فهرست اسامی معرفی شدگان رشته های تحصیلی نیمه متمرکز کنکور ۹۱ تا چند برابر ظرفیت هر رشته از طریق سایت سازمان سنجش در نیمه دوم مهرماه منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه تاریخ و محل مصاحبه، معاینه و یا مصاحبه و معاینه، آزمون عملی و علمی و سایر مراحل گزینش رشته های تحصیلی نیمه متمرکز کنکور ۹۱ مشخص می شود.

معرفی شدگان هر یک از رشته‌های تحصیلی مذکور لازم است با توجه به برنامه زمانی اعلام شده و ضوابط مندرج در اطلاعیه برای شرکت در مراحل مختلف گزینش رشته یا رشته‌های مربوط اقدام کنند.

اطلاعیه تکمیل ظرفیت و یا پذیرش در برخی رشته محل های جدید در کنکور سراسری ۹۱ سازمان سنجش در اول آبان ۹۱ از طریق سایت سازمان و هفته نامه پیک سنجش منتشر خواهد شد.

برای کلیه پذیرفته شدگان و همچنین آن دسته از داوطلبانی که فرم انتخاب‌رشته اینترنتی خود را تکمیل کرده اند ولی پذیرفته نشده اند، کارنامه علمی حاوی رتبه داوطلب در هریک از کد رشته های انتخابی در بین متقاضیان کد رشته مزبور در سهمیه مربوط، با توجه به نمره کل وی در همان کد رشته و همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته شده در هر یک از کد رشته های انتخابی و اطلاعات مفید دیگر در دهه اول مهرماه از طریق سایت سازمان در اختیار آنان قرار داده خواهدشد.

داوطلبان پس از دریافت کارنامه از طریق سایت سازمان سنجش در صورتی که منحصراً درباره کد رشته های انتخابی و سایر مندرجات کارنامه سئوالی داشته باشند، می توانند حداکثر تا ۱۵ آبان ۹۱ منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان در رابطه باکد رشته های انتخابی و مندرجات کارنامه نهایی آزمون سراسری سال ۱۳۹۱، اقدام کنند و از ارسال نامه پستی و مراجعه حضوری اکیداً خودداری کنند.