فتوبلاگ سی ایل
بهمن علاالدین معروف ‌به مسعود بختیاری (۱۳۱۹-۱۳۸۵) خواننده ترانه‌های محلی و اسطوره‌ای بختیاری‌ها با گویش بختیاری بود.

مسعود صدای زخمی دردها و رنج های عشایر ایل لر و مردمان زاگرس بود.
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
مسعود بختیاری ؛ خواننده موسیقی لری
نویسنده کتاب بخارای من ایل من؛ محمد بهمن‌بیگی؛ ؛ خانی که به جای اسلحه به دست کودکان عشایر قلم داد ؛ نویسنده ایرانی و بنیان‌گذار آموزش عشایری در ایران بود....
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
محمد بهمن بیگی ؛ نویسنده ایل لر
  فتوبلاگ‌های دیگر ...
مجسمه سازی باکاغذ
مجسمه سازی باکاغذ
....
....
شتر بی کوهان امریکا =الپاکا
شتر بی کوهان امریکا =الپاکا
خانه ی خدا
خانه ی خدا
باغ ۱۰
باغ ۱۰
u6941
u6941
کودکانه
کودکانه
U6941
U6941
...
...
u6941
u6941
u6941
u6941
..
..
..
..
بالاى صفحه چاپ