آفتاب

فرودگاه مهرآباد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 23:55 ایران ایر IRA425 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 23:55 ایران ایرتور IRB989 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 23:55 ایران ایرتور IRB937 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 23:55 زاگرس IZG4062 بوشهر ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 23:55 ماهان IRM1036 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 23:55 ماهان IRM4592 بندرعباس ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 23:55 ماهان IRM1086 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ab6
پنج شنبه 23:50 ایران ایر IRA3313 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 23:50 ماهان IRM1061 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 23:45 کیش ایر KIS7080 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 23:45 معراج MRJ2845 قشم ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 320
پنج شنبه 23:45 ماهان IRM1072 سیرجان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 23:45 کارون KRU2609 یزد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 23:40 آسمان IRC833 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 23:35 قشم ایر QSM1203 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 23:35 زاگرس IZG4048 زاهدان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 23:35 وارش VRH5819 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 23:30 ایران ایر IRA459 بندرعباس ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 23:30 آسمان IRC635 گرگان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 23:30 قشم ایر QSM1243 قشم ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 23:10 کیش ایر KIS7020 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 23:05 ماهان IRM4540 زاهدان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 23:00 آتا TBZ5653 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 23:00 کاسپین CPN049 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 22:55 زاگرس IZG4012 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 22:55 آسمان IRC861 آبادان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 22:55 آسمان IRC603 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 22:55 کاسپین CPN029 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 22:50 قشم ایر QSM1219 بوشهر ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 22:45 آتا TBZ5682 بندرعباس ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 22:45 کیش ایر KIS7056 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 22:40 ایران ایر IRA3359 گرگان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 22:40 ماهان IRM1052 کرمان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 22:35 آسمان IRC3725 یزد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 22:35 قشم ایر QSM1237 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 22:30 آتا TBZ5699 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 22:30 ایران ایر IRA418 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 22:30 کیش ایر KIS7088 بندرعباس ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 22:30 کیش ایر KIS7128 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 22:30 ماهان IRM4576 بم ۲۴ آبان ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 22:30 زاگرس IZG4000 ارومیه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 22:25 زاگرس IZG4056 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 22:20 ساها IRZ157 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 22:20 آسمان IRC823 عسلویه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737-400
پنج شنبه 22:15 آسمان IRC3778 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 22:00 آتا TBZ5614 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:55 ایران ایر IRA3311 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 21:55 ایران ایر IRA3332 رشت ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 21:55 زاگرس IZG4070 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 21:50 قشم ایر QSM1259 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 21:50 ایران ایرتور IRB913 بندرعباس ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:45 آتا TBZ5631 کرمانشاه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:45 کیش ایر KIS7124 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 21:40 آسمان IRC859 ارومیه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B727
پنج شنبه 21:40 ماهان IRM1048 بیرجند ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 21:20 آتا TBZ5628 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:15 آسمان IRC625 کرمانشاه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 21:20 کیش ایر KIS7084 یزد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 21:15 ماهان IRM1082 بندرعباس ۲۴ آبان ۱۳۹۷ AB3
پنج شنبه 20:40 آسمان IRC3776 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 20:35 قشم ایر QSM1217 آبادان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 20:30 آتا TBZ5605 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:25 آسمان IRC849 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 20:05 آتا TBZ5679 ارومیه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 20:00 کیش ایر KIS7024 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 20:00 تابان TBN6223 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 19:55 ایران ایرتور IRB915 آبادان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:55 سپهران SHI4313 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 19:50 کارون KRU2619 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 19:30 آسمان IRC845 رشت ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 19:45 زاگرس IZG4010 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 19:40 کاسپین CPN019 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:30 ایران ایر IRA467 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 19:10 آسمان IRC831 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 19:10 کاسپین CPN6987 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 18:40 کاسپین CPN047 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:40 ماهان IRM1042 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 18:30 وارش VRH5821 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 18:20 ایران ایر IRA264 آبادان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 18:20 ایران ایرتور IRB969 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:10 ایران ایر IRA3342 نوشهر ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 18:10 قشم ایر QSM1249 زاهدان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 18:15 ماهان IRM1007 خرم‌آباد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 18:15 آسمان IRC641 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 18:05 آتا TBZ5666 چابهار ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 18:05 ایران ایرتور IRB987 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:00 آسمان IRC601 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737-400
پنج شنبه 18:00 آتا TBZ5696 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:55 زاگرس IZG4044 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 17:35 کاسپین CPN015 عسلویه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:35 ساها IRZ163 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 17:25 ساها IRZ171 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 17:25 آسمان IRC3845 ایلام ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 17:20 ماهان IRM1017 عسلویه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ab6
پنج شنبه 17:20 ماهان IRM1054 کرمان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 17:15 کیش ایر KIS7052 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 17:15 زاگرس IZG4032 چابهار ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 17:15 ماهان IRM1034 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 17:10 آتا TBZ5684 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:10 ایران ایر IRA261 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 16:50 آتا TBZ5603 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:30 معراج MRJ2801 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 320
پنج شنبه 16:45 کیش ایر KIS7152 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 16:45 زاگرس IZG4050 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 16:30 ماهان IRM4573 ایلام ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 16:20 ایران ایرتور IRB967 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:20 کاسپین CPN6929 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:15 کیش ایر KIS7054 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 16:05 آتا TBZ5636 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 16:00 آسمان IRC851 زاهدان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B727
پنج شنبه 16:00 ماهان IRM4551 خارگ ۲۴ آبان ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 15:55 آسمان IRC3774 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 15:55 آسمان IRC827 رامسر ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 15:45 زاگرس IZG4002 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 15:45 کارون KRU2569 سیری ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 15:45 زاگرس IZG4084 قشم ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 15:40 قشم ایر QSM1231 ماهشهر ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 15:35 کیش ایر KIS7026 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 15:25 ایران ایر IRA3304 خوی ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 15:00 کاسپین CPN027 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 14:50 آتا TBZ5611 بیرجند ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 14:45 ایران ایر IRA3330 رشت ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 14:35 قشم ایر QSM1253 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 14:20 سپهران SHI4302 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 14:20 ایران ایر IRA383 چابهار/زاهدان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 14:30 کاسپین CPN023 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 14:35 آسمان IRC857 قشم ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 14:15 ایران ایر IRA3349 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 14:10 زاگرس IZG4040 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 14:15 کاسپین CPN045 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 14:00 ایران ایرتور IRB985 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 13:50 ایران ایرتور IRB963 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 13:40 آتا TBZ5660 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 13:30 آسمان IRC3711 اردبیل ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 13:20 آتا TBZ5667 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 13:20 ایران ایر IRA320 خرم‌آباد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 13:15 ماهان IRM1088 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 13:00 آسمان IRC3765 لاوان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 12:55 آسمان IRC865 دزفول ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 12:55 ایران ایر IRA3400 اردبیل ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 12:50 ایران ایر IRA3322 رامسر ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 12:15 آسمان IRC631 گرگان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 12:10 ماهان IRM4521 گچساران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 12:10 ماهان IRM4568 بجنورد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 11:30 کیش ایر KIS7104 آبادان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 11:25 آسمان IRC821 عسلویه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 11:15 ماهان IRM1094 بندرعباس ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 11:00 کیش ایر KIS7168 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 10:50 قشم ایر QSM1213 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 10:30 ماهان IRM1030 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 10:15 تابان TBN6221 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 10:10 ایران ایر IRA3319 ساری ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 09:55 ایران ایر IRA3414 دزفول ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 09:40 آتا TBZ5711 کرمانشاه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 09:35 آتا TBZ5643 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 09:30 قشم ایر QSM1241 قشم ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 09:30 ایران ایرتور IRB957 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 09:20 آسمان IRC841 ایلام ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 09:20 ایران ایر IRA293 یزد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 09:05 ایران ایر IRA3350 ایلام ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 09:00 ایران ایرتور IRB947 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 08:35 آسمان IRC3855 ارومیه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 08:30 ایران ایر IRA3408 کرمانشاه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 08:20 آسمان IRC621 کرمانشاه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 08:30 آتا TBZ5626 یزد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 08:30 ماهان IRM4587 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 08:00 آتا TBZ5678 ارومیه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 08:00 آتا TBZ5607 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:50 سپهران SHI4311 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 07:40 ماهان IRM1062 سیرجان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 07:25 آتا TBZ5601 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:25 آسمان IRC3770 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 07:25 ماهان IRM4570 رفسنجان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 07:20 ایران ایرتور IRB961 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:15 کیش ایر KIS7158 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 07:10 ماهان IRM1050 کرمان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ab6
پنج شنبه 07:05 آتا TBZ5622 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 06:30 ماهان IRM4530 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ab6
پنج شنبه 06:25 آسمان IRC3768 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 06:20 ایران ایرتور IRB965 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 06:00 آتا TBZ5630 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 23:55 آسمان IRC627 کرمانشاه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 23:55 ایران ایر IRA213 مشهد/بیرجند ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 23:55 زاگرس IZG4062 بوشهر ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 23:55 ایران ایرتور IRB987 تبریز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 23:55 ماهان IRM4592 بندرعباس ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 23:55 ماهان IRM1036 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 23:55 ماهان IRM1086 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ab6
چهار شنبه 23:55 قشم ایر QSM1237 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 23:55 ایران ایرتور IRB989 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 23:50 ماهان IRM1061 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 23:50 ماهان IRM4540 زاهدان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 23:50 کارون KRU2601 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737
چهار شنبه 23:45 معراج MRJ2821 كيش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 320
چهار شنبه 23:45 کیش ایر KIS7080 كيش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 23:40 قشم ایر QSM1203 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 23:35 وارش VRH5819 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 23:30 آتا TBZ5614 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 23:30 آسمان IRC635 گرگان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 23:25 آسمان IRC855 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 23:00 سپهران SHI4333 بندرعباس ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 22:55 آسمان IRC3725 یزد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 22:55 ایران ایر IRA288 کرمانشاه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 22:55 ایران ایر IRA3385 یزد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 22:55 زاگرس IZG4012 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 22:50 آسمان IRC603 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 22:50 کاسپین CPN019 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:50 کاسپین CPN037 قشم ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:45 قشم ایر QSM1219 بوشهر ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 22:45 ایران ایر IRA3313 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 22:40 آتا TBZ5653 تبریز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 22:40 ماهان IRM1052 کرمان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A300-600ST
چهار شنبه 22:30 زاگرس IZG4000 ارومیه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 22:25 زاگرس IZG4056 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 22:20 ساها IRZ157 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 22:20 آسمان IRC823 عسلویه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 22:15 زاگرس IZG4038 بندرعباس ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 22:10 قشم ایر QSM1283 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 22:00 تابان TBN6341 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 21:55 زاگرس IZG4070 كيش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 21:45 ایران ایرتور IRB979 تبریز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:45 کیش ایر KIS7028 كيش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 21:40 ماهان IRM1048 بیرجند ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 21:40 ایران ایرتور IRB913 بندرعباس ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:35 قشم ایر QSM1295 گرگان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 21:30 ایران ایر IRA3330 رشت ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 21:25 آسمان IRC3778 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 21:20 آتا TBZ5628 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:00 ماهان IRM4543 شهرکرد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ab6
چهار شنبه 20:50 کاسپین CPN049 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:45 کیش ایر KIS7052 كيش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 20:30 آتا TBZ5620 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:25 آسمان IRC849 كيش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 20:20 قشم ایر QSM1243 قشم ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 20:15 کارون KRU2509 ماهشهر ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 20:05 تابان TBN6223 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 20:05 ایران ایرتور IRB997 كيش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:05 آتا TBZ5679 ارومیه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 20:00 قشم ایر QSM1217 آبادان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 19:50 کارون KRU2507 ماهشهر ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 19:45 زاگرس IZG4010 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 19:35 ایران ایر IRA3335 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 19:35 کاسپین CPN041 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:30 آسمان IRC845 رشت ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 19:25 آسمان IRC3751 آبادان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 19:20 کاسپین CPN047 تبریز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:10 ایران ایر IRA467 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 18:55 سپهران SHI4313 كيش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 18:55 آتا TBZ5607 تبریز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:50 ماهان IRM1078 کرمان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 18:50 آتا TBZ5666 چابهار ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 18:40 ماهان IRM1042 كيش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 18:35 زاگرس IZG4020 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 18:30 آسمان IRC601 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 18:30 وارش VRH5821 كيش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 18:20 قشم ایر QSM1301 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 18:15 ماهان IRM1007 خرم‌آباد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 18:10 زاگرس IZG4044 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 18:10 قشم ایر QSM1249 زاهدان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 17:55 زاگرس IZG4080 عسلویه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 17:50 ماهان IRM1019 عسلویه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ab6
چهار شنبه 17:50 کاسپین CPN6951 یزد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:45 ماهان IRM1080 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 17:35 ساها IRZ163 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 17:30 ساها IRZ171 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 17:20 معراج MRJ2841 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 320
چهار شنبه 17:15 تابان TBN6234 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 17:15 کیش ایر KIS7054 كيش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 17:10 زاگرس IZG4052 عسلویه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 16:30 ماهان IRM4573 ایلام ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 16:30 زاگرس IZG4064 ماهشهر ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 16:20 ایران ایرتور IRB969 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:20 کاسپین CPN045 كيش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:15 کیش ایر KIS7068 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 16:10 آتا TBZ5674 ماکو ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 16:00 آسمان IRC851 زاهدان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B727
چهار شنبه 16:00 زاگرس IZG4050 كيش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 16:00 کاسپین CPN017 چابهار ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:55 آسمان IRC827 رامسر ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 15:50 کاسپین CPN027 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 15:45 زاگرس IZG4084 قشم ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 15:45 زاگرس IZG4002 كيش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 15:45 تابان TBN6325 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 15:30 پويا PYA2348 گرگان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 15:25 ایران ایر IRA3309 شاهرود ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 15:10 آتا TBZ5643 تبریز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 15:20 ایران ایر IRA427 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 14:50 ماهان IRM4551 خارگ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 14:40 قشم ایر QSM1251 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 14:10 کاسپین CPN025 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:25 آسمان IRC857 قشم ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 14:05 ایران ایر IRA233 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 14:05 ایران ایر IRA235 بندرلنگه/شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 14:00 قشم ایر QSM1259 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 14:00 وارش VRH5815 بندرعباس ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 13:50 کاسپین CPN021 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 13:40 ایران ایر IRA3322 رامسر ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 13:30 کیش ایر KIS7124 كيش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 13:25 آسمان IRC831 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 13:25 آسمان IRC3711 اردبیل ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 13:25 ایران ایر IRA3311 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 13:20 قشم ایر QSM1245 كيش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 13:15 آتا TBZ5636 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 13:15 ماهان IRM1088 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 13:10 سپهران SHI4319 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 12:55 کارون KRU2519 بهرگان/اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 12:55 ایران ایر IRA3400 اردبیل ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 12:30 کارون KRU2517 شیراز/لاوان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 12:30 ماهان IRM1054 کرمان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 12:30 ماهان IRM4538 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 12:15 آسمان IRC631 گرگان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 12:15 ایران ایر IRA3342 نوشهر ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 12:15 آسمان IRC3772 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 12:10 ماهان IRM4521 گچساران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 146-200
چهار شنبه 12:00 آتا TBZ5676 ارومیه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 11:45 کیش ایر KIS7104 آبادان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 11:30 معراج MRJ2801 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 320
چهار شنبه 11:30 زاگرس IZG4022 کرمان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A319
چهار شنبه 11:20 آتا TBZ5649 تبریز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 11:15 ماهان IRM1094 بندرعباس ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 747
چهار شنبه 10:55 ماهان IRM1017 عسلویه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ab6
چهار شنبه 10:40 قشم ایر QSM1272 تبریز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 10:10 قشم ایر QSM1276 ارومیه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 09:55 ایران ایر IRA3414 دزفول ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 09:40 زاگرس IZG4024 بوشهر ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 09:35 قشم ایر QSM1241 قشم ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 09:30 آتا TBZ5711 کرمانشاه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 09:30 ایران ایرتور IRB957 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 09:20 آسمان IRC841 ایلام ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 09:10 آسمان IRC863 یزد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737
چهار شنبه 09:00 زاگرس IZG4076 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 09:00 ایران ایرتور IRB947 تبریز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:50 ایران ایر IRA3350 ایلام ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 08:50 آسمان IRC3781 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 08:45 تابان TBN6221 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 08:30 ایران ایر IRA3408 کرمانشاه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 08:40 زاگرس IZG4016 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 08:30 ماهان IRM4587 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 08:05 قشم ایر QSM1281 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 08:20 آسمان IRC621 کرمانشاه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 08:00 وارش VRH5801 ساری ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 08:00 آتا TBZ5678 ارومیه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 07:55 زاگرس IZG4090 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 07:50 سپهران SHI4311 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 07:30 آتا TBZ5601 تبریز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:30 پويا PYA2344 گرگان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 07:25 آسمان IRC3770 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 07:20 ایران ایرتور IRB961 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:20 ماهان IRM4576 بم ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 146-200
چهار شنبه 07:15 کیش ایر KIS7158 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 07:10 ماهان IRM1050 کرمان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ab6
چهار شنبه 07:05 سپهران SHI4302 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 07:05 آتا TBZ5622 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:30 ماهان IRM4530 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 06:25 آسمان IRC3768 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 06:20 کارون KRU2615 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 06:20 ایران ایرتور IRB965 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه مهرآباد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 23:40 آتا TBZ5698 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 23:40 ماهان IRM1053 کرمان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ab6
