فتوبلاگ سی ایل
بهمن علاالدین معروف ‌به مسعود بختیاری (۱۳۱۹-۱۳۸۵) خواننده ترانه‌های محلی و اسطوره‌ای بختیاری‌ها با گویش بختیاری بود.

مسعود صدای زخمی دردها و رنج های عشایر ایل لر و مردمان زاگرس بود.
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
نویسنده کتاب بخارای من ایل من؛ محمد بهمن‌بیگی؛ ؛ خانی که به جای اسلحه به دست کودکان عشایر قلم داد ؛ نویسنده ایرانی و بنیان‌گذار آموزش عشایری در ایران بود....
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
  فتوبلاگ‌های دیگر ...
راه کوهستانی
راه کوهستانی
...
...
هنرنمایی روی گیاهان باغ
هنرنمایی روی گیاهان باغ
هاشمی حین مطالعه روزنامه جمهوری اسلامی
هاشمی حین مطالعه روزنامه جمهوری اسلامی
هما روستا و فریده صابری
هما روستا و فریده صابری
u6941
u6941
ارتفاعات  برزکوه
ارتفاعات برزکوه
تاشکند
تاشکند
...
...
...
...
بالاى صفحه چاپ