عضو شورای شهر تهران، گفت: ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه فاقد سند در زمان ریاست احمدی‌نژاد در شهرداری تهران در پیش از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ هزینه شده است و مابقی نیز بعد از انتخابات و پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات صرف موارد عجیب و غریبی شده است‌. ‌

محمدعلی نجفی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا درباره مطرح شدن ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه فاقد سند در زمان ریاست احمدی‌نژاد در شهرداری تهران، اظهار کرد‌: براساس گزارش رسمی حسابرس در حسابرسی سال های ۸۲ و ۸۴ شهرداری تهران، ۳۲۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری بدون سند بدون اینکه در برنامه بودجه شهرداری پیش بینی شده باشد‌، هزینه شده است.

وی ادامه داد‌: حسابرس اعلام کرد نمی‌تواند در مورد عملکرد مالی در این سه سال نظر دهد و عدم امکان اظهار نظر را اعلام کرد‌. ‌این موضوع در شورا بحث شد و قرار شد کمیته سه نفری متشکل از اعضای شورای شهر، معاون شهرداری تهران و یکی از حسابرسان برای رسیدگی به این مساله تشکیل شود تا گزارش به شورای شهر ارایه شود‌. ‌

عضو شورای شهر تهران همچنین خاطر نشان كرد: این کمیته تشکیل شد و از طرف شورای شهر حسن بیادی، از طرف شهرداری تهران، حسین محمد پورزرندی مامور رسیدگی به این مساله شدند. این گزارش در دو سال پیش به رییس شورای شهر ارایه شد‌. ‌

عضو شورای شهر تهران اعلام کرد‌: بخش عمده‌ای از این ۳۲۰ میلیارد تومان در مواردی غیر از موارد تعیین شده در شهرداری هزینه شده است به خصوص در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۴ و ایام قبل و بعد از انتخابات‌. ‌

نجفی اعلام كرد:‌ قرار بود این گزارش در صحن علنی شورا مطرح شود تا در صورت نیاز پیگیری کار به ارگان‌های خارج از شورا واگذار شود اما متاسفانه هیچ‌گاه این مساله در شورا مطرح نشد و پس از بررسی‌های من این دوستان اعلام کردند ما نیز معترض هستیم که چرا گزارش در جلسه شورا مطرح نمی‌شود‌. ‌

به گفته عضو شورای شهر تهران، این موضوع را از مهندس چمران نیز پیگیری کردم و گفتند چون آقای سعید لو معاون مالی و اداری وقت شهردار در ایران نیستند به زمان برگشت وی موکول یابد تا اگر به ارایه اسناد و مدارک درباره این موضوع در شورا نیاز باشد، ارائه شود. اما متاسفانه این موضوع همچنان مطرح نشده است‌. ‌

نجفی در پاسخ به این اظهار نظر برخی از اعضا مبنی بر اینکه بخشی از این بودجه برای مسجد ارگ هزینه شده است، گفت‌: مبلغی که برای مسجد ارگ تخصیص یافت بسیار ناچیز بود‌. ‌

وی همچنین درباره اظهار نظر متفاوت اعضای شورای شهر نسبت به این موضوع، گفت‌: ‌من هم معتقدم این اطلاعات دقیق و ضد و نقیض است و تنها راه روشن این است که گزارش این کمیته سه نفره درجلسه علنی شورای شهر مطرح شود تا مشخص شود این بودجه در کجا و صرف چه اموراتی شده است آنچه که من مطلع هستم این است که تنها ۲۵ درصد از این مبلغ هزینه‌های قابل دفاع است و در قالب چارچوب هزینه‌های شهرداری مورد قبول است و مابقی در فاصله سه ساله و خارج از اختیارات و تکالیف شهرداری هزینه شده است‌. ‌

وی گفت‌: این بودجه در پیش از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ هزینه شده است و مابقی نیز بعد از انتخابات و پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات صرف موارد عجیب و غریبی شده است‌. ‌

نجفی درباره چرایی مطرح نشدن این موضوع گفت‌: ‌من انگیزه خوانی نمی‌کنم و واقعیت را می‌گوییم و اما سوال این است که آقایان بگویند چرا از طرح این مساله در صحن علنی شورا نگران هستند‌.