آفتاب

بیماران قلبی و ریوی امروز در خانه بمانندهوای تهران امروز - ۲۱ آذر- با شاخص کیفیت ۱۲۸ متوسط ۲۴ ساعت گذشته و ۱۱۹ لحظه‌ای، در شرایط حساس برای گروه‌های ناسالم از جمله بیماران قلبی، ریوی، کودکان و سالمندان قرار دارد.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸:۳۰ امروز بر روی شاخص ۱۲۸ در شرایط ناسالم بود.

در همین مدت، غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون با شاخص ۶۹، ازن با شاخص ۹، دی اکسید نیتروژن با شاخص ۷۳ و منواکسید کربن با شاخص ۳۳ بوده‌است.

آلوده ترین هوای پایتخت در منطقه ۱۴

بر این اساس، ایستگاه‌های پارک شکوفه در منطقه۱۴ با شاخص ۱۶۷،  دانشگاه تهران در منطقه۶ با شخص ۱۵۷ و تربیت مدرس در منطقه۶ با شاخص ۱۵۵ آلوده ترین هوای پایتخت را به ثبت رسانده‌اند.

هوای سالم در شهرداری منطقه ۱۶

بر اساس این گزارش ایستگاه‌های شهرداری منطقه۱۶ با شاخص ۵۷، شهرداری منطقه۱۹ و شهرداری منطقه۲۲ با شاخص ۸۴ کیفیت هوای بهتری را نسبت به دیگر ایستگاه ها و نقاط به ثبت رسانده‌اند.

شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه  یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده‌است.

۱۵ روز هوای پاک از ابتدای امسال تاکنون

از ابتدای امسال ۱۵ روز هوای پاک، ۱۸۴ روز هوای قابل قبول یا همان سالم و ۶۵ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ٢ روز ناسالم برای همه گروه‌ها در تهران به ثبت رسیده‌است.