پنج شنبه 23:30 آتا TBZ5608 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 23:30 زاگرس IZG4057 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 23:15 آسمان IRC3779 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 23:00 ایران ایرتور IRB968 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 22:20 آتا TBZ5621 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 22:05 کیش ایر KIS7085 یزد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 21:40 آسمان IRC3777 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 21:20 آتا TBZ5606 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:10 تابان TBN6224 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 21:05 ایران ایرتور IRB936 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:10 ایران ایرتور IRB988 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:05 کیش ایر KIS7025 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 21:05 کارون KRU2608 یزد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 21:00 آتا TBZ5677 ارومیه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 20:55 سپهران SHI4303 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 20:30 آسمان IRC634 گرگان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 20:25 ایران ایر IRA424 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 20:20 آتا TBZ5654 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:15 آسمان IRC832 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 20:00 ماهان IRM1087 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ab6
پنج شنبه 20:15 زاگرس IZG4063 بوشهر ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 20:05 وارش VRH5818 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 19:55 زاگرس IZG4013 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 19:55 سپهران SHI4310 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 19:45 ماهان IRM1073 سیرجان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 19:45 کاسپین CPN048 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:30 آسمان IRC860 آبادان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 19:30 زاگرس IZG4001 ارومیه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 19:25 ماهان IRM1037 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 19:25 قشم ایر QSM1236 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 19:20 ایران ایر IRA419 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 19:15 آسمان IRC3724 یزد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737-400
پنج شنبه 18:40 ایران ایر IRA458 بندرعباس ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 18:45 کیش ایر KIS7021 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 18:45 زاگرس IZG4049 زاهدان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 18:50 آتا TBZ5681 بندرعباس ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:50 ساها IRZ156 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 18:55 آتا TBZ5632 کرمانشاه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:00 ایران ایر IRA3358 گرگان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 19:00 آتا TBZ5613 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:05 ماهان IRM4593 بندرعباس ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 19:05 قشم ایر QSM1218 بوشهر ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 19:10 آتا TBZ5695 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:15 معراج MRJ2844 قشم ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 320
پنج شنبه 18:30 آسمان IRC624 کرمانشاه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 18:30 قشم ایر QSM1258 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 18:20 ماهان IRM1055 کرمان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 18:00 کیش ایر KIS7089 بندرعباس ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 17:50 آسمان IRC858 ارومیه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B.727
پنج شنبه 17:45 زاگرس IZG4071 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 17:45 ماهان IRM4577 بم ۲۴ آبان ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 17:30 ماهان IRM1049 بیرجند ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 17:40 آسمان IRC822 عسلویه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737-400
پنج شنبه 17:40 آتا TBZ5604 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:20 قشم ایر QSM1216 آبادان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 17:20 ایران ایرتور IRB912 بندرعباس ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:00 آتا TBZ5680 ارومیه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 17:15 کیش ایر KIS7081 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 16:40 کارون KRU2618 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 16:45 ایران ایرتور IRB914 آبادان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:50 آسمان IRC844 رشت ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 16:50 کاسپین CPN018 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:55 آسمان IRC3775 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 16:15 ایران ایر IRA3312 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 16:10 زاگرس IZG4011 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 16:00 کاسپین CPN046 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 15:50 ایران ایر IRA466 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 15:45 کاسپین CPN6986 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 15:30 ایران ایر IRA3343 نوشهر ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 15:40 قشم ایر QSM1202 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 15:30 آسمان IRC848 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 15:15 سپهران SHI4312 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 15:15 کاسپین CPN028 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 15:05 ایران ایر IRA3333 رشت ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 15:00 ایران ایرتور IRB986 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 15:00 ماهان IRM1008 خرم‌آباد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 14:55 ایران ایر IRA265 آبادان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 14:50 آسمان IRC640 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 14:30 آسمان IRC3844 ایلام ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 14:30 آسمان IRC602 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 14:10 ماهان IRM1043 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 14:15 آتا TBZ5683 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 14:10 قشم ایر QSM1242 قشم ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 14:00 زاگرس IZG4045 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 13:45 وارش VRH5820 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 13:40 ساها IRZ170 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 13:30 آسمان IRC826 رامسر ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 13:10 ماهان IRM4572 ایلام ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 13:05 آتا TBZ5635 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 13:00 آتا TBZ5665 چابهار ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 13:00 ماهان IRM1035 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 12:45 کیش ایر KIS7053 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 11:55 کیش ایر KIS7125 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 11:30 زاگرس IZG4033 چابهار ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 11:30 کاسپین CPN022 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 11:15 تابان TBN6222 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 11:05 آتا TBZ5612 بیرجند ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 11:00 زاگرس IZG4003 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 10:55 زاگرس IZG4085 قشم ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 10:45 قشم ایر QSM1240 قشم ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 10:50 ایران ایر IRA3348 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 10:30 آتا TBZ5668 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:30 ایران ایرتور IRB984 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:25 کیش ایر KIS7153 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:20 آسمان IRC3710 اردبیل ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 10:20 ایران ایر IRA321 خرم‌آباد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 10:15 زاگرس IZG4041 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 10:05 ایران ایرتور IRB962 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:00 آسمان IRC830 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 10:00 ایران ایر IRA3323 رامسر ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 09:45 آسمان IRC856 قشم ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 09:40 آتا TBZ5627 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 09:40 کیش ایر KIS7129 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 09:35 ایران ایرتور IRB966 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 09:30 آتا TBZ5659 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 09:30 ماهان IRM1089 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 09:25 ایران ایر IRA3401 اردبیل ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 09:20 آسمان IRC864 دزفول ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 09:15 آسمان IRC630 گرگان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 08:35 قشم ایر QSM1248 زاهدان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 09:05 ماهان IRM4569 بجنورد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 08:50 ماهان IRM4550 خارگ ۲۴ آبان ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 08:30 ایران ایرتور IRB960 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 08:25 آسمان IRC3771 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 08:20 ماهان IRM4520 گچساران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 08:15 آتا TBZ5602 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 08:10 کیش ایر KIS7105 آبادان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 08:10 ماهان IRM1051 کرمان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 07:50 کاسپین CPN6928 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 08:00 ایران ایر IRA3426 یزد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 07:45 ساها IRZ162 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 07:40 قشم ایر QSM1212 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 07:30 معراج MRJ2800 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 320
پنج شنبه 07:25 آسمان IRC3769 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 07:25 کیش ایر KIS7169 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 07:15 کاسپین CPN014 عسلویه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:20 ایران ایرتور IRB964 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:15 ایران ایر IRA3318 ساری ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 07:15 ایران ایر IRA3305 خوی ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 07:05 قشم ایر QSM1230 ماهشهر ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 07:10 ایران ایر IRA326 لارستان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 07:05 ایران ایر IRA3331 رشت ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 07:00 آسمان IRC820 عسلویه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 07:00 آتا TBZ5629 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 06:55 کاسپین CPN026 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 06:50 آتا TBZ5710 کرمانشاه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 06:45 آسمان IRC600 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737-400
پنج شنبه 06:40 قشم ایر QSM1252 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 06:35 آتا TBZ5644 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 06:35 کارون KRU2568 سیری ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 06:30 ایران ایرتور IRB956 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 06:25 زاگرس IZG4051 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 06:25 آسمان IRC840 ایلام ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 06:20 ایران ایر IRA3415 دزفول ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 06:20 کیش ایر KIS7055 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 06:15 ایران ایر IRA292 یزد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 06:15 ماهان IRM1016 عسلویه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ab6
پنج شنبه 06:10 ایران ایر IRA382 زاهدان/چابهار ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 05:55 ایران ایرتور IRB946 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 06:00 آسمان IRC850 زاهدان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B.727
پنج شنبه 05:55 کاسپین CPN044 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 05:50 آسمان IRC3764 لاوان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 05:50 ماهان IRM1081 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 05:45 ماهان IRM1095 بندرعباس ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 05:45 ماهان IRM4586 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 05:35 آتا TBZ5625 یزد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 05:25 کیش ایر KIS7057 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 05:10 آسمان IRC620 کرمانشاه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 05:15 ایران ایر IRA3351 ایلام ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 05:00 ایران ایر IRA3409 کرمانشاه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 23:45 سپهران SHI4303 شیراز 29 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 23:40 ماهان IRM1053 کرمان 18 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ab6
چهار شنبه 23:30 زاگرس IZG4057 مشهد 6 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 22:40 کیش ایر KIS7029 كيش 2 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 22:45 ماهان IRM4571 رفسنجان 23 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 146-200
چهار شنبه 21:05 تابان TBN6224 مشهد 12 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 21:10 ایران ایرتور IRB986 تبریز 3 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:10 آسمان IRC3854 ارومیه 27 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 21:15 کارون KRU2620 اهواز 16 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 21:20 آسمان IRC626 کرمانشاه 29 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 21:40 آتا TBZ5619 مشهد 11 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 21:40 قشم ایر QSM1242 قشم 9 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 22:00 ماهان IRM1063 سیرجان 20 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 146-200
چهار شنبه 22:10 ماهان IRM4531 اصفهان 19 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ab6
چهار شنبه 22:25 آسمان IRC3779 شیراز 26 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 23:00 ایران ایرتور IRB968 مشهد 1 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:50 آتا TBZ5621 مشهد 10 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:50 قشم ایر QSM1236 شیراز 8 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 21:00 آتا TBZ5677 ارومیه 12 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 21:00 ایران ایرتور IRB988 اهواز 4 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:50 کارون KRU2600 اهواز 15 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737
چهار شنبه 20:40 آتا TBZ5613 اصفهان 10 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:30 آسمان IRC634 گرگان 25 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 20:25 ماهان IRM1060 اهواز 18 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 20:15 زاگرس IZG4063 بوشهر 9 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 20:15 کاسپین CPN018 اهواز 10 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:05 سپهران SHI4318 مشهد 26 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 20:05 ایران ایر IRA289 کرمانشاه 5 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 20:00 ماهان IRM1087 شیراز 23 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ab6
چهار شنبه 19:55 وارش VRH5818 مشهد 7 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 19:40 قشم ایر QSM1282 اصفهان 4 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 19:45 زاگرس IZG4013 اهواز 5 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 19:40 آسمان IRC854 شیراز 28 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 19:35 آتا TBZ5654 تبریز 11 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:30 زاگرس IZG4001 ارومیه 3 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 19:30 ماهان IRM1037 مشهد 20, 21 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 19:20 ماهان IRM4593 بندرعباس 24 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 19:10 معراج MRJ2820 كيش 14 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 320
چهار شنبه 19:05 قشم ایر QSM1218 بوشهر 8 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 19:00 ماهان IRM4541 زاهدان 18 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 18:55 قشم ایر QSM1294 گرگان 9 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 18:50 کاسپین CPN036 قشم 9 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:45 ساها IRZ156 شیراز 16 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 18:25 تابان TBN6342 مشهد 11 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 18:20 ماهان IRM1055 کرمان 19 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 18:15 تابان TBN6235 اصفهان 12 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 17:15 کیش ایر KIS7081 كيش 2 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 17:20 ایران ایرتور IRB912 بندرعباس 4 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:30 کیش ایر KIS7053 كيش 6 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 17:30 ماهان IRM1049 بیرجند 18 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 146-200
چهار شنبه 17:35 زاگرس IZG4039 بندرعباس 8 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 17:40 آسمان IRC822 عسلویه 26 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 17:45 زاگرس IZG4071 كيش 1 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 18:00 ماهان IRM4542 شهرکرد 23 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 146-200
چهار شنبه 17:00 آتا TBZ5680 ارومیه 12 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 16:55 وارش VRH5800 ساری 9 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 16:50 تابان TBN6324 مشهد 11 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 16:50 آسمان IRC844 رشت 29 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 16:45 قشم ایر QSM1216 آبادان 8 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 16:45 ایران ایر IRA212 بیرجند/مشهد 3 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 16:10 آتا TBZ5608 تبریز 10 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:15 کاسپین CPN040 مشهد 8 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:40 کاسپین CPN046 تبریز 7 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:50 قشم ایر QSM1202 مشهد 9 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 16:10 زاگرس IZG4011 شیراز 7 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 16:00 ایران ایر IRA232 شیراز 1 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 15:35 ایران ایر IRA466 مشهد 4 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 15:20 ایران ایر IRA3312 اصفهان 2 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 15:20 آسمان IRC848 كيش 27 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 15:15 قشم ایر QSM1300 اهواز 8 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 15:15 ایران ایر IRA3471 اهواز 5 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 15:10 کاسپین CPN6950 یزد 6 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:05 زاگرس IZG4021 اهواز 5 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 15:05 ماهان IRM1008 خرم‌آباد 20 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 15:00 آسمان IRC3724 یزد 25 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 14:35 زاگرس IZG4045 مشهد 3 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 14:45 آسمان IRC602 مشهد 29 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 14:20 ماهان IRM1079 کرمان 18 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 14:30 کاسپین CPN048 شیراز 17 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:25 سپهران SHI4312 كيش 26 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 14:10 ماهان IRM1043 كيش 23 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 14:00 کارون KRU2508 ماهشهر 14 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 13:50 آتا TBZ5665 چابهار 11 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 13:45 وارش VRH5820 كيش 1 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 13:40 ساها IRZ170 مشهد 16 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 13:40 کارون KRU2506 ماهشهر 16 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 13:15 ماهان IRM1018 عسلویه 21 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ab6
چهار شنبه 13:30 آسمان IRC826 رامسر 27 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 13:15 آسمان IRC3773 شیراز 25 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 13:10 معراج MRJ2840 شیراز 15 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 320
چهار شنبه 13:05 آتا TBZ5673 ماکو 12 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 13:10 ماهان IRM4572 ایلام 19 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 13:00 زاگرس IZG4065 ماهشهر 8 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 12:50 کیش ایر KIS7069 مشهد 6 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 12:10 آتا TBZ5650 تبریز 10 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 11:35 ایران ایر IRA3334 اصفهان 3 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 11:00 زاگرس IZG4003 كيش 2 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 11:10 کاسپین CPN016 چابهار 16 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 11:20 قشم ایر QSM1250 مشهد 5 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 11:30 ایران ایرتور IRB978 تبریز 2 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 10:50 ایران ایر IRA3323 رامسر 1 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 10:55 زاگرس IZG4085 قشم 9 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 10:45 قشم ایر QSM1240 قشم 8 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 10:45 آسمان IRC600 مشهد 28 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 10:35 قشم ایر QSM1258 مشهد 9 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 10:25 آتا TBZ5635 اهواز 11 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 10:15 آسمان IRC3710 اردبیل 26 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 10:10 ایران ایرتور IRB996 كيش 5 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 10:00 تابان TBN6222 مشهد 11 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 10:00 آسمان IRC830 اهواز 29 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 09:50 آسمان IRC3750 آبادان 27 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 09:50 سپهران SHI4310 مشهد 25 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 09:40 ایران ایر IRA3343 نوشهر 4 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 09:35 آسمان IRC856 قشم 24 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 09:30 ماهان IRM1089 شیراز 22 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 09:15 آسمان IRC630 گرگان 28 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 09:20 وارش VRH5814 بندرعباس 7 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 09:25 ایران ایر IRA3401 اردبیل ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 09:15 زاگرس IZG4091 مشهد 5 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 09:05 قشم ایر QSM1244 كيش 8 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 09:00 آتا TBZ5675 ارومیه 12 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 09:00 ماهان IRM4539 اصفهان 20 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 146-100
چهار شنبه 08:40 آتا TBZ5602 تبریز 10 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 08:35 ایران ایرتور IRB960 مشهد 3 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:30 آتا TBZ5627 اهواز 11 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 08:30 پويا PYA2345 گرگان 14 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 08:25 آسمان IRC3771 شیراز 27 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 08:20 ماهان IRM4520 گچساران 18 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 146-200
چهار شنبه 08:10 کیش ایر KIS7105 آبادان 3 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 08:15 ایران ایر IRA3308 شاهرود 5 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 08:10 ماهان IRM1051 کرمان 24 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A300-600ST
چهار شنبه 07:55 سپهران SHI4332 بندرعباس 29 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 07:35 زاگرس IZG4023 کرمان 1 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A319
چهار شنبه 07:40 ایران ایرتور IRB964 مشهد 2 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:40 قشم ایر QSM1273 تبریز 8 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 07:45 ساها IRZ162 مشهد 16 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 07:50 قشم ایر QSM1248 زاهدان 9 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 07:50 کاسپین CPN026 مشهد 9 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 07:30 معراج MRJ2800 مشهد 14 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 320
چهار شنبه 07:35 کاسپین CPN044 كيش 12 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:25 آسمان IRC3769 شیراز 25 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 07:20 کارون KRU2518 اصفهان/بهرگان 15 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 07:20 ماهان IRM4550 خارگ 22 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 146-200
چهار شنبه 07:15 زاگرس IZG4081 عسلویه 8 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 07:10 ایران ایر IRA234 شیراز/بندرلنگه 3 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 07:05 کاسپین CPN020 اهواز 7 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:05 ایران ایر IRA3426 یزد 1 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 06:45 کاسپین CPN024 مشهد 10 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:00 ایران ایر IRA426 شیراز 5 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 06:40 آتا TBZ5644 تبریز 12 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 06:40 قشم ایر QSM1277 ارومیه 9 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 06:35 آتا TBZ5710 کرمانشاه 10 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:35 زاگرس IZG4053 عسلویه 6 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 06:30 ایران ایرتور IRB956 اهواز 4 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:25 آسمان IRC840 ایلام 28 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 06:25 زاگرس IZG4051 كيش 2 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 06:20 ایران ایر IRA3415 دزفول 2 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 06:10 ایران ایر IRA3310 اصفهان 6 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 06:15 ماهان IRM1016 عسلویه 20 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ab6
چهار شنبه 06:20 کیش ایر KIS7055 كيش 9 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 06:05 کارون KRU2516 لاوان/شیراز 14 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 06:05 آسمان IRC862 یزد 26 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737
چهار شنبه 06:00 آسمان IRC850 زاهدان 29 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B.727
چهار شنبه 05:55 ایران ایرتور IRB946 تبریز 5 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 05:50 زاگرس IZG4017 اهواز 5 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 05:40 آسمان IRC3780 شیراز 27 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 05:45 ماهان IRM1095 بندرعباس 18, 19 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 747
چهار شنبه 05:45 ماهان IRM4586 اهواز 21 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 05:50 ماهان IRM1081 مشهد 23 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 05:50 زاگرس IZG4077 شیراز 7 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 05:40 کیش ایر KIS7057 كيش 3 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 05:35 قشم ایر QSM1280 اصفهان 8 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 05:20 زاگرس IZG4025 بوشهر 1 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 05:00 ایران ایر IRA3409 کرمانشاه 1 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 05:05 ایران ایر IRA3351 ایلام 3 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 05:10 آسمان IRC620 کرمانشاه 25 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100

