فتوبلاگ پرنده ۸۱
پارک ملی گلستان
پارک ملی گلستان
پارک ملی گلستان ۲
پارک ملی گلستان ۲
پارک ملی گلستان ۳
پارک ملی گلستان ۳
پارک ملی گلستان ۴
پارک ملی گلستان ۴
پاییزواقعا زیباست
پاییزواقعا زیباست
دنیای زیر آب
دنیای زیر آب
دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۶ شمسی
دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۶ شمسی
طاووس
طاووس
تماشاکنید
تماشاکنید
مراسم صفا ومروه ـاردیبهشت ۱۳۸۸ شمسی
مراسم صفا ومروه ـاردیبهشت ۱۳۸۸ شمسی
حاجیان عمره گزار در دامنه ی کوه غار ثور ـمکه ی معظمه ـ اردیبهشت ۱۳۸۸ شمسی .عکاس ـ اسایش
حاجیان عمره گزار در دامنه ی کوه غار ثور ـمکه ی معظمه ـ اردیبهشت ۱۳۸۸ شمسی .عکاس ـ اسایش
یوزپلنگ ایران نظیر ندارد
یوزپلنگ ایران نظیر ندارد
  فتوبلاگ‌های دیگر ...
مردم عشایر
مردم عشایر
احمد کایا خواننده فقید کرد مسلمان از ترکیه
احمد کایا خواننده فقید کرد مسلمان از ترکیه
صداهای متفاوت
صداهای متفاوت
بببببببببببع
بببببببببببع
انقلاب
انقلاب
بچه شده !
بچه شده !
دوستی حیوانات بایکدیگر
دوستی حیوانات بایکدیگر
آخه دوست من کم بخور همیشه بخور
آخه دوست من کم بخور همیشه بخور
سال 2009 همه چیز تغییر کرده .میوه به جای اینکه روی میز باشد رفته روی ماشین؟ ولی ابتکاره دیگه
سال 2009 همه چیز تغییر کرده .میوه به جای اینکه روی میز باشد رفته روی ماشین؟ ولی ابتکاره دیگه
تصاویرذهنی یک نقاش
تصاویرذهنی یک نقاش
بالاى صفحه چاپ