فتوبلاگ منتخب عکس‌های آفتاب
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار در کنار رضاخان میرپنج
احمدشاه قاجار در کنار رضاخان میرپنج
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار و رضاخان پهلوی
احمدشاه قاجار و رضاخان پهلوی
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار
کودکی احمدشاه قاجار
کودکی احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار در اروپا
احمدشاه قاجار در اروپا
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار
احمدشاه قاجار
  فتوبلاگ‌های دیگر ...
...
...
کتابخونه
کتابخونه
ساختمان‌های کم‌نظیر
ساختمان‌های کم‌نظیر
باز بارون باز آسمون بقزش ترکید هر روز زشتیهایه زمینو میدیدو تحمل می کرد بیشتره وقتها چهریه آبی شو پشته این دود و قبار قایم میکنه تا ناراحتیشو کسی نبینه اما امشب دیگه نتونست خودشو نگهداره گریه کرد خودشو خالی کرد هر چی غمو قصه تو دلش بود و با اشکش شست  همیشه وقتی بآرونشو به زمین میده از خدا می خواد که تمام بدیهایه زمینو بارونش پاک کنه اما تنها چیزی که میتونه از بین ببره همون دوده سیاهیه که گاهی نقابه آسمون میشه
باز بارون باز آسمون بقزش ترکید هر روز زشتیهایه زمینو میدیدو تحمل می کرد بیشتره وقتها چهریه آبی شو پشته این دود و قبار قایم میکنه تا ناراحتیشو کسی نبینه اما امشب دیگه نتونست خودشو نگهداره گریه کرد خودشو خالی کرد هر چی غمو قصه تو دلش بود و با اشکش شست همیشه وقتی بآرونشو به زمین میده از خدا می خواد که تمام بدیهایه زمینو بارونش پاک کنه اما تنها چیزی که میتونه از بین ببره همون دوده سیاهیه که گاهی نقابه آسمون میشه
هنرنمایی روی گیاهان باغ
هنرنمایی روی گیاهان باغ
در سریال  امام خمینی ، محمد رضا شریفی نیا نقش حاج احمدآقا را بازی کرده
در سریال امام خمینی ، محمد رضا شریفی نیا نقش حاج احمدآقا را بازی کرده
دنیای زیبای پرندگان
دنیای زیبای پرندگان
...
...
....
....
دکوراسیون داخلی
دکوراسیون داخلی
بالاى صفحه چاپ