فرودگاه مهرآباد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه مهرآباد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه مشهد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 23:40 آتا TBZ5621 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 23:59 آتا TBZ5727 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 23:30 ماهان IRM1045 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 23:00 تابان TBN6282 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 23:00 ایران ایرتور IRB977 آبادان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 22:15 تابان TBN6224 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 22:30 ایران ایرتور IRB959 کرمانشاه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:25 وارش VAR5818 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-500
پنج شنبه 20:55 ماهان IRM1037 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 20:45 کاسپین CPN6905 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 20:00 تابان TBN6210 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 19:30 کیش KIS7072 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:30 سپهران SHI4300 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-500
پنج شنبه 19:20 زاگرس IZG4102 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:00 زاگرس IZG4134 قشم ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:00 وارش VAR5817 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-500
پنج شنبه 18:00 تابان TBN6242 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 18:00 تابان TBN6232 کرمانشاه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 17:20 ایران ایر IRA466 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 17:20 آسمان IRC3850 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 17:00 ایران ایرتور IRB925 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:50 تابان TBN6208 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 16:30 ایران ایرتور IRB983 بوشهر ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:25 کاسپین CPN028 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 16:00 ایران ایرتور IRB901 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 10:55 ایران ایرتور IRB966 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 11:00 قشم QSM1233 ماهشهر ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 11:00 زاگرس IZG4106 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 11:20 ماهان IRM1015 عسلویه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 11:40 زاگرس IZG4041 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 12:00 ایران ایر IRA3512 سمنان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 12:00 ایران ایرتور IRB953 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 12:00 وارش VAR5802 ساری ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-500
پنج شنبه 12:15 ماهان IRM1059 کرمان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 12:20 کاسپین CPN022 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 12:20 آتا TBZ5615 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 12:40 تابان TBN6222 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 12:45 زاگرس IZG4108 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 12:45 قشم QSM1310 همدان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 12:55 کاسپین CPN6935 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 13:00 قشم QSM1287 زاهدان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 13:50 آتا TBZ5640 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 13:55 آسمان IRC836 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 14:00 معراج MRJ2862 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 14:00 ایران ایرتور IRB905 رشت ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 14:10 کاسپین CPN6945 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 14:30 ماهان IRM1035 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 16:00 آسمان IRC602 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 15:05 ساها IRZ170 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-300
پنج شنبه 15:15 ساها IRZ167 ارومیه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-300
پنج شنبه 15:25 زاگرس IZG4045 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:30 آسمان IRC852 زاهدان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B.727
پنج شنبه 09:50 ایران ایرتور IRB960 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 09:10 ساها IRZ162 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-300
پنج شنبه 09:00 معراج MRJ2800 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 08:45 کیش KIS7169 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 09:00 کاسپین CPN6928 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 08:05 کاسپین CPN026 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 08:40 ایران ایرتور IRB964 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:55 قشم QSM1252 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 00:55 زاگرس IZG4057 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 07:20 ماهان IRM1081 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 00:20 ایران ایرتور IRB968 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 00:15 تابان TBN6202 آبادان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 00:10 آتا TBZ5621 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 23:45 تابان TBN6328 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 23:00 ایران ایرتور IRB977 آبادان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 23:00 آتا TBZ5619 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 22:30 زاگرس IZG4106 کیش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:10 تابان TBN6224 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 21:35 قشم QSM1206 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 20:30 آسمان IRC3973 ساری ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-400
چهار شنبه 21:00 ایران ایرتور IRB943 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:00 ماهان IRM1037 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 21:20 تابان TBN6210 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 21:25 وارش VAR5818 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 21:25 سپهران SHI4318 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 20:00 زاگرس IZG4102 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 19:55 ایران ایر IRA212 بیرجند ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 19:40 تابان TBN6342 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 18:40 ماهان IRM1045 کیش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 18:30 آسمان IRC619 یزد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 18:00 تابان TBN6232 کرمانشاه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 18:00 تابان TBN6324 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 17:40 سپهران SHI4300 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 16:30 زاگرس IZG4114 تبریز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 17:00 ایران ایرتور IRB925 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:00 وارش VAR5813 کیش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 17:05 ایران ایر IRA466 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 17:10 قشم QSM1202 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 17:25 کاسپین CPN040 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 16:15 آسمان IRC605 نوشهر ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 16:20 آتا TBZ5638 ساری ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 16:15 آسمان IRC602 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-400
چهار شنبه 16:00 زاگرس IZG4045 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:00 ایران ایرتور IRB901 تبریز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 15:05 ساها IRZ170 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 15:00 ساها IRZ169 اردبیل ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 14:05 آسمان IRC3737 آبادان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 14:00 ایران ایرتور IRB905 رشت ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:00 کیش KIS7069 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 13:40 کاسپین CPN6919 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 13:30 تابان TBN6226 کرج ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 13:00 زاگرس IZG4108 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:40 قشم QSM1250 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 12:25 سپهران SHI4342 بندرعباس ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 12:20 آتا TBZ5640 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 12:05 کاسپین CPN6905 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 12:15 آسمان IRC600 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 12:00 ایران ایرتور IRB953 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 11:55 قشم QSM1258 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 11:30 ایران ایر IRA3394 شاهرود ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 11:30 کاسپین CPN6945 کیش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 11:30 پويا PYA2340 گرگان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ EMB-145
چهار شنبه 11:15 تابان TBN6222 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 11:10 سپهران SHI4310 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 11:00 وارش VAR5802 ساری ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 10:30 آسمان IRC852 زاهدان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B.727
چهار شنبه 10:30 کیش KIS7072 کیش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 09:00 کاسپین CPN026 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 09:10 ساها IRZ162 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 09:55 ایران ایرتور IRB960 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 10:30 آتا TBZ5615 تبریز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 10:10 زاگرس IZG4091 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 09:00 معراج MRJ2800 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 09:00 ایران ایرتور IRB964 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:55 کاسپین CPN024 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 07:20 ماهان IRM1081 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A300-600

