بارندگی شدید و آبگرفتگی معابر در استان کرمان موجب تعطیلی مدارس ابتدایی در برخی مناطق استان در نوبت صبح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی شدید از دو روز قبل در استان کرمان آغاز شده و از شب گذشته بر شدت بارندگی ها افزوده شده است.

شدت بارندگی در برخی شهرهای استان کرمان به حدی گزارش شده که موجب آبگرفتگی شدید معابر و خیابانها به خصوص در شهرستانهای جنوبی شده است.

آبگرفتگی معابر و ورود آب به برخی از منازل نیز در شهر کرمان گزارش شده است.

ادامه بارندگی ها در شهرستانهای مختلف استان کرمان در حال حاضر گزارش شده است و بر میزان آبگرفتگی معابر افزوده است.

به همین دلیل مدارس ابتدایی در جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، سیرجان و نرماشیر تعطیل می باشند.

این تعطیلی در صورت ادامه بارندگیها شامل مدارس ابتدایی نوبت عصر نیز خواهد شد اما روال فعالیت سایر مقاطع ادامه خواهد داشت.