فتوبلاگ سی ایل
بهمن علاالدین معروف ‌به مسعود بختیاری (۱۳۱۹-۱۳۸۵) خواننده ترانه‌های محلی و اسطوره‌ای بختیاری‌ها با گویش بختیاری بود.

مسعود صدای زخمی دردها و رنج های عشایر ایل لر و مردمان زاگرس بود.
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
نویسنده کتاب بخارای من ایل من؛ محمد بهمن‌بیگی؛ ؛ خانی که به جای اسلحه به دست کودکان عشایر قلم داد ؛ نویسنده ایرانی و بنیان‌گذار آموزش عشایری در ایران بود....
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
  فتوبلاگ‌های دیگر ...
ساختمان‌های کم‌نظیر
ساختمان‌های کم‌نظیر
پرنده های کوچک
پرنده های کوچک
شنا و رقص در آب  با دلفین ها
شنا و رقص در آب با دلفین ها
چهار راه باغشمال و همان روباه
چهار راه باغشمال و همان روباه
امید زندگی
امید زندگی
خودروی سورن
خودروی سورن
کوه های پوشیده از برف مجاور دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان فارس
کوه های پوشیده از برف مجاور دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان فارس
شاعیرلر مزاری
شاعیرلر مزاری
جوجه اردک
جوجه اردک
کبوتران حرم امن الهی در کنار خانه ی پیامبر (ص) ودر جوار آب زمزم
کبوتران حرم امن الهی در کنار خانه ی پیامبر (ص) ودر جوار آب زمزم
یا علی ابن الحسین
یا علی ابن الحسین
یا ابا عبدالله
یا ابا عبدالله
بالاى صفحه چاپ
◊    ◊