علیرضا افتخاری می‌گوید که استاد شجریان با وی تماس گرفته و از او دلجویی کرده است.

به گزارش ایسنا، افتخاری در بخشی از گفتگوی خود با شبکه ایران تصریح می‌کند: با شجریان در تماس هستیم چرا که باید هنرمندان حال یکدیگر را جویا شوند. به خصوص بزرگترها نسبت به کوچکترها. ایشان با من تماس گرفت و از من دلجویی کرد.

وی می‌افزاید: غریبه‌ها که نمی‌دانند هنرمندان چه مشکلی دارند، جز اینکه این مشکلات را در خودشان حل کنند. متاسفانه پیشکسوتان ما گرفتار کار خودشان هستند در صورتی که باید از لحاظ روحیه بیشتر به آنها توجه شود. این روزها ما هنرمندان کمتر دور هم جمع می شویم. پیشکسوت‌هایی که ید طولانی دارند می‌توانند دست کوچکترها و جوان‌ها را بگیرند. به طور مثال یک تلفن آقای اکبر گلپایگانی برای من یک دنیاست یا آقای حسین خواجه‌امیری که گاهی ایشان را می‌بینم و عرض احترام دارم. مردم تصور می‌کنند بین ما هنرمندان اختلاف است و با هم خوب نیستیم و اصطکاک داریم.

این خواننده همچنین به جوان‌ها سفارش می‌کند: اگر شخصیت سیاسی را در مکانی یا در رهگذاری دیدید با او روبوسی نکنید تا تجربه دردناکی برای هر دو طرف ایجاد نشود.