وزیرامورخارجه کشورمان با تاکید بر اینکه هرگونه اجازه اقدام جمعی در شورای امنیت نیازمند مصوبه این شورا است گفت: هرگونه استفاده از زور در منطقه آتشی روشن می کند که خاموش کردن آن دشوار است.

به گزارش خبرنگار مهر محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه کشورمان بعدازظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا عنوان کرد: کنگره آمریکا نمی تواند اجازه حمله دهد، حمله از نظر حقوق بین الملل ممنوع است و تنها شورای امنیت سازمان ملل تحت شرایط خاصی می تواند اجازه اقدام جمعی دهد بنابراین نیاز به مصوبه شورای امنیت است.

ظریف افزود: رئیس جمهور آمریکا نمی تواند این مسئله را به خواست خود تعبیر کند، بحث حقوقی این مسئله به کنار هرگونه استفاده از زور در منطقه آتشی روشن می کند که خاموش کردن آن دشوار است بنابراین عاقلانه این است که رئیس جمهور آمریکا از این فرصتی که خود عنوان کرده استفاده کند تا اقدامی نادرست انجام ندهد.

وزیرامورخارجه کشورمان همچنین درباره سفر رئیس جمهور به نیویورک و شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: از نظر ما این مسئله قطعی است و کارها را انجام داده ایم باید ببینیم نظر رئیس جمهور چیست.