فتوبلاگ سی ایل
بهمن علاالدین معروف ‌به مسعود بختیاری (۱۳۱۹-۱۳۸۵) خواننده ترانه‌های محلی و اسطوره‌ای بختیاری‌ها با گویش بختیاری بود.

مسعود صدای زخمی دردها و رنج های عشایر ایل لر و مردمان زاگرس بود.
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
نویسنده کتاب بخارای من ایل من؛ محمد بهمن‌بیگی؛ ؛ خانی که به جای اسلحه به دست کودکان عشایر قلم داد ؛ نویسنده ایرانی و بنیان‌گذار آموزش عشایری در ایران بود....
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
  فتوبلاگ‌های دیگر ...
بندر ونیز ایتالیا
بندر ونیز ایتالیا
هلیکوتر-2
هلیکوتر-2
..
..
بدون شرح
بدون شرح
کلکسیون آقای ولیزاده
کلکسیون آقای ولیزاده
..
..
دنیای جانوران
دنیای جانوران
...
...
چه بچه دلشادی
چه بچه دلشادی
دوستی حیوانات بایکدیگر
دوستی حیوانات بایکدیگر
بالاى صفحه چاپ