روز شنبه شانزدهم دی ماه جاری بانک‌های کشور به دلیل آلودگی هوا تعطیل هستند.

بر اساس این گزارش، طبق مصوبه جلسه کارگروه ملی و کمیته هماهنگی مواقع اضطرار استان تهران بانک موظفند تا شعب کشیک خود را در این روز معرفی و اعلام کنند.

یادآور می‌شود، این جلسه با حضور محمدی‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مرتضی تمدن استاندار تهران، رئیس سازمان هواشناسی، نماینده وزارت بهداشت، نماینده اورژانس و سایر اعضای کارگروه در محل سازمان محیط زیست برگزار شد.