ثبت نام از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از صبح امروز در وزارت کشور آغاز شد و داوطلبان از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸ بعدازظهر به مدت ۵ روز می توانند برای ثبت نام به وزارت کشور مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با دستور مصطفی محمد نجار وزیر کشور به فرمانداران کل کشور برای تشکیل هیات های اجرایی انتخابات آغاز شد.

وزیر کشور از طریق ویدئوکنفرانس دستور شروع انتخابات را داده و سپس در نشست خبری در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی در محل ثبت نام از کاندیداهای ریاست جمهوری حضور یافت.

ثبت نام یازدهیمن دوره انتخابات ریاست جمهوری از صبح امروز ۱۷ اردیبهشت آغاز و تا شنبه ۲۱ اردیبشهت ماه ادامه خواهد داشت.

داوطلبان حضور در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری می توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه و چهار برگ تصویر كلیه صفحات آن و ۱۲ قطعه عكس ۴*۶ جدید كه در سال جاری گرفته باشند از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸ بعدظهر برای ثبت نام به وزارت کشور مراجعه کنند.

انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند :

۱- از رجال مذهبی ، سیاسی .

۲- ایرانی الاصل .

۳- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران .

۴- مدیر و مدبر .

۵- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی .

۶- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور .

بنابراین گزارش وزارت كشور پس از پایان مهلت ثبت نام ، بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم خواهد کرد.

همچنین شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه نموده و یك نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال می دارد. بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور می تواند حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید شود.

وزارت كشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را اول خرداد ماه با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر كشور برساند .

فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از ۳ خردادماه آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می پذیرد .

نامزدهای ریاست جمهوری كه صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آنها از طرف وزارت كشور اعلام میگردد هر یك حق دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه های خود استفاده نمایند . ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده كمیسیون بررسی تبلیغات است .

در همین راستا به منظور تضمین برخورداری یكسان نامزدهای ریاست جمهوری از امكانات دولتی كمیسیونی به نام كمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت كشور و بنا به دعوت وزیر كشور تشكیل شده است.

اعضای كمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از :

۱- دادستان كل كشور یا نماینده تام الاختیار او .

۲- وزیر كشور یا نماینده تام الاختیار او .

۳-مدیر عامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او .

همچنین شورای نگهبان می تواند یك نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر كار كمیسیون مزبور تعیین نماید .

بنابراین گزارش تاکنون ۲۴ شخصیت سیاسی و اقتصادی برای حضور در این انتخابات به طور رسمی اعلام کاندیداتوری کرده اند. تقریبا به همین تعداد چهره سیاسی نیز اعلام کرده اند که همچنان در حال بررسی شرایط برای ثبت نام در انتخابات هستند .

شورای نگهبان اعلام کرده است شرایط جدیدی را برای بررسی صلاحیت کاندیداها در نظر گرفته است.