فتوبلاگ سی ایل
بهمن علاالدین معروف ‌به مسعود بختیاری (۱۳۱۹-۱۳۸۵) خواننده ترانه‌های محلی و اسطوره‌ای بختیاری‌ها با گویش بختیاری بود.

مسعود صدای زخمی دردها و رنج های عشایر ایل لر و مردمان زاگرس بود.
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
نویسنده کتاب بخارای من ایل من؛ محمد بهمن‌بیگی؛ ؛ خانی که به جای اسلحه به دست کودکان عشایر قلم داد ؛ نویسنده ایرانی و بنیان‌گذار آموزش عشایری در ایران بود....
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
  فتوبلاگ‌های دیگر ...
یخبندان در سوییس
یخبندان در سوییس
شهر سن پطرز بورگ
شهر سن پطرز بورگ
بدون شرح!
بدون شرح!
..
..
مردانه ! / خانه عباسی ها / کاشان
مردانه ! / خانه عباسی ها / کاشان
دوست دارم
دوست دارم
ساخت اشکال هنری بامداد
ساخت اشکال هنری بامداد
کوه می سی نو
کوه می سی نو
!!!
!!!
دوستی حیوانات بایکدیگر
دوستی حیوانات بایکدیگر
بالاى صفحه چاپ