فتوبلاگ کبکهای کردستان
دست فروشان کوه احد که به خدمت زائران مشغولند.اردیبهشت۱۳۸۸ شمسی.اسایش
دست فروشان کوه احد که به خدمت زائران مشغولند.اردیبهشت۱۳۸۸ شمسی.اسایش
مسجدالنبی مدینه ی منوره اردیبهشت ۱۳۸۸ شمسی عکاس .اسایش
مسجدالنبی مدینه ی منوره اردیبهشت ۱۳۸۸ شمسی عکاس .اسایش
قبرستان ابوطالب ع مکه ی معظمه اردیبهشت ۱۳۸۸ شمسی .عکاس .اسایش
قبرستان ابوطالب ع مکه ی معظمه اردیبهشت ۱۳۸۸ شمسی .عکاس .اسایش
  فتوبلاگ‌های دیگر ...
نقاشی های زیبا ودیدنی
نقاشی های زیبا ودیدنی
تابوت سفالی مربوط به دوره اشکانیان
تابوت سفالی مربوط به دوره اشکانیان
..
..
رقص بختیاری
رقص بختیاری
...
...
رنج برنج ـ ۹ ـ آبیاری شالیزار با آب رودخانه
رنج برنج ـ ۹ ـ آبیاری شالیزار با آب رودخانه
خلاقیت در ساخت گاراژ
خلاقیت در ساخت گاراژ
زیبایی در اقیانوسها
زیبایی در اقیانوسها
نمای نزدیک
نمای نزدیک
طبیعت خان یوردی خان کندی
طبیعت خان یوردی خان کندی
بالاى صفحه چاپ