بی‌احتیاطی کارگر هنگام کار با دستگاه بافندگی موجب گیرکردن دست و آسیب‌دیدگی وی شد.

به گزارش سرویس «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی اكبر طالقانی رئیس ایستگاه ۲۴ آتش‌نشانی تهران، با بیان اینكه در پی تماس مردمی با سامانه ۱۲۵، آتش‌نشانان ایستگاه ۲۴ و گروه نجات ۹ را ساعت ۱۶:۳۸روز گذشته به محل حادثه در خیابان خاوران اعزام كردند گفت: هنگام رسیدن آتش‌نشانان این کارگر از درد شدید دستش شکایت می‌کرد که آتش‌نشانان و نجات‌گران با استفاده از تجهیزات تخصصی دست او را با رعایت اصول ایمنی و بدون هر آسیب دیگری از درون دستگاه بافندگی بیرون آوردند و به امدادگران اورژانس سپردند.

وی افزود: این مرد ۶۰ ساله بدون توجه‌ به موارد ایمنی دست خود را درون دستگاه روشن فرو برده بود و باعث شد دست چپش درون دستگاه گیر كند و آسیب ببیند.