بانک مرکزی از انتصابات جدید در بانک های گردشگری و اقتصاد نوین و تعیین مهلت برای بانک تات در راستای اجرای دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره موسسات اعتباری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در راستای اجرای دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسات اعتباری، روسای هیئت مدیره بانک های گردشگری و اقتصاد نوین منصوب شدند.

بر پایه این گزارش، علی زیرک نژاد به عنوان رئیس هیئت مدیره بانک گردشگری و بهرام فتحعلی نیز به عنوان رئیس هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین منصوب شدند.

همچنین صلاحیت محمدهاشم بت شکن به عنوان مدیرعامل بانک اقتصاد نوین نیز مورد تایید قرار گرفت.

به بانک تات تا ۲۸ مهرماه سال جاری مهلت داده شد تا نسبت به معرفی رئیس جدید هیئت مدیره آن بانک مطابق دستورالعمل مذکور اقدام نماید.