آفتاب

فرودگاه مهرآباد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 22:30 آتا TBZ5699 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:45 کاسپین CPN6987 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 19:45 زاگرس IZG4010 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 19:50 کارون KRU2507 ماهشهر ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 19:55 ایران ایرتور IRB915 آبادان ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:55 آتا TBZ5607 تبریز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:00 زاگرس IZG4080 عسلویه ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 20:05 ایران ایرتور IRB997 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:05 آتا TBZ5679 ارومیه ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 20:10 تابان TBN6223 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 20:15 وارش VRH5825 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 20:40 ماهان IRM1066 کرمان ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 20:45 کارون KRU2509 ماهشهر ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 20:50 کاسپین CPN049 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:55 زاگرس IZG4056 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 21:00 ماهان IRM4543 شهرکرد ۱ اسفند ۱۳۹۷ ab6
چهار شنبه 21:05 زاگرس IZG4042 کرمان ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:15 تابان TBN6257 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 21:20 ایران ایرتور IRB965 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ AB3
چهار شنبه 21:20 آتا TBZ5628 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:25 آسمان IRC849 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 21:25 آسمان IRC3778 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 21:30 ساها IRZ171 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 21:35 تابان TBN6341 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 21:35 قشم ایر QSM1295 گرگان ۱ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 21:40 ماهان IRM1072 سیرجان ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 21:45 پويا PYA2311 گرگان ۱ اسفند ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 21:50 کیش ایر KIS7028 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 21:55 زاگرس IZG4070 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 22:00 زاگرس IZG4038 بندرعباس ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 22:00 ایران ایرتور IRB979 تبریز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:00 تابان TBN6302 بوشهر ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 22:10 وارش VRH5823 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 22:10 وارش VRH5815 بندرعباس ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 22:10 ایران ایر IRA3330 رشت ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 22:10 قشم ایر QSM1283 اصفهان ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 17:25 آسمان IRC3845 ایلام ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 17:30 تابان TBN6264 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 17:35 ساها IRZ163 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 17:35 کاسپین CPN015 عسلویه ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:50 ماهان IRM1019 عسلویه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ab6
پنج شنبه 17:55 زاگرس IZG4044 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 18:00 ایران ایرتور IRB987 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:00 آتا TBZ5696 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:05 آتا TBZ5666 چابهار ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 18:10 ایران ایر IRA3342 نوشهر ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 18:10 قشم ایر QSM1249 زاهدان ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 18:15 آسمان IRC641 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 18:15 ماهان IRM1007 خرم‌آباد ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 18:20 ایران ایرتور IRB969 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:20 ایران ایر IRA264 آبادان ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 18:30 وارش VRH5821 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 18:40 ماهان IRM1042 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 18:40 کاسپین CPN047 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:45 ماهان IRM4528 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 18:50 کارون KRU2621 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 18:50 ماهان IRM1078 کرمان ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 18:55 ایران ایر IRA3414 دزفول ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 19:00 کارون KRU2605 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 19:00 تابان TBN6230 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 23:45 کارون KRU2617 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 23:55 ایران ایر IRA425 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 23:55 ایران ایرتور IRB989 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 23:55 ایران ایرتور IRB937 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 23:55 زاگرس IZG4062 بوشهر ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 23:55 ماهان IRM1036 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 23:55 ماهان IRM4592 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 19:30 آسمان IRC845 رشت ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 16:20 آتا TBZ5620 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 16:30 تابان TBN6228 قشم ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 16:30 زاگرس IZG4064 ماهشهر ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 16:30 زاگرس IZG4036 سیرجان ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:30 ماهان IRM4573 ایلام ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 16:35 ایران ایرتور IRB969 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:45 تابان TBN6234 اصفهان ۱ اسفند ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 17:00 تابان TBN6282 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 17:00 ماهان IRM4583 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 17:15 ماهان IRM1034 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 17:20 ماهان IRM1054 کرمان ۱ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 17:30 پويا PYA2315 یزد ۱ اسفند ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 17:35 تابان TBN6264 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 17:45 ماهان IRM4578 قشم ۱ اسفند ۱۳۹۷ AB3
چهار شنبه 17:45 ساها IRZ151 چابهار ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737
چهار شنبه 17:50 ماهان IRM1019 عسلویه ۱ اسفند ۱۳۹۷ ab6
چهار شنبه 18:00 آسمان IRC3751 آبادان ۱ اسفند ۱۳۹۷ 320
چهار شنبه 18:00 آسمان IRC3845 ایلام ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 18:05 ایران ایر IRA276 ارومیه ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 18:10 زاگرس IZG4044 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 18:10 قشم ایر QSM1249 زاهدان ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 18:15 ماهان IRM1007 خرم‌آباد ۱ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 18:20 قشم ایر QSM1301 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 18:25 وارش VRH5819 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 18:35 زاگرس IZG4084 قشم ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 18:35 زاگرس IZG4020 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 18:40 ماهان IRM1042 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 23:55 ماهان IRM1086 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ ab6
پنج شنبه 23:55 کاسپین CPN6987 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 23:50 ماهان IRM1061 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 23:50 ایران ایر IRA3313 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 23:45 کیش ایر KIS7080 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 23:45 ماهان IRM1072 سیرجان ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 15:35 آسمان IRC861 آبادان ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 15:35 کیش ایر KIS7026 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 15:40 قشم ایر QSM1231 ماهشهر ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 15:45 زاگرس IZG4002 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 15:45 تابان TBN6223 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 15:50 ایران ایر IRA3330 رشت ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 15:50 زاگرس IZG4084 قشم ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 15:55 آسمان IRC827 رامسر ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 15:55 آسمان IRC3774 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 16:00 ماهان IRM4551 خارگ ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 16:00 زاگرس IZG4050 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 16:00 آسمان IRC851 زاهدان ۲ اسفند ۱۳۹۷ B727
پنج شنبه 16:05 آتا TBZ5636 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 23:40 آسمان IRC833 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 23:35 قشم ایر QSM1203 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 23:35 زاگرس IZG4048 زاهدان ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 23:35 وارش VRH5819 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 23:30 ایران ایر IRA459 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 23:30 آسمان IRC635 گرگان ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 23:30 قشم ایر QSM1243 قشم ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 23:30 ماهان IRM1012 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ AB6
پنج شنبه 23:30 کاسپین CPN6951 یزد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 23:10 کیش ایر KIS7020 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 23:05 ماهان IRM4540 زاهدان ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 23:00 کاسپین CPN049 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 23:00 آتا TBZ5653 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 22:55 آسمان IRC603 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 22:55 کاسپین CPN029 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 22:55 زاگرس IZG4012 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 22:55 ایران ایر IRA3444 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 22:50 کاسپین CPN6961 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 22:50 قشم ایر QSM1219 بوشهر ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 22:45 آتا TBZ5682 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 22:45 کیش ایر KIS7056 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 22:40 ایران ایر IRA3359 گرگان ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 22:40 ماهان IRM1052 کرمان ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 22:35 قشم ایر QSM1237 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 22:35 آسمان IRC3725 یزد ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 20:15 تابان TBN6325 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 20:25 ماهان IRM4536 سبزوار ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 20:25 آسمان IRC849 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 20:30 آتا TBZ5605 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:35 قشم ایر QSM1217 آبادان ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 16:00 آسمان IRC851 زاهدان ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 16:15 کیش ایر KIS7054 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 22:30 ایران ایر IRA418 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 22:30 کیش ایر KIS7088 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 22:30 کیش ایر KIS7128 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 22:30 زاگرس IZG4000 ارومیه ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 22:30 آتا TBZ5628 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 22:30 ماهان IRM4576 بم ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 22:25 زاگرس IZG4056 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 22:20 ساها IRZ157 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 22:20 آسمان IRC823 عسلویه ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737-400
پنج شنبه 22:15 زاگرس IZG4038 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 22:15 آسمان IRC3778 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 22:00 تابان TBN6302 بوشهر ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 22:00 آتا TBZ5614 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:55 زاگرس IZG4070 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 21:55 ایران ایر IRA3311 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 21:55 ایران ایر IRA3332 رشت ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 21:50 قشم ایر QSM1259 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 21:50 ایران ایرتور IRB913 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:45 آتا TBZ5631 کرمانشاه ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:45 کیش ایر KIS7124 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 21:40 ماهان IRM1048 بیرجند ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 21:40 آسمان IRC859 ارومیه ۲ اسفند ۱۳۹۷ B727
پنج شنبه 21:25 ایران ایرتور IRB965 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:20 کیش ایر KIS7084 یزد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 21:15 آسمان IRC625 کرمانشاه ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 21:15 ماهان IRM1082 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ AB3
پنج شنبه 20:55 کارون KRU2613 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 20:40 آسمان IRC3776 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 20:40 ماهان IRM1066 کرمان ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 23:45 معراج MRJ2821 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ 320
پنج شنبه 20:05 آتا TBZ5679 ارومیه ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 20:05 کاسپین CPN017 چابهار ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:00 تابان TBN6276 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 20:00 کیش ایر KIS7024 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 20:00 زاگرس IZG4018 یزد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 19:55 سپهران SHI4313 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 19:55 ایران ایرتور IRB915 آبادان ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:50 کارون KRU2619 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 19:50 کارون KRU2609 یزد ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 19:45 زاگرس IZG4010 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 19:40 کاسپین CPN019 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:30 آسمان IRC845 رشت ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 19:30 ایران ایر IRA467 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 19:10 آسمان IRC831 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 16:15 کیش ایر KIS7054 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 12:45 تابان TBN6329 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 12:55 ایران ایر IRA3400 اردبیل ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 12:55 آسمان IRC865 دزفول ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 13:00 آسمان IRC3765 لاوان ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 13:05 کارون KRU2523 سیری/اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 13:15 ماهان IRM1088 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 13:20 ایران ایر IRA320 خرم‌آباد ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 13:20 آتا TBZ5667 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 13:30 آسمان IRC3711 اردبیل ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 13:40 آتا TBZ5660 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 14:00 ایران ایرتور IRB985 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 14:00 ایران ایر IRA3322 رامسر ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 14:10 زاگرس IZG4040 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 14:15 کاسپین CPN045 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 14:15 ایران ایر IRA3349 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 14:20 سپهران SHI4302 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 14:20 ایران ایر IRA383 چابهار/زاهدان ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 17:25 ساها IRZ171 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 17:20 ماهان IRM1017 عسلویه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ab6
پنج شنبه 17:20 ماهان IRM1054 کرمان ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 17:15 کیش ایر KIS7052 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 17:15 زاگرس IZG4032 چابهار ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 17:15 ماهان IRM1034 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 17:10 آتا TBZ5684 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:10 ایران ایر IRA261 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 16:50 آتا TBZ5603 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:45 کیش ایر KIS7152 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 16:30 ماهان IRM1080 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 16:30 ماهان IRM4573 ایلام ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 16:25 ساها IRZ153 قشم ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737
پنج شنبه 16:20 ایران ایرتور IRB967 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:15 زاگرس IZG4012 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 22:20 آسمان IRC823 عسلویه ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 22:35 زاگرس IZG4046 دزفول ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:40 معراج MRJ2821 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ 320
چهار شنبه 22:40 ماهان IRM1052 کرمان ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 22:45 ایران ایر IRA3313 اصفهان ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 22:45 قشم ایر QSM1219 بوشهر ۱ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 22:50 کاسپین CPN6951 یزد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:50 آسمان IRC603 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 22:55 کاسپین CPN029 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:55 آسمان IRC3725 یزد ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 22:55 ایران ایر IRA3385 یزد ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 22:55 ایران ایر IRA288 کرمانشاه ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 23:00 سپهران SHI4333 بندرعباس ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 23:05 کیش ایر KIS7124 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 23:15 آسمان IRC855 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 23:30 آسمان IRC833 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 23:30 ماهان IRM1012 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 23:30 آتا TBZ5653 تبریز ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 23:30 آسمان IRC635 گرگان ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 23:30 آتا TBZ5614 اصفهان ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 23:35 زاگرس IZG4048 زاهدان ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 23:35 ایران ایر IRA459 بندرعباس ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 23:35 آسمان IRC3915 بوشهر ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737-400
پنج شنبه 15:25 ایران ایر IRA3304 خوی ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 15:20 کاسپین CPN6929 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 15:15 تابان TBN6255 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 15:15 ایران ایرتور IRB997 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 15:05 کاسپین CPN027 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 14:50 آتا TBZ5611 بیرجند ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 14:50 کاسپین CPN023 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 14:40 کارون KRU2615 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 14:35 قشم ایر QSM1253 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 14:35 آسمان IRC857 قشم ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 14:25 ماهان IRM4574 ایرانشهر/جیرفت ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 12:35 زاگرس IZG4022 کرمان ۲ اسفند ۱۳۹۷ A319
پنج شنبه 12:15 آسمان IRC631 گرگان ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 12:15 ماهان IRM1032 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 12:10 ماهان IRM4521 گچساران ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 12:10 ماهان IRM4568 بجنورد ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 12:05 ماهان IRM1070 زاهدان ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 11:35 ماهان IRM1074 کرمان ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 11:30 کیش ایر KIS7104 آبادان ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 11:30 معراج MRJ2841 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ 320
پنج شنبه 11:25 آسمان IRC821 عسلویه ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 10:30 ماهان IRM4532 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 10:45 آسمان IRC601 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737-400
پنج شنبه 10:50 قشم ایر QSM1213 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 11:00 کیش ایر KIS7168 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 11:10 ایران ایر IRA3406 ارومیه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 11:15 ماهان IRM1094 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 10:30 ماهان IRM1030 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 09:40 آتا TBZ5711 کرمانشاه ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:00 زاگرس IZG4058 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 10:10 ایران ایر IRA3319 ساری ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 10:20 ایران ایر IRA3350 ایلام ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 10:15 تابان TBN6221 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 09:35 آتا TBZ5643 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 09:30 قشم ایر QSM1241 قشم ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 09:20 آسمان IRC841 ایلام ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 09:20 ایران ایر IRA293 یزد ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 09:15 تابان TBN6341 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 09:15 زاگرس IZG4076 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 09:00 ایران ایرتور IRB947 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 08:50 کاسپین CPN021 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 08:30 آتا TBZ5626 یزد ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 08:40 زاگرس IZG4016 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 08:45 تابان TBN6257 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 08:30 ایران ایر IRA3408 کرمانشاه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 08:30 ماهان IRM4587 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 08:20 آسمان IRC621 کرمانشاه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 08:00 آتا TBZ5678 ارومیه ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 08:00 آتا TBZ5607 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:55 زاگرس IZG4090 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 07:50 سپهران SHI4311 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 07:45 تابان TBN6290 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 07:40 ماهان IRM1062 سیرجان ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 07:30 تابان TBN6251 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 07:30 آتا TBZ5622 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:25 آتا TBZ5601 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:25 آسمان IRC3770 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 07:25 ماهان IRM4570 رفسنجان ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 07:10 ماهان IRM1050 کرمان ۲ اسفند ۱۳۹۷ ab6
پنج شنبه 07:20 ایران ایرتور IRB961 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:15 کیش ایر KIS7158 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 07:00 کارون KRU2601 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737
پنج شنبه 06:45 ماهان IRM1038 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 06:30 ماهان IRM4530 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ ab6
پنج شنبه 06:25 آسمان IRC3768 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 06:00 آتا TBZ5630 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 23:55 ایران ایر IRA213 مشهد/بیرجند ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 23:55 ایران ایرتور IRB989 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 23:55 زاگرس IZG4062 بوشهر ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 23:55 ماهان IRM4592 بندرعباس ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 23:55 ماهان IRM1036 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 23:55 ماهان IRM1086 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ ab6
چهار شنبه 23:55 آسمان IRC627 کرمانشاه ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 23:55 ایران ایرتور IRB987 تبریز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 23:50 ماهان IRM1061 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 23:50 ماهان IRM4540 زاهدان ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 23:50 کارون KRU2601 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737
چهار شنبه 23:50 قشم ایر QSM1269 قشم ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 23:50 ایران ایرتور IRB913 بندرعباس ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 23:45 کیش ایر KIS7080 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 19:40 ایران ایر IRA3335 اصفهان ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 19:35 آتا TBZ5660 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 19:30 آسمان IRC601 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ FOKER100
چهار شنبه 19:20 کاسپین CPN047 تبریز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:10 ایران ایر IRA467 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 18:55 قشم ایر QSM1221 بندرعباس ۱ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 18:55 سپهران SHI4313 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 18:50 کاسپین CPN019 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:00 زاگرس IZG4050 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:55 آسمان IRC827 رامسر ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 15:50 آسمان IRC857 قشم ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 15:45 زاگرس IZG4002 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:40 آتا TBZ5643 تبریز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:35 کاسپین CPN027 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:30 ایران ایر IRA3322 رامسر ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 15:20 ایران ایر IRA3362 ایلام ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 15:20 ایران ایر IRA427 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 15:10 وارش VRH5821 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 14:50 ماهان IRM4551 خارگ ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 14:50 کاسپین CPN045 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:45 قشم ایر QSM1225 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 14:30 کاسپین CPN037 قشم ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:30 کاسپین CPN039 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:20 قشم ایر QSM1251 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 14:10 زاگرس IZG4040 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 14:05 ایران ایر IRA233 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 13:45 ایران ایر IRA3342 نوشهر ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 13:50 کاسپین CPN021 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:00 ایران ایرتور IRB985 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:05 ایران ایر IRA235 بندرلنگه/شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-500
چهار شنبه 13:30 قشم ایر QSM1245 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 13:25 ایران ایر IRA3311 اصفهان ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 13:25 آسمان IRC3711 اردبیل ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 13:30 پويا PYA2346 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 13:25 وارش VRH5849 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 13:15 آتا TBZ5636 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 13:15 ماهان IRM1088 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 13:10 سپهران SHI4319 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 13:10 پويا PYA2317 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 13:00 آسمان IRC839 سنندج ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 12:30 ماهان IRM4538 اصفهان ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 12:55 کارون KRU2519 بهرگان/اصفهان ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 12:20 تابان TBN6260 ماکو ۱ اسفند ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 12:30 کارون KRU2517 شیراز/لاوان ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 12:15 آسمان IRC3772 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 12:15 آسمان IRC631 گرگان ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 11:50 کیش ایر KIS7024 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 11:45 ایران ایر IRA3414 دزفول ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 11:40 آتا TBZ5676 ارومیه ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737
چهار شنبه 11:35 آتا TBZ5611 بیرجند ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 11:30 معراج MRJ2801 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ 320
چهار شنبه 11:25 آسمان IRC821 عسلویه ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737
چهار شنبه 11:15 ماهان IRM1094 بندرعباس ۱ اسفند ۱۳۹۷ 747
چهار شنبه 11:05 ماهان IRM1084 زابل ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 10:30 ماهان IRM1032 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 10:35 زاگرس IZG4022 کرمان ۱ اسفند ۱۳۹۷ A319
چهار شنبه 10:55 ماهان IRM1017 عسلویه ۱ اسفند ۱۳۹۷ ab6
چهار شنبه 10:15 ایران ایر IRA3350 ایلام ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 10:10 قشم ایر QSM1276 ارومیه ۱ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 09:30 آتا TBZ5711 کرمانشاه ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 09:50 ایران ایر IRA406 بوشهر ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 09:55 آسمان IRC3781 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 10:00 کاسپین CPN025 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 10:00 زاگرس IZG4058 بندرعباس ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 09:30 قشم ایر QSM1241 قشم ۱ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 09:30 ایران ایرتور IRB957 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ AB3
چهار شنبه 09:20 آسمان IRC841 ایلام ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 09:10 آسمان IRC863 یزد ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 09:00 زاگرس IZG4076 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 09:00 ایران ایرتور IRB947 تبریز ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 08:50 قشم ایر QSM1281 اصفهان ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 08:45 تابان TBN6221 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 08:40 زاگرس IZG4016 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 08:30 ماهان IRM4587 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 08:20 آسمان IRC621 کرمانشاه ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 07:55 زاگرس IZG4090 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ 320
چهار شنبه 07:55 وارش VRH5801 ساری ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 07:45 تابان TBN6290 اصفهان ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 07:50 سپهران SHI4311 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 07:30 تابان TBN6251 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 07:25 آسمان IRC3770 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 07:20 ایران ایرتور IRB961 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:20 ماهان IRM4576 بم ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 07:15 کیش ایر KIS7158 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 07:10 ماهان IRM1050 کرمان ۱ اسفند ۱۳۹۷ ab6
چهار شنبه 07:05 سپهران SHI4302 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 07:05 آتا TBZ5622 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:00 آتا TBZ5601 تبریز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:30 ماهان IRM4530 اصفهان ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 06:20 کارون KRU2615 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 06:10 آسمان IRC3768 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100

