رییس‌جمهور هر اقدامی که به ارتقاء بیش از پیش روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس بیانجامد را مثبت و سازنده توصیف کرد و گفت: سیاست قطعی ایران در منطقه، توسعه و ایجاد روابط همه‌جانبه و صددرصدی با کشورهای حوزه خلیج فارس است.

دکتر محمود احمدی‌نژاد یکشنبه شب در اجلاس شورای عالی خلیج فارس با تاکید بر شناخت منبع اصلی اقتدار و رمز ماندگاری اظهار داشت: یک کشور بدون آنکه در آن هویت ملی و ریشه های عمیق فرهنگی و آرمانی شکل بگیرد، نمی تواند دوام بیاورد و اگر هم دوام آورد تاثیر چندانی بر معادلات جهانی نخواهد داشت.

وی برخورداری از سابقه فرهنگی غنی و تاریخی را منبع اقتدار ملت ایران دانست و گفت: اقتدار ملی پایه و اساس تنظیم روابط و حضور موثر در معادلات جهانی و نیز عامل اصلی تقویت امنیت ملی است.

وی «ضرورت توجه به جایگاه، عظمت و رمز ماندگاری ایران» را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: اقتدار ایران برآمده از توانمندی‌های ذاتی است و بر پایه اعتقادات دینی، روحیه همبستگی و همدلی و هویت ایرانی اسلامی بنا شده است و باید بر این اساس سیاست‌ها و برنامه‌های خود را طراحی و اعمال نماییم.

رییس‌جمهور خلیج فارس را منطقه‌ای تاثیرگذار و تعیین کننده در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و گفت: در اولویت اول باید تمام مسائل مربوط به این منطقه و سپس مسائل بین‌المللی مورد توجه باشد.

وی تصریح کرد: باید از موضع بزرگواری و برادری با همه دنیا به ویژه کشورهای منطقه برخورد کنیم و هنر مدیریتی این است که محیط پیرامونی را وارد شعاع فرهنگی خود کنیم.

وی با تاکید بر این‌که «امنیت خلیج فارس برای جمهوری اسلامی ایران یک موضوع مبنایی است» گفت: به لحاظ جایگاه و منافع ملی، در طول تاریخ هیچ‌گاه هیچ دولتی در ایران به دنبال ناامن کردن خلیج فارس نبوده و ایران تضمین کننده امنیت خلیج فارس است.

رییس‌جمهور بر ضرورت تعمیق روابط و همکاری‌های ایران با کشورهای منطقه تاکید کرد و گفت: باید توجه داشت که هر مقدار بین کشورهای خلیج فارس فاصله وجود داشته باشد، دشمنان این خلاء را پر کرده و از آن علیه ملت هایمان اقدام خواهند کرد؛ لذا باید همواره بر پایه عدالت ،برادری و صداقت در مسیر ایجاد و گسترش روابط همه‌جانبه و تنگاتنگ گام برداریم.

وی خاطرنشان کرد: منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از آن‌جایی که یک نظام مکتبی است، منافع ملی مشروع همه ملت‌ها را تامین می‌کند و ملت ایران به دنبال عدالت و برادری است.

وی با بیان این‌که «دشمن و استکبار به دنبال این است که ایران با هیچ کشوری رابطه صمیمی و عمیق نداشته باشد»، اظهار کرد: باید در منطقه خلیج فارس به دنبال برقراری رابطه حداکثری و صددرصدی باشیم.

در این اجلاس مسائل مختلف مربوط به حوزه خلیج فارس در بخش های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته و تعدادی از پیشنهادات مطرح شده در این زمینه به تصویب رسید.