دادستانی شهرستان مرند اعلام كرد كه پس از تحقیقات در رابطه با یک فقره قتل عمد در این شهرستان مشخص شد علت و انگیزه قتل داشتن رابطه نامشروع همسر یکی از متهمان با مقتول بوده است.

دادستانی شهرستان مرند در این باره آورده است: در ۱۰ شهریور حوالی ساعت ۲ الی ۳ نصف شب در این شهرستان قتلی اتفاق افتاد و به محض اطلاع و گزارش امر به مراجع انتظامی و ماموران آگاهی در محل حاضر و ضمن انجام اقدامات لازم در خصوص حفظ و نگهداری آثار جرم و صحنه آن تحقیقات اولیه را در خصوص شناسایی مقتول انجام دادند که درپی آن مشخص شد مقتول به نام آقای «ر.ع» است که با ضربات چاقو و چوب توسط چهار نفر به قتل رسیده است.

عوامل آگاهی پس از اخذ دستورات لازم از مقامات قضایی این شهرستان اقدام به دستگیری و معرفی آنها به مراجع قضایی كردند و با ارجاع پرونده به شعبه دوم بازپرسی مرند متهمان به اتهام مشارکت در قتل عمدی تفهیم اتهام و پس از صدور قرار بازداشت روانه زندان شدند.

در این پرونده هم‌چنین پس از تحقیقات مشخص شد که علت و انگیزه متهمان نسبت به قتل، داشتن رابطه نامشروع همسر یکی از متهمان با مقتول بوده است.