آفتاب

کوچک زاده:

قاضی منصوری نمرده استمهدی کوچک زاده نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی ایران با زدن توییتی مرگ قاضی منصوری را زیر سوال برد.

به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری آفتاب ، مهدی کوچک زاده نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی ایران با زدن توییتی مرگ قاضی منصوری را زیر سوال برد.
کوچک‌زاده در این پیام نوشت: قاضی منصوری نمرده است. با پول‌های هنگفت بادآورده می‌توان مرد ولی زنده ماند. با حضرت عزرائیل هم گاوبندی می‌کنند.
پس از انتشار عکسهایی از این متهم فراری ردیف پنجم دادگاه اکبر طبری بسیاری از کاربران حجم جسد وی را متناسب با عکسهای منتشر شده نمی دانند.
قاضی منصوری متهم به دریافت ۵۰۰ هزار دلار رشوه و نفوذ در پرونده های مالی زیادی است. با دستگیری و استرداد وی بسیاری از فساد های انجام شده افشا می شد.