مجوز ورود فراری ۸ میلیارد تومانی متعلق به یک کشتی گیر است.

حمید سوریان پرافتخارترین فرنگی کار ایرانی که صاحب مجوز ورود این خودرو است، در گفت وگو با تماشا گفت: قیمت اعلام شده برای این خودرو اغراق آمیز است و مابه التفاوت قیمت آن با مازراتی و پورشه هایی که وارد می کردند خیلی ناچیز است.

وی درعین حال گفت: بله، من یک مجوز ماشین داشتم و چند وقت پیش با مجوز من این ماشین به داخل آمد ولی متعلق به من نیست و کسی را هم که خودرو را وارد کرده و حتی خود خودرو را ندیده ام.

گفته می شود که سوریان مجوز ورود این خودرو را از محمود احمدی نژاد، یک سال قبل از بازی های المپیک هدیه گرفته است.