان IRC835 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 19:15 آسمان IRC3746 یزد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 19:20 کارون IRG2613 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 13:30 آتا TBZ5729 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 12:55 کاسپین CPN021 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 12:20 آسمان IRC3891 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 12:15 آسمان IRC3870 رامسر ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 12:10 ایران ایر IRA412 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 12:10 آسمان IRC3732 عسلویه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 12:10 آسمان IRC831 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 11:25 ماهان IRM4525 خارک ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 146-300
چهار شنبه 11:00 تابان TBN6246 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 11:00 تابان TBN6214 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 10:25 آتا TBZ5640 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 10:00 کارون IRG2556 عسلویه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 08:55 کاسپین CPN6974 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 10:00 ایران ايرتور IRB8053 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:30 ایران ايرتور IRB957 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:20 زاگرس IZG4122 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 07:10 ماهان IRM4587 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A500
چهار شنبه 05:20 کارون IRG2615 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 06:45 زاگرس IZG4016 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 00:30 زاگرس IZG4112 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
سه شنبه 22:35 آسمان IRC3891 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 22:35 زاگرس IZG4012 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 22:35 ایران ایر IRA418 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 23:00 ایران ايرتور IRB989 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A500
سه شنبه 21:15 آسمان IRC833 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 10:25 آتا TBZ5640 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
سه شنبه 11:30 ایران ایر IRA430 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 12:10 آسمان IRC831 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
سه شنبه 13:30 آتا TBZ5729 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
سه شنبه 18:15 کاسپین CPN6974 اصفهان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 20:25 آتا TBZ5628 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
سه شنبه 20:50 ایران ایر IRA3386 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 21:10 کارون IRG2621 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 21:40 کاسپین CPN019 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 13:50 کاسپین CPN6971 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 06:40 ایران ایر IRA270 بندرعباس 7, 8 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-42-400
سه شنبه 07:10 ماهان IRM4587 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ A500
سه شنبه 06:45 زاگرس IZG4016 تهران 9 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
سه شنبه 06:30 کارون IRG2551 خارک 10, 11 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 06:10 کارون IRG2617 تهران 10, 11 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100

فرودگاه اهواز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اهواز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه سنندج / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 07:15 آسمان IRC 838 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 06:30 آسمان IRC 838 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100

فرودگاه سنندج / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 07:50 آسمان IRC 839 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 07:15 آسمان IRC 839 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100

فرودگاه سنندج / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه سنندج / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 23:30 تابان TBN6201 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 23:30 آسمان IRC3759 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 19:50 آسمان IRC3820 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 19:10 آسمان IRC3749 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 18:15 ایران ايرتور IRB914 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:05 قشم QSM1216 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 16:55 آسمان IRC3736 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 12:10 آسمان IRC3818 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 10:50 آسمان IRC3750 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-800
چهار شنبه 09:30 کیش KIS7105 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:30 تابان TBN6321 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 02:50 قشم QSM1239 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 23:30 آسمان IRC3759 اصفهان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 23:30 تابان TBN6201 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 21:15 زاگرس IZG4029 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 19:50 آسمان IRC3822 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 19:30 آسمان IRC860 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 19:10 قشم QSM1305 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 15:50 آتا TBZ5734 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 11:30 آتا TBZ5657 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 18:10 قشم QSM1216 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
سه شنبه 17:55 ایران ايرتور IRB914 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 12:30 ایران ايرتور IRB8076 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 09:35 کیش KIS7105 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه آبادان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 23:59 آسمان IRC3821 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 20:20 آسمان IRC3758 اصفهان ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 19:40 آسمان IRC3748 بندرعباس ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 19:15 ایران ايرتور IRB915 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:45 قشم QSM1217 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 17:55 آسمان IRC3751 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 737-800
چهار شنبه 16:40 آتا TBZ5658 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:40 آسمان IRC3819 شیراز ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 11:45 آسمان IRC3737 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 10:30 کیش KIS7104 تهران ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:30 تابان TBN6322 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 03:25 قشم QSM1238 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 22:00 زاگرس IZG4028 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 23:59 آسمان IRC3823 شیراز ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 00:15 تابان TBN6202 مشهد ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 20:00 آسمان IRC861 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 20:20 آسمان IRC3758 اصفهان ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ATR-72-500
سه شنبه 19:50 قشم QSM1304 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ 100
سه شنبه 19:00 ایران ايرتور IRB915 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 18:50 قشم QSM1217 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ RJ100
سه شنبه 13:15 ایران ايرتور IRB8077 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 16:40 آتا TBZ5658 مشهد ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 12:20 آتا TBZ5735 تهران ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82
سه شنبه 10:30 کیش KIS7104 تهران 5 ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه آبادان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

یرای مشاهده هر یک از برنامه های زمانی زیر، روی آن کلیک کنید.

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه زمان تخمینی و واقعی پرواز مشاهده نمایید:

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه وضعیت هوای مبدا پرواز مشاهده نمایید: