فتوبلاگ کبکهای کردستان
دست فروشان کوه احد که به خدمت زائران مشغولند.اردیبهشت۱۳۸۸ شمسی.اسایش
دست فروشان کوه احد که به خدمت زائران مشغولند.اردیبهشت۱۳۸۸ شمسی.اسایش
مسجدالنبی مدینه ی منوره اردیبهشت ۱۳۸۸ شمسی عکاس .اسایش
مسجدالنبی مدینه ی منوره اردیبهشت ۱۳۸۸ شمسی عکاس .اسایش
قبرستان ابوطالب ع مکه ی معظمه اردیبهشت ۱۳۸۸ شمسی .عکاس .اسایش
قبرستان ابوطالب ع مکه ی معظمه اردیبهشت ۱۳۸۸ شمسی .عکاس .اسایش
  فتوبلاگ‌های دیگر ...
تک مناره / حرم رضوی
تک مناره / حرم رضوی
رهبر فرزانه ی انقلاب وکوه پیمایی در کوه آبیدرسنندج ـاردیبهشت ۱۳۸۷ شمسی
رهبر فرزانه ی انقلاب وکوه پیمایی در کوه آبیدرسنندج ـاردیبهشت ۱۳۸۷ شمسی
صحن با صفای حرم پیامبرص درمدینه ی منوره ـاردیبهشت ۱۳۸۸ شمسی .عکاس  آسایش
صحن با صفای حرم پیامبرص درمدینه ی منوره ـاردیبهشت ۱۳۸۸ شمسی .عکاس آسایش
حرم امن الهی  مکه ی معظمه ـاردیبهشت ۱۳۸۸ شمسی .عکاس ـ آسایش
حرم امن الهی مکه ی معظمه ـاردیبهشت ۱۳۸۸ شمسی .عکاس ـ آسایش
عکس
عکس
پارک فراری دبی
پارک فراری دبی
طراحی دستگاه
طراحی دستگاه
نمای نزدیک
نمای نزدیک
باران...
باران...
فصل بهار
فصل بهار
پرنده ۸۶
پرنده ۸۶
پرنده ۸۷
پرنده ۸۷
پرنده ۸۸
پرنده ۸۸
موفقیت!!
موفقیت!!
بالاى صفحه چاپ