فتوبلاگ سی ایل
بهمن علاالدین معروف ‌به مسعود بختیاری (۱۳۱۹-۱۳۸۵) خواننده ترانه‌های محلی و اسطوره‌ای بختیاری‌ها با گویش بختیاری بود.

مسعود صدای زخمی دردها و رنج های عشایر ایل لر و مردمان زاگرس بود.
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
نویسنده کتاب بخارای من ایل من؛ محمد بهمن‌بیگی؛ ؛ خانی که به جای اسلحه به دست کودکان عشایر قلم داد ؛ نویسنده ایرانی و بنیان‌گذار آموزش عشایری در ایران بود....
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
  فتوبلاگ‌های دیگر ...
عاقبت استفاده از گوشواره سنگین!!!
عاقبت استفاده از گوشواره سنگین!!!
عکس از مصطفی خنجری ( ایوان پل خواجو)
عکس از مصطفی خنجری ( ایوان پل خواجو)
..
..
کاخ مرمرتهران
کاخ مرمرتهران
عکسی  از  دقایق قبل از مرگ عکاس و سقوط قطار
عکسی از دقایق قبل از مرگ عکاس و سقوط قطار
آبشار زیبای ویسادار پره سر -  آبشاارهای کوچک در بستر رودخانه همجوار  در پایین دست
آبشار زیبای ویسادار پره سر - آبشاارهای کوچک در بستر رودخانه همجوار در پایین دست
گل و گیاه / ۲۴
گل و گیاه / ۲۴
...
...
تماشایی
تماشایی
پرنده ۱۳
پرنده ۱۳
پرند ۱۴
پرند ۱۴
جشنواره ناخن
جشنواره ناخن
بالاى صفحه چاپ