به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا گزارش داده که ۲۳ درصد دانش آموزان دبیرستان در آمریکا گفته‌اند که اخیراً حشیش مصرف کرده‌اند در حالی‌که ۱۸ درضد گفته‌اند که سیگار مصرف کرده‌اند.

این نظر سنجی در رابطه با برخی فاکتورهای رفتاری پرمخاطره انجام شده است.

به نوشته آسوشیتدپرس برای چند دهه تعداد نوجوانانی که سیگار می‌کشیدند در حال کاهش بود اما آمار مصرف حشیش نوسان داشته و اخیراً افزایش یافته است.

برای چند سال آمار مصرف سیگار و حشیش برابر بود اما سال گذشته برای نخستین بار آمار مصرف حشیش افزایش چشمگیری یافته است.

تحقیقات قبلی دانشگاه میشیگان هم دریافته بود که مصرف حشیش بیشتر از سیگار است. یک کارشناس این دانشگاه می‌گوید که نوجوانان امروزی مصرف حشیش را کم خطرتر از سیگار می‌دانند در صورتی که این گونه نیست.