معاون آموزش متوسطه گروه های آموزشی را دارای نقش مرجعیت علمی در مدارس و استان ها دانست.

ابراهیم سحرخیز، صبح امروز در اولین همایش كشوری سرگروه های آموزشی متوسطه نظری، فنی و حرفه ای كار دانش و راهنمایی تحصیلی با مولفان كتب درسی كه در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، اظهار كرد: عنصری ترین و محوری ترین عامل تحول در آموزش و پرورش معلم است و این نگاه نیز در سند تحول بنیادین مورد تاكید قرار گرفته است.

وی با اعلام اینكه ارتباط گروه های آموزشی و گروه های تالیف كتب درسی همواره مورد تاكید قرار داشته است، افزود: امسال گروه های آموزشی به عضویت گروه های درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قرار گرفته اند كه قطعا تاثیر بسیاری در راستای همكارهای این دو بخش خواهد داشت.

سحرخیز با اعلام اینكه توانمند سازی نیروی انسانی آموزش و پرورش مورد تاكید است، تصریح كرد: صلاحیت درسی، اعتقادی، تخصصی و علمی معلمان، نظام رتبه بندی و كارآمدی آنها را تشكیل و نشان خواهد داد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اضافه كرد: امسال گروه های آموزشی به نقد و بررسی كتب درسی، پایش نحوه آموزش معلمان، سنجش و ارزشیابی و بررسی راه كارهای استفاده از فناوری های نوین آموزش، خواهند پرداخت.

وی ایجاد دانشگاه فرهنگیان را طرحی موثر و با بركت برای آموزش و پرورش دانست و ادامه داد: بهمن ماه امسال ۲۵ هزار دانشجو با ورود به این دانشگاه مشغول به تحصیل خواهند شد كه تمامی آنها براساس برنامه و نیاز آموزش و پرورش جذب شده اند.

سحر خیز خاطرنشان كرد: گروه های آموزشی در سراسر كشور ، دارای افرادی با مدارك تحصیلی حداقل فوق لیسانس هستند كه نشان از سطح علمی بالای معلمان در سراسر كشور دارد.