فرودگاه مهرآباد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 09:05 ماهان IRM4569 بجنورد ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 08:50 ماهان IRM4550 خارگ ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 08:35 قشم ایر QSM1248 زاهدان ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 08:30 ایران ایرتور IRB960 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 08:45 تابان TBN6291 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ md88
پنج شنبه 08:25 آسمان IRC3771 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 08:25 زاگرس IZG4023 کرمان ۲ اسفند ۱۳۹۷ A319
پنج شنبه 08:20 ماهان IRM4520 گچساران ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 08:20 آتا TBZ5627 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 08:15 آتا TBZ5602 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 08:10 کیش ایر KIS7105 آبادان ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 08:10 ماهان IRM1051 کرمان ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 08:00 ماهان IRM1033 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 08:00 ایران ایر IRA3331 رشت ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 07:50 کاسپین CPN6928 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:50 کارون KRU2600 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737
پنج شنبه 07:45 ساها IRZ162 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 07:40 قشم ایر QSM1212 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 07:30 ماهان IRM4533 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 07:30 معراج MRJ2840 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ 320
پنج شنبه 07:25 آسمان IRC3769 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 07:25 کیش ایر KIS7169 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 07:20 ماهان IRM1071 زاهدان ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 07:20 ایران ایرتور IRB964 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:15 کاسپین CPN014 عسلویه ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:15 ایران ایر IRA3318 ساری ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 07:15 ایران ایر IRA3305 خوی ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 07:10 ماهان IRM1075 کرمان ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 07:10 ایران ایر IRA326 لارستان ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 07:05 قشم ایر QSM1230 ماهشهر ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 07:05 ایران ایر IRA3445 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 07:00 آسمان IRC820 عسلویه ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 07:00 آتا TBZ5629 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:00 ایران ایر IRA3407 ارومیه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 06:55 کاسپین CPN026 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 06:50 آتا TBZ5710 کرمانشاه ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 06:45 آسمان IRC600 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737-400
پنج شنبه 06:40 قشم ایر QSM1252 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 06:40 کارون KRU2614 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 06:35 آتا TBZ5644 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 06:35 کارون KRU2522 اصفهان/سیری ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 06:30 ماهان IRM1031 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 06:30 ایران ایر IRA3351 ایلام ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 06:30 ایران ایرتور IRB956 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 06:25 آسمان IRC840 ایلام ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 06:25 زاگرس IZG4051 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 06:20 کیش ایر KIS7055 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 06:15 کاسپین CPN020 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 06:15 ایران ایر IRA292 یزد ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 06:15 ماهان IRM1016 عسلویه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ab6
پنج شنبه 06:10 ایران ایر IRA382 زاهدان/چابهار ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 06:10 کاسپین CPN022 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 06:00 آسمان IRC850 زاهدان ۲ اسفند ۱۳۹۷ B.727
پنج شنبه 06:00 ماهان IRM4575 جیرفت/ایرانشهر ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 05:55 کاسپین CPN044 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 05:55 ایران ایرتور IRB946 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 05:50 آسمان IRC3764 لاوان ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 05:50 ماهان IRM1081 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 05:45 ماهان IRM1095 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 05:35 آتا TBZ5625 یزد ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 05:30 زاگرس IZG4077 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 05:25 کیش ایر KIS7057 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 05:20 زاگرس IZG4059 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 05:10 آسمان IRC620 کرمانشاه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 05:05 ماهان IRM4586 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 05:00 زاگرس IZG4017 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 05:00 ایران ایر IRA3409 کرمانشاه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 23:45 سپهران SHI4303 شیراز 25 ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 23:40 ماهان IRM1053 کرمان 22 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ab6
چهار شنبه 23:15 کیش ایر KIS7159 شیراز 3 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 22:50 آتا TBZ5621 مشهد 10 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 22:45 ماهان IRM4571 رفسنجان 21 ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 22:40 کیش ایر KIS7029 كيش 1 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 22:40 تابان TBN6342 مشهد 6 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 22:25 آسمان IRC3779 شیراز 27 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 22:20 ایران ایرتور IRB968 مشهد 4 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:10 ماهان IRM4531 اصفهان 23 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ab6
چهار شنبه 21:45 زاگرس IZG4057 مشهد 8 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 21:45 کارون KRU2600 اهواز 16 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737
چهار شنبه 21:30 وارش VRH5800 ساری 6 ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 21:20 آسمان IRC626 کرمانشاه 25 ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 21:10 ایران ایرتور IRB986 تبریز 3 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:05 تابان TBN6224 مشهد 8 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 21:00 آتا TBZ5677 ارومیه 12 ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 21:00 ایران ایرتور IRB988 اهواز 5 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:50 کارون KRU2620 اهواز 14 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 20:45 آتا TBZ5654 تبریز 11 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:40 آتا TBZ5613 اصفهان 10 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:30 آسمان IRC634 گرگان 28 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 20:25 ماهان IRM1060 اهواز 19 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 20:15 زاگرس IZG4063 بوشهر 2 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 20:15 کاسپین CPN6950 یزد 13 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:05 سپهران SHI4318 مشهد 25 ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 20:05 ایران ایر IRA289 کرمانشاه 3 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 20:00 ماهان IRM1087 شیراز 24 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ab6
چهار شنبه 20:00 آسمان IRC832 اهواز 26 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 19:50 ایران ایرتور IRB912 بندرعباس 4 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:45 وارش VRH5814 بندرعباس 7 ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 19:45 کاسپین CPN028 مشهد 11 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:40 آسمان IRC3914 بوشهر 29 ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 19:40 قشم ایر QSM1282 اصفهان 9 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 19:30 ماهان IRM1037 مشهد 22, 23 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 19:30 زاگرس IZG4047 دزفول 5 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:25 آسمان IRC854 شیراز 27 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 19:25 زاگرس IZG4013 اهواز 3 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 19:20 ماهان IRM4593 بندرعباس 18 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 19:05 قشم ایر QSM1218 بوشهر 3 ۱ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 19:00 ایران ایر IRA458 بندرعباس 5 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 19:00 ماهان IRM4541 زاهدان 21 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 18:55 قشم ایر QSM1294 گرگان 8 ۱ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 18:45 زاگرس IZG4049 زاهدان 1 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 18:40 پويا PYA2310 گرگان 16 ۱ اسفند ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 18:25 تابان TBN6301 بوشهر 7 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 18:20 ماهان IRM1055 کرمان 19 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 18:15 تابان TBN6254 مشهد 6 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 18:10 ماهان IRM1013 كيش 24 ۱ اسفند ۱۳۹۷ AB6
چهار شنبه 18:00 ماهان IRM4542 شهرکرد 18 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ab6
چهار شنبه 17:50 تابان TBN6235 اصفهان 8 ۱ اسفند ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 17:45 زاگرس IZG4071 كيش 6 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 17:45 کیش ایر KIS7081 كيش 8 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 17:40 آسمان IRC822 عسلویه 25 ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 17:35 زاگرس IZG4039 بندرعباس 2 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 17:30 ماهان IRM1073 سیرجان 20 ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 17:00 آتا TBZ5680 ارومیه 12 ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 16:55 آتا TBZ5608 تبریز 10 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:55 آسمان IRC848 كيش 28 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 16:50 آسمان IRC844 رشت 26 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 16:45 ایران ایر IRA212 بیرجند/مشهد 3 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 16:40 کاسپین CPN046 تبریز 14 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:35 ایران ایرتور IRB914 آبادان 4 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:30 زاگرس IZG4043 کرمان 7 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:20 ماهان IRM1067 کرمان 18 ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 16:20 وارش VRH5822 كيش 5 ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 16:15 کاسپین CPN018 اهواز 10 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:15 ایران ایر IRA3334 اصفهان 1 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 16:10 زاگرس IZG4011 شیراز 3 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 16:00 ایران ایر IRA232 شیراز 5 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 15:45 کاسپین CPN6986 كيش 15 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 15:35 ایران ایر IRA466 مشهد 4 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 15:20 ایران ایر IRA3312 اصفهان 6 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 15:15 قشم ایر QSM1300 اهواز 2 ۱ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 15:15 ایران ایر IRA3471 اهواز 1 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 15:10 آتا TBZ5659 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 15:05 ماهان IRM1008 خرم‌آباد 23 ۱ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 15:05 زاگرس IZG4021 اهواز 1 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:00 آسمان IRC3724 یزد 27 ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 15:00 آسمان IRC3844 ایلام 29 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 14:55 ایران ایر IRA277 ارومیه 3 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 14:55 وارش VRH5818 مشهد 8 ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 14:45 آسمان IRC602 مشهد 25 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 14:40 قشم ایر QSM1268 قشم 8 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 14:40 پويا PYA2314 یزد 16 ۱ اسفند ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 14:35 قشم ایر QSM1220 بندرعباس 9 ۱ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 14:35 زاگرس IZG4045 مشهد 6 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 14:30 کاسپین CPN048 شیراز 9 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:30 کارون KRU2508 ماهشهر 16 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 14:25 سپهران SHI4312 كيش 26 ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 13:30 آسمان IRC826 رامسر 28 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 14:10 ماهان IRM1043 كيش 21 ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 13:45 زاگرس IZG4085 قشم 2 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 13:40 کارون KRU2506 ماهشهر 14 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 13:35 تابان TBN6281 شیراز 7 ۱ اسفند ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 13:30 تابان TBN6263 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 13:15 ماهان IRM1018 عسلویه 19 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ab6
چهار شنبه 13:15 آسمان IRC3773 شیراز 26 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 13:10 ماهان IRM4572 ایلام 24 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 13:10 معراج MRJ2820 كيش 15 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 320
چهار شنبه 13:00 ماهان IRM1035 مشهد 22 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 13:00 زاگرس IZG4065 ماهشهر 7 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 12:45 کیش ایر KIS7053 كيش 5 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 12:35 آتا TBZ5619 مشهد 11 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:30 ایران ایر IRA3323 رامسر 2 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 12:30 زاگرس IZG4037 سیرجان 3 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:25 آتا TBZ5602 تبریز 12 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:00 ساها IRZ150 چابهار 12 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737
چهار شنبه 11:40 ساها IRZ170 مشهد 14 ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 11:35 ایران ایر IRA3363 ایلام 1 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 11:10 کاسپین CPN044 كيش 13 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 11:10 آسمان IRC856 قشم 29 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 11:05 ایران ایرتور IRB978 تبریز 4 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 11:05 ایران ایر IRA3343 نوشهر 2 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 11:00 قشم ایر QSM1250 مشهد 3 ۱ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 11:00 زاگرس IZG4003 كيش 1 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 10:50 وارش VRH5820 كيش 8 ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 08:45 ایران ایرتور IRB966 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 10:45 قشم ایر QSM1240 قشم 9 ۱ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 10:35 کاسپین CPN036 قشم 11 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 10:35 قشم ایر QSM1224 كيش 8 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 10:30 ایران ایرتور IRB984 شیراز 4 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 10:25 آتا TBZ5635 اهواز 10 ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 10:20 آسمان IRC838 سنندج 27 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 10:15 آسمان IRC3710 اردبیل 25 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 10:15 زاگرس IZG4041 مشهد 6 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 10:10 ایران ایرتور IRB996 كيش 1 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 10:00 تابان TBN6222 مشهد 6 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 09:50 سپهران SHI4310 مشهد 26 ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 09:35 وارش VRH5824 كيش 2 ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 09:30 ماهان IRM1089 شیراز 20 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 09:30 پويا PYA2345 مشهد 17 ۱ اسفند ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 09:20 کیش ایر KIS7125 كيش 7 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 09:15 زاگرس IZG4091 مشهد 5 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 09:15 آسمان IRC630 گرگان 28 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 09:10 پويا PYA2316 شیراز 16 ۱ اسفند ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 09:05 قشم ایر QSM1244 كيش 9 ۱ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 09:00 تابان TBN6259 ماکو 8 ۱ اسفند ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 09:00 ماهان IRM4539 اصفهان 18 ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 08:55 وارش VRH5848 كيش 3 ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 08:40 تابان TBN6291 اصفهان 7 ۱ اسفند ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 08:40 آتا TBZ5675 ارومیه 11 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737
چهار شنبه 08:35 ایران ایرتور IRB960 مشهد 2 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:30 آتا TBZ5627 اهواز 12 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:25 آسمان IRC3750 آبادان 24 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 320
چهار شنبه 08:25 آسمان IRC3771 شیراز 29 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 08:20 ایران ایر IRA3415 دزفول 1 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 08:10 ماهان IRM1051 کرمان 23 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A300-600ST
چهار شنبه 08:05 تابان TBN6227 قشم 6 ۱ اسفند ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 07:55 سپهران SHI4332 بندرعباس 26 ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 07:50 قشم ایر QSM1248 زاهدان 8 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 07:50 کاسپین CPN026 مشهد 14 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:40 آتا TBZ5612 بیرجند 10 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:40 ایران ایرتور IRB964 مشهد 5 ۱ اسفند ۱۳۹۷ AB3
چهار شنبه 07:30 معراج MRJ2800 مشهد 15 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 320
چهار شنبه 07:25 آسمان IRC3769 شیراز 27 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 07:25 کیش ایر KIS7025 كيش 1 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 07:20 کارون KRU2518 اصفهان/بهرگان 16 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 07:20 ماهان IRM4550 خارگ 21 ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 07:15 زاگرس IZG4081 عسلویه 8 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 07:10 ایران ایر IRA234 شیراز/بندرلنگه 3 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-500
چهار شنبه 07:05 کاسپین CPN020 اهواز 10 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:05 ایران ایر IRA3426 یزد 2 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 07:00 آسمان IRC820 عسلویه 25 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737
چهار شنبه 07:00 ایران ایر IRA426 شیراز 4 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 06:50 ماهان IRM4579 قشم 19 ۱ اسفند ۱۳۹۷ AB3
چهار شنبه 06:45 کاسپین CPN024 مشهد 15 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:40 زاگرس IZG4059 بندرعباس 6 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 06:40 قشم ایر QSM1277 ارومیه 1 ۱ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
چهار شنبه 06:40 آتا TBZ5644 تبریز 12 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:35 آتا TBZ5710 کرمانشاه 10 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:35 زاگرس IZG4023 کرمان 7 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A319
چهار شنبه 06:35 زاگرس IZG4077 شیراز 2 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 06:30 ماهان IRM1095 بندرعباس 23, 24 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 747
چهار شنبه 06:30 کاسپین CPN038 شیراز 9 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:30 ایران ایر IRA3351 ایلام 6 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-500
چهار شنبه 06:30 ایران ایرتور IRB956 اهواز 8 ۱ اسفند ۱۳۹۷ AB3
چهار شنبه 06:25 آسمان IRC840 ایلام 28 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 06:25 زاگرس IZG4051 كيش 5 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 06:25 ماهان IRM1081 مشهد 22 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 06:20 آسمان IRC3780 شیراز 26 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 06:00 آسمان IRC850 زاهدان 27 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 06:05 آسمان IRC862 یزد 29 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 06:05 کارون KRU2516 لاوان/شیراز 14 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 06:10 ایران ایر IRA3310 اصفهان 3 ۱ اسفند ۱۳۹۷ f100
چهار شنبه 06:10 ماهان IRM1085 زابل 20 ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 06:15 ایران ایر IRA407 بوشهر 5 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 06:15 ماهان IRM1016 عسلویه 14 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ab6
چهار شنبه 06:15 آسمان IRC600 مشهد 28 ۱ اسفند ۱۳۹۷ FOKER100
چهار شنبه 06:20 قشم ایر QSM1280 اصفهان 9 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 06:20 کیش ایر KIS7055 كيش 3 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 05:55 ایران ایرتور IRB946 تبریز 4 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 05:10 آسمان IRC620 کرمانشاه 25 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 05:10 ماهان IRM4586 اهواز 18 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 05:00 زاگرس IZG4017 اهواز 1 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 23:40 آتا TBZ5698 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 23:40 ماهان IRM1053 کرمان ۲ اسفند ۱۳۹۷ ab6
پنج شنبه 23:30 زاگرس IZG4057 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 23:30 آتا TBZ5608 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 23:15 آسمان IRC3779 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 23:15 آتا TBZ5621 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 22:40 تابان TBN6258 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 22:30 ماهان IRM1039 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 22:20 ایران ایرتور IRB968 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 22:10 ماهان IRM4531 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ ab6
پنج شنبه 22:05 کیش ایر KIS7085 یزد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 21:45 کارون KRU2612 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 21:40 آسمان IRC3777 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 21:20 آتا TBZ5606 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:15 تابان TBN6342 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 21:10 تابان TBN6224 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 21:10 ایران ایرتور IRB988 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:05 کیش ایر KIS7025 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 21:05 ایران ایرتور IRB936 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:00 آتا TBZ5677 ارومیه ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 20:55 سپهران SHI4303 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 20:50 کاسپین CPN6950 یزد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:50 کارون KRU2616 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737
پنج شنبه 20:30 آسمان IRC634 گرگان ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 20:25 ایران ایر IRA424 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 20:20 ماهان IRM1060 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 20:20 آتا TBZ5654 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:15 زاگرس IZG4063 بوشهر ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 20:15 آسمان IRC832 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 20:05 وارش VRH5818 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 20:00 تابان TBN6256 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 20:00 ماهان IRM1087 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ ab6
پنج شنبه 19:55 زاگرس IZG4013 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 19:55 سپهران SHI4310 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 19:45 ماهان IRM1073 سیرجان ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 19:50 کارون KRU2604 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 19:45 کاسپین CPN048 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:25 ماهان IRM1037 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 19:30 زاگرس IZG4001 ارومیه ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 19:25 قشم ایر QSM1236 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 19:20 ایران ایر IRA419 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 19:15 آسمان IRC3724 یزد ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737-400
پنج شنبه 19:10 کاسپین CPN6960 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:10 آتا TBZ5695 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:05 ماهان IRM4593 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 19:05 قشم ایر QSM1218 بوشهر ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 19:00 آتا TBZ5613 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:00 ایران ایر IRA3358 گرگان ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 18:55 آتا TBZ5632 کرمانشاه ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:50 ساها IRZ156 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 18:50 آتا TBZ5681 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:45 زاگرس IZG4049 زاهدان ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 18:45 کیش ایر KIS7021 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 18:40 ایران ایر IRA458 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 18:35 ماهان IRM4541 زاهدان ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 18:30 آسمان IRC624 کرمانشاه ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 18:30 قشم ایر QSM1258 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 18:25 تابان TBN6301 بوشهر ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 18:20 ماهان IRM1055 کرمان ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 18:15 تابان TBN6254 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 18:10 ماهان IRM1013 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ AB6
پنج شنبه 18:00 کیش ایر KIS7089 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 17:50 آسمان IRC858 ارومیه ۲ اسفند ۱۳۹۷ B.727
پنج شنبه 17:45 ماهان IRM4577 بم ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 17:45 زاگرس IZG4071 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 17:40 آتا TBZ5604 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:40 آسمان IRC822 عسلویه ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737-400
پنج شنبه 17:30 زاگرس IZG4039 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 17:30 ماهان IRM1049 بیرجند ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 17:20 قشم ایر QSM1216 آبادان ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 17:20 ایران ایرتور IRB912 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:15 کیش ایر KIS7081 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 17:10 ماهان IRM4537 سبزوار ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 17:00 تابان TBN6275 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 17:00 آتا TBZ5680 ارومیه ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 17:00 کارون KRU2608 یزد ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 16:55 آسمان IRC3775 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 16:55 کیش ایر KIS7027 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 16:50 کاسپین CPN018 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:45 تابان TBN6324 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 16:50 آسمان IRC844 رشت ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 16:45 ایران ایرتور IRB914 آبادان ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:40 زاگرس IZG4019 یزد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 16:40 کارون KRU2618 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 16:30 تابان TBN6233 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 16:30 ماهان IRM1083 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 16:20 ماهان IRM1067 کرمان ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 16:15 ایران ایر IRA3312 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 16:10 زاگرس IZG4011 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 16:00 کاسپین CPN046 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 15:50 ایران ایر IRA466 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 15:50 کارون KRU2620 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 15:40 قشم ایر QSM1202 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 15:30 آسمان IRC848 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 15:30 ایران ایر IRA3343 نوشهر ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 15:25 ایران ایر IRA3415 دزفول ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 15:15 سپهران SHI4312 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 15:15 کاسپین CPN028 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 15:10 کاسپین CPN016 چابهار ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 15:05 ایران ایر IRA3333 رشت ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 15:00 ایران ایرتور IRB986 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 15:00 ماهان IRM1008 خرم‌آباد ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 14:55 ایران ایر IRA265 آبادان ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 14:50 آسمان IRC640 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 14:45 کاسپین CPN6986 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 14:30 آسمان IRC3844 ایلام ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 14:30 آسمان IRC602 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 14:25 ماهان IRM4529 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 14:20 ماهان IRM1079 کرمان ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 14:15 آتا TBZ5683 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 14:10 ماهان IRM1043 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 14:10 قشم ایر QSM1242 قشم ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 14:00 زاگرس IZG4045 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 13:45 وارش VRH5820 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 13:40 ساها IRZ170 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 13:30 تابان TBN6263 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 13:30 آسمان IRC826 رامسر ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 13:15 ماهان IRM1018 عسلویه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ab6
پنج شنبه 13:10 ماهان IRM4572 ایلام ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 13:05 آتا TBZ5635 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 13:00 آتا TBZ5665 چابهار ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 13:00 ماهان IRM1035 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 12:45 کیش ایر KIS7053 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 12:30 معراج MRJ2820 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ 320
پنج شنبه 12:00 ایران ایر IRA3426 یزد ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 11:55 کیش ایر KIS7125 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 11:45 آسمان IRC860 آبادان ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 11:30 زاگرس IZG4033 چابهار ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 11:20 ساها IRZ152 قشم ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737
پنج شنبه 11:15 تابان TBN6222 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 11:10 ایران ایر IRA3323 رامسر ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 11:05 آتا TBZ5612 بیرجند ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 11:00 زاگرس IZG4003 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 10:55 زاگرس IZG4085 قشم ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 10:50 ایران ایر IRA3348 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 10:45 قشم ایر QSM1240 قشم ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 10:45 ایران ایرتور IRB996 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:30 آتا TBZ5668 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:30 ایران ایرتور IRB984 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:25 کیش ایر KIS7153 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:20 آسمان IRC3710 اردبیل ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 10:20 ایران ایر IRA321 خرم‌آباد ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 10:15 زاگرس IZG4041 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 10:00 آسمان IRC830 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 09:45 آسمان IRC856 قشم ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 09:40 کیش ایر KIS7129 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 09:30 آتا TBZ5659 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 09:30 ماهان IRM1089 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 09:25 ایران ایر IRA3401 اردبیل ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 09:20 آسمان IRC864 دزفول ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 09:15 آسمان IRC630 گرگان ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 09:15 زاگرس IZG4091 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 09:05 تابان TBN6328 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88

