اگر یاد بگیرید که چگونه می توانید شاد باشید زندگی تان متحول خواهد شد. یادگیری راه مبارزه با غم و اندو ، عنصر کلیدی شادی است.هر فردی در طول زندگیش غم و ناراحتی را تجربه می کند اما وقتی یاد بگیرید که چگونه با موقعیتهای دردناک زندگی روبرو شوید ، یاد می گیرید که چگونه یک شیوه زندگی پر از شادی برای خود انتخاب کنید.

دستورالعمل :

منفی بافی و فکرهای منفی را رها کنید. الگوهای افکار منفی خود را شناسایی کنید . وقتی خودتان متوجه شوید که افکار منفی به سراغ شما آمده است می توانید آنها را کنترل کنید.

روی افکار و چیزهای مثبت تمرکز کنید. یک لیست از چیزهای خوبی که بخاطرشان از خدا سپاسگزارید تهیه کنید . این لیست را در آشپزخانه و اتاق خواب خود آویزان کنید تا هر روز آن را ببینید. اگر روی چیزهای مثبت زندگی تمرکز کنید ، زیباییها و خوبی ها را در همه جا خواهید یافت.

کارهایی که همیشه دلتان می خواست انجام دهید اما به دلایل مختلف انجام نداده اید را بیاد بیاورید و انجام دهید . یک کار جدید را شروع کنید و چیزهای جدید یاد بگیرید. احساسی که از انجام این کار جدید و کسب تجربه های جدید کسب می کنید به شما کمک می کند بر ناراحتی های خود غلبه کنید. هرگز یادگیری را فراموش نکنید.

برای خود یک هدف و انگیزه خوب تعیین کنید . وقتی به آرزوهایتان فکر می کنید و موفقیت هایتان را در ذهنتان مجسم می کنید ، فعل و انفعالات شیمیایی مغزتان تغییر می کند و باعث می شود که شما بتوانید راحت تر با ناراحتی های خود مبارزه کنید.

بخوابید . خیلی مهم است که بتوانید استراحت کردن را در الویت کارهای خود قرار دهید زیرا اگر به اندازه کافی بخوابید و خوب استراحت کنید انرژی لازم برای غلبه بر احساسات منفی را خواهید داشت.

بطور منظم ورزش کنید. فعالیتهای فیزیکی ، اندورفین را افزایش می دهد .افزایش اندورفین به طور طبیعی حال انسان را بهتر می کند.

مترجم: فرشته مشاور