فتوبلاگ سی ایل
بهمن علاالدین معروف ‌به مسعود بختیاری (۱۳۱۹-۱۳۸۵) خواننده ترانه‌های محلی و اسطوره‌ای بختیاری‌ها با گویش بختیاری بود.

مسعود صدای زخمی دردها و رنج های عشایر ایل لر و مردمان زاگرس بود.
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
نویسنده کتاب بخارای من ایل من؛ محمد بهمن‌بیگی؛ ؛ خانی که به جای اسلحه به دست کودکان عشایر قلم داد ؛ نویسنده ایرانی و بنیان‌گذار آموزش عشایری در ایران بود....
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
  فتوبلاگ‌های دیگر ...
ندارد
ندارد
منظره طلوع آفتاب عالم تاب
منظره طلوع آفتاب عالم تاب
-
-
مجنون
مجنون
...
...
...
...
کیک پزی روسها
کیک پزی روسها
طبیعت
طبیعت
فکر کردین فقط خودتون سرما می خورین
فکر کردین فقط خودتون سرما می خورین
خدایش داری
خدایش داری
بالاى صفحه چاپ