فرودگاه مشهد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 09:00 زاگرس IZG4109 اصفهان 23, 24 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 09:50 کاسپین CPN6918 شیراز 1 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 10:00 ایران ایرتور IRB904 رشت 15, 16 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 10:05 معراج MRJ2801 تهران 6 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 10:10 ساها IRZ168 اردبیل 3 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 10:15 تابان TBN6225 کرج 9 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 11:00 ایران ایرتور IRB900 تبریز 17, 18 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 11:20 آتا TBZ5616 تبریز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 11:25 زاگرس IZG4115 تبریز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 11:30 آسمان IRC853 زاهدان 4 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B.727
چهار شنبه 12:00 وارش VAR5812 کیش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 12:05 ایران ایر IRA3395 شاهرود ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 12:10 سپهران SHI4319 تهران 1 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 12:20 کاسپین CPN6944 کیش 3 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 12:30 پويا PYA2341 گرگان 7 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ EMB-145
چهار شنبه 12:40 قشم QSM1259 تهران 5 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 12:55 ایران ایرتور IRB924 شیراز 15, 16 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 13:00 تابان TBN6231 کرمانشاه 10 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 13:05 کاسپین CPN025 تهران 8 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 13:15 سپهران SHI4301 شیراز 6 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 13:20 آتا TBZ5637 ساری ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 13:25 قشم QSM1251 تهران 4 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 13:30 ماهان IRM1044 کیش 1, 2, 3 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 13:35 آسمان IRC604 نوشهر 7 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 14:30 تابان TBN6325 تهران 5 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 14:40 کاسپین CPN027 تهران 10 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 14:55 ایران ایرتور IRB969 تهران 15, 16 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 15:00 آسمان IRC3736 آبادان 6 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 15:05 کیش KIS7068 تهران 14 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 16:00 ساها IRZ163 تهران 8 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 16:05 ساها IRZ171 تهران 7 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 16:10 زاگرس IZG4103 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 16:15 ماهان IRM1080 تهران 1, 2, 3 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 16:50 زاگرس IZG4044 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:55 ایران ایرتور IRB942 اصفهان 15, 16 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:00 آسمان IRC601 تهران 4 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 17:10 آسمان IRC3972 ساری 5 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-400
چهار شنبه 17:15 آتا TBZ5641 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 17:30 زاگرس IZG4107 کیش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:40 ایران ایر IRA467 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 17:50 قشم QSM1207 شیراز 6 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 18:00 وارش VAR5803 ساری ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 18:05 ایران ایرتور IRB976 آبادان 17, 18 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:25 سپهران SHI4343 بندرعباس 7 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 18:30 کیش KIS7073 کیش 14 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:35 کاسپین CPN041 تهران 10 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 18:45 تابان TBN6223 تهران 1 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 19:10 آتا TBZ5620 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 19:15 تابان TBN6201 آبادان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 19:30 آسمان IRC618 یزد 5 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 22:05 وارش VAR5819 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-500
پنج شنبه 22:30 ماهان IRM1036 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 21:45 کاسپین CPN029 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 21:30 تابان TBN6209 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 20:35 کیش KIS7073 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:00 زاگرس IZG4056 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 20:30 قشم QSM1259 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 19:15 تابان TBN6201 آبادان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 19:10 آتا TBZ5726 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 19:05 تابان TBN6281 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 19:00 وارش VAR5803 ساری ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-500
پنج شنبه 18:10 تابان TBN6207 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 18:15 ماهان IRM1044 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 18:45 تابان TBN6223 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 18:00 آسمان IRC3851 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 18:05 ایران ایرتور IRB976 آبادان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:55 ایران ایر IRA467 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 17:35 آتا TBZ5641 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 17:30 ایران ایرتور IRB958 کرمانشاه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:25 کاسپین CPN6904 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 17:00 آسمان IRC603 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-300
پنج شنبه 16:55 ایران ایرتور IRB969 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 16:35 زاگرس IZG4044 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:10 ساها IRZ163 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-300
پنج شنبه 15:45 ماهان IRM1034 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 16:05 ساها IRZ171 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-300
پنج شنبه 15:35 ایران ایر IRA261 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 15:30 زاگرس IZG4103 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 15:20 سپهران SHI4301 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-500
پنج شنبه 15:10 کاسپین CPN6929 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 15:05 معراج MRJ2801 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 15:00 آسمان IRC837 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 14:55 ایران ایرتور IRB967 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 14:00 زاگرس IZG4135 قشم ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 13:50 کاسپین CPN027 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 13:45 قشم QSM1286 زاهدان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 13:35 تابان TBN6231 کرمانشاه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 13:30 وارش VAR5816 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-500
پنج شنبه 13:25 کاسپین CPN023 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 13:20 قشم QSM1253 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 13:15 ماهان IRM1058 کرمان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 13:05 آتا TBZ5616 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 13:00 ایران ایرتور IRB924 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 12:55 تابان TBN6241 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 12:35 ماهان IRM1014 عسلویه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 12:45 زاگرس IZG4040 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:00 تابان TBN6329 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 20:40 ایران ایر IRA213 بیرجند ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 20:45 تابان TBN6341 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 21:00 زاگرس IZG4056 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 21:20 آسمان IRC603 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 22:05 وارش VAR5819 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 22:20 قشم QSM1203 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 22:30 ماهان IRM1036 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 22:35 تابان TBN6209 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 05:00 ایران ایرتور IRB965 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 05:55 ایران ایرتور IRB961 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 07:00 ایران ایرتور IRB952 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:30 آتا TBZ5622 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 08:35 قشم QSM1311 همدان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 09:00 ماهان IRM1030 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 12:40 ایران ایر IRA3511 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 12:05 زاگرس IZG4107 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 12:00 ایران ایرتور IRB982 بوشهر ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 11:45 قشم QSM1232 ماهشهر ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 11:30 آسمان IRC853 زاهدان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B.727
پنج شنبه 11:00 ایران ایرتور IRB900 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 10:10 ساها IRZ166 ارومیه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-300
پنج شنبه 10:05 معراج MRJ2863 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 10:00 ایران ایرتور IRB904 رشت ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 09:55 کاسپین CPN6944 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 09:15 آسمان IRC601 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 09:45 کیش KIS7168 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 09:10 کاسپین CPN6934 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 09:10 تابان TBN6221 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 09:05 زاگرس IZG4109 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 05:45 آتا TBZ5622 تهران 27, 28 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 05:55 ایران ایرتور IRB961 تهران 17, 18 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 06:20 زاگرس IZG4090 تهران 23, 24 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 06:35 سپهران SHI4311 تهران 2 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 07:00 ایران ایرتور IRB952 اهواز 15, 16 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:35 تابان TBN6221 تهران 4 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 08:50 کاسپین CPN6904 اصفهان 2 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 05:00 ایران ایرتور IRB965 تهران 15, 16 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه مشهد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 21:15 هواپيمايي قطر QTR492 دوحه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 19:55 فلای دبی FDB253 دبی ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 19:30 العراقيه IAW1181 نجف ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 18:30 تابان TBN7268 نجف ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 18:00 العراقيه IAW117 نجف ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 17:50 آتا TBZ6638 نجف ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 17:00 العراقيه IAW149 بصره ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 16:30 ماهان IRM5003 نجف ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 15:55 عمان ایر OMA453 مسقط ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 13:30 العربیه ABY205 شارجه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 14:45 ایران ایر IRA668 کویت ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 12:00 تابان TBN7264 نجف ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 11:30 کام ایر KMF929 مزارشریف ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:30 کام ایر KMF921 هرات ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 11:00 العراقيه IAW161 بغداد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 02:15 ماهان IRM5081 بغداد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 01:35 ترکیش THY888 استانبول ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 00:01 العراقيه IAW1183 بغداد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-800
چهار شنبه 21:15 هواپيمايي قطر QTR492 دوحه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 18:30 تابان TBN7268 نجف ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 19:30 العراقيه IAW1181 نجف ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-800
چهار شنبه 18:00 العراقيه IAW117 نجف ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-800
چهار شنبه 17:50 آتا TBZ6638 نجف ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 13:30 العربیه ABY205 شارجه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 12:40 جزیره JZR151 کویت ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 12:00 العراقيه IAW175 ناصريه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ CRJ-900
چهار شنبه 11:30 كويت kac511 کویت ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 11:00 العراقيه IAW161 بغداد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-800
چهار شنبه 07:50 ماهان IRM1148 کابل ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A300-600

