فتوبلاگ سی ایل
بهمن علاالدین معروف ‌به مسعود بختیاری (۱۳۱۹-۱۳۸۵) خواننده ترانه‌های محلی و اسطوره‌ای بختیاری‌ها با گویش بختیاری بود.

مسعود صدای زخمی دردها و رنج های عشایر ایل لر و مردمان زاگرس بود.
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
نویسنده کتاب بخارای من ایل من؛ محمد بهمن‌بیگی؛ ؛ خانی که به جای اسلحه به دست کودکان عشایر قلم داد ؛ نویسنده ایرانی و بنیان‌گذار آموزش عشایری در ایران بود....
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
  فتوبلاگ‌های دیگر ...
...
...
نقاشی روی پر
نقاشی روی پر
...
...
گلزار در تیم هنرمندان
گلزار در تیم هنرمندان
تویله
تویله
تقدیم به عاشقان تنها
تقدیم به عاشقان تنها
u6941
u6941
مزدا 1024x768
مزدا 1024x768
پل خواجو / اصفهان
پل خواجو / اصفهان
زنانه ! / خانه عباسی ها / کاشان
زنانه ! / خانه عباسی ها / کاشان
بالاى صفحه چاپ