آفتاب

سازمان هدفمندی یارانه ها:

یارانه معیشتی یک روز زودتر واریز خواهد شدبه گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب سازمان هدفمندی یارانه با اعلام واریز یارانه معیشتی زودتر از موقع مقرر اعلام کرد: این مبلغ راس ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۹ مرداد به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

دلیل واریز شدن یک روز زودتر یارانه معیشتی به خاطر مقارن شدن دهم مرداد  ماه با روز جمعه است.


🆔 @aftabonline