فرودگاه مهرآباد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه مهرآباد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه مشهد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 23:30 ماهان IRM1045 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 23:45 ایران ایرتور IRB968 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 23:59 آتا TBZ5621 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 07:45 آسمان IRC600 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 07:50 ماهان IRM1081 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 07:55 کاسپین CPN024 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 07:55 قشم QSM1252 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 08:05 کاسپین CPN026 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 08:15 آسمان IRC600 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-400
پنج شنبه 08:35 ایران ایرتور IRB964 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 09:50 ایران ایرتور IRB960 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 10:05 ایران ایرتور IRB966 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:30 آسمان IRC852 زاهدان ۲ اسفند ۱۳۹۷ B.727
پنج شنبه 11:00 آتا TBZ5619 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 11:00 قشم QSM1233 ماهشهر ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 11:20 ماهان IRM1015 عسلویه ۲ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 11:40 ماهان IRM4585 قشم ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 11:40 زاگرس IZG4041 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 12:10 آتا TBZ5640 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 12:15 ماهان IRM1059 کرمان ۲ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 12:20 آتا TBZ5615 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 12:20 کاسپین CPN6935 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 12:45 قشم QSM1310 همدان ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 12:55 کاسپین CPN6919 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 13:00 زاگرس IZG4108 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 13:55 آسمان IRC836 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 14:00 ایران ایرتور IRB977 آبادان ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 14:00 ایران ایرتور IRB905 رشت ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 14:10 ایران ایرتور IRB953 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 14:30 ماهان IRM1035 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 15:05 ساها IRZ170 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-300
پنج شنبه 15:15 ایران ایرتور IRB943 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 15:15 سپهران SHI4334 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
پنج شنبه 15:25 زاگرس IZG4045 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:00 ایران ایرتور IRB901 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 16:00 آسمان IRC602 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 16:25 کاسپین CPN028 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 17:20 ایران ایر IRA466 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 17:20 آسمان IRC3850 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 17:45 تابان TBN6202 آبادان ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
پنج شنبه 17:50 آتا TBZ5661 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 18:30 زاگرس IZG4102 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:50 کاسپین CPN6908 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 19:00 ایران ایرتور IRB925 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:45 ایران ایرتور IRB983 بوشهر ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:30 آسمان IRC619 یزد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 20:45 سپهران SHI4300 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
پنج شنبه 20:45 کاسپین CPN6905 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 23:10 زاگرس IZG4057 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 21:00 زاگرس IZG4106 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 21:15 ایران ایرتور IRB959 کرمانشاه ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:55 ماهان IRM1037 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 747
پنج شنبه 07:20 کاسپین CPN022 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 07:50 ماهان IRM1081 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 00:10 آتا TBZ5621 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 01:15 ایران ایرتور IRB8079 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 23:40 ایران ایرتور IRB968 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 23:10 زاگرس IZG4057 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:15 تابان TBN6224 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 21:30 ایران ایرتور IRB951 تبریز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 21:25 سپهران SHI4318 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 21:00 ماهان IRM1037 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 747
چهار شنبه 21:00 زاگرس IZG4106 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 20:55 کاسپین CPN028 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 20:30 آسمان IRC3973 ساری ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-400
چهار شنبه 19:55 ایران ایر IRA212 بیرجند ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 19:00 ایران ایرتور IRB925 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:10 قشم QSM1263 قشم ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 19:20 تابان TBN6254 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 19:00 ساها IRZ158 چابهار ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 19:00 ایران ایرتور IRB8017 زنجان ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-9-80
چهار شنبه 18:40 ماهان IRM1045 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 18:30 آسمان IRC619 یزد ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 17:45 تابان TBN6202 آبادان ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 18:30 زاگرس IZG4102 اصفهان ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:40 سپهران SHI4300 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 17:15 آسمان IRC605 نوشهر ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 17:05 ایران ایر IRA466 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 16:20 آتا TBZ5638 ساری ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 16:15 آسمان IRC602 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-400
چهار شنبه 12:25 سپهران SHI4342 بندرعباس ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 13:00 زاگرس IZG4108 اصفهان ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 13:05 ساها IRZ170 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 13:15 آسمان IRC3901 ایلام ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 13:20 کاسپین CPN6905 اصفهان ۱ اسفند ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 13:55 آتا TBZ5619 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-400
چهار شنبه 14:00 ایران ایرتور IRB953 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:00 ایران ایرتور IRB905 رشت ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:20 ایران ایرتور IRB977 آبادان ۱ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 14:20 وارش VAR5813 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 14:30 ماهان IRM1035 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 15:35 ایران ایرتور IRB901 تبریز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 16:00 زاگرس IZG4045 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 12:20 آتا TBZ5640 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 12:20 قشم QSM1250 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 12:25 آسمان IRC3737 آبادان ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 11:50 تابان TBN6208 اصفهان ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 11:40 زاگرس IZG4041 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 11:40 ماهان IRM4585 قشم ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 11:30 ایران ایر IRA3394 شاهرود ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 11:15 تابان TBN6222 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 11:10 سپهران SHI4310 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 11:00 پويا PYA2345 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ EMB-145
چهار شنبه 10:35 زاگرس IZG4091 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 10:30 آسمان IRC852 زاهدان ۱ اسفند ۱۳۹۷ B.727
چهار شنبه 09:55 ایران ایرتور IRB960 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 09:55 کاسپین CPN6919 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 09:00 کاسپین CPN026 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 09:00 معراج MRJ2800 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 09:00 کیش KIS7072 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 09:00 ایران ایرتور IRB964 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A300-600

