آفتاب

طراحی سوالات استاندارد امتحانات نهایی خرداد ماه۹۱ از بانك سوالات

طراحی سوالات استاندارد امتحانات نهایی خرداد ماه۹۱ از بانك سوالات

رییس مركز سنجش آموزش و پرورش از ایجاد بانك سوالات امتحانات نهایی خبرداد و گفت: از این پس سوالات امتحانات نهایی دانش‌آموزان از خزانه سوالات طرح خواهد شد.

کد N668401