آفتاب

اظهارات اسلامی در بدو ورود به سازمان انرژی اتمیایسنا نوشت: رییس جدید سازمان انرژی اتمی گفت: ما در راستای رفع موانع بر سر راه پیشرفت کشور و برداشتن تله‌هایی که بیگانگان به بهانه‌های هسته ای ایجاد کردند، حرکت می‌کنیم.

محمد اسلامی، رییس جدید سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: سازمان انرژی اتمی یکی از بخش های بسیار استراتژیک کشور است و تاثیر مهمی برای قدرت سازی ملی دارد. مردم برای اینکه قله های رفیع پیشرفت را تسخیر کنند، بیش از پیش به فعالیت سازمان های تاثیرگذار که محرک توسعه در بخش علم و فناروری هستند، مثل سازمان انرژی اتمی نیاز دارند.

وی ادامه داد: ما با راهبرد توسعه، تعالی و تحول گرایی در راستای رفع موانعی که بر سر راه پیشرفت کشور است و برداشتن تله هایی که بیگانگان بر سر راه پیشرفت کشور به بهانه های هسته ای ایجاد کردند حرکت می کنیم. به یاری خداوند و تلاش بی وقفه دانشمندان ارزشمند و جوانانی که در سازمان انرژی اتمی شاغل هستند می توانیم این اهداف را محقق کنیم.
وبگردی