فرودگاه مشهد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 22:25 هواپيمايي قطر QTR493 دوحه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 20:55 فلای دبی FDB254 دبی ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 20:30 العراقيه IAW1182 نجف ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 19:30 تابان TBN7267 نجف ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 19:00 العراقيه IAW162 بغداد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 18:00 العراقيه IAW150 بصره ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 16:45 عمان ایر OMA454 مسقط ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 14:10 العربیه ABY206 شارجه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 12:30 کام ایر KMF930 مزارشریف ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 12:00 العراقيه IAW118 نجف ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 11:30 کام ایر KMF922 هرات ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:30 آتا TBZ6637 نجف ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 07:00 تابان TBN7263 نجف ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 04:30 ماهان IRM5002 بغداد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 02:30 ترکیش THY889 استانبول ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 01:00 العراقيه IAW1184 بغداد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-800
چهار شنبه 22:25 هواپيمايي قطر QTR493 دوحه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 20:30 العراقيه IAW1182 نجف ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-800
چهار شنبه 20:00 ماهان IRM5082 بغداد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 19:30 تابان TBN7267 نجف ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 19:00 العراقيه IAW162 بغداد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-800
چهار شنبه 14:10 العربیه ABY206 شارجه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 13:40 جزیره JZR152 کویت ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 13:00 العراقيه IAW176 ناصريه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ CRJ-900
چهار شنبه 12:30 كويت kac512 کویت ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 12:00 العراقيه IAW118 نجف ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-800
چهار شنبه 10:30 کیش KIS6032 کویت ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 07:30 آتا TBZ6637 نجف ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 05:00 فلای دبی FDB252 دبی ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A300-600

فرودگاه شيراز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 23:35 آسمان IRC3827 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 23:10 آسمان IRC3821 آبادان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 23:05 آسمان IRC3777 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 21:30 ماهان IRM1087 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 21:55 ایران ایر IRA424 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 22:15 سپهران SHI4303 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-200
پنج شنبه 22:30 قشم QSM1236 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 20:55 کاسپین CPN048 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:50 آسمان IRC3851 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 20:25 ایران ایر IRA3377 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 20:10 ساها IRZ156 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-300
پنج شنبه 18:20 آسمان IRC3775 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 17:30 زاگرس IZG4011 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:15 زاگرس IZG4111 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:00 سپهران SHI4301 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-600
پنج شنبه 16:00 ایران ایر IRA3391 بندرعباس ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 14:55 آسمان IRC3801 قشم ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 14:35 آسمان IRC3905 ساری ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 14:00 کیش KIS7060 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 14:30 ایران ايرتور IRB924 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 13:45 آسمان IRC3819 آبادان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 12:00 ماهان IRM4557 خارک ۲۴ آبان ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 13:30 آسمان IRC3941 رشت ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 11:00 ایران ایر IRA3386 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 11:45 ایران ايرتور IRB984 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 12:00 ماهان IRM4563 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 146-300
پنج شنبه 10:30 آسمان IRC3891 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 10:50 ماهان IRM1089 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 10:30 کاسپین CPN6918 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:05 کاسپین CPN6948 عسلویه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:00 کارون KRU2560 جزیره سیری ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 09:35 آسمان IRC3793 بندرعباس ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 09:50 کاسپین CPN6934 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 09:50 آسمان IRC3771 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 08:50 آسمان IRC3769 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 09:00 آسمان IRC3763 لاوان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 08:05 ماهان IRM4562 کرمان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 146-300
پنج شنبه 07:05 کاسپین CPN038 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:35 ایران ایر IRA3389 بندرعباس ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 06:35 زاگرس IZG4077 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 01:05 سپهران SHI4303 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 22:05 قشم QSM1236 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 22:15 کیش KIS7060 کیش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:50 آسمان IRC3837 بندرعباس ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 23:10 آسمان IRC3821 آبادان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 23:50 آسمان IRC3779 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:55 ایران ایر IRA3455 قشم ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 21:30 ماهان IRM1087 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 21:05 آسمان IRC854 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 20:05 ساها IRZ156 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 19:20 قشم QSM1207 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 19:00 آسمان IRC3891 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 18:35 کاسپین CPN6979 عسلویه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 18:00 زاگرس IZG4011 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:55 ایران ایر IRA3393 بندرعباس ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 17:30 ایران ایر IRA232 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 16:15 کارون KRU2534 ماهشهر ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 15:40 کاسپین CPN048 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:00 سپهران SHI4301 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 14:40 آسمان IRC3773 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 14:40 معراج MRJ2840 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 13:25 آسمان IRC3805 کیش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 13:45 آسمان IRC3813 تبریز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 14:30 ایران ايرتور IRB924 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:15 ایران ایر IRA3377 کیش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 12:00 ایران ایر IRA235 بندرلنگه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 11:20 کاسپین CPN6918 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 10:50 ماهان IRM1089 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 09:00 کارون KRU2516 لاوان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 09:30 ایران ایر IRA3378 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 09:35 آسمان IRC3793 بندرعباس ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 09:50 آسمان IRC3771 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 08:50 آسمان IRC3769 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 08:40 ایران ایر IRA234 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 07:00 آسمان IRC3780 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 07:10 زاگرس IZG4077 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:30 ایران ایر IRA426 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 08:35 ایران ایر IRA3389 بندرعباس ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210