فرودگاه مشهد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 05:45 آتا TBZ5622 تهران 27, 28 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 05:55 ایران ایرتور IRB961 تهران 15, 16 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 06:15 تابان TBN6251 تهران 10 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 06:20 زاگرس IZG4090 تهران 23, 24 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 06:35 سپهران SHI4311 تهران 8 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 07:30 تابان TBN6221 تهران 6 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 08:30 آسمان IRC3900 ایلام 8 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 22:30 ماهان IRM1036 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 747
پنج شنبه 21:45 کاسپین CPN029 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 21:25 آسمان IRC603 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 20:10 آتا TBZ5622 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 20:00 ایران ایرتور IRB965 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:50 کاسپین CPN6909 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 19:35 زاگرس IZG4056 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:30 آتا TBZ5641 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 18:15 ماهان IRM1044 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 18:00 آسمان IRC3851 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 17:55 ایران ایر IRA467 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 17:45 ایران ایرتور IRB969 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 17:25 کاسپین CPN6904 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 17:00 آسمان IRC618 یزد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 16:35 زاگرس IZG4044 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:30 ایران ایرتور IRB958 کرمانشاه ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:15 سپهران SHI4301 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
پنج شنبه 16:15 ایران ایرتور IRB967 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 16:05 ساها IRZ171 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-300
پنج شنبه 16:00 زاگرس IZG4107 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 15:45 ماهان IRM1034 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 15:35 ایران ایر IRA261 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 15:05 زاگرس IZG4103 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 15:00 آسمان IRC837 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 14:55 ایران ایرتور IRB924 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 14:50 ایران ایرتور IRB982 بوشهر ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 13:50 کاسپین CPN027 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 13:30 قشم QSM1253 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ100
پنج شنبه 13:25 کاسپین CPN023 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 13:20 تابان TBN6201 آبادان ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
پنج شنبه 13:15 ماهان IRM1058 کرمان ۲ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 13:05 آتا TBZ5662 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 13:00 آتا TBZ5616 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 12:50 ماهان IRM4584 قشم ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 12:45 زاگرس IZG4040 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 12:35 ماهان IRM1014 عسلویه ۲ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 11:45 قشم QSM1232 ماهشهر ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 11:30 آسمان IRC853 زاهدان ۲ اسفند ۱۳۹۷ B.727
پنج شنبه 11:30 ایران ایرتور IRB942 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 11:15 ایران ایرتور IRB900 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 10:30 سپهران SHI4335 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
پنج شنبه 10:00 ایران ایرتور IRB904 رشت ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 09:30 ایران ایرتور IRB952 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 09:15 آسمان IRC601 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 09:10 کاسپین CPN6918 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 09:05 زاگرس IZG4109 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 09:00 ماهان IRM1030 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 08:55 ایران ایرتور IRB976 آبادان ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 08:35 قشم QSM1311 همدان ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 08:20 کاسپین CPN6934 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 07:30 آتا TBZ5620 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 05:55 ایران ایرتور IRB961 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 22:30 ماهان IRM1036 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 747
چهار شنبه 21:50 کاسپین CPN029 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 21:20 آسمان IRC603 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 20:40 ایران ایر IRA213 تهران/بیرجند ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 20:15 ایران ایرتور IRB8078 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 20:05 ایران ایرتور IRB965 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:00 ساها IRZ171 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 19:50 قشم QSM1262 قشم ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 19:35 زاگرس IZG4056 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:30 آسمان IRC618 یزد ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 18:45 تابان TBN6223 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 18:25 سپهران SHI4343 بندرعباس ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 18:00 آسمان IRC601 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 17:40 ایران ایر IRA467 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 17:15 آتا TBZ5641 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 16:50 زاگرس IZG4044 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 17:00 کیش KIS7073 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:05 ایران ایرتور IRB950 تبریز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 16:45 ایران ایرتور IRB969 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 16:00 زاگرس IZG4107 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 15:45 ماهان IRM1034 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 15:30 ماهان IRM4583 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 146-100
چهار شنبه 15:20 وارش VAR5812 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 15:10 زاگرس IZG4103 اصفهان 25 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:05 ایران ایرتور IRB8016 زنجان ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-9-80
چهار شنبه 15:00 آتا TBZ5620 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-400
چهار شنبه 14:55 ایران ایرتور IRB924 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:25 کاسپین CPN027 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 14:05 ساها IRZ159 چابهار ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 14:00 آسمان IRC604 نوشهر ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 13:35 ماهان IRM1044 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 13:25 آسمان IRC3736 آبادان ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 13:20 آتا TBZ5637 ساری ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 13:15 سپهران SHI4301 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 13:05 تابان TBN6201 آبادان ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 13:00 قشم QSM1251 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 12:55 تابان TBN6207 اصفهان ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 12:50 ماهان IRM4584 قشم ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 12:45 زاگرس IZG4040 تهران 23, 24 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:10 سپهران SHI4319 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 12:05 ایران ایر IRA3395 شاهرود ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 12:00 پويا PYA2346 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ EMB-145
چهار شنبه 11:30 آسمان IRC853 زاهدان 9 ۱ اسفند ۱۳۹۷ B.727
چهار شنبه 11:00 ایران ایرتور IRB900 تبریز 15, 16 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 10:55 کاسپین CPN6918 شیراز 4 ۱ اسفند ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 10:25 ایران ایرتور IRB976 آبادان 19, 20 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 10:05 معراج MRJ2801 تهران 6 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 10:00 کاسپین CPN6904 اصفهان 10 ۱ اسفند ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 09:55 ایران ایرتور IRB904 رشت ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 09:05 زاگرس IZG4109 اصفهان 23, 24 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 09:00 ماهان IRM1032 تهران 1, 2, 3 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 08:55 ایران ایرتور IRB952 اهواز 15, 16 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:50 کاسپین CPN025 تهران 9 ۱ اسفند ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 17:10 آسمان IRC3972 ساری ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-400

