كتابی دیگر درباره‌‌ی «مثنوی معنوی» مولانا تدوین شد.

به گفته‌ی احمد خاتمی، كتاب «موضوع‌بندی مثنوی معنوی مولانا» دارای ۷۰۰ مدخل است كه در آن موضوع‌های فقهی، كلامی، فلسفی طرح‌شده در «مثنوی معنوی» مولانا به تفكیك آمده است. این كتاب تا یك ماه دیگر برای انتشار به مركز نشر دانشگاهی سپرده می‌شود.

این پژوهشگر پیش‌تر، شرح و توضیح «مثنوی معنوی» مولانا را از سوی نشر مركز دانشگاهی هم‌زمان با نمایشگاه كتاب عرضه كرده است. او «مثنوی معنوی» مولانا را بر اساس نسخه‌ی «نیكلسون» شرح داده و تعلیقاتی بر آن اضافه كرده است.

این مثنوی‌پژوه همچنین پیش‌تر از انتشار كتاب «راهنمای پژوهشی مثنوی مولوی» خبر داده و گفته بود كه كتاب «آسمان‌های دگر؛ راهنمای پژوهشی مثنوی مولوی» را نشر یادشده منتشر كرده است.

به گفته‌ی نویسنده، این اثر امكانی را برای پژوهشگران فراهم می‌آورد تا راحت‌تر و دقیق‌تر به تحقیق در «مثنوی» بپردازند. همچنین دارای ۲۰۰۰ مدخل است كه هر مدخل می‌تواند موضوع یك مقاله و بررسی باشد. در این اثر خلاصه‌ای از ۳۰۲ داستان «مثنوی» آمده و دیدگاه‌های مولانا بر اساس طبقه‌بندی موضوعی در ابیات مختلف تقسیم‌بندی شده است و مخاطب علاقه‌مند در هنگام مطالعه‌ی این متن راهنما به تفاوت نوع نگاه و رویكرد مولانا در ۱۴ سال تألیف این اثر بزرگ پی می‌برد.