وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در بودجه سال جاری کشور اعتباری برای تشویق صادرات به طور صریح تخصیص نیافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به خبر " بازار صادرات تخم مرغ ایران در حال نابودی" گزارش داد: با توجه به مصاحبه رئیس محترم انجمن پرورش دهندگان مرغ تخمگذار در خصوص مسکوت ماندن موضوع مشوق‌های صادراتی به عنوان یکی از مشکلات برنامه صادرات کشور دو نکته ذیل قابل تامل می‌باشد:

۱. در بودجه سال جاری کشور اعتباری برای تشویق صادرات به طور صریح تخصیص نیافته است.

۲. با توجه به اینکه مقرر بوده مشوق‌های صادراتی (جوایز صادراتی) برای یک دوره کوتاه مدت ارائه شود، با سپری شدن ۱۰ سال از موضوع و با رعایت قانون برنامه پنجم توسعه کشور مقرر گردید در سال جاری فقط حمایت غیر مستقیم از صادرات صورت پذیرد.