فرودگاه شيراز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 11:30 آسمان IRC3800 قشم ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 11:35 ایران ایر IRA3388 بندرعباس ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 11:50 ماهان IRM1088 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 12:40 ماهان IRM4556 خارک ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 146-300
پنج شنبه 12:45 ایران ايرتور IRB985 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 12:45 ماهان IRM4563 کرمان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 146-300
پنج شنبه 13:00 سپهران SHI4302 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-600
پنج شنبه 14:30 آسمان IRC3774 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 15:30 ایران ايرتور IRB925 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 15:35 آسمان IRC3850 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 16:00 آسمان IRC3820 آبادان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 16:35 ایران ایر IRA3399 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 17:00 آسمان IRC3826 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 17:45 سپهران SHI4300 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-600
پنج شنبه 18:15 زاگرس IZG4110 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:30 زاگرس IZG4010 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:15 آسمان IRC3776 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 20:50 آسمان IRC3778 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 21:00 ایران ایر IRA3376 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 21:00 کیش KIS7061 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:10 ساها IRZ157 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-300
پنج شنبه 21:50 کاسپین CPN049 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 22:30 ایران ایر IRA425 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 22:30 ماهان IRM1086 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 23:10 قشم QSM1237 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 10:30 آسمان IRC3818 آبادان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 10:40 آسمان IRC3904 ساری ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 10:50 کاسپین CPN6935 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 11:00 کاسپین CPN6949 عسلویه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 11:25 کاسپین CPN6919 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:30 کارون KRU2561 اصفهان/جزیره سیری ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 09:40 آسمان IRC3762 لاوان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 09:40 آسمان IRC3940 رشت ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 08:45 ماهان IRM4562 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 146-300
پنج شنبه 07:45 زاگرس IZG4076 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 08:00 کاسپین CPN039 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 08:10 ایران ایر IRA3387 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 07:15 آسمان IRC3890 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 06:15 آسمان IRC3792 بندرعباس ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 06:00 آسمان IRC3770 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 06:00 کیش KIS7158 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 05:00 آسمان IRC3768 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 22:45 قشم QSM1237 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 23:00 کیش KIS7061 کیش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:30 ماهان IRM1086 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 22:30 ایران ایر IRA3392 بندرعباس ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 20:00 قشم QSM1206 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 20:00 آسمان IRC3778 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:05 ساها IRZ157 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 22:00 آسمان IRC855 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 19:35 کاسپین CPN049 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:50 زاگرس IZG4010 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:30 ایران ایر IRA3454 قشم ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 16:50 کارون KRU2535 ماهشهر ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 16:30 کاسپین CPN6978 عسلویه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 16:20 آسمان IRC3890 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 16:00 آسمان IRC3820 آبادان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 16:00 آسمان IRC3836 بندرعباس ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 15:55 سپهران SHI4300 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 15:40 معراج MRJ2841 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 15:30 ایران ايرتور IRB925 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 13:50 ایران ایر IRA427 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 12:50 ایران ایر IRA3388 بندرعباس ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 12:35 ایران ایر IRA233 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 12:35 ایران ایر IRA235 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 12:10 کاسپین CPN6919 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 11:50 ماهان IRM1088 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 10:50 آسمان IRC3772 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 10:05 ایران ایر IRA3379 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 10:30 آسمان IRC3804 کیش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 09:30 آسمان IRC3812 تبریز 15 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 09:30 کارون KRU2517 لاوان 4 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 09:10 ایران ایر IRA3376 کیش 9 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 09:15 ایران ایر IRA234 بندرلنگه 8 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 07:55 زاگرس IZG4076 تهران 7, 8 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:15 آسمان IRC3792 بندرعباس 16 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 07:45 آسمان IRC3781 تهران 15 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 06:00 آسمان IRC3770 تهران 15 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 06:00 کیش KIS7158 تهران 4, 5 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 05:45 سپهران SHI4302 تهران 1, 2 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 05:15 آسمان IRC3768 تهران 16 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100

فرودگاه شيراز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 11:45 ایران ایر IRA657 دبی ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 13:00 ایران ایر IRA664 کویت ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 03:35 هواپيمايي قطر QTR476 دوحه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 10:10 فلای دبی FDB271 دبی ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 13:00 العربیه ABY213 شارجه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 19:00 کیش KIS6013 دبی ۲۴ آبان ۱۳۹۷ M83

فرودگاه شيراز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 09:20 ایران ایر IRA665 کویت ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 18:30 ایران ایر IRA656 دبی ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 04:45 هواپيمايي قطر QTR477 دوحه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 11:20 فلای دبی FDB272 دبی ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 13:40 العربیه ABY214 شارجه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 15:00 کیش KIS6012 دبی ۲۴ آبان ۱۳۹۷ M83

فرودگاه تبريز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 13:10 آتا TBZ5650 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 13:20 آتا TBZ5616 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 13:30 زاگرس IZG4115 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:45 ایران ايرتور IRB973 کیش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:10 آتا TBZ5608 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:30 کاسپین CPN046 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:40 آتا TBZ5654 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-7
چهار شنبه 22:10 ایران ايرتور IRB986 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 06:55 ایران ايرتور IRB946 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 09:15 آتا TBZ5602 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 11:30 آتا TBZ5668 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 11:35 ایران ايرتور IRB986 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 13:00 ایران ايرتور IRB900 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 15:00 آتا TBZ5616 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:05 آسمان IRC640 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-600
پنج شنبه 16:50 کاسپین CPN046 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:45 کارون KRU2653 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737-400
پنج شنبه 18:00 ایران ايرتور IRB973 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 18:25 ایران ایر IRA3315 رشت ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-42-400
پنج شنبه 18:40 آتا TBZ5604 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 22:05 ایران ايرتور IRB936 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 22:20 آتا TBZ5606 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 13:00 ایران ايرتور IRB900 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:30 ایران ايرتور IRB978 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 12:10 زاگرس IZG4141 عسلویه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 10:50 ماهان IRM4560 اصفهان/کرمان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 146-100
چهار شنبه 11:30 آسمان IRC3812 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 09:40 آتا TBZ5602 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:50 قشم QSM1273 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 07:40 آتا TBZ5644 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 06:30 کاسپین CPN030 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:55 ایران ايرتور IRB946 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه تبريز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 19:00 ایران ایر IRA3314 رشت ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-42-400
پنج شنبه 19:30 آتا TBZ5605 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 23:00 ایران ايرتور IRB937 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:50 کاسپین CPN047 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:30 کارون KRU2652 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737-400
پنج شنبه 19:00 ایران ايرتور IRB987 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:00 آسمان IRC641 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-600
پنج شنبه 15:50 آتا TBZ5603 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 14:00 ایران ايرتور IRB901 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 12:30 ایران ايرتور IRB972 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 12:20 آتا TBZ5667 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:20 آتا TBZ5615 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 23:00 ایران ايرتور IRB987 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 06:30 آتا TBZ5601 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 08:00 ایران ايرتور IRB947 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:40 آتا TBZ5653 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:45 ایران ايرتور IRB979 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 18:25 کاسپین CPN047 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:55 آتا TBZ5607 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:30 ایران ايرتور IRB972 کیش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:30 زاگرس IZG4114 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 13:10 زاگرس IZG4140 عسلویه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-100
چهار شنبه 14:10 آتا TBZ5643 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:00 ایران ايرتور IRB901 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:00 آسمان IRC3813 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 11:50 ماهان IRM4561 کرمان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 06:30 آتا TBZ5601 تهران 6, 7 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 07:30 کاسپین CPN031 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:00 ایران ايرتور IRB947 تهران 10, 11 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:30 آتا TBZ5615 مشهد 6, 7 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 09:30 قشم QSM1272 تهران 11 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 10:20 آتا TBZ5649 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-7
چهار شنبه 11:50 ماهان IRM4561 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 146-100

فرودگاه تبريز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 19:45 ایران ايرتور IRB9708 استانبول ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 20:00 آتا TBZ6602 استانبول ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 01:20 ترکیش THY882 استانبول ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 01:20 ترکیش THY882 استانبول ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A321

فرودگاه تبريز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 04:10 ترکیش THY883 استانبول ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 13:30 ایران ايرتور IRB9709 استانبول ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 14:00 آتا TBZ6601 استانبول ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 04:10 ترکیش THY883 استانبول ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A321

فرودگاه اصفهان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 22:50 تابان TBN6209 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ md88
پنج شنبه 21:50 ایران ایر IRA3316 آبادان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 21:00 کارون KRU2625 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 20:00 آتا TBZ5613 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 19:55 ایران ایر IRA3462 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 19:20 آسمان IRC3758 آبادان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 18:35 کاسپین CPN6904 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 18:30 قشم ایر QSM1261 قشم ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 18:00 تابان TBN6309 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 17:40 ایران ایر IRA3312 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 17:25 زاگرس IZG4103 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 14:15 کیش ایر KIS7022 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 13:20 کاسپین CPN6926 عسلویه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 12:15 ایران ایر IRA3348 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 11:30 معراج MRJ2863 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 11:30 کارون KRU2561 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 10:40 ایران ایر IRA3450 رشت ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 10:30 زاگرس IZG4109 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 23:50 تابان TBN6209 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 23:20 ماهان IRM4531 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 21:40 آتا TBZ5613 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 21:15 کیش ایر KIS7042 عسلویه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 21:15 کیش ایر KIS7022 كيش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 20:35 ایران ایر IRA3336 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 20:35 قشم ایر QSM1282 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 19:20 آسمان IRC3758 آبادان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 19:00 تابان TBN6235 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 18:30 ایران ایرتور IRB942 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD80
چهار شنبه 17:35 ایران ایر IRA3354 ایلام ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 17:25 زاگرس IZG4103 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 17:00 کارون KRU2544 ماهشهر ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 16:45 ایران ایر IRA3312 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 15:30 تابان TBN6212 قشم ۲۳ آبان ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 13:20 ماهان IRM4561 تبریز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 12:55 ایران ایر IRA3334 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 10:30 زاگرس IZG4109 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 11:25 ایران ایر IRA3379 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 11:05 کارون KRU2519 بهرگان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 10:45 زاگرس IZG4005 كيش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 10:15 ماهان IRM4539 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 10:00 کاسپین CPN6904 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 08:20 کارون KRU2518 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 08:10 ماهان IRM4560 کرمان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 146-300
چهار شنبه 07:35 ایران ایر IRA3310 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 06:30 قشم ایر QSM1280 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100

فرودگاه اصفهان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 22:25 ایران ایر IRA3313 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 22:00 کارون KRU2624 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 21:00 آتا TBZ5614 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737
پنج شنبه 20:30 ایران ایر IRA3311 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 19:50 آسمان IRC3759 آبادان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 19:35 کاسپین CPN6905 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 19:15 قشم ایر QSM1260 قشم ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 19:00 تابان TBN6210 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ md88
پنج شنبه 12:50 ایران ایر IRA3349 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 18:25 زاگرس IZG4102 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 18:15 ایران ایر IRA3317 آبادان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 15:30 تابان TBN6310 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 15:15 کیش ایر KIS7023 كيش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 14:20 کاسپین CPN6927 عسلویه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ md83
پنج شنبه 11:15 ایران ایر IRA3451 رشت ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 11:30 زاگرس IZG4108 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 12:00 کارون KRU2562 سیری ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 12:30 معراج MRJ2862 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 05:30 ماهان IRM4530 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ BAE100
چهار شنبه 22:30 آتا TBZ5614 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737
چهار شنبه 19:50 آسمان IRC3759 آبادان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 18:10 ایران ایر IRA3335 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 22:00 کیش ایر KIS7023 كيش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 21:20 ایران ایر IRA3313 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 21:15 قشم ایر QSM1283 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ f100
چهار شنبه 20:00 تابان TBN6210 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 19:30 ایران ایرتور IRB943 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD80
چهار شنبه 18:25 زاگرس IZG4102 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 17:45 کیش ایر KIS7043 عسلویه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 17:30 کارون KRU2545 ماهشهر ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 17:20 ایران ایر IRA3337 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-42-500
چهار شنبه 16:30 تابان TBN6234 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 14:20 ماهان IRM4561 کرمان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 13:30 ایران ایر IRA3355 ایلام ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 12:00 ایران ایر IRA3311 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 12:00 تابان TBN6211 قشم ۲۳ آبان ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 11:50 کارون KRU2519 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 11:45 زاگرس IZG4004 كيش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 11:30 زاگرس IZG4108 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 11:15 ماهان IRM4538 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 10:55 کاسپین CPN6905 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 09:10 ماهان IRM4560 تبریز 1 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 146-100
چهار شنبه 08:50 کارون KRU2518 بهرگان 6 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 08:10 ایران ایر IRA3378 شیراز 10 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 07:10 قشم ایر QSM1281 تهران 9 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 05:30 ماهان IRM4530 تهران 1 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ BAE100