فرودگاه مشهد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 23:30 تابان TBN7268 نجف ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 21:15 هواپيمايي قطر QTR492 دوحه ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 19:55 فلای دبی FDB 253 دبی ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 18:10 آتا TBZ6638 نجف ۲ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 18:00 العراقيه IAW117 نجف ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 17:00 العراقيه IAW149 بصره ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 16:30 ماهان IRM5003 نجف ۲ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 15:55 عمان ایر OMA453 مسقط ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 14:50 جزیره JZR1157 کویت ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 14:45 ایران ایر IRA668 کویت ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 14:30 ایران ایر IRA5330 نجف ۲ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 14:00 تابان TBN7264 نجف ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 13:30 العربیه ABY205 شارجه ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 11:00 العراقيه IAW161 بغداد ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 10:30 کام ایر KMF921 هرات ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 02:15 ماهان IRM5081 بغداد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 01:35 ترکیش THY888 استانبول ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 01:30 تابان TBN7268 نجف ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 21:15 هواپيمايي قطر QTR492 دوحه ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 18:00 العراقيه IAW117 نجف ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-800
چهار شنبه 16:00 کیش KIS6033 کویت ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 14:00 آتا TBZ6638 نجف ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 14:00 تابان TBN7264 نجف ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 12:40 جزیره JZR151 کویت ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 13:30 العربیه ABY205 شارجه ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 11:30 كويت kac511 کویت ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 12:00 العراقيه IAW175 ناصريه ۱ اسفند ۱۳۹۷ CRJ-900
چهار شنبه 11:00 العراقيه IAW161 بغداد ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-800

فرودگاه مشهد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 10:00 کیش KIS6032 کویت ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 05:00 فلای دبی FDB252 دبی ۱ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 22:25 هواپيمايي قطر QTR493 دوحه ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 20:55 فلای دبی FDB254 دبی ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 19:00 العراقيه IAW162 بغداد ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 18:00 العراقيه IAW150 بصره ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 16:45 عمان ایر OMA454 مسقط ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 15:50 جزیره JZR1158 کویت ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 15:30 ایران ایر IRA5331 نجف ۲ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 15:10 تابان TBN7263 نجف ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 14:45 تابان TBN7267 نجف ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 14:10 العربیه ABY206 شارجه ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 12:30 آتا TBZ6637 نجف ۲ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
پنج شنبه 11:30 کام ایر KMF922 هرات ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 12:00 العراقيه IAW118 نجف ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 04:30 ماهان IRM5002 بغداد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 02:30 ترکیش THY889 استانبول ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 22:25 هواپيمايي قطر QTR493 دوحه ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 20:30 تابان TBN7267 نجف ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 20:00 ماهان IRM5082 بغداد ۱ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 19:00 العراقيه IAW162 بغداد ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-800
چهار شنبه 16:00 تابان TBN7263 نجف ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 15:30 آتا TBZ6637 نجف ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 14:10 العربیه ABY206 شارجه ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 13:40 جزیره JZR152 کویت ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 13:00 العراقيه IAW176 ناصريه ۱ اسفند ۱۳۹۷ CRJ-900
چهار شنبه 12:30 كويت kac512 کویت ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 12:00 العراقيه IAW118 نجف ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-800

فرودگاه شيراز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 16:15 کارون KRU2534 ماهشهر ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 16:45 ایران ايرتور IRB924 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:30 ایران ایر IRA232 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 17:55 ایران ایر IRA3393 بندرعباس ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 18:35 کاسپین CPN6979 عسلویه ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 18:55 زاگرس IZG4011 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:00 آسمان IRC3891 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 20:30 کیش KIS7060 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:50 آسمان IRC854 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:30 ماهان IRM1087 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 21:55 ایران ایر IRA3455 قشم ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 22:50 آسمان IRC3837 بندرعباس ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 23:10 آسمان IRC3821 آبادان ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 23:50 آسمان IRC3779 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 01:05 سپهران SHI4303 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-600
پنج شنبه 01:15 کیش KIS7159 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:35 ایران ایر IRA3389 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 08:05 ماهان IRM4562 کرمان ۲ اسفند ۱۳۹۷ 146-300
پنج شنبه 08:50 آسمان IRC3769 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 09:00 معراج MRJ2840 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 09:00 آسمان IRC3763 لاوان ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 09:50 کاسپین CPN6934 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 09:50 آسمان IRC3771 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 10:05 کاسپین CPN6948 عسلویه ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:30 کاسپین CPN6918 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:30 آسمان IRC3891 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 10:50 ماهان IRM1089 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 11:00 ایران ایر IRA3386 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 12:00 ایران ايرتور IRB984 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 12:00 ماهان IRM4563 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ 146-300
پنج شنبه 12:00 ماهان IRM4557 خارک ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 13:30 آسمان IRC3941 رشت ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 14:20 آسمان IRC3805 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 14:35 آسمان IRC3905 ساری ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 15:00 کیش KIS7060 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:45 ایران ايرتور IRB924 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:30 زاگرس IZG4011 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:00 سپهران SHI4301 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-600
پنج شنبه 18:20 آسمان IRC3775 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 19:50 آسمان IRC3851 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 20:10 ساها IRZ156 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-300
پنج شنبه 20:25 ایران ایر IRA3377 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 21:30 ماهان IRM1087 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 21:55 ایران ایر IRA424 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 22:15 کیش KIS7160 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 22:15 سپهران SHI4303 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-200
پنج شنبه 23:05 آسمان IRC3777 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 23:10 آسمان IRC3821 آبادان ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 15:00 سپهران SHI4301 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 15:40 کاسپین CPN048 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:40 آسمان IRC3773 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 14:50 تابان TBN6281 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 13:45 آسمان IRC3813 تبریز ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 13:25 آسمان IRC3805 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 12:25 کاسپین CPN6918 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:15 ایران ایر IRA3377 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 09:30 ایران ایر IRA3378 اصفهان ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 12:00 ایران ايرتور IRB984 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:00 ایران ایر IRA235 بندرلنگه ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 10:50 ماهان IRM1089 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 10:40 پويا PYA2316 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ERJ-135
چهار شنبه 09:50 آسمان IRC3771 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 09:35 آسمان IRC3793 بندرعباس ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 09:00 کارون KRU2516 لاوان ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 08:50 آسمان IRC3769 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 08:35 ایران ایر IRA3389 بندرعباس ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 08:40 ایران ایر IRA234 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 08:00 زاگرس IZG4077 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:30 ایران ایر IRA426 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 07:35 کاسپین CPN038 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:45 آسمان IRC3780 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-500

