بیوک ملکی با اشاره به انصراف خود از جایزه کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، از در دست انتشار داشتن یک مجموعه شعر جدید برای نوجوانان خبر داد.

این شاعر ادبیات کودک و نوجوان درباره‌ انصراف خود از جشنواره کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: بعد از معرفی نامزدهای جشنواره کانون، من از نامزد شدن مجموعه شعر نوجوان «مترسک عاشق بود» باخبر شدم و فردای آن روز از این جشنواره انصراف دادم.

او درباره علت این انصراف گفت: انصراف من معنی خاصی ندارد و من با مسؤولین کانون مشکلی ندارم و مخالف نیستم، اما معتقد نیستم که برگزاری جشنواره‌های ادبی به گرم شدن فضای ادبیات منجر می‌شوند. کار جشنواره‌ها معرفی آثار خوب است تا نویسنده و شاعر احساس کند که ارزش کار او احساس شده است و تشویق شود. اما اکنون آن‌قدر جشنواره‌های رنگارنگ با اسم‌های مختلف برگزار می‌شود که گویا اصل قضیه فراموش شده است و من الآن دیگر اشتیاقی به حضور در جشنواره‌ای ندارم.

ملکی همچنین از آماده چاپ داشتن مجموعه شعری برای نوجوانان خبر داد و گفت: این مجموعه ۲۰ شعر نیمایی را دربر می‌گیرد که احتمالا «از بوق سگ» نام بگیرد و شاید هم این نام تغییر کند. این مجموعه موضوعات متفاوتی دارد، موضوعات اجتماعی و طبیعت - که در همه کارهای من موجود است - در این کار هم دیده می‌شود.

او افزود: این مجموعه شعر را برای چاپ هنوز به نشری نسپرده‌ام.

بیوک ملکی سپس از تجدید چاپ مجموعه شعر «در پیاده‌رو» خبر داد و گفت: مجموعه شعر «در پیاده‌رو» در نشر تربیت پیش‌تر چاپ شده بود، اما چون به موقع تجدید چاپ نمی‌شد، آن را گرفتم و به نشر امیرکبیر دادم که برای ششمین‌بار با تصویرسازی جدید در این انتشارات منتشر خواهد شد.