فرودگاه اصفهان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 17:10 ایران ایر IRA666 کویت ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 11:05 فلای دبی FDB261 دبی ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 10:50 ایران ایر IRA776 تفلیس ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 11:30 عراقی IAW171 نجف ۲۳ آبان ۱۳۹۷ CRJ200
پنج شنبه 02:30 ترکیش THY892 استانبول ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737
پنج شنبه 09:00 تابان TBN7256 نجف ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3

فرودگاه اصفهان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 05:30 تابان TBN7255 نجف ۲۴ آبان ۱۳۹۷ md88
پنج شنبه 12:05 فلای دبی FDB262 دبی ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-700
پنج شنبه 13:30 ایران ایر IRA667 کویت ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A321
پنج شنبه 18:10 ایران ایر IRA777 تفلیس ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 03:25 ترکیش THY893 استانبول ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 12:30 عراقی IAW172 نجف/بغداد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-3

فرودگاه بوشهر / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 13:45 ایران ايرتور IRB982 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:35 قشم QSM1218 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 21:50 زاگرس IZG4063 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:50 زاگرس IZG4063 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:20 زاگرس IZG4025 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:45 ایران ایر IRA407 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F-27-500
چهار شنبه 20:30 قشم QSM1218 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100

فرودگاه بوشهر / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 22:45 زاگرس IZG4062 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:45 زاگرس IZG4062 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:20 قشم QSM1219 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ F-27-500
پنج شنبه 14:45 ایران ايرتور IRB983 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:20 ایران ایر IRA406 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F-27-500
چهار شنبه 21:10 قشم QSM1219 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ F-27-500
چهار شنبه 08:15 زاگرس IZG4024 تهران 1, 2 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه بوشهر / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بوشهر / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه کرمان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 19:30 ماهان IRM4595 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 20:00 ماهان IRM1055 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A-310-300
پنج شنبه 14:40 ماهان IRM1058 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A-310-300
پنج شنبه 13:45 ماهان IRM4563 شیراز/اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 09:50 ماهان IRM1051 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A-310-300
پنج شنبه 01:20 ماهان IRM1053 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A-310-300
چهار شنبه 20:00 ماهان IRM1055 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A-310-300
چهار شنبه 16:00 ماهان IRM1079 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 146-100
چهار شنبه 15:30 ماهان IRM4561 تبریز/اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 146-300
چهار شنبه 09:50 ماهان IRM1051 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A-310-300
چهار شنبه 09:00 زاگرس IZG4023 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 146-300

فرودگاه کرمان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 21:00 ماهان IRM1052 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A500
پنج شنبه 16:00 ماهان IRM4594 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 146-300
پنج شنبه 15:40 ماهان IRM1054 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A-310-300
پنج شنبه 10:50 ماهان IRM1059 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A500
چهار شنبه 21:00 ماهان IRM1052 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A500
پنج شنبه 07:00 ماهان IRM4562 شیراز/اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 05:30 ماهان IRM1050 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A-310-300
چهار شنبه 17:00 ماهان IRM1078 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 146-100
چهار شنبه 10:50 ماهان IRM1054 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A-310-300
چهار شنبه 10:00 زاگرس IZG4022 تهران 3, 4 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 146-300
چهار شنبه 07:00 ماهان IRM4560 اصفهان/تبریز 1, 2, 5 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 05:30 ماهان IRM1050 تهران 1, 2 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A-310-300

فرودگاه کرمان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه کرمان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه ساري / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 19:00 وارش VRS5803 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 18:30 آسمان IRC3972 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 14:20 آتا TBZ5637 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-7
چهار شنبه 17:40 وارش VRS5800 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-600

فرودگاه ساري / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 19:20 آسمان IRC3973 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 707-100
چهار شنبه 15:20 آتا TBZ5638 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-7
چهار شنبه 10:00 وارش VRS5802 مشهد 4 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 07:10 وارش VRS5801 تهران 4 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-600

فرودگاه ساري / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه ساري / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه يزد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 21:40 کاسپین CPN6950 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:50 کارون KRU2608 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 18:25 آسمان IRC618 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B.727
پنج شنبه 20:25 آسمان IRC3724 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B.727
پنج شنبه 09:35 ایران ایر IRA3426 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 07:30 ایران ایر IRA292 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 06:35 آتا TBZ5625 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 21:00 آسمان IRC618 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B.727
چهار شنبه 20:35 ایران ایر IRA3365 بندرعباس ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 16:10 آسمان IRC3724 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B.727
چهار شنبه 07:10 آسمان IRC862 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B.727
چهار شنبه 16:00 کاسپین CPN6950 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:40 ایران ایر IRA3426 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210

فرودگاه يزد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 22:45 کارون KRU2609 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 22:40 کاسپین CPN6951 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 08:05 ایران ایر IRA293 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 10:10 ایران ایر IRA3364 بندرعباس ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-42-400
پنج شنبه 19:15 آسمان IRC619 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B.727
پنج شنبه 21:25 آسمان IRC3725 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ B.727
پنج شنبه 07:30 آتا TBZ5626 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 23:00 ایران ايرتور IRB939 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:50 آسمان IRC3725 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B.727
چهار شنبه 21:10 ایران ایر IRA3385 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 17:00 آسمان IRC619 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B.727
چهار شنبه 17:00 کاسپین CPN6951 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:00 آسمان IRC863 تهران 4, 5 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ B.727
چهار شنبه 09:15 ایران ایر IRA3364 بندرعباس 1 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-42-400

فرودگاه يزد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه يزد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 20:10 قشم QSM1317 قشم ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 19:55 آتا TBZ5632 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:35 آسمان IRC624 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 13:55 وارش VRH5808 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-200
پنج شنبه 14:50 تابان TBN6231 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:30 ایران ايرتور IRB958 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 08:20 کیش KIS7096 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 07:50 آتا TBZ5710 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 06:45 کارون KRU2527 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:20 ایران ایر IRA289 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 22:25 آسمان IRC626 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 06:30 ایران ایر IRA3409 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-42-400
پنج شنبه 06:30 آسمان IRC620 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 14:50 تابان TBN6231 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 06:30 ایران ایر IRA3409 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 07:35 آتا TBZ5710 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:30 آسمان IRC620 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 08:40 آتا TBZ5711 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 09:15 کیش KIS7097 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 14:45 وارش VRH5809 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 15:50 تابان TBN6232 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:10 آسمان IRC625 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 20:30 ایران ايرتور IRB959 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:45 آتا TBZ5631 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:50 قشم QSM1316 قشم ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:15 کارون KRU2526 اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 23:00 آسمان IRC627 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 07:00 آسمان IRC621 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 07:05 ایران ایر IRA3408 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 21:55 ایران ایر IRA288 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 15:50 تابان TBN6232 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 08:30 آتا TBZ5711 تهران 5, 6 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:05 ایران ایر IRA3408 تهران 2 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 07:00 آسمان IRC621 تهران 4, 5 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه رشت / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 19:50 ایران ایر IRA3496 اهواز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 17:55 آسمان IRC844 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 11:30 کیش KIS7136 کیش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 11:30 زاگرس IZG4147 عسلویه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 11:30 ایران ايرتور IRB904 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه رشت / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 20:25 ایران ایر IRA3330 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 18:25 آسمان IRC845 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 12:30 زاگرس IZG4146 عسلویه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:30 ایران ايرتور IRB905 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:15 کیش KIS7137 کیش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320

فرودگاه رشت / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه رشت / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زاهدان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 15:25 قشم QSM1246 گرگان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 20:40 زاگرس IZG4049 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 13:00 آسمان IRC853 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 727-200
پنج شنبه 20:40 زاگرس IZG4049 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:50 ماهان IRM4541 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 07:55 آسمان IRC850 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 727-200
پنج شنبه 08:10 ایران ایر IRA382 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A321
پنج شنبه 10:30 قشم QSM1248 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 11:40 ایران ایر IRA383 چابهار ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 08:05 آسمان IRC850 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 727-200
چهار شنبه 13:00 آسمان IRC853 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 727-200
چهار شنبه 09:45 قشم QSM1248 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100

فرودگاه زاهدان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 14:00 آسمان IRC851 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 727-200
پنج شنبه 16:05 قشم QSM1249 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 21:40 زاگرس IZG4048 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 12:15 ایران ایر IRA383 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A321
پنج شنبه 09:00 آسمان IRC852 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 727-200
پنج شنبه 11:15 قشم QSM1287 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 08:45 ایران ایر IRA382 چابهار ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 22:00 ماهان IRM4540 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 21:40 زاگرس IZG4048 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:10 قشم QSM1249 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 14:00 آسمان IRC851 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 727-200
چهار شنبه 10:30 قشم QSM1246 گرگان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 09:00 آسمان IRC852 مشهد 6 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 727-200

فرودگاه زاهدان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زاهدان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه گرگان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 21:45 آسمان IRC634 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 20:25 ایران ایر IRA3358 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 10:30 آسمان IRC630 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 21:45 آسمان IRC634 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 19:55 قشم QSM1294 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 12:40 قشم QSM1247 زاهدان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 13:30 پويا PYA2341 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ERJ-135
چهار شنبه 10:30 آسمان IRC630 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 09:30 پويا PYA2345 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ERJ-135

فرودگاه گرگان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 20:35 قشم QSM1295 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 22:15 آسمان IRC635 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 11:00 آسمان IRC631 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 22:15 آسمان IRC635 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 21:05 ایران ایر IRA3359 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 14:30 پويا PYA2348 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ERJ-135
چهار شنبه 13:25 قشم QSM1246 زاهدان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 11:00 آسمان IRC631 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 10:30 پويا PYA2340 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ERJ-135
چهار شنبه 06:30 پويا PYA2344 تهران 4 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ERJ-135

فرودگاه گرگان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه گرگان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه بندرعباس / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 20:40 کاسپین CPN6960 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:40 ایران ایر IRA458 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 21:00 ماهان IRM4593 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 23:50 ایران ایر IRA3352 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 15:00 کیش KIS7138 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:05 ايرتور IRB912 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 13:00 ایران ایر IRA3388 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 12:15 کیش KIS7062 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 11:45 ایران ایر IRA3364 یزد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 07:35 آسمان IRC3792 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 07:30 ماهان IRM1095 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 23:55 ایران ایر IRA3392 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 21:00 ماهان IRM4593 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 21:00 ایران ایر IRA458 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:15 آسمان IRC3748 آبادان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 19:25 زاگرس IZG4039 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:05 ايرتور IRB912 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:20 ایران ایر IRA3360 کیش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 17:05 آسمان IRC3836 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 16:25 قشم QSM1220 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 15:10 ایران ایر IRA3390 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 11:20 وارش VRH5814 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-400
چهار شنبه 14:15 ایران ایر IRA3352 کیش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 07:30 کیش KIS7062 کیش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 07:35 آسمان IRC3792 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 09:45 سپهران SHI4342 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 10:50 ایران ایر IRA3364 یزد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 07:30 ماهان IRM1095 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A300-600