فرودگاه شيراز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 05:45 سپهران SHI4302 تهران 1, 2 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 06:00 کیش KIS7158 تهران 4, 5 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:00 آسمان IRC3770 تهران 15 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 06:15 آسمان IRC3792 بندرعباس 16 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 08:25 کاسپین CPN6919 مشهد 11, 12 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:30 آسمان IRC3781 تهران 16 ۱ اسفند ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 08:45 زاگرس IZG4076 تهران 7, 8 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 09:10 ایران ایر IRA3376 کیش 6 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 09:15 ایران ایر IRA234 بندرلنگه 9 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 09:30 کارون KRU2517 لاوان 4 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 09:30 آسمان IRC3812 تبریز 15 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 10:05 ایران ایر IRA3379 اصفهان 8 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 10:30 آسمان IRC3804 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 10:50 آسمان IRC3772 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 11:40 پويا PYA2317 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ERJ-135
چهار شنبه 11:50 ماهان IRM1088 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 12:35 ایران ایر IRA235 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 12:35 ایران ایر IRA233 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 23:00 کیش KIS7161 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 22:30 ماهان IRM1086 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 22:30 ایران ایر IRA425 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 21:10 ساها IRZ157 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-300
پنج شنبه 21:00 ایران ایر IRA3376 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 21:00 کیش KIS7061 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:50 آسمان IRC3778 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 19:15 آسمان IRC3776 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 19:00 سپهران SHI4300 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-600
پنج شنبه 18:30 زاگرس IZG4010 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:30 ایران ايرتور IRB925 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:00 آسمان IRC3820 آبادان ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 15:35 آسمان IRC3850 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 14:30 آسمان IRC3774 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 13:00 سپهران SHI4302 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-600
پنج شنبه 12:45 ماهان IRM4563 کرمان ۲ اسفند ۱۳۹۷ 146-300
پنج شنبه 12:45 ایران ايرتور IRB985 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 12:40 ماهان IRM4556 خارک ۲ اسفند ۱۳۹۷ 146-300
پنج شنبه 11:50 ماهان IRM1088 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 11:35 ایران ایر IRA3388 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 11:30 آسمان IRC3804 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 11:25 کاسپین CPN6919 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 11:00 کاسپین CPN6949 عسلویه ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:50 کاسپین CPN6935 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:40 آسمان IRC3904 ساری ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 10:00 معراج MRJ2841 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 09:40 آسمان IRC3762 لاوان ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 09:40 آسمان IRC3940 رشت ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 08:45 ماهان IRM4562 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ 146-300
پنج شنبه 08:10 ایران ایر IRA3387 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 07:15 آسمان IRC3890 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 06:00 آسمان IRC3770 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 06:00 کیش KIS7158 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 04:45 آسمان IRC3768 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 22:30 ماهان IRM1086 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 22:30 ایران ایر IRA3392 بندرعباس ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 21:50 آسمان IRC855 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:30 کیش KIS7061 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:00 آسمان IRC3778 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 19:55 زاگرس IZG4010 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:35 کاسپین CPN049 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:30 ایران ایر IRA3454 قشم ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 17:30 ایران ايرتور IRB925 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 16:50 کارون KRU2535 ماهشهر ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 16:30 کاسپین CPN6978 عسلویه ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 16:20 آسمان IRC3890 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 16:00 آسمان IRC3820 آبادان ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 16:00 آسمان IRC3836 بندرعباس ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 15:55 سپهران SHI4300 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 15:45 تابان TBN6282 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 13:50 ایران ایر IRA427 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 13:20 کاسپین CPN039 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:50 ایران ایر IRA3388 بندرعباس ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 12:45 ایران ايرتور IRB985 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه شيراز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 19:45 کیش KIS6013 دبی ۲ اسفند ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 14:55 سلام ایر OMS301 مسقط ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 13:00 العربیه ABY213 شارجه ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 10:10 فلای دبی FDB271 دبی ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 03:35 هواپيمايي قطر QTR476 دوحه ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 13:00 ایران ایر IRA664 کویت ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 11:45 ایران ایر IRA657 دبی ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320

فرودگاه شيراز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 16:15 کیش KIS6012 دبی ۲ اسفند ۱۳۹۷ M83
پنج شنبه 13:40 العربیه ABY214 شارجه ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 15:40 سلام ایر OMS302 مسقط ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 11:20 فلای دبی FDB272 دبی ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-800
پنج شنبه 04:45 هواپيمايي قطر QTR477 دوحه ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 18:30 ایران ایر IRA656 دبی ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 09:20 ایران ایر IRA665 کویت ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320

فرودگاه تبريز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 22:20 آتا TBZ5606 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:35 وارش VRH5810 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-600
پنج شنبه 18:40 آتا TBZ5604 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:25 ایران ایر IRA3315 رشت ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
پنج شنبه 17:45 معراج MRJ2827 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 16:50 کاسپین CPN046 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:45 کارون KRU2653 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737-400
پنج شنبه 16:00 ایران ايرتور IRB986 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 16:05 آسمان IRC640 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-600
پنج شنبه 15:00 آتا TBZ5616 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 11:30 آتا TBZ5668 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 13:00 ایران ايرتور IRB900 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 09:15 آتا TBZ5602 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 09:05 ایران ایر IRA3445 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
پنج شنبه 06:55 ایران ايرتور IRB946 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 13:00 ایران ايرتور IRB900 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:25 ایران ايرتور IRB986 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 21:45 آتا TBZ5654 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-7
چهار شنبه 19:00 ایران ايرتور IRB950 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:55 آتا TBZ5608 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:30 کاسپین CPN046 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:45 ایران ايرتور IRB973 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 14:00 قشم QSM1273 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 13:50 آتا TBZ5634 عسلویه ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-7
چهار شنبه 13:25 آتا TBZ5602 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:30 کاسپین CPN030 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:10 ایران ايرتور IRB946 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:40 آتا TBZ5644 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 10:50 ماهان IRM4560 اصفهان/کرمان ۱ اسفند ۱۳۹۷ 146-100
چهار شنبه 11:30 آسمان IRC3812 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 12:00 ایران ايرتور IRB978 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A300-600

فرودگاه تبريز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 11:50 ماهان IRM4561 اصفهان ۱ اسفند ۱۳۹۷ 146-100
چهار شنبه 11:50 ماهان IRM4561 کرمان ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 12:00 آسمان IRC3813 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 14:00 ایران ايرتور IRB901 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-7
چهار شنبه 14:40 آتا TBZ5643 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 14:40 قشم QSM1272 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 15:30 ایران ايرتور IRB972 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 18:25 کاسپین CPN047 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:55 آتا TBZ5607 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:00 ایران ايرتور IRB951 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:00 ایران ايرتور IRB979 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 22:30 آتا TBZ5653 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 23:15 ایران ايرتور IRB987 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 06:30 آتا TBZ5601 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 08:00 ایران ايرتور IRB947 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:20 آتا TBZ5615 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 12:20 آتا TBZ5667 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 14:00 ایران ايرتور IRB901 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 15:50 آتا TBZ5603 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:00 ایران ايرتور IRB987 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:00 آسمان IRC641 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-600
پنج شنبه 17:30 کارون KRU2652 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737-400
پنج شنبه 17:50 کاسپین CPN047 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:45 معراج MRJ2826 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 19:00 ایران ایر IRA3314 رشت ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
پنج شنبه 19:30 آتا TBZ5605 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:35 وارش VRH5811 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-600
پنج شنبه 21:15 ایران ایر IRA3444 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 09:00 آتا TBZ5633 عسلویه 6, 8 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-7
چهار شنبه 08:15 ایران ايرتور IRB947 تهران 10, 11 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:30 کاسپین CPN031 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:00 آتا TBZ5601 تهران 6, 7, 8 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320

فرودگاه تبريز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 20:40 ایران ایر IRA779 باکو ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
پنج شنبه 01:20 ترکیش THY882 استانبول ۲ اسفند ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 20:00 آتا TBZ6602 استانبول ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 19:45 ایران ايرتور IRB9708 استانبول ۱ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 01:20 ترکیش THY882 استانبول ۱ اسفند ۱۳۹۷ A321

فرودگاه تبريز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 09:40 ایران ایر IRA778 باکو ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
پنج شنبه 04:10 ترکیش THY883 استانبول ۲ اسفند ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 14:00 آتا TBZ6601 استانبول ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 04:10 ترکیش THY883 استانبول ۱ اسفند ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 13:30 ایران ايرتور IRB9709 استانبول ۱ اسفند ۱۳۹۷ A300-600

فرودگاه اصفهان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 19:15 کیش ایر KIS7139 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:50 تابان TBN6279 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 20:05 آسمان IRC3872 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 19:55 ایران ایر IRA3382 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 19:35 ایران ایر IRA3501 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 19:20 آسمان IRC3758 آبادان ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 18:35 کاسپین CPN6904 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 18:30 قشم ایر QSM1261 قشم ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ100
پنج شنبه 16:30 تابان TBN6209 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-7
پنج شنبه 16:25 زاگرس IZG4103 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 16:00 کارون KRU2625 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 14:25 ایران ایر IRA3312 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 14:15 کیش ایر KIS7022 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 13:20 کاسپین CPN6926 عسلویه ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 13:10 ایران ایرتور IRB942 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD80
پنج شنبه 12:15 ایران ایر IRA3348 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 11:35 ایران ایر IRA3450 رشت ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 11:30 کارون KRU2523 سیری ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 10:45 وارش VRH5831 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 10:30 زاگرس IZG4109 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 09:35 کاسپین CPN6976 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 07:35 کارون KRU2522 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 23:20 ماهان IRM4531 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 21:40 آتا TBZ5613 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 20:35 ایران ایر IRA3336 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 20:35 قشم ایر QSM1282 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 19:20 آسمان IRC3758 آبادان ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 17:55 کیش ایر KIS7022 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:40 ایران ایر IRA3334 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 17:30 کارون KRU2544 ماهشهر ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 17:15 معراج MRJ2861 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 16:45 ایران ایر IRA3312 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 16:25 زاگرس IZG4103 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 14:10 تابان TBN6207 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 13:20 ماهان IRM4561 تبریز ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 11:45 تابان TBN6212 قشم ۱ اسفند ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 11:30 کارون KRU2519 بهرگان ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 11:25 ایران ایر IRA3379 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 11:05 کاسپین CPN6904 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 10:45 زاگرس IZG4005 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 10:30 زاگرس IZG4109 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 10:30 زاگرس IZG4121 عسلویه ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 10:15 ماهان IRM4539 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 09:30 تابان TBN6291 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 08:20 کارون KRU2518 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 07:35 ایران ایر IRA3310 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 08:10 ماهان IRM4560 کرمان ۱ اسفند ۱۳۹۷ 146-300
چهار شنبه 07:15 قشم ایر QSM1280 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100

