فتوبلاگ سی ایل
بهمن علاالدین معروف ‌به مسعود بختیاری (۱۳۱۹-۱۳۸۵) خواننده ترانه‌های محلی و اسطوره‌ای بختیاری‌ها با گویش بختیاری بود.

مسعود صدای زخمی دردها و رنج های عشایر ایل لر و مردمان زاگرس بود.
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
نویسنده کتاب بخارای من ایل من؛ محمد بهمن‌بیگی؛ ؛ خانی که به جای اسلحه به دست کودکان عشایر قلم داد ؛ نویسنده ایرانی و بنیان‌گذار آموزش عشایری در ایران بود....
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
  فتوبلاگ‌های دیگر ...
دویدم و دویدم !!
دویدم و دویدم !!
...
...
...
...
عکس از سمیه شرقی
عکس از سمیه شرقی
تصاویرزیبا ازحشرات
تصاویرزیبا ازحشرات
...
...
خانه های سنگی
خانه های سنگی
...
...
صدیقه ی محمدی آچاچی -  م انه-معلم قرآن که درسن 103 سالگی هنوز به آمزش قرآن به دیگران مشغول است.
صدیقه ی محمدی آچاچی - م انه-معلم قرآن که درسن 103 سالگی هنوز به آمزش قرآن به دیگران مشغول است.
گنبد جبلیه در شهر کرمان
گنبد جبلیه در شهر کرمان
روستای ماسوله1
روستای ماسوله1
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار
بالاى صفحه چاپ