فتوبلاگ شعله گستر حبیبی
گلی در گلدان چوبی
گلی در گلدان چوبی
کاغذ باطله و سیستم بازیافت شهرداری تبریز
کاغذ باطله و سیستم بازیافت شهرداری تبریز
آب و چمن
آب و چمن
۴ راه باغشمال
۴ راه باغشمال
روباهی در باغ شمال
روباهی در باغ شمال
چهار راه باغشمال و همان روباه
چهار راه باغشمال و همان روباه
۱ سوال
۱ سوال
نمآ▪شگآە
نمآ▪شگآە
برنامه ریزی تحصیلی وشغلی
برنامه ریزی تحصیلی وشغلی
من برای کشورم چه کرده ام
من برای کشورم چه کرده ام
۸ هشت هشتادوهشت
۸ هشت هشتادوهشت
نمونه یک تاسیسات
نمونه یک تاسیسات
انجام تعمیرات
انجام تعمیرات
دیک بخار
دیک بخار
فورران
فورران
گون باتان زمان
گون باتان زمان
آب و سال حرکت بسمت اصلاح الگوی مصرف و جشن عاطفه ها
آب  و سال حرکت بسمت اصلاح الگوی مصرف و جشن عاطفه ها
  فتوبلاگ‌های دیگر ...
مهم فقط عشق و تفاهمه !!!
مهم فقط عشق و تفاهمه !!!
گرامیداشت هفته محیط زیست - تبریز - عینالی - همیاران زیست سبز ngo
گرامیداشت هفته محیط زیست - تبریز - عینالی - همیاران زیست سبز ngo
گرامیداشت هفته محیط زیست - تبریز - عینالی - همیاران زیست سبز ngo
گرامیداشت هفته محیط زیست - تبریز - عینالی - همیاران زیست سبز ngo
گرامیداشت هفته محیط زیست - تبریز - عینالی - همیاران زیست سبز ngo
گرامیداشت هفته محیط زیست - تبریز - عینالی - همیاران زیست سبز ngo
...
...
نقاشیهای سه بعدی درخیابانها
نقاشیهای سه بعدی درخیابانها
پوستر کنسرت همایون شجریان و گروه دستان
پوستر کنسرت همایون شجریان و گروه دستان
...
...
تشکیل شبکه سمنهای ( سازمانهای مردم نهاد ) آماده حمایت از بحران زده ها در تبریز www.ngo-hamyaran.blogfa.com
تشکیل شبکه سمنهای ( سازمانهای مردم نهاد ) آماده حمایت از بحران زده ها در تبریز www.ngo-hamyaran.blogfa.com
جنگ
جنگ
جنگ
جنگ
صدام
صدام
این هم یه نوع جدید ماشینای لیموزین
این هم یه نوع جدید ماشینای لیموزین
وقتی این عکس رو دیدم به یاد مرحوم سیدمحمود طالقانی در مجلس خبرگان افتادم که به نشانه اعتراض روی  زمین  می  نشست
وقتی این عکس رو دیدم به یاد مرحوم سیدمحمود طالقانی در مجلس خبرگان افتادم که به نشانه اعتراض روی زمین می نشست
بالاى صفحه چاپ