فرودگاه اصفهان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 17:30 تابان TBN6280 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 17:15 زاگرس IZG4102 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 16:30 کارون KRU2624 اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 15:15 کیش ایر KIS7138 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 15:00 ایران ایر IRA3500 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 14:20 کاسپین CPN6927 عسلویه ۲ اسفند ۱۳۹۷ md83
پنج شنبه 14:00 ایران ایرتور IRB943 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD80
پنج شنبه 12:50 ایران ایر IRA3349 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 12:45 تابان TBN6210 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ md88
پنج شنبه 12:15 ایران ایر IRA3451 رشت ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 12:00 کارون KRU2523 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 11:45 وارش VRH5830 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 11:30 زاگرس IZG4108 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 08:05 کارون KRU2522 سیری ۲ اسفند ۱۳۹۷ F100
پنج شنبه 10:30 کاسپین CPN6977 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 05:30 ماهان IRM4530 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE100
چهار شنبه 22:30 آتا TBZ5614 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 21:20 ایران ایر IRA3313 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 21:15 قشم ایر QSM1283 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ f100
چهار شنبه 19:50 آسمان IRC3759 آبادان ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 19:00 کیش ایر KIS7023 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:15 ایران ایر IRA3335 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 18:00 کارون KRU2545 ماهشهر ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 18:15 معراج MRJ2860 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 17:20 ایران ایر IRA3337 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-500
چهار شنبه 14:20 ماهان IRM4561 کرمان ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 17:15 زاگرس IZG4102 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 12:45 تابان TBN6211 قشم ۱ اسفند ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 12:10 کاسپین CPN6905 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD83
چهار شنبه 12:00 کارون KRU2519 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 12:00 ایران ایر IRA3311 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 11:45 زاگرس IZG4004 كيش ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 11:30 زاگرس IZG4108 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 11:15 ماهان IRM4538 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 146-300
چهار شنبه 11:15 زاگرس IZG4120 عسلویه ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 10:30 تابان TBN6208 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 09:10 ماهان IRM4560 تبریز 1 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 146-100
چهار شنبه 08:50 کارون KRU2518 بهرگان 5, 5 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 08:10 ایران ایر IRA3378 شیراز 10 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 07:55 قشم ایر QSM1281 تهران 9 ۱ اسفند ۱۳۹۷ F100
چهار شنبه 07:00 تابان TBN6290 تهران 13, 14 ۱ اسفند ۱۳۹۷ md88
چهار شنبه 05:30 ماهان IRM4530 تهران 1 ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE100
پنج شنبه 20:30 ایران ایر IRA3311 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 20:15 کیش ایر KIS7023 كيش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:10 ایران ایر IRA3313 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 19:35 کاسپین CPN6905 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD83
پنج شنبه 19:50 آسمان IRC3759 آبادان ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR
پنج شنبه 19:15 قشم ایر QSM1260 قشم ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ100

فرودگاه اصفهان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 11:45 تابان TBN7256 نجف ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
پنج شنبه 17:10 ایران ایر IRA666 کویت ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 10:50 ایران ایر IRA776 تفلیس ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 11:05 فلای دبی FDB261 دبی ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
پنج شنبه 02:30 ترکیش THY892 استانبول ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737
چهار شنبه 19:00 تابان TBN7226 دوحه ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 11:30 عراقی IAW171 نجف ۱ اسفند ۱۳۹۷ CRJ200

فرودگاه اصفهان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 18:10 ایران ایر IRA777 تفلیس ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 13:10 ایران ایر IRA667 کویت ۲ اسفند ۱۳۹۷ A321
پنج شنبه 12:05 فلای دبی FDB262 دبی ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-700
پنج شنبه 08:15 تابان TBN7255 نجف ۲ اسفند ۱۳۹۷ md88
پنج شنبه 03:25 ترکیش THY893 استانبول ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737
چهار شنبه 15:10 تابان TBN7225 دوحه ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-3
چهار شنبه 12:30 عراقی IAW172 نجف/بغداد ۱ اسفند ۱۳۹۷ CRJ200

فرودگاه بوشهر / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 21:50 زاگرس IZG4063 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:35 قشم QSM1218 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 19:45 تابان TBN6301 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:00 ایران ايرتور IRB982 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:15 آسمان IRC3914 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:50 زاگرس IZG4063 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:30 قشم QSM1218 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 19:45 تابان TBN6301 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:45 ایران ایر IRA407 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100

فرودگاه بوشهر / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 22:45 زاگرس IZG4062 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:20 قشم QSM1219 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 20:45 تابان TBN6302 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:45 ایران ايرتور IRB983 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:45 زاگرس IZG4062 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:00 آسمان IRC3915 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:10 قشم QSM1219 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 20:45 تابان TBN6302 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:20 ایران ایر IRA406 تهران 1, 2, 3 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100

فرودگاه بوشهر / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بوشهر / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه کرمان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 13:45 ماهان IRM4563 شیراز/اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 14:40 ماهان IRM1058 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A-310-300
پنج شنبه 19:30 ماهان IRM4595 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 20:00 ماهان IRM1055 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A-310-300
پنج شنبه 09:50 ماهان IRM1051 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A-310-300
پنج شنبه 01:20 ماهان IRM1053 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A-310-300
چهار شنبه 20:00 ماهان IRM1055 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A-310-300
چهار شنبه 20:00 ماهان IRM4595 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 18:30 زاگرس IZG4043 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A500
چهار شنبه 15:30 ماهان IRM4561 تبریز/اصفهان ۱ اسفند ۱۳۹۷ 146-300
چهار شنبه 18:00 ماهان IRM1067 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 146-300
چهار شنبه 16:00 ماهان IRM1079 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 146-100
چهار شنبه 09:50 ماهان IRM1051 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A-310-300
چهار شنبه 08:10 زاگرس IZG4023 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 146-300
چهار شنبه 08:30 ماهان IRM1075 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 146-300

فرودگاه کرمان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 16:30 ماهان IRM4594 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ 146-300
چهار شنبه 15:40 ماهان IRM1054 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A-310-300
چهار شنبه 09:30 ماهان IRM1074 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 146-300
چهار شنبه 09:00 زاگرس IZG4022 تهران 3, 4, 6 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 146-300
چهار شنبه 07:00 ماهان IRM4560 اصفهان/تبریز 1, 2, 5 ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 05:30 ماهان IRM1050 تهران 1, 2, 5 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A-310-300
پنج شنبه 10:50 ماهان IRM1059 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A500
پنج شنبه 07:00 ماهان IRM4562 شیراز/اهواز ۲ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
پنج شنبه 05:30 ماهان IRM1050 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A-310-300
چهار شنبه 21:00 ماهان IRM1052 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A500
چهار شنبه 19:30 زاگرس IZG4042 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A300-600ST
چهار شنبه 19:00 ماهان IRM1066 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 146-300
چهار شنبه 17:00 ماهان IRM1078 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 146-100
پنج شنبه 16:00 ماهان IRM4594 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ 146-300
پنج شنبه 21:00 ماهان IRM1052 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A500
پنج شنبه 15:40 ماهان IRM1054 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A-310-300

فرودگاه کرمان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه کرمان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه ساري / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 14:20 آتا TBZ5637 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 18:30 آسمان IRC3972 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 22:10 وارش VRS5800 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-600

فرودگاه ساري / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 07:00 وارش VRS5801 تهران 4 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 15:20 آتا TBZ5638 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD.88
چهار شنبه 19:20 آسمان IRC3973 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100

فرودگاه ساري / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 12:30 قشم QSM2246 نجف ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320

فرودگاه ساري / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 13:45 قشم QSM2247 بغداد ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320

فرودگاه يزد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 21:40 کاسپین CPN6950 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:25 آسمان IRC3724 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 18:25 آسمان IRC618 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ B.727
پنج شنبه 18:00 کارون KRU2608 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 13:35 ایران ایر IRA3426 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
پنج شنبه 09:30 کیش KIS7120 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:30 ایران ایر IRA292 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:05 کاسپین CPN6950 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:00 آسمان IRC618 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ B.727
چهار شنبه 20:35 ایران ایر IRA3365 بندرعباس ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 16:10 آسمان IRC3724 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 15:40 پويا PYA2314 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 08:40 ایران ایر IRA3426 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 07:10 آسمان IRC862 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100

فرودگاه يزد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 22:40 کاسپین CPN6951 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:25 آسمان IRC3725 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 19:15 آسمان IRC619 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ B.727
پنج شنبه 18:45 کارون KRU2609 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 14:10 ایران ایر IRA3364 بندرعباس ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
پنج شنبه 10:30 کیش KIS7121 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 08:05 ایران ایر IRA293 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 22:00 کاسپین CPN6951 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:50 آسمان IRC3725 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:10 ایران ایر IRA3385 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 17:00 آسمان IRC619 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ B.727
چهار شنبه 16:40 پويا PYA2315 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ EMB145
چهار شنبه 09:15 ایران ایر IRA3364 بندرعباس 2 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 08:00 آسمان IRC863 تهران 5 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100

فرودگاه يزد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه يزد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 22:25 آسمان IRC626 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:20 ایران ایر IRA289 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 13:05 وارش VRH5809 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 07:35 آتا TBZ5710 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 06:30 آسمان IRC620 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 06:30 ایران ایر IRA3409 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 23:00 آسمان IRC627 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:55 ایران ایر IRa288 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 14:00 وارش VRH5808 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-200
چهار شنبه 08:30 آتا TBZ5711 تهران 7, 8 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:05 ایران ایر IRA3408 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 07:00 آسمان IRC621 تهران 4, 5 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه رشت / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 19:50 ایران ایر IRA3496 اهواز ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 17:55 آسمان IRC844 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 15:30 کیش KIS7136 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:30 کیش KIS7140 عسلویه ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:00 زاگرس IZG4147 عسلویه ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 11:30 ایران ايرتور IRB904 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه رشت / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 20:25 ایران ایر IRA3330 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 18:25 آسمان IRC845 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-200/210
چهار شنبه 16:15 کیش KIS7137 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:30 ایران ايرتور IRB905 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 15:45 زاگرس IZG4146 عسلویه ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 10:45 کیش KIS7141 عسلویه ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه رشت / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه رشت / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زاهدان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 11:40 ایران ایر IRA383 چابهار ۲ اسفند ۱۳۹۷ A321
پنج شنبه 13:05 آسمان IRC853 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 15:25 قشم QSM1286 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 20:40 زاگرس IZG4049 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 08:10 ایران ایر IRA382 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A321
پنج شنبه 08:05 آسمان IRC850 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 13:05 آسمان IRC853 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 15:25 قشم QSM1246 گرگان ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 20:40 زاگرس IZG4049 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:50 ماهان IRM4541 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 08:05 آسمان IRC850 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 09:45 قشم QSM1248 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100

فرودگاه زاهدان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 09:00 آسمان IRC852 مشهد 6 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 21:40 زاگرس IZG4048 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:05 قشم QSM1249 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 14:00 آسمان IRC851 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 12:15 ایران ایر IRA383 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A321
پنج شنبه 11:15 قشم QSM1287 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 09:00 آسمان IRC852 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 22:00 ماهان IRM4540 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 08:45 ایران ایر IRA382 چابهار ۲ اسفند ۱۳۹۷ A321
چهار شنبه 16:10 قشم QSM1249 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:40 زاگرس IZG4048 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 14:00 آسمان IRC851 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 10:30 قشم QSM1247 گرگان ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100

فرودگاه زاهدان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زاهدان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه گرگان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 21:45 آسمان IRC634 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 10:30 آسمان IRC630 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 21:45 آسمان IRC634 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR
چهار شنبه 20:45 کیش KIS7102 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 19:50 قشم QSM1294 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 19:40 پويا PYA2310 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ERJ-135
چهار شنبه 12:40 قشم QSM1247 زاهدان ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 10:30 آسمان IRC630 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR

فرودگاه گرگان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 22:50 آسمان IRC635 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 14:15 آسمان IRC631 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 22:15 آسمان IRC635 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 21:30 کیش KIS7103 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ F-27-500
چهار شنبه 20:40 پويا PYA2311 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ERJ-135
چهار شنبه 20:30 قشم QSM1295 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 13:25 قشم QSM1246 زاهدان ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 11:00 آسمان IRC631 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500

فرودگاه گرگان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه گرگان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه بندرعباس / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 16:25 قشم QSM1220 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 15:00 ایران ایر IRA3457 چابهار ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 14:15 ایران ایر IRA3388 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 12:30 کیش KIS7062 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 10:50 ایران ایر IRA3364 یزد ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 09:45 سپهران SHI4332 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 21:00 ماهان IRM4593 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 20:20 سپهران SHI4343 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 19:25 زاگرس IZG4038 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:25 زاگرس IZG4039 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:20 ایران ایر IRA3360 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 17:05 آسمان IRC3836 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 08:30 زاگرس IZG4059 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:15 ماهان IRM1095 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 747
چهار شنبه 07:35 آسمان IRC3792 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 23:50 ایران ایر IRA3352 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 21:20 ايرتور IRB912 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:00 ماهان IRM4593 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 20:40 ایران ایر IRA458 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 20:40 کاسپین CPN6960 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:55 وارش VRH5814 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-100
پنج شنبه 16:45 کیش KIS7138 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 14:00 وارش VRH5826 ساری ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-100
پنج شنبه 13:00 ایران ایر IRA3388 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 12:15 ایران ایر IRA3364 یزد ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 10:00 کیش KIS7062 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 07:35 آسمان IRC3792 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 07:30 ماهان IRM1095 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
چهار شنبه 23:55 ایران ایر IRA3392 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 21:35 ايرتور IRB912 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:30 وارش VRH5814 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-100
چهار شنبه 21:15 آسمان IRC3748 آبادان ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:00 ایران ایر IRA458 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100

