فتوبلاگ سی ایل
بهمن علاالدین معروف ‌به مسعود بختیاری (۱۳۱۹-۱۳۸۵) خواننده ترانه‌های محلی و اسطوره‌ای بختیاری‌ها با گویش بختیاری بود.

مسعود صدای زخمی دردها و رنج های عشایر ایل لر و مردمان زاگرس بود.
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
نویسنده کتاب بخارای من ایل من؛ محمد بهمن‌بیگی؛ ؛ خانی که به جای اسلحه به دست کودکان عشایر قلم داد ؛ نویسنده ایرانی و بنیان‌گذار آموزش عشایری در ایران بود....
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
  فتوبلاگ‌های دیگر ...
نانسی پلوسی در حالی که بچه ای سه ماه را در اغوش گرفته است
نانسی پلوسی در حالی که بچه ای سه ماه را در اغوش گرفته است
بابک نوری  و جمشید مشایخی و چکامه چمن ماه درفیلم آوای سکوت
بابک نوری و جمشید مشایخی و چکامه چمن ماه درفیلم آوای سکوت
شمع خورشید !!
شمع خورشید !!
..
..
...
...
معماری شهرسازی درژاپن
معماری شهرسازی درژاپن
نای بند
نای بند
فیلم داستانی دختر لر تولید ۱۳۸۹ / بابک نوری در پشت صحنه فیلم
فیلم داستانی دختر لر تولید ۱۳۸۹ / بابک نوری در پشت صحنه فیلم
۰۹۱۲
۰۹۱۲
کلیسا وانک ۲ (سفر من به اصفهان)
کلیسا وانک ۲ (سفر من به اصفهان)
بالاى صفحه چاپ