شورای رقابت تورم بخشی ۵ مدل خودرو را براساس آمار بانک مرکزی اعلام کرد.

شورای رقابت با اعلام وصول تورم بخشی مورد نظر از بانک مرکزی برای محاسبه قیمت جدید خودروها، میانگین درصد تغییر قیمت بهمن نسبت به شهریور امسال را برای خودروهای مختلف بر اساس نرخ دلار ازاد اعلام کرده است.

بر این اساس تورم بخشی بهمن نسبت به اول شهریور بر اساس ارز آزاد برای پراید ۱۳۱ با فرمان هیدرولیک(SX) و بدون کیسه هوا، ۳۷.۶ درصد تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا، ۳۷.۹ درصد پژو ۴۰۵ با ترمز ضد قفل و و کیسه هوا، ۴۱.۹ درصد ،‌ سمند LX-EF۷ بنزینی با کیسه هوا، ۳۹.۵ درصد و رانا ۳۹ درصداست.

همچنین تورم بخشی بهمن نسبت به اول شهریور بر اساس ارز مبادله ای برای پراید ۱۳۱ با فرمان هیدرولیک (SX) و بدون کیسه هوا، ۲۱.۳ درصد تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا، ۲۰.۸ درصد پژو ۴۰۵ با ترمز ضد قفل و و کیسه هوا، ۱۷.۹ درصد ،‌ سمند LX - EF۷ بنزینی با کیسه هوا، ۲۰.۸درصد و رانا ۲۲.۹ درصد گزارش شده است.