فرودگاه بندرعباس / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 22:10 ماهان IRM4592 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 21:30 ایران ایر IRA459 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 21:30 کاسپین CPN6961 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:05 ايرتور IRB913 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:20 ایران ایر IRA3353 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 08:10 آسمان IRC3793 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 09:30 ماهان IRM1094 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 13:00 کیش KIS7063 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 14:25 ایران ایر IRA3391 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 16:00 کیش KIS7139 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 06:00 ایران ایر IRA3389 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 20:00 ايرتور IRB913 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:35 ایران ایر IRA459 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:45 آسمان IRC3837 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 22:10 ماهان IRM4592 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 20:30 زاگرس IZG4038 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:55 ایران ایر IRA3365 یزد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 17:35 آسمان IRC3749 آبادان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 17:05 قشم QSM1221 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 16:25 ایران ایر IRA3393 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 15:30 ایران ایر IRA3361 کیش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 12:00 وارش VRH5815 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-400
چهار شنبه 11:35 ایران ایر IRA3391 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 10:30 سپهران SHI4342 مشهد 7 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 09:30 ماهان IRM1094 تهران 1, 2, 3, 4, 5, 6 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 08:15 کیش KIS7063 کیش 5, 6 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 08:10 آسمان IRC3793 شیراز 4 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 07:00 ایران ایر IRA3389 شیراز 9 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500

فرودگاه بندرعباس / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بندرعباس / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه همدان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 10:15 قشم 1311 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100

فرودگاه همدان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 11:00 قشم 1310 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100

فرودگاه همدان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه همدان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اردبيل / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 11:25 آسمان IRC3710 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 10:55 ایران ایر IRA3401 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR72-600
چهار شنبه 10:55 ایران ایر IRA3401 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR72-600
چهار شنبه 12:10 ساها IRZ168 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-100
چهار شنبه 11:20 آسمان IRC3710 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100

فرودگاه اردبيل / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 12:25 آسمان IRC3711 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 13:10 ساها IRZ169 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-100
پنج شنبه 11:30 ایران ایر IRA3400 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR72-600
چهار شنبه 12:20 آسمان IRC3711 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 11:30 ایران ایر IRA3400 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR72-600

فرودگاه اردبيل / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اردبيل / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه ايلام / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 15:25 ایران ایر IRA3355 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 14:30 ماهان IRM4572 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 146-200
چهار شنبه 06:40 ایران ایر IRA3351 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 07:40 آسمان IRC840 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100

فرودگاه ايلام / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 15:15 ماهان IRM4573 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 146-200
چهار شنبه 16:00 ایران ایر IRA3354 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 07:15 ایران ایر IRA3350 تهران 2 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 08:10 آسمان IRC841 تهران 2 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100

فرودگاه ايلام / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه ايلام / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اروميه / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 22:25 آتا TBZ5677 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:40 آسمان IRC3854 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 20:45 زاگرس IZG4001 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:15 آتا TBZ5680 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:55 قشم QSM1277 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 16:05 ایران ایر IRA277 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 10:15 آتا TBZ5675 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه اروميه / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 21:30 زاگرس IZG4000 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:05 آتا TBZ5679 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 11:05 آتا TBZ5676 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:50 ایران ایر IRA276 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 08:50 قشم QSM1276 تهران 1, 2, 6 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 07:00 آتا TBZ5678 تهران 4, 5, 6 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه اروميه / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اروميه / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 23:50 آسمان IRC518 استانبول ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320

فرودگاه بيرجند / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 21:40 ایران ایر IRA213 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 19:10 ماهان IRM1049 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 18:15 ایران ایر IRA212 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A321

فرودگاه بيرجند / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 18:55 ایران ایر IRA212 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 20:00 ماهان IRM1048 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 22:25 ایران ایر IRA213 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A321

فرودگاه بيرجند / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بيرجند / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اهواز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 23:00 کارون IRG2624 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 19:15 کارون IRG2652 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 19:30 آتا TBZ5641 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:00 کیش KIS7031 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-100
پنج شنبه 20:40 ایران ایر IRA419 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 22:00 ایران ايرتور IRB988 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:45 آسمان IRC3873 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-42-400
پنج شنبه 21:25 آسمان IRC832 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 21:10 زاگرس IZG4013 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:00 آتا TBZ5726 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:25 آسمان IRC3826 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-42-400
پنج شنبه 18:05 ایران ایر IRA3398 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 17:40 کارون IRG2618 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 18:00 تابان TBN6275 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:50 کاسپین CPN018 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:00 آسمان IRC837 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 15:30 تابان TBN6213 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 15:15 آتا TBZ5683 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 15:00 وارش VRS5816 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-600
پنج شنبه 14:05 آتا TBZ5635 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 12:30 آتا TBZ5728 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 11:30 کاسپین CPN6912 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:30 ایران ايرتور IRB956 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 08:15 کارون IRG2526 کرمانشاه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 08:15 کیش KIS7130 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 08:40 آسمان IRC3890 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-42-400
پنج شنبه 08:55 قشم QSM1212 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 09:00 ایران ايرتور IRB952 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 09:20 ایران ایر IRA3387 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-42-400
پنج شنبه 10:00 تابان TBN6245 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:00 ماهان IRM4562 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 10:40 آتا TBZ5627 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 11:10 آسمان IRC830 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 06:20 کاسپین CPN020 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 06:15 زاگرس IZG4017 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 06:10 ماهان IRM4586 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A-310-300
چهار شنبه 22:15 کیش KIS7130 کیش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:15 کارون IRG2620 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 22:00 ایران ايرتور IRB988 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:50 کارون IRG2600 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:05 کاسپین CPN018 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:00 زاگرس IZG4013 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:20 آسمان IRC3890 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 18:35 ایران ایر IRA3337 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 19:20 آتا TBZ5641 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:05 ایران ایر IRA3471 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 16:30 قشم QSM1300 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 16:15 زاگرس IZG4021 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 12:05 کاسپین CPN6917 عسلویه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 11:25 آتا TBZ5635 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 11:15 آسمان IRC830 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 09:30 آتا TBZ5627 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 10:40 ماهان IRM4524 خارک ۲۳ آبان ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 08:00 کاسپین CPN020 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 09:00 ایران ايرتور IRB952 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:05 زاگرس IZG4017 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:30 ایران ايرتور IRB956 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:40 ماهان IRM4586 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A-310-300

فرودگاه اهواز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 23:00 ایران ايرتور IRB989 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 22:15 آسمان IRC3827 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-42-400
پنج شنبه 22:25 آسمان IRC833 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 22:00 زاگرس IZG4012 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:50 آتا TBZ5727 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:15 ایران ایر IRA418 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 21:00 کیش KIS7030 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-100
پنج شنبه 20:20 آتا TBZ5628 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:00 کارون IRG2625 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 19:00 آسمان IRC3872 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-42-400
پنج شنبه 19:00 تابان TBN6276 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:45 کاسپین CPN019 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:40 ایران ایر IRA3462 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 18:40 کارون IRG2619 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 18:00 آسمان IRC831 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 16:30 تابان TBN6214 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:10 آتا TBZ5684 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:00 وارش VRS5817 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-600
پنج شنبه 15:05 آتا TBZ5636 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 737-300
پنج شنبه 12:20 کاسپین CPN021 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 15:00 کارون IRG2653 تبریز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 12:10 آسمان IRC836 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A-310-300
پنج شنبه 11:50 آتا TBZ5640 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 11:00 ماهان IRM4563 شیراز/کرمان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 11:00 تابان TBN6246 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:00 ایران ايرتور IRB953 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 09:55 ایران ایر IRA3386 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 09:40 قشم QSM1213 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 09:00 کیش KIS7131 کیش ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 09:10 آسمان IRC3891 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 23:15 کیش KIS7131 کیش ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 05:45 کارون IRG2527 کرمانشاه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 07:10 کاسپین CPN6913 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:20 ماهان IRM4587 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A-310-300
پنج شنبه 07:30 زاگرس IZG4016 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 08:30 ایران ايرتور IRB957 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 11:25 ماهان IRM4525 خارک ۲۳ آبان ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 12:15 آتا TBZ5636 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 12:15 آسمان IRC831 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 13:00 کاسپین CPN021 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:10 قشم QSM1301 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 17:15 زاگرس IZG4020 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 17:40 ایران ایر IRA3496 رشت ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 18:00 آسمان IRC3891 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 19:20 ایران ایر IRA3336 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 20:20 آتا TBZ5628 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:00 زاگرس IZG4012 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:00 کاسپین CPN019 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:50 کارون IRG2601 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 23:00 ایران ايرتور IRB989 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 10:15 آتا TBZ5640 مشهد 2 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:20 ماهان IRM4587 تهران 1, 5 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A-310-300
چهار شنبه 07:55 زاگرس IZG4016 تهران 9 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 08:30 ایران ايرتور IRB957 تهران 6 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 09:00 کاسپین CPN6916 عسلویه 4 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 10:00 ایران ايرتور IRB953 مشهد 6 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 05:20 کارون IRG2615 تهران 10, 11 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100

فرودگاه اهواز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اهواز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 08:50 کارون IRG5500 دبی ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 02:35 ترکیش THY897 استانبول ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320

فرودگاه سنندج / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 11:30 قشم QSM1293 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 11:40 ایران ایر IRA 219 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 11:15 آسمان IRC 838 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100

فرودگاه سنندج / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 12:15 قشم QSM 1292 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 12:25 ایران ایر IRA 218 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 12:00 آسمان IRC 839 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100

فرودگاه سنندج / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه سنندج / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 21:15 تابان TBN6201 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:15 آسمان IRC3759 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 20:55 آسمان IRC860 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 20:00 ایران ايرتور IRB976 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:50 ایران ایر IRA3317 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-42-500
پنج شنبه 17:25 آسمان IRC3820 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 17:50 ایران ايرتور IRB914 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:40 قشم QSM1216 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ100
پنج شنبه 16:20 ایران ایر IRA265 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 11:55 آسمان IRC3818 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 09:35 کیش KIS7105 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:15 تابان TBN6201 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:15 آسمان IRC3759 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 20:00 ایران ايرتور IRB976 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:15 آسمان IRC3749 بندرعباس ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 19:50 کاسپین CPN042 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 18:05 قشم QSM1216 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 17:40 ایران ايرتور IRB914 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:25 آسمان IRC3820 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 17:10 آسمان IRC3736 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 09:30 کیش KIS7105 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 11:15 آسمان IRC3750 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-800

فرودگاه آبادان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 21:45 آسمان IRC3821 شیراز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 22:15 تابان TBN6202 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:30 کیش KIS7104 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 12:25 آسمان IRC3819 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 16:55 ایران ایر IRA264 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 18:00 آسمان IRC3758 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 18:45 ایران ايرتور IRB915 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:20 قشم QSM1217 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ RJ100
پنج شنبه 20:25 ایران ایر IRA3316 اصفهان ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 21:00 ایران ايرتور IRB977 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:35 آسمان IRC861 تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 21:45 آسمان IRC3821 شیراز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 22:15 تابان TBN6202 مشهد ۲۴ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:00 ایران ايرتور IRB977 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:50 کاسپین CPN043 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 19:45 آسمان IRC3748 بندرعباس ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 18:45 قشم QSM1217 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ RJ100
چهار شنبه 18:45 ایران ايرتور IRB915 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:00 آسمان IRC3751 تهران ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 737-800
چهار شنبه 18:00 آسمان IRC3758 اصفهان ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 12:10 آسمان IRC3737 مشهد ۲۳ آبان ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 10:30 کیش KIS7104 تهران 5 ۲۳ آبان ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه آبادان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

یرای مشاهده هر یک از برنامه های زمانی زیر، روی آن کلیک کنید.

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه زمان تخمینی و واقعی پرواز مشاهده نمایید:

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه وضعیت هوای مبدا پرواز مشاهده نمایید: