پنج متجاوز به عنف، صبح روز هفتم دی‌ماه در پارک مهرورزی شهرستان یاسوج به دار مجازات آویخته شدند.

چهار نفر از این محکومان در ابتدای سال جاری در یک زورگیری خانمی را که شب هنگام به همراه نامزد خود برای گردش به پارک جنگلی یاسوج رفته بود را به زور به اطراف شهر برده و مورد تجاوز گروهی قرار داده بودند.

یک نفر دیگر از این محکومان نیز در اقدامی جداگانه خانم دیگری را به زور مورد تجاوز و آزار و اذیت قرار داده بود.

همه این محکومان که با حضور مردم و در ملاء عام اعدام شدند، زیر ۳۰ سال سن داشتند.