بیوک ملکی با اشاره به انصراف خود از جایزه کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، از در دست انتشار داشتن یک مجموعه شعر جدید برای نوجوانان خبر داد.

این شاعر ادبیات کودک و نوجوان درباره انصراف خود از جشنواره کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: بعد از معرفی نامزدهای جشنواره کانون، من از نامزد شدن مجموعه شعر نوجوان «مترسک عاشق بود» باخبر شدم و فردای آن روز از این جشنواره انصراف دادم.

او درباره علت این انصراف گفت: انصراف من معنی خاصی ندارد و من با مسؤولین کانون مشکلی ندارم و مخالف نیستم، اما معتقد نیستم که برگزاری جشنواره های ادبی به گرم شدن فضای ادبیات منجر می شوند. کار جشنواره ها معرفی آثار خوب است تا نویسنده و شاعر احساس کند که ارزش کار او احساس شده است و تشویق شود. اما اکنون آن قدر جشنواره های رنگارنگ با اسم های مختلف برگزار می شود که گویا اصل قضیه فراموش شده است و من الآن دیگر اشتیاقی به حضور در جشنواره ای ندارم.

ملکی همچنین از آماده چاپ داشتن مجموعه شعری برای نوجوانان خبر داد و گفت: این مجموعه ۲۰ شعر نیمایی را دربر می گیرد که احتمالا «از بوق سگ» نام بگیرد و شاید هم این نام تغییر کند. این مجموعه موضوعات متفاوتی دارد، موضوعات اجتماعی و طبیعت که در همه کارهای من موجود است در این کار هم دیده می شود.

او افزود: این مجموعه شعر را برای چاپ هنوز به نشری نسپرده ام.

بیوک ملکی سپس از تجدید چاپ مجموعه شعر «در پیاده رو» خبر داد و گفت: مجموعه شعر «در پیاده رو» در نشر تربیت پیش تر چاپ شده بود، اما چون به موقع تجدید چاپ نمی شد، آن را گرفتم و به نشر امیرکبیر دادم که برای ششمین بار با تصویرسازی جدید در این انتشارات منتشر خواهد شد.