فتوبلاگ سی ایل
بهمن علاالدین معروف ‌به مسعود بختیاری (۱۳۱۹-۱۳۸۵) خواننده ترانه‌های محلی و اسطوره‌ای بختیاری‌ها با گویش بختیاری بود.

مسعود صدای زخمی دردها و رنج های عشایر ایل لر و مردمان زاگرس بود.
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
نویسنده کتاب بخارای من ایل من؛ محمد بهمن‌بیگی؛ ؛ خانی که به جای اسلحه به دست کودکان عشایر قلم داد ؛ نویسنده ایرانی و بنیان‌گذار آموزش عشایری در ایران بود....
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
  فتوبلاگ‌های دیگر ...
نمایی زیبا از رودخانه دز در شهرستان دزفول
نمایی زیبا از رودخانه دز در شهرستان دزفول
کلیسای مترو پولیتن یکی از شاهکار های معماری در جهان
کلیسای مترو پولیتن یکی از شاهکار های معماری در جهان
خانه طباطبا یی ها / کاشان
خانه طباطبا یی ها / کاشان
ساخت اشکال هنری بامداد
ساخت اشکال هنری بامداد
..
..
چهارمحال بختیاری
چهارمحال بختیاری
یونسکو بیشترین نشان مرغوبیت صنایع دستی را به اصفهان اهدا کرد.
یونسکو بیشترین نشان مرغوبیت صنایع دستی را به اصفهان اهدا کرد.
اصطبل / خانه طباطبا یی ها / کاشان
اصطبل / خانه طباطبا یی ها / کاشان
آیشواریا
آیشواریا
آیشواریا
آیشواریا
بندر ونیز ایتالیا
بندر ونیز ایتالیا
بالاى صفحه چاپ
◊    ◊