فیلمبرداری تازه ترین فیلم ابراهیم حاتمی کیا با عنوان «چ» به مدیریت فیلمبرداری حسین جعفریان همچنان در استان کرمانشاه ادامه دارد. در این فیلم سعید راد ایفاگر نقش سرلشگر شهید فلاحی است.