آفتاب: جسد بازیکن سابق تیم ملی ۹۶ ساعت پس از ربوده شدن در یک چاه متروکه کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۵ مرداد امسال خانواده امید دربندی بازیکن سابق تیم ملی نوجوانان کشورمان با مراجعه به پلیس از ناپدید شدن او خبر دادند. یک ساعت پس از این شکایت خانواده امید با مراجعه دوباره به پلیس مدعی شدند فرد ناشناسی با آنها تماس گرفته و با طرح ادعای ربودن امید در خواست ۱۰۰ میلیون تومان کردند با توجه به حساسیت موضوع پرونده در اختیار کارآگاهان مبارزه با آدم ربایی پلیس تهران قرار گرفته ماموران با آموزشهای لازم به خانواده امید از آنها خواستند در صورت تماس دوباره گروگان گیران به بهانه پرداخت پول با آنها قرار بگذارند. همزمان با آغاز تحقیقات پلیسی و در حالی که هیچ ردی از گروگان گیران در دست نبود تماس آنها نیز با خانواده امید به طور ناگهانی قطع شد. ۹۶ ساعت پس از آغاز این گروگان گیری کارآگاهان مبارزه با قتل پلیس آگاهی در جریان کشف جسدی در یک چاه متروکه در کهریزک قرار گرفتند در ادامه تیمی از کارآگاهان همراه بازپرس شعبه ۱۰ دادسرای جنایی تهران راهی محل کشف جسد شده و در بررسی های مقدماتی خود دریافتند جسد متعلق به پسر جوانی است که پس از قتل در محل دیگری به آنجا منتقل و در درون چاه رها شده بود.

کارآگاهان مبارزه با قتل پلیس آگاهی در نخستین گام به بررسی پرونده افراد فقدانی پرداخته و دریافتند سد کشف شده متعلق به امید دربندی بازیکن سابق تیم ملی نوجوانان و باشگاه سایپا می باشد.

در حال حاضر پلیس تحقیقات گسترده ای را برای شناسایی و دستگیری عاملان این گروگانگیری مرگ بار را آغاز کرده اند.

تحقیقات این احتمال را مطرح کدره که گروگانگیران با این بازیکن سابق تیم ملی آشنایی داشته و برای فاش نشدن هویت خود اقدام به قتل امید دربندی و رها کردن جسد او در چاه متروکه کرده اند.