یارانه نقدی اسفند ماه مانند ماه‌های گذشته به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که این هفته از سوی دولت پرداخت خواهد شد.

پیش از این برخی خبرها حاکی از احتمال افزایش یارانه نقدی مردم در اسفندماه بود که دولت این امر را منوط به انصراف ۱۰ میلیون نفر از دریافت یارانه کرده بود که با عدم انصراف این تعداد به نظر می‌رسد این امر پیش از سال جدید مقدور نباشد.