فتوبلاگ سی ایل
بهمن علاالدین معروف ‌به مسعود بختیاری (۱۳۱۹-۱۳۸۵) خواننده ترانه‌های محلی و اسطوره‌ای بختیاری‌ها با گویش بختیاری بود.

مسعود صدای زخمی دردها و رنج های عشایر ایل لر و مردمان زاگرس بود.
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
نویسنده کتاب بخارای من ایل من؛ محمد بهمن‌بیگی؛ ؛ خانی که به جای اسلحه به دست کودکان عشایر قلم داد ؛ نویسنده ایرانی و بنیان‌گذار آموزش عشایری در ایران بود....
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
  فتوبلاگ‌های دیگر ...
حیات وحش
حیات وحش
حمید معصومی نژاد آزاد شد
حمید معصومی نژاد آزاد شد
گزارش تصویری اولین برف استان تهران
گزارش تصویری اولین برف استان تهران
گزارش تصویری اولین برف استان تهران
گزارش تصویری اولین برف استان تهران
بیمارستان
بیمارستان
u6941
u6941
u6941
u6941
u6941
u6941
میلاد حضرت مسیح مبارک
میلاد حضرت مسیح مبارک
سرما و برف سنگین و بی سابقه در انگلیس منجر به اخلال در سفرها و بستن صدها مدارس شده است (بی بی سی)
سرما و برف سنگین و بی سابقه در انگلیس منجر به اخلال در سفرها و بستن صدها مدارس شده است (بی بی سی)
...
...
منگنه یا میخکوب جدید به بازار آمد
منگنه یا میخکوب جدید به بازار آمد
خانه طبا طبایی ها / کاشان
خانه طبا طبایی ها / کاشان
بالاى صفحه چاپ