آفتاب

نتایج یک تحقیق جامع درباره خودکشی

نتایج یک تحقیق جامع درباره خودکشی

نتایج یک تحقیق جامع در کشور، ضمن برشمردن عوامل مؤثر بر تصمیم به خودکشی افراد، حاوی نکات برجسته‌ای درباره لزوم توجه به عوامل پیشگیری‌کننده و نیز تکانه‌های تاثیرگذار در این اقدام است.

کد N748868

وبگردی