فرودگاه بندرعباس / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 22:20 ايرتور IRB913 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 22:10 ماهان IRM4592 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A310
پنج شنبه 21:30 ایران ایر IRA459 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 21:30 کاسپین CPN6961 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:50 وارش VRH5827 ساری ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-100
پنج شنبه 17:45 کیش KIS7139 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:20 ایران ایر IRA3353 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 15:00 وارش VRH5815 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-100
پنج شنبه 14:25 ایران ایر IRA3391 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 11:00 کیش KIS7063 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 09:30 ماهان IRM1094 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A300-600
پنج شنبه 08:10 آسمان IRC3793 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 06:00 ایران ایر IRA3389 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 22:35 ايرتور IRB913 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:30 وارش VRH5815 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-100
چهار شنبه 22:10 ماهان IRM4592 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A310
چهار شنبه 21:45 آسمان IRC3837 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:35 ایران ایر IRA459 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:05 سپهران SHI4333 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 20:30 زاگرس IZG4038 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:35 آسمان IRC3749 آبادان ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 18:55 ایران ایر IRA3365 یزد ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 17:05 قشم QSM1221 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 16:25 ایران ایر IRA3393 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 15:30 ایران ایر IRA3361 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 13:15 کیش KIS7063 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 11:35 ایران ایر 3456 چابهار ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 10:30 سپهران SHI4342 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-500
چهار شنبه 09:30 ماهان IRM1094 تهران 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 747
چهار شنبه 09:20 زاگرس IZG4058 تهران 9, 10 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:10 آسمان IRC3793 شیراز 4 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 07:00 ایران ایر IRA3389 شیراز 9 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500

فرودگاه بندرعباس / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 11:40 کیش KIS6023 دبی ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه بندرعباس / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 12:40 کیش KIS6022 دبی ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه همدان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 10:15 قشم QSM1311 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100

فرودگاه همدان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 11:00 قشم QSM1310 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100

فرودگاه همدان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه همدان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اردبيل / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 11:25 آسمان IRC3710 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 10:55 ایران ایر IRA3401 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 11:20 آسمان IRC3710 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 10:55 ایران ایر IRA3401 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500

فرودگاه اردبيل / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 12:25 آسمان IRC3711 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 11:30 ایران ایر IRA3400 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 12:20 آسمان IRC3711 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 11:30 ایران ایر IRA3400 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500

فرودگاه اردبيل / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اردبيل / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه ايلام / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 14:30 ماهان IRM4572 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 146-200
چهار شنبه 13:10 ایران ایر IRA3363 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 10:45 آسمان IRC3900 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 08:05 ایران ایر IRA3351 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 07:40 آسمان IRC840 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 15:45 آسمان IRC3844 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 07:40 آسمان IRC840 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 16:15 آسمان IRC3844 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100

فرودگاه ايلام / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 16:15 آسمان IRC3845 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 16:45 آسمان IRC3845 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 15:15 ماهان IRM4573 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 146-200
چهار شنبه 13:45 ایران ایر IRA3362 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 11:15 آسمان IRC3901 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 08:40 ایران ایر IRA3350 تهران 1 ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
چهار شنبه 08:10 آسمان IRC841 تهران 2 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100

فرودگاه ايلام / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه ايلام / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اروميه / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 19:20 آسمان IRC858 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 13:10 آتا TBZ5675 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737-400
پنج شنبه 08:55 ایران ایر IRA3407 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-500
چهار شنبه 22:00 آتا TBZ5677 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 18:00 آتا TBZ5680 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 16:15 ایران ایر IRA277 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 09:40 آتا TBZ5675 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:05 قشم QSM1277 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100

فرودگاه اروميه / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 21:00 آتا TBZ5676 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737-400
پنج شنبه 20:20 آسمان IRC859 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 09:30 ایران ایر IRA3406 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-500
پنج شنبه 07:00 آتا TBZ5678 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737-400
چهار شنبه 19:05 آتا TBZ5679 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 16:50 ایران ایر IRA276 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 10:40 آتا TBZ5676 تهران 4, 5 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-600
چهار شنبه 08:50 قشم QSM1276 تهران 1, 2, 6 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100

فرودگاه اروميه / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 20:00 آتا TBZ6610 استانبول ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737-400

فرودگاه اروميه / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 14:00 آتا TBZ6609 استانبول ۲ اسفند ۱۳۹۷ B737-400

فرودگاه بيرجند / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 21:40 ایران ایر IRA213 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 18:15 ایران ایر IRA212 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 09:10 آتا TBZ5612 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه بيرجند / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 10:05 آتا TBZ5611 تهران 2 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:25 ایران ایر IRA213 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 18:55 ایران ایر IRA212 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320

فرودگاه بيرجند / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بيرجند / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اهواز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 21:10 زاگرس IZG4013 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:25 آسمان IRC832 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 21:30 کارون IRG2652 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:15 آسمان IRC832 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 21:30 ماهان IRM1060 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A-310-300
چهار شنبه 21:45 کیش KIS7130 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 21:45 آسمان IRC3873 اصفهان ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 21:50 کارون IRG2620 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 22:00 ایران ايرتور IRB988 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:15 ایران ايرتور IRB8078 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 22:45 کارون IRG2600 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 06:10 ماهان IRM4586 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A-310-300
پنج شنبه 06:15 زاگرس IZG4017 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:05 کاسپین CPN020 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:30 ایران ايرتور IRB956 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 08:15 کیش KIS7130 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 08:40 آسمان IRC3890 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
پنج شنبه 08:55 قشم QSM1212 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 09:20 ایران ایر IRA3387 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
پنج شنبه 10:00 تابان TBN6245 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:00 ماهان IRM4562 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 10:40 آتا TBZ5627 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:45 زاگرس IZG4095 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ A-310-300
پنج شنبه 11:10 آسمان IRC830 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 11:20 ایران ايرتور IRB952 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 13:15 زاگرس IZG4021 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 14:05 آتا TBZ5635 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 15:15 آتا TBZ5683 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 15:30 تابان TBN6213 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:50 کارون IRG2620 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 17:00 آسمان IRC837 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 17:50 کاسپین CPN018 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:00 تابان TBN6275 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 18:05 ایران ایر IRA3399 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72-500
پنج شنبه 18:25 آسمان IRC3826 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
پنج شنبه 19:30 آتا TBZ5641 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 20:40 ایران ایر IRA419 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 19:20 آتا TBZ5641 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:25 زاگرس IZG4013 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:05 کاسپین CPN018 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 17:20 آسمان IRC3890 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 18:45 ایران ایر IRA3337 اصفهان ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 17:05 ایران ایر IRA3471 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 16:20 زاگرس IZG4021 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 16:30 قشم QSM1300 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 06:10 ماهان IRM4586 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A-310-300
چهار شنبه 06:15 زاگرس IZG4017 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:30 ایران ايرتور IRB956 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:00 کاسپین CPN020 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 09:30 آتا TBZ5627 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 10:40 ماهان IRM4524 خارک ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 11:00 ایران ايرتور IRB952 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 11:15 آسمان IRC830 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 11:25 آتا TBZ5635 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:05 کاسپین CPN6917 عسلویه ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 22:00 ایران ايرتور IRB988 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:45 آسمان IRC3873 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400

فرودگاه اهواز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 22:30 کارون IRG2621 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 23:00 ایران ايرتور IRB989 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 22:25 آسمان IRC833 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320
پنج شنبه 22:15 آسمان IRC3827 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
پنج شنبه 22:00 زاگرس IZG4012 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 10:10 آتا TBZ5640 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 11:00 تابان TBN6246 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 11:00 ماهان IRM4563 شیراز/کرمان ۲ اسفند ۱۳۹۷ RJ85
پنج شنبه 11:45 زاگرس IZG4094 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ A-310-300
پنج شنبه 12:10 آسمان IRC836 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ A-310-300
پنج شنبه 12:15 ایران ايرتور IRB953 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 14:15 زاگرس IZG4020 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 15:05 آتا TBZ5636 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 737-300
پنج شنبه 16:10 آتا TBZ5684 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 16:30 تابان TBN6214 مشهد ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 17:30 کارون IRG2653 تبریز ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 18:00 آسمان IRC831 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 18:40 ایران ایر IRA3462 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 18:45 کاسپین CPN019 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 19:00 آسمان IRC3872 اصفهان ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
پنج شنبه 19:00 تابان TBN6276 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 21:15 ایران ایر IRA418 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 21:30 آتا TBZ5628 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 09:55 ایران ایر IRA3386 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
پنج شنبه 09:10 آسمان IRC3891 شیراز ۲ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
پنج شنبه 09:40 قشم QSM1213 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ 100
پنج شنبه 08:30 ایران ايرتور IRB957 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 09:00 کیش KIS7131 کیش ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:55 کاسپین CPN021 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MD82
پنج شنبه 07:30 زاگرس IZG4016 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 07:20 ماهان IRM4587 تهران ۲ اسفند ۱۳۹۷ A-310-300
چهار شنبه 23:15 ایران ايرتور IRB8079 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ M83
چهار شنبه 23:15 کارون IRG2601 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 23:00 ایران ايرتور IRB989 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:45 کیش KIS7131 کیش ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 22:15 آسمان IRC3827 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-42-400
چهار شنبه 22:40 ماهان IRM1061 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A-310-300
چهار شنبه 22:15 آسمان IRC833 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ A320
چهار شنبه 21:15 زاگرس IZG4012 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 20:20 آتا TBZ5628 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 19:20 ایران ایر IRA3336 اصفهان ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 18:00 کاسپین CPN019 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 18:00 آسمان IRC3891 شیراز ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 17:40 ایران ایر IRA3496 رشت ۱ اسفند ۱۳۹۷ ATR-72
چهار شنبه 17:20 زاگرس IZG4020 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 17:10 قشم QSM1301 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100
چهار شنبه 13:00 کاسپین CPN021 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 12:15 آتا TBZ5636 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 737-300
چهار شنبه 12:00 ایران ايرتور IRB953 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 11:25 ماهان IRM4525 خارک ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE146
چهار شنبه 10:20 آتا TBZ5640 مشهد 2 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 09:00 کاسپین CPN6916 عسلویه 4 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 08:30 ایران ايرتور IRB957 تهران 6 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82
چهار شنبه 07:30 زاگرس IZG4016 تهران 9 ۱ اسفند ۱۳۹۷ MDC-DC-9-40
چهار شنبه 07:20 ماهان IRM4587 تهران 1, 5 ۱ اسفند ۱۳۹۷ A-310-300
چهار شنبه 05:20 کارون IRG2615 تهران 10, 11 ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100

فرودگاه اهواز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اهواز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 02:35 ترکیش THY897 استانبول ۲ اسفند ۱۳۹۷ A320

فرودگاه سنندج / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه سنندج / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 12:00 آسمان IRC 839 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ 100

فرودگاه سنندج / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه سنندج / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 19:00 ماهان IRM4542 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE

فرودگاه شهرکرد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 19:50 ماهان IRM4543 تهران ۱ اسفند ۱۳۹۷ BAE

فرودگاه شهرکرد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
چهار شنبه 16:30 ایران ايرتور IRB8016 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه زنجان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
چهار شنبه 17:30 ایران ايرتور IRB8017 مشهد ۱ اسفند ۱۳۹۷ MD82

فرودگاه زنجان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

یرای مشاهده هر یک از برنامه های زمانی زیر، روی آن کلیک کنید.

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه زمان تخمینی و واقعی پرواز مشاهده نمایید:

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه وضعیت هوای مبدا پرواز مشاهده نمایید: